Terms

Instant Ink Servicevoorwaarden

Voor het laatst bijgewerkt: december 2020

Instant Ink (de “service”) is een abonnementenservice voor inkt- of tonercartridges waarmee degene die de service aanschaft (“jij” of “jou/jouw”) vanaf zijn of haar printer kan printen zonder cartridges te kopen. In plaats daarvan worden op maandelijkse basis abonnementskosten in rekening gebracht, die worden berekend op basis van het aantal pagina's dat overeenkomstig het gekozen plan kan worden geprint. Het aantal maandelijks beschikbare pagina's varieert afhankelijk van het serviceplan dat je hebt gekozen en het aantal pagina's dat daadwerkelijk in de maand is geprint (zie sectie 6 – Een serviceplan kiezen). Nadat je je abonnement hebt afgesloten, worden de kosten overeenkomstig deze Overeenkomst in rekening gebracht totdat je het abonnement voor elke aangemelde printer hebt opgezegd.

LET OP: LEES VOORDAT JE DE SERVICE AANSCHAFT ZORGVULDIG DEZE “Instant Ink SERVICEVOORWAARDEN” (DE “OVEREENKOMST”) EN DE BESCHRIJVING VAN DE Instant Ink SERVICES IN DE PARAGRAAF “HOE HET WERKT” OP WWW.HPINSTANTINK.COM. HIERIN IS HET GEBRUIK VAN DE SERVICE GEREGELD. WE RADEN JE AAN EEN KOPIE VAN HET HELE DOCUMENT TE PRINTEN OF ALS PDF OP TE SLAAN EN BIJ DE HAND TE HOUDEN WANNEER JE DE SERVICE GEBRUIKT. NA AANVAARDING ONTVANG JE DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OOK IN EEN E-MAIL AAN JOU.

DE SERVICE IS NIET OP ALLE LOCATIES BESCHIKBAAR (ZIE “WAAR IS HP INSTANT INK BESCHIKBAAR” IN DE PARAGRAAF VEELGESTELDE VRAGEN OP WWW.HPINSTANTINK.COM).

DEZE OVEREENKOMST WORDT AFGESLOTEN TUSSEN JOU EN DE VOLGENDE HP ENTITEIT OF DIENS OPVOLGERS IN RECHTE (“HP”):

HP ENTITEIT: HP Belgium B.V. (“HP”)

HP Adres: HP Belgium BV, Hermeslaan 1, Building B, B-1831 Machelen (Diegem), VAT BE 0597.618.285 RPR/RPM Brussels

HP Telefoonnummer voor klantenondersteuning: 026 20 01 46

OM DE SERVICE AAN TE SCHAFFEN EN TE GEBRUIKEN MOET JE EERST DEZE OVEREENKOMST LEZEN EN AANVAARDEN EN ERMEE AKKOORD GAAN WETTELIJK GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE VOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN DE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT EXTRA KOSTEN, DE VEREISTEN VAN DE INTERNETVERBINDING VOOR JE PRINTER, HET RECHT VAN HP OM DE PRIJZEN TE VERHOGEN EN DE VOORWAARDEN VOOR OPZEGGING.

JE KUNT DEZE VOORWAARDEN GEHEEL OF GEDEELTELIJK DOORLEZEN, OPSLAAN OF PRINTEN. WE RADEN JE AAN EEN KOPIE VAN HET HELE DOCUMENT TE PRINTEN EN BIJ DE HAND TE HOUDEN WANNEER JE DE SERVICE GEBRUIKT.

INHOUDSOPGAVE

1. GEGEVENSVERZAMELING.

2. OVEREENKOMST ELEKTRONISCH CONTRACT.

3. WIJZIGINGEN IN DEZE OVEREENKOMST EN DE SERVICE.

4. JE VERKLARINGEN EN VERPLICHTINGEN.

5. VEREISTEN VOOR DE SERVICE.

6. EEN SERVICEPLAN KIEZEN.

7. BETALEN VOOR JE SERVICE.

8. JE SERVICE BEHEREN.

9. OPZEGGING.

10. HP INSTANT INK AANBIEDINGEN.

11. ALGEMENE VOORWAARDEN.

 1. GEGEVENSVERZAMELING.
 1. Persoonlijke gegevens. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens wordt geregeld in de HP Privacyverklaring. Deze is te vinden op www.hp.com/go/privacy.

 2. Bewaking op afstand. HP moet in staat zijn om (1) de paginatelling en de status van de cartridge in je printer en (2) je gebruik van de service op afstand te bewaken om ervoor te zorgen dat je de gevraagde service ontvangt, ongeautoriseerd gebruik van je account te voorkomen en jouw ervaring met producten en diensten van HP te verbeteren. Bewaking op afstand kan inhouden dat je HP een of meer van de onderstaande gegevens moet verstrekken: paginatelling, soort geprinte documenten (bijv. Word, PowerPoint, pdf, jpeg, enz.), soort apparaten waarmee je printopdrachten hebt gestart, serienummer van de printer, informatie over de cartridge (bijv. status van de originele HP cartridge en of de cartridge nieuw of gebruikt was bij de laatste keer dat deze in de printer werd geplaatst) en andere vergelijkbare statistieken die verband houden met de service zoals die van tijd tot tijd door HP kunnen worden toegevoegd.

 3. Delen van persoonlijke gegevens. Om je de service te leveren en een optimale ervaring te bieden, moet HP je persoonsgegevens ook delen met de HP verkoper van wie je de aanmeldingscode, pincode of promotiecode hebt ontvangen of de HP verkoper van wie je je in aanmerking komende printer hebt gekocht. Je persoonlijke gegevens worden verwerkt overeenkomstig het privacybeleid van die andere bedrijven. Dit kan afwijken van het beleid en de praktijken van HP. Voor het doel van deze alinea omvatten “persoonsgegevens” je naam, bezorgadres, plaats, provincie, postcode, e-mailadres, printermodel, serienummer van de printer, aanmeldingskaart, pincode, promotiecode, serienummer, het afgesloten serviceplan, datum van de aanmelding voor de service en de winkel waar de aanmeldingscode of promotiecode werd verspreid.

 1. OVEREENKOMST ELEKTRONISCH CONTRACT.

  Je gaat akkoord met het afsluiten van een elektronisch contract met HP. Dit houdt in dat je bij het klikken op de knop om je aanschaf van de service te voltooien, akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst met de bedoeling een bindend contract met HP aan te gaan. Daarnaast kan HP je berichten sturen via e-mail, sms, berichten op je printer en/of computer (“serviceaccount”) of door kennisgevingen te plaatsen op www.hpinstantink.com (de “site”) of op de pagina van je serviceaccount (je “dashboard”). Je gaat ermee akkoord dat al deze kennisgevingen, mededelingen en andere vormen van communicatie die HP elektronisch aan jou verzendt, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden. De kosten voor het aanhouden van een e-mailaccount of sms-functie zijn jouw verantwoordelijkheid en zijn niet inbegrepen in de service.

 1. WIJZIGINGEN IN DEZE OVEREENKOMST EN DE SERVICE.

  HP kan deze overeenkomst of een onderdeel, versie of functie van de service (waaronder zonder beperking de serviceplannen, de servicekosten en de aanbiedingen, allemaal zoals hieronder beschreven) op elk moment wijzigen om:

 1. wijzigingen in technologie / andere systemen weer te geven;

 2. wijzigingen in wettelijke voorschriften, wijzigingen in de wetgeving of besluiten van een ombudsman weer te geven;

 3. nieuwe serviceproducten, aanbiedingen of programma's die beschikbaar komen, te implementeren;

 4. kleine aanpassingen en verbeteringen te implementeren. Deze wijzigingen zijn niet van invloed op je gebruik van de service;

 5. wijzigingen in de kosten van HP weer te geven; en

 6. elke andere geldige reden,

 7. na voorafgaande kennisgeving van dertig (30) dagen aan jou door een kennisgeving van een dergelijke wijziging op de site te plaatsen. HP kan ook een kennisgeving van de wijziging sturen naar het e-mailadres en/of telefoonnummer dat is vermeld in je dashboard. Door na het inwerkingtreden van de wijziging (d.w.z. 30 dagen nadat de kennisgeving is geplaatst of aan jou is verzonden) de service te blijven gebruiken, geef je aan dat je de gewijzigde overeenkomst accepteert. Als je de overeenkomst met de wijzigingen niet accepteert, gebruik de service dan niet en zeg hem op door de aanwijzingen in paragraaf 9 (“Opzegging”) hieronder te volgen. Daarnaast kan HP de service aan jou opschorten, weigeren je de service te verlenen of je gebruik van de service annuleren en de service (of een versie, onderdeel of functie daarvan) wijzigen, opschorten of stopzetten in overeenstemming met de voorwaarden in paragraaf 9.b (“Opzegging door HP”).

  We streven ernaar voor de voorafgaande periode van 36 maanden de eerdere versies van deze overeenkomst op de site te plaatsen. We sturen je ook een e-mail met de algemene voorwaarden.

 1. JE VERKLARINGEN EN VERPLICHTINGEN.

  Door aanschaf van de service verklaar je hierbij dat:

 1. Leeftijd en verblijfplaats. Je ten minste achttien (18) jaar oud bent, verblijft in een land binnen de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland en een bezorgadres in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland hebt opgegeven; je beschikt over het wettelijke recht en de wettelijke vertegenwoordiging en bevoegdheid om deze overeenkomst met HP af te sluiten en je te verbinden aan de juridisch voorwaarden ervan. Indien van toepassing beschik je over de vereiste goedkeuring van je werkgever om dit contract aan te gaan namens je werkgever;

 2. Geen publieke sector. Je schaft de service niet aan in je hoedanigheid van werknemer in de publieke sector of anderszins met de bedoeling de service te gebruiken voor met de overheid of publieke sectoren verband houdend gebruik;

 3. Alle informatie die door jou aan HP of geautoriseerde HP Resellers ("HP Resellers") in verband met de service wordt verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, persoonsgegevens (bijvoorbeeld: je naam, adres, nummer en vervaldatum van je creditcard of bankpas, andere gegevens over je betaalmethode en de gegevens van je sms- of e-mailaccount) is waarheidsgetrouw, accuraat en volledig en je zult HP of de HP Reseller in kennis stellen van wijzigingen in deze gegevens;

 4. De service wordt door jou aangeschaft voor individueel gebruik, niet met het doel deze weder te verkopen, verder te distribueren of anderszins te delen met andere partijen. Je verklaart dat je de service niet namens anderen gebruikt in ruil voor een vergoeding (bijv. in relatie tot elk type bedrijf dat print- of kopieerdiensten levert);

 5. Je zult geen misbruik van de service maken of anderszins deelnemen aan illegale activiteiten met betrekking tot de service. Je verklaart dat jij, en niet HP, verantwoordelijk bent voor alles wat er op je printer wordt geprint als je de service gebruikt;

 6. Jij bent verantwoordelijk voor de handelingen van anderen die jouw serviceaccount of jouw dashboard gebruiken of anderszins gebruikmaken van jouw service; en

 7. Jij bent verantwoordelijk voor alle verbruik in je serviceaccount en zult HP schadeloosstellen voor en vrijwaren van alle vorderingen, aansprakelijkheid, verliezen en andere kosten die voortvloeien uit jouw schending van deze overeenkomst of anderszins verband houden met jouw gebruik van de service, de abonnementscartridges, promotieaanbiedingen of de site. HP behoudt zich het recht voor de exclusieve verdediging en controle over te nemen van alle kwesties die anderszins onderworpen zijn aan schadeloosstelling door jou. Dit ontslaat jou niet van je verplichtingen tot schadeloosstelling.

 1. VEREISTEN VOOR DE SERVICE.
 1. E-mail- en HP Smart-account vereist. Je moet op eigen kosten een geldig e-mailaccount of, indien van toepassing, sms-mogelijkheid aanhouden voor het ontvangen van kennisgevingen en andere informatie over de service. Om de service te kunnen aanschaffen en ontvangen, moet je een HP Smart-account (“HPS-account”) maken en aanhouden. Je beheert en betaalt voor je service via je dashboard. Je hebt toegang tot je dashboard via je HPS-account op https://hpinstantink.com/signin.

 2. Voor de service geschikte HP Printer vereist. Om de service te gebruiken, heb je een voor de service geschikte HP printer nodig. Zie voor een lijst van voor de service geschikte HP printers de link “Controleer of je printer geschikt is voor HP Instant Ink”, te vinden op www.hpinstantink.com. Je verleent HP uitdrukkelijk toestemming om op afstand en zonder dat je hiervan in kennis wordt gesteld de software, firmware of programmering van je printer te wijzigen of bij te werken, patches uit te voeren of anderszins wijzigingen aan te brengen om je de service te kunnen leveren of ter naleving van toepasselijke wetgeving. Tenzij anders aangegeven wordt alle software of firmware die op de printer wordt gedownload of anderszins aan jou wordt verstrekt om de service mogelijk te maken, verstrekt overeenkomstig de softwarelicentievoorwaarden die bij je printer zijn meegeleverd of de servicevoorwaarden voor HP Smart, afhankelijk van wat van toepassing is.

 3. Je printer moet verbonden zijn met internet. Om de service op ononderbroken wijze te kunnen gebruiken, ga je ermee akkoord je printer verbonden te houden met internet en geen software voor bewaking op afstand of functies van je printer te verwijderen of uit te schakelen; deze internetservice wordt niet door HP verstrekt en moet afzonderlijk door jou worden aangeschaft en betaald. Vraag je internetprovider om informatie over mogelijke kosten voor het verbruik van internetdata en andere kosten die van toepassing zijn. Jij bent verantwoordelijk voor het voor eigen rekening verkrijgen en onderhouden van alle apparatuur en services die nodig zijn voor de toegang en het gebruik van de service. Als je printer niet met internet is verbonden, worden de abonnementscartridges (zoals gedefinieerd in paragraaf d. hieronder) uitgeschakeld en kun je deze niet gebruiken om te printen; de service wordt echter nog steeds in rekening gebracht zoals beschreven in paragraaf 7 (“Betalen voor je service”). Om uitgeschakelde cartridges opnieuw te activeren, moet je je printer opnieuw met internet verbinden en verbonden houden. Neem voor hulp contact op met de klantenondersteuning van HP via het HP Telefoonnummer voor klantenondersteuning dat in het begin van deze Overeenkomst is vermeld of naar www.hp.com/go/instantinksupport gaan voor hulp. Als je printer niet is verbonden met internet, heeft dit ook gevolgen voor de mogelijkheden van HP om jou bepaalde kennisgevingen te sturen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de kennisgevingen die worden beschreven in paragraaf 7 (“Betalen voor je service”) en voor het tijdig factureren van de service.

 4. Aan jou verstrekte abonnementscartridges.

  1. HP kan met je communiceren via e-mail, via tekstberichten en berichten op je printer en computer (“serviceaccount”). De status van de HP cartridges die worden meegeleverd bij de aanschaf van een printer, verandert pas als je je serviceaccount activeert. Na het aanmaken van het serviceaccount wordt je HP cartridge automatisch door de service herkend en geactiveerd als een “abonnementscartridge”. Als bij de printer die je hebt gekocht abonnementscartridges zijn inbegrepen, lees dan zorgvuldig het meegeleverde schriftelijke materiaal. Geactiveerde abonnementscartridges kunnen alleen worden gebruikt in combinatie met de service. Daarna stuurt HP je extra abonnementscartridges zodat je kunt blijven printen via de service. Als er bij de voor de service geschikte printer die je hebt gekocht geen reguliere HP cartridges of abonnementscartridges zijn meegeleverd, stuurt HP je abonnementscartridges nadat je je serviceaccount hebt aangemaakt.

  2. Je moet ervoor zorgen dat HP je meest recente bezorgadres heeft, zodat HP je via de service abonnementscartridges kan leveren. Jij blijft volledig aansprakelijk voor abonnementscartridges die zijn verzonden naar bezorgadressen in je serviceaccount die je niet hebt bijgewerkt. Eventuele kosten die met dit verzuim verband houden, moeten door jou aan HP worden vergoed. Ga naar je dashboard om, indien nodig, je huidige bezorgadres bij te werken. Je kunt ook contact opnemen met de klantenondersteuning van HP via het telefoonnummer dat aan het begin van deze overeenkomst staat vermeld of naar www.hp.com/go/instantinksupport gaan voor hulp.

  3. Conform de overeenkomst tussen jou en HP behoudt HP alle eigendomsrechten en belangen in de abonnementscartridges. HP verstrekt de voor jou beschikbare abonnementscartridges uitsluitend zodat jij gebruik kunt maken van de service. De abonnementscartridges werken alleen met de printer die je hebt aangemeld in je serviceaccount. Je mag niet (i) de abonnementscartridges met een andere printer gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, andere printers die je onder de service hebt aangemeld), (ii) de abonnementscartridges gebruiken buiten het toepassingsgebied van de service (tenzij HP dit uitdrukkelijk heeft toegestaan) of (iii) de abonnementscartridges verkopen of anderszins aan anderen verstrekken.

  4. Wanneer je de service gebruikt, stem je ermee in een abonnementscartridge niet uit je printer te verwijderen en niet te vervangen door een andere abonnementscartridge totdat de printer hiervoor een melding geeft of als de printkwaliteit verslechtert. Je printer rapporteert automatisch aan HP hoeveel inkt er in je abonnementscartridges zit. Hierdoor weet HP wanneer er vervangende abonnementscartridges aan je moeten worden geleverd.

  5. Wanneer je service om welke reden dan ook wordt geannuleerd, schakelt HP op afstand de abonnementscartridges uit en kun je niet langer printen met de abonnementscartridges. In dat geval moet je een reguliere, met je printer compatibele HP cartridge aanschaffen om te blijven printen.

 5. Abonnementscartridges moeten door jou worden teruggestuurd naar HP. Je moet alle gebruikte abonnementscartridges terugsturen naar HP door de instructies hiervoor te volgen en het door HP aan jou verstrekte materiaal te gebruiken (indien van toepassing). Onverlet het voorgaande moet je de abonnementscartridges terugsturen naar HP als (i) de abonnementscartridges uit de printer zijn verwijderd of je anderszins ophoudt ze te gebruiken, (ii) je service om welke reden dan ook is geannuleerd of (iii) HP je anderszins opdracht geeft de abonnementscartridges naar HP terug te sturen. Je gaat ermee akkoord dat de door HP verstrekte voorgefrankeerde retourenveloppen die je terugstuurt naar HP geen andere artikelen dan de abonnementscartridges bevatten. Je aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor alle cartridges die naar HP worden teruggestuurd via een retourmethode die niet overeenkomt met de instructies van HP. Je aanvaardt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle cartridges die niet naar HP worden teruggestuurd, worden verwerkt overeenkomstig de toepasselijke milieuwetgeving.

 6. Beschadigde abonnementscartridges. Neem contact op met HP via het telefoonnummer dat bovenaan deze pagina is vermeld als een abonnementscartridge is beschadigd, lekt of anderszins een speciale behandeling nodig lijkt te hebben. HP geeft je dan speciale instructies voor het terugsturen van die cartridge en hoe je een vervangende cartridge krijgt.

 1. EEN SERVICEPLAN KIEZEN.
 1. Keuze van een serviceplan. Bij het aanmaken van je serviceaccount kies je een van de aangeboden serviceplannen (elk een “serviceplan”) die worden beschreven in de paragrafen “HOE HET WERKT”, “DE PLANNEN” en “VEELGESTELDE VRAGEN” op www.hpinstantink.com (“Beschrijvende servicevoorwaarden”). Elk serviceplan geeft je het recht gedurende elke periode van één (1) maand (“maandtermijn”) het aangegeven aantal pagina's (“servicepagina's”) te printen voor de vastgestelde kosten (“servicekosten”). Extra geprinte pagina's worden in blokken beschikbare pagina's in rekening gebracht, zoals beschreven in je serviceplan (“extra sets”). De eerste maandtermijn begint op de dag dat je printer voor het eerst een geactiveerde abonnementscartridge detecteert (“eerste gebruik”). Elke volgende maandtermijn begint op dezelfde kalenderdag in de betreffende maand. Als je eerste maandtermijn begint op een dag van een maand die in de daaropvolgende maand niet voorkomt, begint je maandtermijn in zo'n volgende maand op de laatste dag van die maand. Je service loopt op maandelijkse basis door totdat je service wordt opgezegd zoals beschreven in paragraaf 9 "Opzegging".

 2. Geprinte pagina. EEN “GEPRINTE PAGINA” IS EEN PAGINA WAAROP DOOR JOUW PRINTER EEN PRINTACTIVITEIT IS UITGEVOERD. PRINTEN OP BEIDE ZIJDEN VAN HETZELFDE VEL GELDT ALS TWEE (2) PAGINA'S. Een pagina is het soort en formaat media waarnaar wordt verwezen in de specificaties van jouw printer. In combinatie met bepaalde promotieaanbiedingen kan HP afzien van de kosten voor het serviceplan; zie de algemene voorwaarden die van toepassing zijn voor meer informatie.

 3. Meerdere printers in je serviceaccount. Je kunt meerdere printers voor de service aanmelden, tot een cumulatief totaal van maximaal tien (10) printers, in een of meer serviceaccounts. Ongeacht of je verschillende printers onder één of verschillende serviceaccounts vallen, ontvang je voor elke printer afzonderlijk een factuur. Zie paragraaf 7 "Betalen voor je service” voor informatie over facturering.

 4. Meeneempagina's. Wanneer je in een maandtermijn niet het volledige aantal toegewezen servicepagina's (of pagina's van een gekochte extra set) print (“inbegrepen pagina's”), kun je de inbegrepen ongebruikte pagina's meenemen (“meeneempagina's”) en later gebruiken. Hiervoor geldt dat het totale aantal meeneempagina's dat je aan het begin van elke maandtermijn kunt meenemen, beperkt is tot drie keer het aantal toegekende servicepagina's voor die maandtermijn voor inkt en twee keer voor toner. Eventuele extra ongebruikte pagina's waarmee deze limiet wordt overschreden, worden geen meeneempagina's en vervallen aan het eind van de maandtermijn. Hieruit volgt dat het totale aantal pagina's waarover je aan het begin van een maandtermijn kunt beschikken, gelijk is aan vier keer het aantal servicepagina's dat op dat moment aan je serviceplan is toegekend voor inkt en drie keer voor toner (d.w.z. het in je serviceplan toegekende aantal plus drie keer dit aantal voor inkt en twee keer voor toner als meeneempagina's.) Bij aanbiedingen kunnen de regels of beschikbaarheid van meeneempagina's in de algemene voorwaarden voor de aanbieding variëren.

 5. Geen overdracht van de service. Je kunt jouw service niet overdragen aan een andere persoon of rechtspersoon.

 6. Vervanging van printers. Je kunt jouw service alleen overzetten op een andere printer met behulp van de printervervangingsprocedure van HP Instant Ink. Deze printervervangingsprocedure van HP Instant Ink is te vinden op je dashboard en/of wanneer je de vervangende printer installeert.

 7. Gebruik van de aanmeldingscode of prepaid code. Als je een aanmeldingscode of pincode voor de service van een HP verkoper of van HP hebt ontvangen, moet je deze, indien van toepassing, binnen de aangegeven termijn gebruiken en eventuele andere instructies opvolgen die bij de aanmeldingscode of prepaid kaart voor aanschaf van de service vermeld zijn. HP is niet aansprakelijk voor verloren of gestolen prepaid kaarten. Door het invoeren van de aanmeldings- of pincode wordt de volledige waarde van de kaart verzilverd. De waarde van de kaart wordt als tegoed bijgeschreven op je serviceaccount en wordt gebruikt voor de betaling van je servicekosten. Als het tegoed op is, worden de volgende maanden in rekening gebracht op je creditcard of betaalrekening.

 1. BETALEN VOOR JE SERVICE.
 1. Beginnen met betalen en factureringsperiodes. Tenzij anders aangegeven in een aanbieding zoals hieronder beschreven in paragraaf 10 (“Aanbiedingen voor Instant Ink-plannen”):

  1. Als je je serviceaccount aanmaakt, geef je bij HP een geldige, geaccepteerde betaalmethode op die je gebruikt om voor de service te betalen, zoals een geldige creditcard of betaalpas (“betaalmethode”);

  2. Je maandelijkse factureringsperiode (“factureringsperiode”) voor de service begint op de datum van eerste gebruik (hierboven gedefinieerd in paragraaf 6 (“Een serviceplan kiezen”);

  3. Vanaf een maand na het eerste gebruik wordt er op basis van maandelijkse termijnen (zoals omschreven in paragraaf 6.a hierboven) via je betaalmethode een bedrag in rekening gebracht voor (i) je servicekosten, en (ii) eventuele kosten voor extra pagina’s bovenop je serviceplan (“meerkosten”), (gezamenlijk “je maandelijkse kosten”). Zowel de servicekosten als extra kosten zijn inclusief toepasselijke belastingen.

   Als je eerste gebruik bijvoorbeeld op 1 januari valt, wordt er op of na 1 februari via je betaalmethode een bedrag in rekening gebracht voor de maandelijkse kosten voor januari; als je eerste gebruik op 1 februari valt, wordt er op of na 1 maart via je betaalmethode een bedrag in rekening gebracht voor de maandelijkse kosten voor februari.

  4. Als je de waarde van een geldige waardebon, prepaidkaart, aanbieding of reclame aan je serviceaccount toevoegt, zal HP het verzilverde bedrag gebruiken voor je maandelijkse kosten. Een eventueel resterend saldo wordt via je opgegeven betaalmethode in rekening gebracht, tenzij er andere voorwaarden van toepassing zijn.

  5. Tenzij anders bepaald, worden voor elke maand waarin je meer print dan het aantal pagina's dat is inbegrepen in je serviceplan plus eventuele meeneempagina’s, de meerkosten voor die extra pagina's inclusief toepasselijke belastingen in rekening gebracht via je opgegeven betaalmethode.Voor inkt, als je bijvoorbeeld op grond van je serviceplan recht hebt op vijftig (50) pagina’s voor een bedrag aan servicekosten van 2,99€ en vervolgens 1,00€ voor elk meervoud van tien (10) pagina’s en je in totaal zesenzestig (66) pagina’s hebt geprint in een maandtermijn waarin je geen meeneempagina’s had, wordt er via je betaalmethode een bedrag van 2,99€ voor de maandelijkse kosten plus 2,00€ voor meerkosten in rekening gebracht, in totaal 4,99€ inclusief belastingen.

  6. Als je printer niet met internet is verbonden, kan dit tot gevolg hebben dat een deel van de verschuldigde maandelijkse kosten vertraagd via je betaalmethode in rekening wordt gebracht. HP blijft de maandelijkse kosten maandelijks via je betaalmethode in rekening brengen totdat de service door jou of door HP wordt opgezegd.

  7. Wanneer HP op het moment dat de betaling is verschuldigd het bedrag niet via je betaalmethode kan afschrijven, kan HP je toegang tot de service tijdelijk stopzetten. De abonnementscartridges werken dan niet meer totdat de betaling kan worden geïnd. Als HP niet in staat is de betaling bij jou te innen, zal HP je service opzeggen en de overeenkomst beëindigen overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 9 (“Opzegging”).

  8. De informatie over je facturering is toegankelijk op je dashboard. Jij bent verantwoordelijk voor alle pagina’s die op je printer worden geprint, ongeacht of je specifiek toestemming hebt gegeven voor het printen van die pagina’s.

 2. Prijsverhogingen. Op elk moment en naar eigen goeddunken kan HP de servicekosten en meerkosten voor de serviceplannen verhogen, anderszins wijzigen of extra kosten toevoegen, of serviceplannen wijzigen of toevoegen, na voorgaande kennisgeving aan jou overeenkomstig paragraaf 3 (“Wijzigingen in deze overeenkomst en de service”). Overeenkomstig paragraaf 3 (“Wijzigingen in deze overeenkomst en de service”) gaan dergelijke wijzigingen in de servicekosten en meerkosten en de toevoeging van andere kosten niet eerder in dan bij aanvang van je maandtermijn die dertig (30) dagen na de aankondiging van HP over deze wijzigingen of toevoegingen begint.

 3. Betalingsverwerker. HP gebruikt een extern bedrijf voor het factureren en verwerken van de betalingen voor de service. Voor de verwerking van betalingen gelden mogelijk aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidsregels van het verwerkende bedrijf. HP behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken externe bedrijven voor het verwerken van de betalingen toe te voegen of te wijzigen.

 1. JE SERVICE BEHEREN.
 1. Je dashboard. De gegevens van de service worden weergegeven op je dashboard. Op je dashboard zie je, onder andere, de huidige status van je serviceprinters, het aantal geprinte pagina's en de status van de betalingen.

 2. HP Support. Als je hulp nodig hebt bij de service of je serviceaccount, of vragen hebt over de maandelijkse kosten of de factureringsprocedure, kun je contact opnemen met HP Support via het telefoonnummer dat bovenaan deze Overeenkomst is vermeld of via www.hp.com/go/instantinksupport.

 3. Je serviceplan wijzigen. Je kunt je gekozen serviceplan wijzigen door de aanwijzingen op je dashboard te volgen. Een lager serviceplan gaat in aan het begin van je volgende maandtermijn en geldt niet met terugwerkende kracht. Afhankelijk van wat je kiest, gaat een hoger plan ofwel (1) onmiddellijk in, waarbij de wijzigingen met terugwerkende kracht in rekening worden gebracht bij de lopende factureringsperiode of (2) aan het begin van de volgende factureringsperiode in. Ga naar je dashboard voor een overzicht van je huidige serviceplan en andere gegevens. Als je het serviceplan hebt gewijzigd, wordt het maximum aantal meeneempagina's voor de eerste maandtermijn van het nieuwe serviceplan berekend op basis van het nieuwe serviceplan.

 1. OPZEGGING.
 1. Opzegging door jou. Je kunt je service op elk gewenst moment opzeggen, online op www.hpinstantink.com of door te bellen naar de klantenondersteuning van HP op het telefoonnummer dat in het begin van deze overeenkomst is vermeld. Je service wordt dan geannuleerd met ingang van de laatste dag van de lopende maandtermijn. Als je huidige maandtermijn bijvoorbeeld loopt van 15 januari tot 15 februari en je op 30 januari een verzoek tot opzegging naar HP stuurt, wordt je service geannuleerd per 15 februari. De laatste maandtermijn wordt in zijn geheel via je opgegeven betaalmethode in rekening gebracht en er vindt geen terugbetaling plaats van de pagina's van het serviceplan of de meeneempagina's die je in die laatste maand niet hebt geprint of andere kosten. Het eenvoudigweg verwijderen van de abonnementscartridges uit je printer, niet printen en/of je printer niet verbinden met internet leidt niet tot opzegging van je service of het anderszins stoppen van de factureringsperioden.

 2. Opzegging door HP.

  1. Opzegging met een redelijke opzegtermijn. In aanvulling op de rechten van HP uit hoofde van paragraaf 3 (“Wijzigingen in deze overeenkomst en de service”) kan HP je service op elk gewenst moment stopzetten op grond van:

   1. (a) wijzigingen in technologie / andere systemen;

   2. (b) wijzigingen in wettelijke voorschriften, wijzigingen in de wetgeving of besluiten van een ombudsman;

   3. (c) wijzigingen in de kosten van HP;

   4. (d) geen activiteiten in je serviceaccount gedurende meer dan 12 maanden;

   5. (e) stopzetting door HP van de service of een bepaalde versie of een bepaald onderdeel of kenmerk van de service;

   6. (f) elke andere reden zoals toegestaan in de geldende wetgeving,

    na voorafgaande kennisgeving van tenminste dertig (30) dagen aan het e-mailadres of, indien van toepassing, het sms-nummer dat is vermeld op je dashboard.

  2. Opzegging wegens gegronde redenen. HP kan op elk moment en met onmiddellijke ingang, na kennisgeving aan het e-mailadres of, indien van toepassing, het sms-nummer dat is vermeld op je dashboard, de service en deze overeenkomst opzeggen in geval van een schending van de voorwaarden van deze overeenkomst (met inbegrip van maar niet beperkt tot het nalaten te betalen voor de service of het niet beschikken over een geldige betaalmethode) en jij deze schending niet binnen zeven (7) dagen na schriftelijke kennisgeving van de details hebt verholpen.

   Bij annulering door HP op grond van een van de hierboven vermelde redenen heb je recht op terugbetaling van eventueel vooruitbetaalde bedragen.

 3. Consequenties van opzegging. Je gaat ermee akkoord dat HP niet aansprakelijk is voor de opzegging van je service of het weigeren van toegang tot de service of de site. Na opzegging van je service op grond van een in deze overeenkomst vermelde reden, worden alle uit hoofde van deze overeenkomst aan jou toegekende rechten beëindigd en moet je met onmiddellijke ingang ophouden de service te gebruiken en de abonnementscartridges terugsturen naar HP zoals aangegeven in paragraaf 5.e (“Abonnementscartridges moeten door jou worden teruggestuurd naar HP”). Daarnaast zullen alle aanbiedingen en kortingen die je uit hoofde van het programma Refer-a-Friend hebt verdiend, bij de beëindiging van je service met onmiddellijke ingang vervallen.

 4. Verplicht recht op herroeping. Indien je een consument bent, vormen de bovenstaande opzeggingsrechten geen beperking op je wettelijke rechten inzake het herroepen van op afstand en buiten verkoopruimten afgesloten overeenkomsten. Je hebt het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen binnen veertien (14) dagen na de dag van het aangaan van deze overeenkomst. Je hebt het recht om HP in kennis te stellen via de in paragraaf 9.a beschreven procedure of via het onderstaande opzeggingsformulier. Indien je de eerste maand van de service vooruitbetaald hebt met een Instant Ink-kaart die online via de HP Store of een HP Reseller is aangeschaft, kun je gebruikmaken van het bovenstaande recht tot herroeping en de desbetreffende vooruitbetaalde bedragen terug ontvangen. Als je je aankoop online bij de HP Store doet, moet je de instructies op de HP Store website volgen. Als je je aankoop online bij een HP Reseller doet, gelden de voorwaarden voor herroeping van de Reseller.

 5. Opzeggingsformulier

  (Dit formulier alleen invullen en terugsturen als je het contract wilt herroepen.)

  Aan HP Belgium BV, Hermeslaan 1, Building B, B-1831 Machelen (Diegem):

  Ik/Wij* deel/delen* je hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende levering van de volgende service herroepen:

  Besteld op (*)/ontvangen op (*),

  Naam van consument(en),

  Adres van consument(en),

  Account #

  [*] Doorhalen wat niet van toepassing is

 1. HP INSTANT INK AANBIEDINGEN.

  HP kan van tijd tot tijd HP INSTANT INK-aanbiedingen (“aanbiedingen”) aan abonnees van de service aanbieden die een aanvulling vormen op de in deze overeenkomst beschreven service. Voor elke aanbieding kunnen aanvullende voorwaarden gelden. Deze worden verstrekt voordat je gebruikmaakt van de aanbieding. Tenzij anders vermeld in de voorwaarden van een aanbieding, gelden voor elke aanbieding de voorwaarden van deze overeenkomst. De aanvullende voorwaarden voor aanbiedingen worden bijgewerkt in het bijgevoegde aanbiedingenschema.

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN.
 1. SERVICEGARANTIE. HP VOERT DE SERVICE UIT OP BASIS VAN ALGEMEEN ERKENDE HANDELSPRAKTIJKEN EN -NORMEN. JE GAAT ERMEE AKKOORD HP ONMIDDELLIJK IN KENNIS TE STELLEN VAN EVENTUELE PROBLEMEN MET DE SERVICE. ELKE SERVICE DIE NIET AAN DEZE NORM VOLDOET ZAL DOOR HP OPNIEUW WORDEN UITGEVOERD. ALS JE DE SERVICE ONTVANGT ALS CONSUMENT VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, ZWITSERLAND OF HET VERENIGD KONINKRIJK: HP BIEDT ALLE WETTELIJKE GARANTIES DIE OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZIJN VEREIST.

  DISCLAIMER: VOOR ZOVER TOEGESTAAN IN DE WETGEVING BIEDT HP GEEN ANDERE GARANTIES VOOR DE SERVICE, DE ABONNEMENTSCARTRIDGES, DE AANBIEDINGEN, HET DASHBOARD EN DE SITE EN WIJST HP UITDRUKKELIJK ALLE ANDERE DAAROP BETREKKING HEBBENDE GARANTIES (EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS) AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT EN NIET-SCHENDING. ONVERLET HET VOORGAANDE EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN IN DE WETGEVING BIEDT HP GEEN GARANTIE DAT DE SERVICE, DE ABONNEMENTSCARTRIDGES, DE AANBIEDINGEN, HET DASHBOARD OF DE SITE VRIJ VAN ONDERBREKINGEN, FOUTEN OF VIRUSSEN ZIJN.

 2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. Uit hoofde van deze overeenkomst verkrijg je geen eigendomsrechten over auteursrechten, patenten, handelsgeheimen, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten waarvan HP de houder is. HP behoudt het exclusieve eigendom van de service, de abonnementscartridges, de aanbiedingen, het dashboard en de site en is de houder van alle intellectuele eigendomsrechten, eigendomstitels en belangen in alle ideeën, concepten, knowhow, documentatie en technieken met betrekking tot de service, de abonnementscartridges, de aanbiedingen, het dashboard en de site. Instant Ink-plannen, HP en alle andere namen, slogans of logo’s van producten of diensten van of voor de service, de abonnementscartridges, de aanbiedingen, het dashboard en de site zijn handelsmerken van HP of diens licentienemers en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, nagemaakt of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HP of de houder van het merk. Je mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HP geen metatags of andere verborgen tekst gebruiken waarin een merk van HP wordt gebruikt.

 3. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTSMIDDELEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN IN DE WETGEVING ZIJN HP, DIENS OPVOLGERS IN RECHTE OF DOCHTERONDERNEMINGEN NIET AANSPRAKELIJK VOOR KOSTEN IN VERBAND MET UITVAL, GEDERFDE WINST, GEDERFDE INKOMSTEN OF VERLIES VAN DATA OF ANDERE INHOUD, NOCH VOOR INDIRECTE, BIJZONDERE OF BIJKOMENDE KOSTEN OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIEN UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDEN MET DE SERVICE, DE ABONNEMENTSCARTRIDGES, DE AANBIEDINGEN, HET DASHBOARD OF DE SITE, ONGEACHT OF HIERAAN EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD, REGLEMENT OF ANDERE RECHTSGRONDSLAG AAN TEN GRONDSLAG LIGT EN OOK ALS HP, DIENS OPVOLGERS IN RECHTE OF DOCHTERONDERNEMINGEN ZIJN GEWAARSCHUWD VOOR HET MOGELIJK OPTREDEN VAN DEZE SCHADE. ONVERLET HET VOORGAANDE EN VOOR ZOVER DE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN HP, DIENS OPVOLGERS IN RECHTE OF DOCHTERONDERNEMINGEN IS VASTGESTELD, IS DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN HP, DIENS OPVOLGERS IN RECHTE OF DOCHTERONDERNEMINGEN BEPERKT TOT €10, TOT HET BEDRAG AAN MAANDELIJKSE KOSTEN DAT AAN HP IS BETAALD VOOR HET SERVICEPLAN GEDURENDE DE DRIE MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP JE VORDERING IS ONTSTAAN, OF HET BEDRAG DAT VOOR EEN DERGELIJKE BEPERKING VAN AANSPRAKKELIJKHEID MINIMAAL IS TOEGESTAAN, AFHANKELIJK VAN WAT HET HOOGST IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN IN DE WETGEVING ZIJN DE IN DEZE OVEREENKOMST VOORZIENE RECHTSMIDDELEN JE ENIGE EN UITSLUITENDE RECHTSMIDDELEN. DEZE BEPALING HOUDT GEEN BEPERKING IN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BEIDE PARTIJEN VOOR: OVERLIJDEN OF LICHAMELIJK LETSEL DAT IS VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID; FRAUDULEUZE HANDELINGEN; NOCH ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET MAG WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

 4. ONVERLET DE BOVENSTAANDE BEPALINGEN ZIJN VOOR CONSUMENTEN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, ZWITSERLAND OF HET VERENIGD KONINKRIJK DIE DE SERVICE ONTVANGEN de volgende bepalingen van toepassing:

  1. HP is verantwoordelijk ten opzichte van jou voor voorzienbare schade en verlies die worden veroorzaakt door HP. Bij niet-naleving door HP van deze overeenkomst is HP verantwoordelijk voor schade of verlies dat het voorzienbare gevolg is van een schending van deze overeenkomst door HP of het niet toepassen van redelijke zorgvuldigheid en vaardigheden door HP. HP is echter niet verantwoordelijk voor niet-voorzienbare schade of verlies. Schade of verlies is voorzienbaar wanneer het voor de hand ligt dat dit zal optreden of wanneer het op het moment dat het contract werd afgesloten voor jou en voor HP duidelijk was dat dit zou kunnen gebeuren, bijvoorbeeld omdat het tijdens de verkoop is besproken.

  2. De aansprakelijkheid van HP wordt op geen enkele manier uitgesloten of beperkt wanneer dit onrechtmatig zou zijn. Dit geldt tevens voor de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel dat wordt veroorzaakt door onachtzaamheid van ons of van onze werknemers, agenten of toeleveranciers; voor fraude of frauduleuze vertegenwoordiging; voor inbreuken op je wettelijke rechten inzake de service.

  3. HP is niet aansprakelijk voor verliezen van je bedrijf. Als je de service gebruikt voor commerciële of zakelijke doeleinden of met het oog op wederverkoop, is HP niet aansprakelijk voor eventuele winstderving, verlies van zakelijke activiteiten, onderbreking van de bedrijfsvoering of gemiste zakelijke kansen.

 5. NALEVING VAN WETGEVING, MET INBEGRIP VAN EXPORTWETGEVING. Je gaat ermee akkoord alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven. Onverlet het voorgaande ben je verantwoordelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving van de V.S. en andere toepasselijke landen inzake controle van de export (“Exportwetgeving”). Je zult alle exportwetgeving naleven om te waarborgen dat de service, de abonnementscartridges en alle aanverwante materialen, waaronder, maar niet beperkt tot technische data, niet (1) in strijd met de exportwetgeving direct of indirect worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd, of (2) worden gebruikt voor een op grond van de exportwetgeving verboden doel, waaronder zonder beperking de verspreiding van nucleaire, chemische of biologische wapens. Onverlet het voorgaande ga je ermee akkoord dat de service, de abonnementscartridges en aanverwante materialen niet in strijd met de exportwetgeving of andere toepasselijke wet- en regelgeving worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd naar (i) een land waarvoor de V.S. een embargo heeft ingesteld, of (ii) een persoon die voorkomt op de lijst van Specials Designated Nationals van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de Table of Deny Orders van het Amerikaanse ministerie van Handel. Je verklaart en garandeert dat je niet op een dergelijke lijst staat en je niet bevindt in, onder zeggenschap staat van of een ingezetene of burger bent van een dergelijk land.

 6. GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR MATERIAAL EN WEBSITES VAN DERDEN. Bepaalde inhoud, aanbiedingen, producten, diensten en andere materialen die via de service aan jou ter beschikking worden gesteld, zijn afkomstig van derden (“extern materiaal”). Je gaat ermee akkoord dat HP niet aansprakelijk is voor extern materiaal. Je gebruik van extern materiaal is op eigen risico en hiervoor kunnen aanvullende voorwaarden gelden. Daarnaast kunnen er in de service of op de site links naar externe websites worden aangeboden (“externe websites”). HP is niet aansprakelijk voor externe websites of het externe materiaal dat via die websites beschikbaar wordt gesteld. De HP Privacyverklaring geldt niet op externe websites en HP is niet aansprakelijk voor het gebruik van je gegevens door die websites.

 7. GELDEND RECHT EN ONLINE GESCHILLENBESLECHTING. Voor alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst ontstaan of anderszins daarmee verband houden, ongeacht of deze hun grondslag vinden in een contract, onrechtmatige daad, fraude of een andere juridische grondslag, geldt het recht dat van kracht is in het rechtsgebied waar je momenteel verblijft, ongeacht de beginselen van conflicterende wetgeving van dat land (het “geldend recht”). Op geen enkele wijze worden met deze overeenkomst je wettelijke rechten als consument beperkt of aangetast. Daarnaast wijzen we je erop dat je het platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform) kunt bezoeken als je een probleem hebt dat niet door ons wordt opgelost. Dit is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Het ODR-platform is een webgebaseerd platform dat speciaal is ontworpen voor consumenten die goederen of diensten op internet hebben gekocht en vervolgens een probleem hebben met die internetaankoop. Consumenten kunnen hier hun contractueel geschil voorleggen en online de procedure voor alternatieve geschillenbeslechting (Alternative Dispute Resolution, ADR) uitvoeren. De op het ODR-platform voorgelegde geschillen worden alleen doorgezonden naar ADR-instanties die voorkomen op de nationale lijsten van ADR-instanties die voldoen aan de bindende kwaliteitsvereisten zoals vastgesteld in de ADR-richtlijn. Verder herinneren we je eraan dat je contact kunt opnemen met HP via het e-mailadres dat hierboven is vermeld in de paragaaf “HP entiteit en contactgegevens”.

 8. VOLLEDIGE OVEREENKOMST; RANGORDE. De voorwaarden van deze overeenkomst, in combinatie met de beschrijvende servicevoorwaarden en andere voorwaarden van HP waarnaar uitdrukkelijk in deze overeenkomst wordt verwezen of die van toepassing zijn op de service of het serviceplan waarmee je akkoord bent gegaan, vormen de volledige overeenkomst tussen jou en HP met betrekking tot de service en vervangen alle eerdere schriftelijke of mondelinge communicatie, vertegenwoordiging of overeenkomst. Wanneer deze overeenkomst strijdig is met (i) een beschrijvende servicevoorwaarde; (ii) de gebruiksvoorwaarden voor HP Smart (www.hpsmart.com/tou); of (iii) de voorwaarden en het beleid van een extern bedrijf voor facturering en orderverwerking, gelden de voorwaarden van deze overeenkomst. Wanneer deze overeenkomst strijdig is met andere, afzonderlijke voorwaarden die op de service van toepassing zijn (d.w.z. voorwaarden voor aanbiedingen), gelden de strijdige, afzonderlijke voorwaarden.

 9. OVERIG. HP’s verzuim om gebruik te maken van een uit hoofde van deze overeenkomst bestaand recht, houdt niet in dat HP afstand doet van dit recht. Als een bepaling van deze overeenkomst door een rechtbank in een bevoegd rechtsgebied ongeldig wordt verklaard, moet de rechtbank ernaar streven recht te doen aan de bedoelingen van de bepaling en blijven de overige bepalingen van de overeenkomst volledig van kracht. Je mag deze overeenkomst niet van rechtswege of anderszins overdragen; HP kan deze overeenkomst wel overdragen. De titels van de paragrafen in deze overeenkomst zijn uitsluitend bedoeld voor leesgemak en hebben geen rechtskracht. Bij het uitleggen van deze overeenkomst zal er geen strikte uitleg ten gunste van jou of tegen HP worden toegepast. Onverlet andere bepalingen in deze overeenkomst, is HP niet aansprakelijk voor gebreken in de service, de abonnementscartridges of de site die het gevolg zijn van handelingen of gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten zijn macht liggen. Alle voorwaarden in deze overeenkomst die gezien de aard ervan van kracht blijven na beëindiging van het contract bij het opzeggen van je service (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de voorwaarden met betrekking tot de beperking van de aansprakelijkheid van HP en haar dochterondernemingen, jouw aansprakelijkheid, de toepasselijke wetgeving, je betalingsverplichtingen voor de service en de verplichting om abonnementscartridges op de aangewezen manier naar HP terug te sturen) blijven na de beëindiging van kracht.

Aanbiedingenschema

Aanvullende voorwaarden

 1. REFER-A-FRIEND AANBIEDING. Via het programma Refer-a-Friend komen jij en de personen die je doorverwijst (“potentiële abonnees”) mogelijk allebei in aanmerking voor een gratis maand van de service (de “stimulans voor doorverwijzing”). Jij en de potentiële abonnees die willen deelnemen aan Refer-a-Friend, moeten akkoord gaan met de aanvullende voorwaarden voor de aanbieding (“voorwaarden voor de aanbieding”). HP is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, omissies, storingen, onderbrekingen, weglatingen, vertragingen of uitval van activiteiten die verband houden met de aanbieding Refer-a-Friend.
 1. Doorverwijzen naar Instant Ink. Om iemand door te verwijzen en de stimulans voor doorverwijzing te kunnen claimen, moet je aan potentiële abonnees je persoonlijke verwijzingslink of -code geven die je van HP hebt ontvangen (“verwijzingslink/-code”). De potentiële abonnee moet tijdens de aanmeldingsprocedure die link volgen of de verwijzingscode invoeren, een abonnement op de service afsluiten, de gevraagde persoonlijke en betaalgegevens opgeven en akkoord gaan met de voorwaarden van deze overeenkomst. Een verwijzingslink of -code is voor jou persoonlijk; je mag verwijzingslinks of -codes niet overdragen of verkopen. HP behoudt zich het recht voor je verwijzingslink of -code op elk gewenst moment en om welke reden dan ook uit te schakelen. Om deel te nemen aan Refer-a-Friend moeten je serviceaccounts op orde zijn. Ook moet je deze overeenkomst naleven.

 2. In aanmerking komende doorverwijzingen. Voor het ontvangen van de stimulansen voor doorverwijzing uit hoofde van het Refer-a-Friend-programma, worden alleen de in aanmerking komende verwijzingen naar potentiële abonnees meegeteld. Een doorverwijzing komt in aanmerking als de potentiële abonnee (i) een verwijzingslink of -code gebruikt, (ii) op dit moment geen abonnement op de service heeft, (iii) voldoet aan de in dit document vermelde vereisten voor het gebruik van de service en (iv) bij de aanmeldprocedure voor de service accurate persoonlijke en betaalgegevens opgeeft. Naar de potentiële abonnees die aan deze kwalificaties voldoen, wordt in dit document verwezen als “doorverwezen abonnees”.

 3. Stimulans voor doorverwijzing voor doorverwezen abonnees. Elke doorverwezen abonnee (d.w.z. iemand die de aanmeldprocedure voor de service heeft voltooid) ontvangt de service gedurende één maand gratis (“de aanbiedingsstimulans”) overeenkomstig het door de doorverwezen abonnee gekozen serviceplan. Na afloop van de gratis maand van de service blijft het serviceplan dat de doorverwezen abonnees bij hun aanmelding hebben gekozen doorlopen en wordt het betreffende maandtarief via de opgegeven betaalmethode in rekening gebracht totdat de service overeenkomstig deze overeenkomst wordt opgezegd. Tijdens de gratis maand van de service worden de toepasselijke belastingen in rekening gebracht, naast eventuele meerkosten als het aantal toegekende pagina’s gedurende de gratis periode wordt overschreden. Overeenkomstig de voorwaarden van deze overeenkomst is het mogelijk plannen te wijzigen of op te zeggen.

 4. Stimulans voor doorverwijzing voor doorverwijzende abonnees. Je komt in aanmerking voor een stimulans die gelijk is aan het serviceplan dat je had op het moment van doorverwijzen. Alle gratis maanden voor de service worden toegepast nadat een eventueel bestaand tegoed uit aanbiedingen is gebruikt en/of de lopende factureringsperiode is afgelopen. Als het aantal toegekende pagina’s tijdens de gratis periode wordt overschreden, worden hiervoor meerkosten en toepasselijke belastingen in rekening gebracht. Er geldt geen limiet voor het aantal stimulansen voor doorverwijzing dat je uit hoofde van de Refer-a-Friend-aanbieding kunt verdienen. Doorverwijzingen kunnen op elk gewenst moment door HP worden beoordeeld; Wanneer een doorwijzing wordt beschouwd als onrechtmatig, frauduleus, verdacht of in strijd met de wet of deze overeenkomst, zoals vastgesteld door HP in verband met mogelijke aansprakelijkheid van HP, of om enige andere reden die door HP als passend wordt beschouwd, kan HP weigeren de stimulans voor die doorverwijzing op je account bij te schrijven.

 5. Overige belangrijke voorwaarden. Doorverwezen abonnees mogen slechts één verwijzingslink of -code gebruiken per abonnement. Stimulansen voor doorverwijzing (d.w.z. gratis maanden voor de service in het kader van het Refer-a-Friend-programma) kunnen gecombineerd worden met andere aanbiedingen van HP; zie de voorwaarden van de andere aanbieding voor de voorwaarden die van toepassing zijn. De stimulansen voor doorverwijzing worden pas verzilverd nadat alle andere aanbiedingen voor gratis gebruik van de service zijn gebruikt. Alle stimulansen voor doorverwijzing die niet worden gebruikt, vervallen onmiddellijk wanneer de service om welke reden dan ook wordt beëindigd. Na beëindiging van de service worden je verwijzingslinks en -codes automatisch gedeactiveerd. Als je serviceaccount is opgeschort, kun je nog steeds potentiële abonnees doorverwijzen. De eventuele stimulansen voor doorverwijzing worden echter pas bijgeschreven op je serviceaccount als en wanneer het opgeschorte account opnieuw geactiveerd wordt. Stimulansen voor doorverwijzing komen niet in aanmerking voor restitutie en kunnen niet worden overgezet op nieuw aangeschafte printers of andere serviceaccounts. Wanneer je printer wordt vervangen door de klantenondersteuning van HP, worden alle stimulansen voor doorverwijzing die je hebt verdiend, naar de vervangende printer overgezet.

 1. TANGO - AANBIEDING VOOR GRATIS FOTO’S VANAF JE SMARTPHONE OF TABLET. De aanbieding van Tango voor gratis foto’s vanaf je smartphone of tablet (“Aanbieding voor gratis foto’s”) is een aanbieding waarmee klanten met serviceplannen de mogelijkheid wordt geboden om via hun serviceplan gratis foto’s op een vastgesteld formaat te printen (”gratis foto’s) vanaf hun smartphone of tablet.
 1. Beschikbaarheid. De aanbieding voor gratis foto’s is alleen beschikbaar op HP TANGO printers voor consumenten (“in aanmerking komende printers”) en in bepaalde landen.

 2. Vereisten voor de aanbieding. In aanvulling op de in de overeenkomst vastgelegde rechten en plichten gelden de volgende voorwaarden voor gebruik van de aanbieding voor gratis foto’s: (i) een actief inktabonnement; (ii) een geschikte printer; (iii) een mobiel apparaat met Android of iOS; en (iv) installatie van de HP Smart-app op je mobiele apparaat.

 3. Beperkingen voor gratis foto’s. De gratis foto’s zijn beperkt tot geprinte foto's die niet groter zijn dan het formaat dat hieronder wordt aangegeven. Maximaal formaat van gratis foto’s vijf bij zeven inch (5 inch x 7 inch) dertien bij achttien centimeter (13x18 cm) Alle foto’s die worden geprint op papier dat groter is dan dat formaat, worden meegenomen in de pagina’s van je serviceplan en tellen niet als gratis foto’s.

 4. De aanbieding voor gratis foto’s beheren via de gratis-fotometer. Op je dashboard staat een “Gratis foto-meter” die bijhoudt hoeveel gratis foto’s je hebt geprint. De gratis-fotometer begint met het bijhouden van je gratis foto’s nadat je (a) je geschikte printer hebt aangemeld voor een serviceplan en (b) je hebt aangemeld voor de aanbieding voor gratis foto’s.

 5. HP’s aansprakelijkheid. HP is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, omissies, storingen, onderbrekingen, weglatingen, vertragingen of uitval van activiteiten die verband houden met de aanbieding voor gratis foto’s.

 6. De aanbieding voor gratis foto’s komt niet in aanmerking voor restitutie en kan niet worden ingewisseld voor geld, tenzij dit anderszins verplicht is in de toepasselijke wetgeving.

 1. Afwezigheidsmodus voor “Pauzeren”: De functie “Pauzeren” wordt beperkt aangeboden aan klanten in bepaalde landen, waaronder het VK, Frankrijk, Duitsland en Noord-Amerika, op basis van criteria als het huidige plan, hoeveel er wordt geprint, paginalimieten, printer, leeftijd van de printer en aantal verzendingen per jaar. “Pauzeren” is alleen beschikbaar voor klanten die geen gratis maanden meer hebben en op dit moment geen freemium plan gebruiken; zij kiezen bij de redenen voor opzegging de optie “tijdelijk opzeggen”. Deze klanten krijgen een tijdelijke pauze van een tot drie maanden aangeboden. Het “Pauzeren” gaat in bij de volgende factureringsperiode na de selectie. Klanten mogen maximaal twee keer per jaar gebruikmaken van deze optie om te “Pauzeren”.
 1. VIP-ondersteuning: Aan in aanmerking komende klanten met een plan van 500 pagina’s of meer biedt HP VIP-ondersteuning. HP zal in zakelijk opzicht redelijke inspanningen leveren om klanten die contact opnemen met de VIP-ondersteuning sneller met een ervaren medewerker door te verbinden. Klanten die VIP-ondersteuning willen ontvangen, moeten hiervoor een apart telefoonnummer gebruiken dat wordt verstrekt door HP of toestaan dat hun nummer wordt herkend door bellerID.
 1. VIP-voorraad: Via de virtuele medewerker in US, UK, IE, CA, FR en DE kunnen klanten met een plan van 500 pagina’s of hoger gedurende de levensduur van hun printer één keer een reservecartridge aanvragen. Deze functie wordt door HP aangeboden op basis van de beschikbaarheid van een virtuele medewerker in een van de vermelde landen en een lopende aanmelding voor het plan van 500 pagina’s.
 1. Plannen met 500 of 1500 pagina’s: Plannen met 500 of 1500 pagina’s zijn mogelijk niet voor alle klanten beschikbaar. Om voor de plannen van 500 of 1500 pagina’s in aanmerking te komen, moet je een bestaande klant zijn.