HP INSTANT INK SERVICEVOORWAARDEN

HP INSTANT INK SERVICEVOORWAARDEN

Maart 2019

LET OP: LEES DEZE "HP INSTANT INK SERVICEVOORWAARDEN" (DE "OVEREENKOMST") EN DE BESCHRIJVING VAN DE HP INSTANT INK SERVICE ZOALS UITEENGEZET IN DE GEDEELTEN "HOE HET WERKT", "DE PLANNEN" en "VEELGESTELDE VRAGEN" GEDEELTES OP WWW.HPINSTANTINK.COM ZORGVULDIG DOOR VOORDAT JE DE HP INSTANT INK SERVICE ("SERVICE") AANSCHAFT. DEZE OVEREENKOMST WORDT AFGESLOTEN TUSSEN DEGENE DIE DE INSTANT INK SERVICE AANSCHAFT ("JIJ") EN HP BELGIUM BVBA OF DE OPVOLGERS DAARVAN ("HP") EN REGELT IN COMBINATIE MET ALLE AFZONDERLIJKE OF AANVULLENDE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE INSTANT INK SERVICE (D.W.Z. RECLAMEAANBIEDINGEN) JE GEBRUIK VAN DE INSTANT INK SERVICE. WANNEER ER OP JE GEBRUIK VAN DE INSTANT INK SERVICE AFZONDERLIJKE OF AANVULLENDE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZIJN EN DEZE IN STRIJD ZIJN MET DEZE OVEREENKOMST (BIJVOORBEELD AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR INSTANT INK PROGRAMMA'S DIE DOOR HP WORDEN AANGEBODEN ALS AANVULLING OP DE INSTANT INK SERVICE), PREVALEREN DE CONFLICTERENDE AFZONDERLIJKE VOORWAARDEN.

DOOR DE SERVICE AAN TE KOPEN EN IN GEBRUIK TE NEMEN, GEEFT U AAN DAT U DEZE OVEREENKOMST HEEFT GELEZEN EN ACCEPTEERT EN DAT U AKKOORD GAAT OM CONTRACTUEEL GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE VOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN DE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT KOSTEN BUITEN DE DEKKING, DE VEREISTEN VAN DE INTERNETVERBINDING VOOR UW PRINTER, HET RECHT VAN HP OM DE PRIJZEN TE VERHOGEN, EN DE VOORWAARDEN VOOR ANNULERING.

DE INSTANT INK SERVICE IS BESCHIKBAAR VOOR KLANTEN DIE VERBLIJVEN IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, HET VERENIGD KONINKRIJK OF ZWITSERLAND. VOOR DE BEZORGING IS ECHTER EEN ADRES IN BELGIë VEREIST. DOOR AANSCHAF VAN DE INSTANT INK SERVICE VERKLAAR JE AAN HP DAT JE VERBLIJFT IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, HET VERENIGD KONINKRIJK OF ZWITSERLAND EN DAT JE JE DAAR BEVINDT WANNEER JE DE SERVICE GEBRUIKT.

JE KUNT DEZE VOORWAARDEN GEHEEL OF GEDEELTELIJK DOORLEZEN, OPSLAAN OF PRINTEN. WE RADEN JE AAN EEN KOPIE VAN HET HELE DOCUMENT TE PRINTEN EN BIJ DE HAND TE HOUDEN WANNEER JE DE INSTANT INK SERVICE GEBRUIKT.

HP ENTITEIT: HP Belgium BV (“HP”)

HP Adres: Hermeslaan 1, Building B, B-1831 Diegem - België

HP Telefoonnummer voor klantenondersteuning: 026 20 01 46

www.hpinstantink.com

INHOUDSOPGAVE

 1. VERZAMELEN VAN GEGEVENS.
 2. OVEREENKOMST ELEKTRONISCH CONTRACT.
 3. WIJZIGINGEN IN DEZE OVEREENKOMST EN IN DE INSTANT INK SERVICE.
 4. JE VERKLARINGEN EN VERPLICHTINGEN.
 5. VEREISTEN VOOR DE INSTANT INK SERVICE.
 6. KIEZEN VAN EEN INSTANT INK SERVICE PLAN.
 7. BETALEN VOOR JE INSTANT INK SERVICE.
 8. BEHEREN VAN JE INSTANT INK SERVICE.
 9. OPZEGGEN.
 10. INSTANT INK PROGRAMMA'S.
 11. ALGEMENE VOORWAARDEN.

1. VERZAMELEN VAN GEGEVENS.

 1. Persoonlijke gegevens. HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN GEGEVENS WORDT GEREGELD IN DE HP PRIVACYVERKLARING, TE VINDEN OP HP.COM/GO/PRIVACY.
 2. Controle op afstand. Met de aankoop van de Service machtigt U HP om op afstand de paginatelling van Uw printer en Uw inktstatus en -gebruik te controleren, om onbevoegd gebruik van Uw account te voorkomen en om Uw ervaring met HP producten en diensten te verbeteren. Controle op afstand omvat inktniveaus, pagina-aantallen, soorten afgedrukte documenten (bijvoorbeeld Word, PowerPoint, pdf, jpeg), soorten apparaten die printopdrachten geïnitieerd hebben, serienummer van de printer en cartridge-informatie (bijvoorbeeld originele HP inktstatus, en of de cartridge nieuw of gebruikt was toen deze in de printer geïnstalleerd werd). U gaat ermee akkoord om verbinding met het Internet te houden en om de controle op afstand-software op uw printer niet te verwijderen of uit te schakelen. Bekijk de volledige HP Privacyverklaring en HP Kennisgeving over Rechten Persoonsgegevens.
 3. Delen van persoonlijke gegevens. Door aanschaf van de Instant Ink Service geef je HP toestemming je persoonlijke gegevens te delen met de verkoper van wie je een aanmeldingscode voor de Instant Ink Service hebt gekregen en/of de verkoper bij wie je de in aanmerking komende printer hebt aangeschaft. Je persoonlijke gegevens worden verwerkt overeenkomstig het privacybeleid van die andere bedrijven. Dit kan afwijken van het beleid en de praktijken van HP. Met het oog op deze alinea wordt onder “persoonlijke gegevens” onder meer het volgende verstaan: je naam, afleveradres, plaats, provincie, postcode, e-mailadres, printermodel, serienummer van de printer, serienummer van de aanmeldingskaart, Instant Ink Service-plan, datum van aanmelding voor de Instant Ink Service en de winkel die de aanmeldingscode voor de Instant Ink Service heeft uitgegeven. 

2. OVEREENKOMST ELEKTRONISCH CONTRACT.

Door de Service aan te kopen gaat U ermee akkoord om een elektronisch contract af te sluiten met HP. Dit betekent dat U wanneer U op de knop klikt om Uw aankoop van de Service te voltooien, akkoord gaat met alle voorwaarden in deze Overeenkomst met de bedoeling om een contract aan te gaan met HP. Daarnaast kan HP met U communiceren via e-mail, per sms of door berichten te plaatsen op www.hpinstantink.com ("Site"), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, op Uw Service account pagina ("Uw Service Account Pagina"”). U gaat ermee akkoord dat al deze aankondigingen, bekendmakingen en andere communicatie die HP U elektronisch verstrekt, voldoen aan alle wettelijke eisen waar dergelijke schriftelijke communicatie ook aan voldoet. Kosten in verband met Uw mogelijkheid om een e-mailaccount te behouden of sms-mogelijkheden te hebben zijn Uw verantwoordelijkheid en zijn niet inbegrepen in de Service

3. WIJZIGINGEN IN DEZE OVEREENKOMST EN IN DE INSTANT INK SERVICE.

HP kan deze Overeenkomst op elk moment naar eigen goeddunken wijzigen, na het plaatsen van een kennisgeving van de wijziging op de Site, ten minste dertig dagen voor aanvang van de wijziging, zonder voorafgaande kennisgeving aan U. HP kan ook meldingen van dergelijke wijzigingen maken naar het e-mailadres of sms-nummer vermeld op Uw Service Account Pagina. Uw voortgezette gebruik van de Service na de terbeschikkingstelling of verzending van een dergelijke kennisgeving, geeft aan dat U de gewijzigde Overeenkomst accepteert. Als U de Overeenkomst zoals gewijzigd niet accepteert, stop dan met het gebruiken van de Service en annuleer deze door de aanwijzingen in Paragraaf 9 („Opzeggen“) hieronder te volgen. HP kan naar eigen goeddunken weigeren om de Service aan U te verstrekken, of Uw gebruik van de Service annuleren, en kan de Service (of een versie, deel of aspect daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving aan U wijzigen, schorsen of opschorten. Zonder beperking van het voorgaande, kan HP op elk gewenst moment de prijs van de Service veranderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het verhogen daarvan; zie Paragraaf 9.b („Annulering door HP“) voor meer informatie.

4. JE VERKLARINGEN EN VERPLICHTINGEN.

Door de Service aan te kopen, verklaart u hierbij dat:

 1. Leeftijd en verblijfplaats. Je bent ten minste achttien (18) jaar, verblijft in een land in de Europese Economische Ruimte, in het Verenigd Koninkrijk of in Zwitserland en hebt een afleveradres in België. Enkele regio's in het VK zijn in verband met dekking uitgesloten van het aflevergebied, waaronder: de Kanaaleilanden (Jersey en Guernsey), Alderney, Sark, Herm en Gibraltar; je beschikt over het wettelijk recht en de wettelijke vertegenwoordiging en bevoegdheid om deze Overeenkomst met HP af te sluiten en je te verbinden aan de juridisch voorwaarden ervan. Indien van toepassing beschik je over de vereiste goedkeuring van je werkgever om dit contract aan te gaan namens je werkgever.
 2. Geen publieke sector. U moet deze Service niet aankopen in Uw hoedanigheid als werknemer in de publieke sector of anderszins beogen deze Service te gebruiken voor elk overheidsgerelateerd gebruik.
 3. Alle informatie die door U aan HP of HP wederverkopers verstrekt wordt in verband met de Service, inclusief maar niet beperkt tot persoonlijke gegevens (inclusief maar niet beperkt tot Uw naam, adres, nummer en vervaldatum van Uw creditcard/bankkaart, andere informatie betreffende Uw Betalingsmethode, en e-mailadres of sms-gegevens) waar, kloppend en volledig is, en U HP of de HP wederverkoper op de hoogte zult stellen, zoals van toepassing, van eventuele wijzigingen in zulke informatie;
 4. De Service is aangekocht door U voor Uw individuele gebruik, niet voor wederverkoop, herverdeling of anderszins delen met andere partijen;
 5. U geen misbruik zult maken van de Service of anderszins deel zult  nemen aan ongepaste activiteiten met betrekking tot de Service;
 6. U bent verantwoordelijk voor de acties van anderen die gebruik maken van Uw Service Account, Uw Service Account Pagina of anderszins gebruikmaken van Uw Service.
 7. U vrijwaart HP en stelt HP schadeloos met betrekking tot alle claims, aansprakelijkheden, verliezen en andere kosten voortvloeiend uit Uw schending van deze Overeenkomst of anderszins gerelateerd aan Uw gebruik van de Service, de Instant Ink Programma Cartridges, de Instant Ink Ready Cartridges, of de Site. HP behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle te nemen over alle zaken anderszins onderworpen aan vrijwaring door U, en zal op deze manier Uw verplichtingen betreffende vrijwaring niet opheffen.

5. VEREISTEN VOOR DE INSTANT INK SERVICE.

 1. HP Connected account en service account vereist.U moet, op eigen kosten, een geldig e-mailaccount of, indien van toepassing, sms-mogelijkheid behouden om berichten en andere informatie met betrekking tot de Service te kunnen ontvangen. Om de Service te kunnen aankopen en ontvangen, moet U een HP Connected (of diens opvolger) account ("HPC Account") aanmaken en onderhouden. U koopt de Service alsmede Uw Service account ("Service Account") binnen Uw HPC Account en vervolgens zal Uw Service Account Pagina gecreëerd en gehost worden in Uw HPC Account. De gegevens van Uw Service Account worden weergegeven op Uw Service Account Pagina.
 2. Service-compatibele hp printer vereist.Om van de Service gebruik te kunnen maken, moet U over een Service-compatibele HP printer beschikken. Voor een lijst van Service-compatibele HP printers, zie de Voorwaarden Serviceomschrijving. U geeft HP uitdrukkelijk toestemming om de software, firmware of op afstand programmatuur van Uw printer te wijzigen, zonder kennisgeving aan u, om U de Service te kunnen verstrekken of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Alle software of firmware die naar Uw printer is gedownload of op een andere wijze aan U geleverd is om de Service mogelijk te maken, wordt geleverd overeenkomstig de met Uw printer meegeleverde softwarelicentievoorwaarden of krachtens de HP Connected gebruiksvoorwaarden voor zover van toepassing, tenzij anders aangegeven.
 3. Printer dient op het internet aangesloten te zijn. Om op een ononderbroken wijze gebruik te kunnen maken van de Service, dient Uw printer aangesloten te zijn op het internet; dergelijke Internet service wordt niet door HP geleverd en moet apart door u worden verkregen en betaald. Neem contact op met uw Internet provider voor informatie over mogelijke Internetdataverbruikskosten en eventuele andere van toepassing zijnde kosten. U bent verantwoordelijk voor het, geheel voor Uw eigen rekening, verkrijgen en behouden van alle apparatuur en diensten die nodig zijn om toegang te krijgen en gebruik te maken van de Service. Als Uw printer niet is aangesloten op het Internet, dan worden de Instant Ink-geactiveerde Cartridges uitgeschakeld en zult U niet in staat zijn om deze te gebruiken om af te drukken; echter zullen de kosten voor de Service desondanks doorlopend in rekening gebracht worden, zoals beschreven in Paragraaf 7 (“Betalen voor je instant ink service”). Om uitgeschakelde cartridges opnieuw te activeren, neemt u contact op met de Support van de Service op: HP Support op 026 20 01 46 (graag vermelden dat u belt over het Instant Ink Programma) van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 18.00 uur (met uitzondering van HP sluitingsdagen en algemeen erkende Feestdagen) of ga naar hp.com/go/instantinksupport. Als Uw printer niet op het internet is aangesloten, heeft dit ook invloed op de mogelijkheid van HP om U bepaalde berichten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot berichten zoals beschreven in Paragraaf 7 (“Betalen voor je instant ink service”)) te sturen en heeft het ook invloed op de tijdigheid waarop U gefactureerd wordt voor de Service.
 4. Instant ink programma cartridges worden aan u geleverd.
  1. Sommige printers die compatibel zijn met de Service, worden geleverd met Instant Ink Ready Cartridges of Instant Ink Programma Cartridges in de verpakking van de printer. Instant Ink Ready Cartridges kunnen worden gebruikt als standaard cartridges tenzij en totdat U een Instant Ink Service Account activeert, in welk geval deze onderdeel van de Service worden. Instant Ink Programma Cartridges kunnen alleen worden gebruikt in combinatie met de Service. Als de printer die u gekocht heeft, geleverd is met Instant Ink Ready Cartridges of Instant Ink Programma Cartridges, lees de meegeleverde handleiding dan zorgvuldig door, aangezien aanvullende of afzonderlijke voorwaarden kunnen gelden. Nadat U Uw Service Account heeft aangemaakt, worden Uw Instant Ink Ready Cartridges of Instant Ink Programma Cartridges (welke van toepassing is) geactiveerd voor gebruik met de Service (alle cartridges die zijn geactiveerd voor gebruik met de Service worden hierna gezamenlijk "Instant Ink-geactiveerde Cartridges" genoemd); HP stuurt U vervolgens extra Instant Ink Programma Cartridges op zodat U in de toekomst kunt blijven afdrukken via de Service. Als er geen Ink Ready Cartridges of Instant Ink Programma Cartridges zijn geleverd bij de Service-compatibele printer die U heeft aangeschaft, dan stuurt HP U Instant Ink Programma Cartridges op nadat U Uw Service Account heeft aangemaakt. HP is de wettelijke eigenaar van de Instant Ink-geactiveerde Cartridges. HP biedt U enkel de Instant Ink-geactiveerde Cartridges aan om het gebruik van de Service voor U mogelijk te maken. De Instant Ink-geactiveerde Cartridges werken enkel met de in Uw Service Account aangegeven overeenkomstige printer; Het is niet toegestaan om de Instant Ink-geactiveerde Cartridges in een andere printer te gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot andere printers die U eventueel onder de Service geregistreerd heeft), buiten de mogelijkheden van de Service gebruik te maken van de Instant Ink-geactiveerde Cartridges (tenzij HP uitdrukkelijk anders toestaat), of de Instant Ink-geactiveerde Cartridges aan anderen te verkopen of anderszins te leveren. U gaat ermee akkoord om tijdens het in gebruik nemen van de Service, de Instant Ink-geactiveerde Cartridges niet uit Uw printer te verwijderen en te vervangen door een nieuwe cartridge totdat U hiervoor aanleiding krijgt door middel van berichten op Uw printer om dit te doen of in het geval dat Uw afdrukkwaliteit degradeert. Uw printer geeft automatisch de niveaus van Uw Instant Ink geactiveerde Cartridges door aan HP zodat HP weet wanneer het vervangende Instant Ink Programma Cartridges aan U moet leveren. Mocht Uw Service om welke reden dan ook geannuleerd worden, zal HP op afstand de Instant Ink Programma Cartridges uitschakelen en zult U niet langer in staat zijn om de Instant Ink Programma Cartridges te gebruiken om af te drukken. U moet ervoor zorgen dat HP over Uw meest recente postadres beschikt, zodat HP Instant Ink Programma Cartridges aan U kan leveren via de Service, en HP is niet verantwoordelijk naar U toe of op andere wijze aansprakelijk voor het verzenden van Instant Ink Programma Cartridges naar postadressen die in Uw Service Account staan die U niet heeft bijgewerkt. Ga naar uw Service Account Pagina om wanneer dat nodig is Uw huidige postadres bij te werken, of neem contact op met het Supportscentrum van de Service via HP Support op 026 20 01 46 (graag vermelden dat u belt over het Instant Ink Programma) van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 18.00 uur (met uitzondering van HP sluitingsdagen en algemeen erkende Feestdagen) of ga naar whp.com/go/instantinksupport voor hulp.
 5. Instant Ink programma cartridges moeten door u geretourneerd worden aan HP. U gaat ermee akkoord om alle gebruikte Instant Ink-geactiveerde Cartridges naar HP te retourneren door de instructies voor terugzending op te volgen die aan U verstrekt zijn door HP. Zonder beperking van het voorgaande, moet U Instant Ink-geactiveerde Cartridges retourneren aan HP als (i) U alle inkt in de cartridges gebruikt heeft of U anderszins de cartridges niet meer gebruikt, (ii) Uw Dienst wordt geannuleerd om welke reden dan ook, of (iii) HP U anderszins aangeeft de cartridges te retourneren aan HP. U gaat ermee akkoord om geen andere items dan de Instant Ink-geactiveerde Cartridges in HP geleverde gefrankeerde retourenveloppen te voegen die U retourneert aan HP. Neem contact op met HP als een Instant Ink-geactiveerde Cartridge beschadigd is, inkt lekt of anderszins speciale behandeling lijkt te vereisen, en HP zal U voorzien van speciale instructies over hoe deze cartridge te retourneren. U neemt er verantwoordelijkheid voor dat elke cartridge die U retourneert aan HP op een manier die niet voldoet aan de instructies van HP, wordt behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en u vrijwaart HP en houdt HP niet verantwoordelijk in het geval U zelf niet voldoet aan de toepasselijke wetgeving.

6. KIEZEN VAN EEN INSTANT INK SERVICE PLAN.

 1. Als U Uw Service Account aanmaakt, kiest U één van de Aangeboden Service Abonnementen (elk een "Service Abonnement") die beschreven staan in de Voorwaarden Serviceomschrijving. Elk Service Abonnement geeft U recht op het afdrukken van een opgegeven aantal pagina's ("Service Abonnement Pagina's") tijdens elke maandelijkse periode ("Maand Periode") tegen een vastgestelde vergoeding ("Service Abonnement Tarief"). De eerste Maand Periode begint op de dag dat Uw printer voor de eerste keer een Instant Ink-geactiveerde Cartridge detecteert ("Eerste Gebruik"), en de tweede Maand Periode begint op dezelfde kalenderdag van de volgende maand. Bijvoorbeeld, als Uw eerste Maand Periode begint op 15 januari, dan begint Uw tweede Maand Periode op 15 februari. Als uw eerste Maand Periode is begonnen in een maand op een dag die in de daarop volgende maand niet voorkomt, dan begint uw Maand Periode in zulk een volgende maand op de laatste dag van die maand. Bijvoorbeeld, als Uw eerste Maand Periode is begonnen op 31 januari, dan zou Uw volgende Maand Periode beginnen op 28 februari, en de daarop volgende Maand Periode weer op 31 maart. Uw Service zal op een maandelijkse basis doorlopen totdat Uw Service wordt geannuleerd, zoals beschreven in Paragraaf 9 (“Opzeggen”). Bekijk de Voorwaarden Serviceomschrijving voor meer informatie over de beschikbare Service Abonnementen.
 2. Afgedrukte pagina. EEN AFGEDRUKTE PAGINA IS EEN PAGINA WAAROP INKT (WELKE HOEVEELHEID DAN OOK) IS GEPLAATST DOOR UW PRINTER. AFDRUKKEN OP BEIDE ZIJDES VAN HETZELFDE VEL PAPIER TELT ALS TWEE PAGINA'S. Een pagina is het type en de grootte van de media waarnaar verwezen wordt in de specificaties van Uw printer. HP kan van Service Abonnement Tarieven afzien in verband met bepaalde reclameaanbiedingen of naar eigen inzicht, zie toepasselijke voorwaarden voor meer informatie.
 3. Meerdere printers in serviceaccount. U kunt onder deze Service meerdere printers registreren, tot een cumulatief maximum van tien, in één of meer Service Accounts. Ongeacht of Uw meerdere printers in één of meerdere Service Accounts geregistreerd zijn, wordt U voor elke printer afzonderlijk gefactureerd. Zie Paragraaf 7 (“Betalen voor je instant ink service”) voor facturatiegegevens.
 4. Meeneempagina's. Indien U gedurende een Maand Periode niet alle pagina's opgenomen in Uw Service Abonnement heeft gebruikt, dan kunt U het aantal ongebruikte Service Abonnement Pagina's, met inachtneming van het maximum beschreven in de volgende zin, meenemen ("Meeneempagina's") en zijn deze beschikbaar voor gebruik in de daaropvolgende Maand Perioden. Het totale aantal Service Abonnement Pagina's plus Meeneempagina's dat U in elke Maand Periode via de Service tot beschikking heeft, mag niet hoger zijn dan driemaal het aantal Service Abonnement Pagina's waar U recht op heeft. Bijvoorbeeld, als U op grond van Uw abonnement recht heeft op het afdrukken van 50 pagina's per maand, dan mag U elke maand een totaal van maximaal 100 Meeneempagina's in uw Service Account hebben; eventuele extra ongebruikte pagina's die U heeft die boven dat maximum aantal vallen, worden geen Meeneempagina's en kunnen niet door U worden gebruikt in de daaropvolgende Maand Perioden. Tijdens elk van Uw Maand Perioden, worden eerst de Service Abonnement Pagina's van Uw Service Account gebruikt, voordat Uw Meeneempagina's worden gebruikt. Het kan gebeuren dat, tijdens bepaalde reclameaanbiedingen of op goeddunken van HP, Meeneempagina's niet beschikbaar zijn, of niet kunnen worden toegevoegd aan Uw Service Account; zie toepasselijke voorwaarden voor meer informatie.
 5. Geen overdracht van de service. U kunt de Service niet overdragen aan een andere printer of aan een andere persoon.
 6. Gebruik van de prepaid pincode. Als je een aanmeldingscode of pincode voor de Instant Ink Service van een HP verkoper of van HP hebt ontvangen, moet je deze, indien van toepassing, binnen de aangegeven termijn gebruiken en eventuele andere instructies opvolgen die bij de pincode voor aanschaf van de Instant Ink Service vermeld zijn. HP is niet aansprakelijk voor verloren of gestolen aanmeldings- of prepaidkaarten. Door het invoeren van de pincode wordt de volledige waarde van de kaart verzilverd. De waarde van de kaart wordt als tegoed bijgeschreven op je Instant Ink Service-account en wordt gebruikt voor de betaling van je servicekosten. Als het tegoed op is, worden de volgende maanden in rekening gebracht op je creditcard of betaalrekening.

7. BETALEN VOOR JE INSTANT INK SERVICE.

 1. Aanvang van kosten voor de service en facturatiecyclus. Tenzij afzonderlijk anders aangegeven:
  1. Wanneer U Uw Service Account aanmaakt, zult U HP voorzien van een geldige, geaccepteerde betalingsmethode die U zult gebruiken om voor de Service te betalen, zoals een geldige creditcard of een andere betalingsmethode die U aangeeft tijdens het registratieproces (“Betalingsmethode”);
  2. Uw maandelijkse facturatiecyclus ("Facturatiecyclus") voor de Service zal beginnen op de datum van het Eerste Gebruik (hierboven gedefinieerd in Paragraaf 6 (“Kiezen van een instant ink service plan”));
  3. Met ingang van een maand na Uw Eerste Gebruik, wordt Uw Betalingsmethode op een maandelijkse basis belast met (i) het bedrag van Uw Service Abonnement Tarief inclusief toepasselijke belastingen, en (ii) eventuele Kosten Buiten de Dekking, (gezamenlijk, “Uw Maandtarief”). Bijvoorbeeld, als Uw Eerste Gebruik op 1 januari is, wordt Uw Betalingsmethode op of na 1 februari belast met Uw Maandtarief voor januari; als Uw Eerste Gebruik op 1 februari is, wordt Uw Betalingsmethode op of na 1 maart belast met Uw Maandtarief voor februari.
  4. Als je de waarde van een geldige waardebon, prepaidkaart, aanbieding of reclame aan je serviceaccount toevoegt, zal HP het verzilverde bedrag gebruiken voor je maandelijkse kosten. Een eventueel resterend saldo wordt via je opgegeven betaalmethode in rekening gebracht, tenzij er andere voorwaarden van toepassing zijn. Tenzij anders bepaald, worden voor elke maand waarin je meer print dan het aantal pagina's dat is inbegrepen in je serviceplan, de meerkosten voor die extra pagina's in rekening gebracht via je opgegeven betaalmethode. Wanneer je bijvoorbeeld op grond van je serviceplan recht hebt op het printen van vijftig (50) pagina's voor een maandelijkse bedrag van €2.99 en daarna €1.00 betaalt voor elk veelvoud van tien (10) pagina's, maar in een maand in totaal zesenzestig (66) pagina's print, worden de maandelijkse kosten van €2.99 plus €2.00 aan meerkosten in rekening gebracht, voor een totaalbedrag van €4.99, inclusief BTW.
  5. Als Uw printer niet verbonden is met het internet kan dit leiden tot vertragingen in het belasten van Uw Betalingsmethode voor gedeeltes van het door U aan ons verschuldigde Maandtarief.
  6. HP blijft Uw Betalingsmethode op een maandelijkse basis belasten met Uw Maandtarief tot het moment dat Uw Service door U of HP wordt geannuleerd. In het geval dat HP niet in staat is om de betaling van Uw Betalingsmethode te verkrijgen op het moment dat een betaling verschuldigd is, kan HP Uw toegang tot de Service tijdelijk stopzetten, en de Instant Ink-geactiveerde Cartridges zullen dan stoppen met functioneren, totdat de betaling kan worden verkregen; Als HP niet in staat is om de betaling van U te verkrijgen, zal HP Uw Service annuleren op grond van Paragraaf 16. U kunt HP op elk moment aangeven dat U de Service wilt annuleren door de aanwijzingen in Paragraaf 15 te volgen, en Uw Service zal dan effectief geannuleerd zijn vanaf de laatste dag van Uw huidige Maand Periode. Bijvoorbeeld, als Uw huidige Maand Periode loopt van 15 januari tot 15 februari, en U dient een annuleringsverzoek bij HP in op 30 januari, dan zal Uw Service worden geannuleerd vanaf 15 februari. Uw Betalingsmethode wordt volledig belast voor Uw laatste Maand Periode, en er worden geen restituties verstrekt voor Service Abonnement Pagina's of Meeneempagina's die U niet heeft afgedrukt tijdens die laatste Maand Periode. Als U de Instant Ink-geactiveerde Cartridges uit Uw printer verwijdert, U niet print, en/of U Uw printer niet op het Internet aansluit, annuleert U daarmee nog niet de Service en stopt U ook de Facturatiecyclus niet.
  7. U kunt toegang tot Uw factuurgegevens krijgen op Uw Account Pagina. U bent verantwoordelijk voor alle pagina's die tijdens het gebruik van de Service op Uw printer afgedrukt worden, ongeacht of U het afdrukken van die pagina's al dan niet specifiek heeft toegestaan.
 2. Prijsverhoging. HP kan het Service Abonnement Tarief en Kosten Buiten de Dekking verhogen of anderszins wijzigen, en aanvullende kosten toevoegen, voor elk Service Abonnement, of anderszins Service Abonnementen wijzigen of toevoegen op elk gewenst moment naar HP's eigen goeddunken overeenkomstig Paragraaf 3 (“Wijzigingen in deze overeenkomst en in de instant ink service”). Alle wijzigingen van deze aard in Service Abonnement Tarieven en Kosten Buiten de Dekking en toevoeging van andere kosten zullen niet eerder effectief ingaan dan aan het begin van Uw volgende Maand Periode, nadat HP deze wijzigingen of toevoegingen heeft aangekondigd, overeenkomstig Paragraaf 3 (“Wijzigingen in deze overeenkomst en in de instant ink service”).
 3. Betalingsverwerker. Als u niet akkoord gaat met deze wijzigingen, dan kunt U de Service opzeggen onder de voorwaarden als vermeld in artikel 16 HP maakt gebruik van een derde partij betalingsverwerker om de betaling voor de Service te verwerken. De verwerking van de betalingen is onderworpen aan eventuele aanvullende voorwaarden en het beleid van de betalingsverwerker. HP behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken derde partijen als betalingsverwerkers te wijzigen of toe te voegen.

8. BEHEREN VAN JE INSTANT INK SERVICE.

 1. Als u assistentie nodig heeft met de Service of Uw Service Account, of als U vragen heeft over Uw Maandtarief of het facturatieproces, neem dan contact op met medewerkers van de Support van de Service via HP Support op 026 20 01 46 (graag vermelden dat u belt over het Instant Ink Programma) van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 18.00 uur (Met uitzondering van HP sluitingsdagen en algemeen erkende Feestdagen) of ga naar hp.com/go/instantinksupport.
 2. Uw service abonnement wijzigen. U kunt de keuze van Uw Service Abonnement veranderen door de instructies op Uw Service Account Pagina te volgen. Een afwaardering van Uw Service Abonnement gaat in aan het begin van Uw volgende Maand Periode en zal niet met terugwerkende kracht van toepassing zijn. Bij een opwaardering van het abonnement kunt U zelf kiezen of deze of (1) onmiddellijk ingaat en de veranderingen met terugwerkende kracht worden toegepast op de huidige facturatiecyclus, of (2) aan het begin van de volgende facturatiecyclus ingaat. Om Uw huidige Service Abonnement en andere gegevens in te zien, kunt U terecht op Uw Service Account.

9. OPZEGGEN.

 1. Opzegging door Jou. Je kunt je Service op elk gewenst moment opzeggen, online op hpinstantink.com of door te bellen naar de klantenondersteuning op het telefoonnummer dat in het begin van deze Overeenkomst is vermeld. Je Instant Ink Service wordt dan geannuleerd met ingang van de laatste dag van de lopende maandtermijn. Als je maandtermijn bijvoorbeeld loopt van 15 januari tot 15 februari en je op 30 januari een verzoek tot opzegging naar HP stuurt, wordt je Instant Ink Service geannuleerd per 15 februari. De laatste maandtermijn wordt in zijn geheel via je opgegeven betaalmethode in rekening gebracht en er vindt geen terugbetaling plaats van de pagina's van het serviceplan of de meeneempagina's die je in die laatste maand niet hebt geprint. Het eenvoudigweg verwijderen van de Instant Ink Programma Cartridges uit je printer, niet printen en/of je printer niet verbinden met internet leidt niet tot annulering van je Instant Ink Service of het anderszins stoppen van de factureringscycli.
 2. Annulering door HP. Onverlet het voorgaande en ter aanvulling op de rechten van HP in Sectie 3 (“Wijzigingen in deze Overeenkomst en in de Instant Ink Service”), kan HP naar eigen goeddunken en al dan niet met opgaaf van redenen je Service op elk gewenst moment stopzetten, met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen, door een kennisgeving te sturen naar je e-mailadres of, indien van toepassing, het nummer voor tekstberichten dat op je dashboard wordt vermeld. De redenen voor de annulering van je Instant Ink Service omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het niet langer aanbieden door HP van de Instant Ink Service of een bepaalde versie, onderdeel of kenmerk van de Instant Ink Service. Bij annulering door HP op grond van een van de hierboven vermelde redenen heb je recht op terugbetaling van eventueel vooruitbetaalde bedragen. Daarnaast kan HP je Instant Ink Service en deze Overeenkomst op elk moment en naar eigen goeddunken per direct annuleren na kennisgeving op je e-mailadres of, indien van toepassing, het nummer voor tekstberichten dat op je dashboard wordt vermeld: (i) in geval van schending van de voorwaarden van deze Overeenkomst (met inbegrip van maar niet beperkt tot het niet uitvoeren van de betaling voor de Instant Ink Service of het niet langer beschikken over een geldige betaalmethode); of (ii) wanneer HP naar eigen goeddunken denkt dat je anderszins misbruik hebt gemaakt van de Instant Ink Service of betrokken bent bij een andere handeling die de beëindiging van je gebruik van de Instant Ink Service rechtvaardigt. Bij een annulering op grond van de subsecties (i) en (ii) hierboven vindt er geen terugbetaling van vooruitbetaalde bedragen plaats.
 3. Gevolgen van Beëindiging. U gaat ermee akkoord dat HP niet aansprakelijk is jegens U voor eventuele beëindigen van Uw Service of voor de weigering van toegang tot de Service of de Site. Bij het beëindigen van Uw Service om welke reden dan ook, vervallen alle rechten die in het kader van deze Overeenkomst aan U toegekend zijn en moet U onmiddellijk alle gebruik van de Service staken en de Instant Ink Programma Cartridges retourneren aan HP zoals beschreven in Paragraaf 5.e (“Instant Ink Programma Cartridges moeten door jou worden teruggestuurd naar HP”). Daarnaast zullen alle Programma Stimulansen die je uit hoofde van het programma Refer-a-Friend hebt verdiend bij de beëindiging van je Instant Ink Service met onmiddellijke ingang vervallen.
 4. Verplicht Herroepingsrecht. Als u consument bent, gelden de bovenstaande beëindigingsrechten niet als een beperking op uw wettelijke rechten om zich terug te trekken uit op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. U heeft het recht zich binnen 14 dagen na de dag van het sluiten van deze Overeenkomst, zonder opgave van redenen, terug te trekken uit deze Overeenkomst, U heeft het recht om ons te informeren via het onderstaande model beëindigingsformulier. Indien u voor de eerste maand van de Service vooruitbetaald heeft door de aankoop van een Instant Ink Card, online via de HP Store of in een winkel, kunt u gebruik maken van het bovenstaande recht tot terugtrekking en tot terugbetaling van de desbetreffende vooruitbetaalde bedragen. Als u online uw aankoop bij de HP Store doet, moet u de instructies op de HP Store website volgen; Als u uw aankoop online bij een winkel doet, zijn de voorwaarden voor terugtrekking van die winkel geldend.

Model Beëindigingsformulier

(Voltooi en retourneer dit formulier alleen als u zich wenst terug te trekken uit de overeenkomst)

Aan HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1, Building B, B-1831 Diegem, België:

Ik/Wij (*) deel/delen(*) u hierbij mede, dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende verrichting van de volgende dienst herroep/herroepen (*),

Besteld op (*)/ontvangen op (*),

Naam van consument(en),

Adres van consument(en),

[*] Doorhalen wat niet van toepassing is

10. INSTANT INK PROGRAMMA'S. HP kan klanten van de Instant Ink Service van tijd tot tijd Instant Ink Programma's aanbieden die een aanvulling zijn op de in deze Overeenkomst beschreven Instant Ink Service. Tenzij anders bepaald in de algemene voorwaarden van zo'n Instant Ink Programma, zijn op elk van die Instant Ink Programma's de in deze Overeenkomst beschreven algemene voorwaarden van toepassing.

 1. REFER-A-FRIEND PROGRAMMA. Eenmaal ingeschreven bij Uw Service Abonnement Instant Ink, kunnen abonnees ("Abonnees") en hun doorverwijzingen ("Potentiële Abonnees"), elk recht hebben op één maand gratis Instant Ink Service (de "Programma Stimulans") door middel van het Refer-A-Friend Programma. U en de Potentiële Abonnees die graag deel willen nemen aan het Refer-A-Friend Programma moeten akkoord gaan met de voorwaarden van deze Overeenkomst. HP behoudt zich het recht voor om het Refer-A-Friend Programma op elk gewenst moment te wijzigen, aan te passen of te beëindigen en om U, een Potentiële Abonnee of een Doorverwezen Abonnee (hieronder gedefinieerd) te diskwalificeren van deelname. HP is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, omissies, storingen, onderbrekingen, weglatingen, vertragingen of uitval van de activiteiten in verband met het Refer-A-Friend Programma.
  1. Doorverwijzen Instant Ink. Om een doorverwijzing te maken en om aanspraak te maken op de Programma Stimulans, moet U de Potentiële Abonnees voorzien van Uw persoonlijke HP doorverwijs-link of -code ("Doorverwijs Link/Code"), De Potentiële Abonnee moet deze link volgen of deze doorverwijs-code invoeren tijdens het inschrijfproces en zich abonneren op de Service door persoonlijke gegevens en betalingsgegevens te verstrekken en akkoord te gaan met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Een Doorverwijs Link Code is persoonsgebonden aan U wanneer deze is afgegeven. U mag Doorverwijs Links/Codes niet overdragen of verkopen. HP behoudt zich het recht voor om de Doorverwijs Link/Code op elk gewenst moment om welke reden dan ook onmiddellijk ongeldig te maken. Om deel te nemen aan het Refer-A-Friend Programma, moet Uw Service Account op orde zijn en moet U voldoen aan deze Overeenkomst om deel te kunnen nemen aan het Refer-A-Friend Programma.
  2. Gekwalificeerde Doorverwijzingen. Alleen gekwalificeerde doorverwijzingen naar Potentiële Abonnees zijn geldig voor de ontvangst van Programma Stimulansen onder het Refer-A-Friend Programma. Gekwalificeerde Doorverwijzingen bestaan uit Potentiële Abonnees die (i) gebruik maken van een Doorverwijs Link/Code, (ii) op het huidige moment nog geen Instant Ink Abonnee zijn, (iii) voldoen aan de voorwaarden om van de Service gebruik te kunnen maken, zoals hieronder verklaard, en (iv) het inschrijfproces voor de Service voltooien met kloppende persoons- en betalingsgegevens. Potentiële Abonnees die aan deze kwalificaties voldoen, zullen hierna "Doorverwezen Abonnees" worden genoemd.
  3. Programma Stimulans voor Doorverwezen Abonnees. Elke Doorverwezen Abonnee (d.w.z. die het Instant Ink inschrijfproces heeft voltooid) ontvangt Programma Stimulans, gelijk aan het door de Doorverwezen Abonnee gekozen Service Abonnement. Nadat de gratis maand van de Service is verstreken, worden Doorverwezen Abonnees automatisch ingeschreven in het abonnement dat tijdens de inschrijving is geselecteerd, en de verstrekte betalingsmethode wordt belast met het toepasselijke maandtarief tot het moment van annulering op grond van deze Overeenkomst. Eventuele kosten buiten de dekking worden gedurende de gratis maand in rekening gebracht, indien het aantal toegewezen pagina's gedurende de gratis periode is overschreden. Abonnementen kunnen worden gewijzigd of geannuleerd volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst.
  4. Programma Stimulans voor Doorverwijzende Abonnees. U komt in aanmerking voor de Programma Stimulans voor elke Doorverwezen Abonnee, overeenkomstig het niveau van het Service Abonnement dat U op het moment van doorverwijzen had. De Doorverwezen Abonnee ontvangt één gratis maand van het door hem/haar geselecteerde Service Abonnement. Elke gratis maand van de Service zal in werking gaan, nadat alle eventuele bestaande promotionele kredieten gebruikt zijn en/of de huidige facturatiecyclus is beëindigd. Eventuele kosten buiten de dekking worden gedurende de gratis maand in rekening gebracht, indien het aantal toegewezen pagina's gedurende de gratis periode is overschreden. Er is geen limiet aan de hoeveelheid Programma Stimulansen die U onder het Refer-A-Friend programma kunt verdienen. Verwijzingen zijn op elk gewenst moment onderhevig aan evaluatie. Als een doorverwijzing ongeldig, frauduleus, verdacht of in strijd is met de wet van deze Overeenkomst, of door HP geacht wordt om potentiële aansprakelijkheid op HP te leggen, of elke andere reden die HP toepasselijk acht, kan HP weigeren om U de gratis maand van de Service voor die doorverwijzing te verstrekken.
  5. Andere Belangrijke Voorwaarden. Doorverwezen Abonnees mogen slechts een enkele Doorverwijzing Link/Code gebruiken per abonnement. Programma Stimulansen (d.w.z. gratis maanden van service onder het Refer-A-Friend Programma) mogen worden gecombineerd met andere aanbiedingen van HP, zie voorwaarden van het andere aanbod voor toepasselijke voorwaarden. Programma Stimulansen zullen worden toegepast nadat alle andere promotionele gratis Service aanbiedingen gebruikt zijn. Alle ongebruikte Programma Stimulansen vervallen onmiddellijk bij beëindiging van de Service om welke reden dan ook. Uw Doorverwijs Links/Codes worden bij beëindiging van de Service automatisch gedeactiveerd. Als U een onderbroken Service Account heeft, kunt U Potentiële Abonnees blijven verwijzen, maar de eventuele Programma Stimulansen zullen enkel op uw Service Account worden toegepast als en wanneer Uw opgeschorte Account weer geactiveerd is. Programma Stimulansen zijn niet-restitueerbaar en kunnen niet worden gebruikt voor nieuwe printeraankopen of overgedragen naar andere Service Accounts. Waar HP Support een printer heeft vervangen, zullen alle verdiende Programma Stimulansen worden hersteld op de vervangende printer.
  6. Wijzigingen en beëindiging. HP behoudt zich het recht voor het HP Refer-A-Friend programma te wijzigen, aan te passen of jou, potentiële klanten of aanbevolen klanten van deelname uit te sluiten, alsook op elk gewenst moment het volledige programma op te schorten, te beëindigen of stop te zetten met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen overeenkomstig de secties 3 (“Wijzigingen in deze Overeenkomst en in de Instant Ink-services”) en 9.b (“Annulering door HP”).
 2. VIJFTIEN (15)-GRATIS-PAGINA'S-PER-MAAND-PROGRAMMA. Het vijftien (15)-gratis-pagina's-per-maand-programma (het “15-gratis-programma”) is een abonnement waarbij deelnemers (“Deelnemers”) de mogelijkheid hebben om vijftien (15) pagina's per maand zonder vergoeding aan HP (“Gratis pagina's”) via de Instant Ink Service af te drukken. Deelnemers die willen deelnemen aan het 15-gratis-programma moeten akkoord gaan met de voorwaarden van deze Overeenkomst. HP behoudt zich het recht voor om het 15-gratis-programma op elk gewenst moment te wijzigen, aan te passen of te beëindigen en om een Deelnemer uit te sluiten van deelname. HP is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, omissies, storingen, onderbrekingen, weglatingen, vertragingen of uitval van de activiteiten in verband met het 15-gratis-programma. Het 15-gratis-programma is onderhevig aan de volgende parameters:
  1. Meeneempagina's. Als een Deelnemer gedurende een maandperiode niet alle Gratis pagina's afdrukt, worden de ongebruikte Gratis pagina's geen Meeneempagina's die beschikbaar zijn voor gebruik in de daaropvolgende maandperioden.
  2. Kosten voor aanvullende pagina's. Tenzij anders bepaald, is een Deelnemer die meer pagina's afdrukt dan het aantal Gratis pagina's in een maandperiode, aan HP Kosten buiten de dekking verschuldigd van € 1,00 (“Kosten buiten de dekking”) voor elke extra beginnende set van 10 pagina's (“Extra pagina's”). Als u bijvoorbeeld in totaal 29 pagina's afdrukt in een maandperiode, zijn de eerste 15 pagina's gratis en wordt uw betalingsmethode belast met een totaal van € 2,00 inclusief BTW, voor de overige 14 pagina's. HP kan, maar is niet verplicht om de Deelnemer een mededeling te sturen wanneer de Deelnemer het einde van de Gratis pagina's nadert gedurende een maandperiode en op het punt staat Kosten buiten de dekking te maken. Ook als de Deelnemer geen communicatie of kennisgeving van HP ontvangt, is de Deelnemer gehouden alle Kosten buiten de dekking die de Deelnemer maakt te vergoeden.
  3. Beschikbaarheid. Het 15-gratis-programma is slechts beschikbaar voor bepaalde printermodellen (“Printers die in aanmerking komen”). De actuele lijst met Printers die in aanmerking komen vindt u op www.hpinstantink.com ("Controleer of je printer geschikt is voor HP Instant Ink"). Het 15-Gratis-programma is mogelijk niet in alle landen beschikbaar. De actuele lijst met landen waar het 15-gratis-programma beschikbaar is, vindt u op www.hpinstantink.com. Het 15-gratis-programma is mogelijk alleen beschikbaar tijdens het door HP aanbevolen printerconfiguratieproces met behulp van de Instant Ink Cartridge die alleen bij uw printer wordt meegeleverd in bepaalde landen en op bepaalde modellen.
  4. Meerdere printers. Deelnemers kunnen per huishouden meerdere Printers die in aanmerking komen registreren voor het 15-gratis-programma. Een geregistreerde Printer die in aanmerking komt wordt hierna “Geregistreerde printer” genoemd.
  5. Geen afwaarderingen. Indien een Deelnemer een Geregistreerde printer van het 15-gratis-programma opwaardeert naar een betalend serviceabonnement (een “Opgewaardeerde printer”), mag de Deelnemer de Opgewaardeerde printer daarna niet meer afwaarderen naar het 15-gratis-programma. Een abonnee mag een printer ook niet downgraden van een betalend serviceabonnement naar het 15-gratis-programma.
  6. Geen hernieuwde registraties. Indien een Deelnemer een Printer die in Aanmerking komt registreert voor het 15-gratis-programma en de registratie voor genoemde Printer die in aanmerking komt vervolgens annuleert of anderszins beëindigt, mag die Printer die in aanmerking komt niet opnieuw worden geregistreerd voor het 15-gratis-programma.
  7. Welkomstpakketten. Deelnemers van het 15-gratis-programma ontvangen mogelijk niet onmiddellijk een welkomstpakket. Welkomstpakketten worden later toegestuurd, afhankelijk van het gebruiksniveau van de Deelnemer.
  8. Aanbiedingen kunnen niet worden gecombineerd of opgespaard. Het Print Gratis plan kan niet worden gecombineerd met andere reclames of aanbiedingen van HP. Je kunt geen gratis maanden van promotiecodes opsparen voor een toekomstige upgrade van het Print Gratis plan.
  9. Wijzigingen en beëindiging. HP behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken op elk gewenst moment het volledige Print Gratis plan te wijzigen, aan te passen, op te schorten, te beëindigen of stop te zetten of jou van deelname uit te sluiten, met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen overeenkomstig de secties 3 (“Wijzigingen in deze Overeenkomst en in de Instant Ink Services”) en 9.b (“Annulering door HP”).
  10. Overige bepalingen. Bij deelname aan het Print Gratis plan ga je ermee akkoord op basis van je feitelijke gebruiksgegevens per e-mail marketingberichten van HP te ontvangen, zoals gepersonaliseerde aanbiedingen van HP, HP partners of andere externe partijen.
 3. HP TANGO BONUSPROGRAMMA VOOR GRATIS FOTO’S. Het "HP Tango Bonusprogramma voor Gratis Foto’s" is een programma van HP Instant Ink dat klanten met een betaald maandelijks HP Instant Ink-plan de mogelijkheid biedt vanaf een smartphone of een tablet foto’s te printen op papier van maximaal dertien bij achttien centimeter (13x18 cm) (“Gratis Foto’s”), zonder dat de Gratis Foto’s als pagina van de klant in het betaalde HP Instant Ink-plan meetellen. HP is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, vergetelheden, storingen, onderbrekingen, weglatingen, vertragingen of uitval van activiteiten die verband houden met het "HP Tango Bonusprogramma voor Gratis Foto’s".
  1. Beschikbaarheid. Het "HP Tango Bonusprogramma voor Gratis Foto’s" is enkel beschikbaar voor bepaalde HP TANGO printers voor consumenten (“Geschikte Printers”) en in bepaalde landen. Een actuele lijst van geschikte Printers en landen waar het "HP Tango Bonusprogramma voor Gratis Foto’s wordt aangeboden is te vinden op www.hpinstantink.com/tango.
  2. Voorwaarden voor het "HP Tango Bonusprogramma voor Gratis Foto’s". In aanvulling op de in de Overeenkomst vastgelegde rechten en plichten gelden de volgende voorwaarden voor gebruik van het "HP Tango Bonusprogramma voor Gratis Foto’s": (1) een geldig, betaald abonnement op een HP Instant Ink maandelijks plan; (2) een voor het HP Tango Bonusprogramma voor Gratis Foto’s Geschikte Printer; (3) smartphone of tablet met Android of iOS; en (4) installatie van de HP Smart-app op je smartphone of tablet.
  3. Beperkingen voor Gratis Foto’s. De geprinte Gratis Foto's mogen niet groter zijn dan dertien bij achttien centimeter (13x18 cm). Alle foto’s die worden geprint op papier dat groter is dan 13x18 cm worden meegenomen in de pagina’s van het je maandplan en tellen niet als Gratis Foto’s. Je krijgt uiterlijk dertig (30) dagen van tevoren per e-mail of sms bericht van eventuele wijzigingen of aanpassingen in het aantal of het formaat van de Gratis Foto's; deze informatie wordt ook op je dashboard geplaatst.
  4. Je "HP Tango Bonusprogramma voor Gratis Foto’s" beheren via de Gratis Foto teller. Op je dashboard staat een “Gratis Foto teller” die bijhoudt hoeveel Gratis Foto’s je hebt geprint. De Gratis Foto teller begint je Gratis Foto’s te tellen vanaf het moment (a) dat je Geschikte Printer is aangemeld bij een betaald Instant Ink-plan en je je hebt aangemeld voor het "HP Tango Bonusprogramma voor Gratis Foto’s".
  5. Wijzigingen en beëindiging. HP behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken op elk gewenst moment het volledige HP Tango bonusprogramma voor gratis foto’s te wijzigen, aan te passen, op te schorten, te beëindigen of stop te zetten of jou van deelname uit te sluiten, met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen overeenkomstig de secties 3 (“Wijzigingen in deze Overeenkomst en in de Instant Ink Services”) en 9.b (“Annulering door HP”).

11. ALGEMENE VOORWAARDEN.

 1. GEEN GARANTIE. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE HP INSTANT INK SERVICE, DE INSTANT INK READY CARTRIDGES, DE INSTANT INK PROGRAMMA CARTRIDGES, EN DE SITE GELEVERD WORDEN DOOR HP OP BASIS VAN "ZOALS HET IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR", MET ALLE FOUTEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, BIEDT HP GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE SERVICE, DE INSTANT INK READY CARTRIDGES, DE INSTANT INK PROGRAMMA CARTRIDGES, EN DE SITE EN HP WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES (EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERS), MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT EN ONSCHENDBAARHEID AF. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE, GEEFT HP GEEN GARANTIE DAT DE HP INSTANT INK SERVICE, DE INSTANT INK READY CARTRIDGES, DE INSTANT INK PROGRAMMA CARTRIDGES, OF DE SITE ONONDERBROKEN, FOUTLOOS OF VIRUSVRIJ ZIJN OF DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN, EN GEEFT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE TIJDIGHEID, NAUWKEURIGHEID EN BETROUWBAARHEID DAARVAN. Sommige rechtsgebieden staan geen uitsluiting van impliciete garanties of beperkingen op de duur van impliciete garanties toe, dus de bovengenoemde afwijzingen zijn mogelijk niet in hun geheel op U van toepassing, maar zullen gelden voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
 2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. U zult op grond van deze Overeenkomst geen rechten verkrijgen van eigendom, auteursrechten, patenten, handelsgeheimen, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van HP. HP behoudt het exclusieve eigendom van de HP Instant Ink Service, de Instant Ink Programma Cartridges, de geactiveerde Instant Ink Ready Cartridges, en de Site en HP is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten, titels en belangen in alle ideeën, concepten, knowhow, documentatie en technieken die verband houden met de HP Instant Ink Service, de Instant Ink Programma Cartridges, de Instant Ink Ready Cartridges, en de Site. Instant Ink, HP, en elke andere naam, slogan of logo van een product of dienst in of op de Service, Instant Ink Programma Cartridges, Instant Ink Ready Cartridges, of de Site zijn handelsmerken van HP of haar licentiegevers en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HP of de betreffende eigenaar van het handelsmerk. U mag geen metatags of andere verborgen tekst die gebruik maakt van enig handelsmerk van HP gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HP.
 3. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN EN RECHTSMIDDELEN. ALS U OP WELKE MANIER DAN OOK NIET TEVREDEN BENT MET DE SERVICE OF ENIG DEEL DAARVAN, INCLUSIEF DE SITE, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL OM HET GEBRUIK VAN DE SERVICE TE STAKEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZULLEN HP, HAAR OPVOLGERS, OF DOCHTERONDERNEMINGEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INDICENTELE, OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT STILSTANDKOSTEN, GEDERFDE WINST, GEDERFDE INKOMSTEN OF VERLOREN GEGEVENS OF ANDERE CONTENT) OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN OF OP EEN ANDERE WIJZE VERBAND HOUDENDE MET DE SERVICE, INSTANT INK PROGRAMMA CARTRIDGES, INSTANT INK READY CARTRIDGES, OF DE SITE, OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, WET OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, ZELFS ALS HP, HAAR OPVOLGERS, OF DOCHTERONDERNEMINGEN OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ZELFS ALS HET RECHTSMIDDEL ZIJN WEZENLIJKE DOEL VOORBIJSCHIET. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE, VOOR ZOVER HP, HAAR OPVOLGERS, OF DOCHTERONDERNEMINGEN WETTELIJK AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN JEGENS U, IS DE TOTALE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN HP, HAAR OPVOLGERS, EN DOCHTERONDERNEMINGEN AAN U BEPERKT TOT HET BEDRAG VAN UW MAANDTARIEF DAT DOOR U AAN HP BETAALD IS VOOR DE SERVICE VOOR DE ENE MAANDPERIODE DIRECT VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP UW CLAIM IS ONTSTAAN. DE IN DEZE OVEREENKOMST OPGENOMEN RECHTSMIDDELEN ZIJN UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperkingen van bepaalde soorten schadevergoedingen niet toe, dus de bovengenoemde beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet in hun geheel op U van toepassing, maar zullen gelden voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
 4. NALEVING VAN WETTEN, MET INBEGRIP VAN EXPORTWETTEN. U gaat ermee akkoord om alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven. Onverminderd het voorgaande, bent U verantwoordelijk voor het naleven van de wet- en regelgeving voor exportcontrole van de Verenigde Staten en andere toepasselijke landen (“Exportwetten”). U zult alle Exportwetten naleven om ervoor te zorgen dat de Service, de Instant Ink Programma Cartridges, Instant Ink Ready Cartridges, en alle gerelateerde materialen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot technische gegevens, niet (1) direct of indirect worden uitgevoerd of heruitgevoerd in strijd met Exportwetten, of (2) worden gebruikt voor enig doel dat is verboden door Exportwetten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de verspreiding van nucleaire, chemische of biologische wapens. Onverminderd het voorgaande, zult u de Service, de Instant Ink Program Cartridges, Instant Ink Ready Cartridges, en gerelateerde materialen niet in strijd met een of meer Exportwetten of andere toepasselijke wet- of regelgeving uitvoeren of heruitvoeren (i) naar landen onder een embargo van de V.S., of (ii) naar enige persoon of entiteit) op de lijst van het Amerikaanse Ministerie van Financiën van speciaal aangeduide nationaliteiten (Specially Designated Nationals) of op de lijst van het Amerikaanse Ministerie van Handel van Economische Zaken van weigeringsbevelen (Deny Orders). U geeft aan en garandeert dat U zich niet bevindt in, niet onder bestuur staat van, niet de nationaliteit hebt of een inwoner bent van een van deze landen en niet voorkomt op (een van) deze lijsten.
 5. GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR MATERIALEN EN WEBSITES VAN DERDEN. Bepaalde content, aanbiedingen, producten, diensten en andere materialen die via de Service aan U ter beschikking worden gesteld, zijn van derden ("Materialen van Derden") en U gaat ermee akkoord dat HP niet aansprakelijk is voor Materialen van Derden. Uw gebruik van Materialen van Derden is op Uw eigen risico en kan onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden. Bovendien kan het zijn dat er links verstrekt worden van de Service en de Site naar websites van derden ("Websites van Derden"), en HP is niet aansprakelijk voor Websites van Derden noch Materialen van Derden die door middel van Websites van Derden ter beschikking worden gesteld. De HP Privacyverklaring is niet geldig voor Websites van Derden en HP is niet aansprakelijk voor het eventuele gebruik van Uw informatie door dezen.
 6. TOEPASSELIJK RECHT. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of anderszins betrekking hebben op deze Overeenkomst, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, fraude, of enige andere juridische theorie, worden beheerst door het Belgisch recht en elk geschil dat verband houdt met of voortkomt uit deze Overeenkomst behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. Daarnaast kunt U altijd terecht bij het Online Platform voor Geschillenbeslechting (ODR) op http://ec.europa.eu/odr. Het ODR-platform is een webgebaseerd platform speciaal ontworpen om consumenten te helpen die online goederen of diensten gekocht hebben en vervolgens een probleem hebben met deze online aankoop. Het geeft de consument de mogelijkheid om hun contractuele geschil voor te leggen en online de Alternatieve Geschillenbeslechting (ADR) procedure uit te voeren. Het ODR-platform stuurt geschillen enkel door naar ADR-organen die in de nationale lijsten van de ADR-instanties zijn opgenomen die voldoen aan de bindende kwaliteitseisen van de ADR-richtlijn. Verder kunt u steeds contact op nemen met HP via feedback.webmaster4@hp.com
 7. VOLLEDIGE OVEREENKOMST/ALGEMEEN. De voorwaarden van deze Overeenkomst, samen met de Voorwaarden Serviceomschrijving en andere toepasselijke HP voorwaarden waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen in deze Overeenkomst of welke van toepassing zijn op de Service, vormen de volledige overeenkomst tussen U en HP met betrekking tot de Service en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke communicatie, representatie of overeenkomst. In het geval van een conflict tussen deze Overeenkomst en de Voorwaarden Serviceomschrijving, zullen de voorwaarden van deze Overeenkomst prevaleren. In het geval van een conflict tussen deze Overeenkomst en de HP Connected gebruiksvoorwaarden, zullen de voorwaarden van deze Overeenkomst prevaleren. In het geval van een conflict tussen deze Overeenkomst en andere afzonderlijke voorwaarden die van toepassing zijn op de Service (d.w.z. voorwaarden van reclameaanbiedingen), zullen de tegenstrijdige afzonderlijke voorwaarden prevaleren.
 8. MISCELLANEOUS. Indien HP enig recht op grond van deze Overeenkomst niet uitoefent houdt dat niet in dat HP afziet van zulke rechten. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, moet de rechtbank zich inspannen om de intenties geuit in de bepaling uit te voeren en de overige bepalingen van de Overeenkomst blijven volledig van kracht. Het is U niet toegestaan deze Overeenkomst van rechtswege of anderszins over te dragen; HP mag deze Overeenkomst overdragen. De titels van de paragrafen in deze Overeenkomst zijn uitsluitend voor het gemak en hebben geen rechtskracht. Deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd zonder toepassing van een strikte opbouw in het voordeel van U of in het nadeel van HP. Zonder beperking van enige andere bepaling in deze Overeenkomst, zal HP niet aansprakelijk zijn voor het falen van de Service, Instant Ink Programma Cartridges, Instant Ink Ready Cartridges, of de Site als gevolg van handelingen of gebeurtenissen buiten haar redelijke controle. Alle voorwaarden in deze Overeenkomst die vanuit hun aard van kracht blijven na beëindiging van deze Overeenkomst na annulering van Uw Service (met inbegrip van maar niet beperkt tot die voorwaarden die verband houden met beperkingen van de aansprakelijkheid van HP en haar dochterondernemingen, Uw aansprakelijkheid, toepasselijke wetgeving, Uw betalingsverplichtingen voor de Service en Uw verplichting om Instant Ink Programma Cartridges aan HP te retourneren op de daarvoor bestemde wijze) blijven na beëindiging van kracht.