BRUGSVILKÅR FOR INSTANT INK FRA HP

BRUGSVILKÅR FOR INSTANT INK FRA HP

Marts 2019

BEMÆRK! LÆS OMHYGGELIGT DISSE "TJENESTEVILKÅR FOR HP INSTANT INK" ("AFTALEN") OG BESKRIVELSEN AF HP INSTANT INK-TJENESTEN I AFSNITTENE "SÅDAN FUNGERER DET", "ABONNEMENTERNE" OG "OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL" PÅ WWW.HPINSTANTINK.COM ("VILKÅR FOR TJENESTEBESKRIVELSER"), FØR DU KØBER HP INSTANT INK-TJENESTEN ("TJENESTEN"). DENNE AFTALE INDGÅS MELLEM KØBEREN AF INSTANT INK-TJENESTEN ("DU", "DIG") OG HP Inc Danmark ApS ELLER DENNES EFTERFØLGERE ("HP") KOMBINERET MED EVENTUELLE SÆRSKILTE ELLER YDERLIGERE VILKÅR, DER GÆLDER FOR INSTANT INK-TJENESTEN (DVS. KAMPAGNETILBUD), OG GÆLDER FOR DIN BRUG AF INSTANT INK-TJENESTEN. I DET OMFANG EVENTUELLE SÆRSKILTE ELLER YDERLIGERE VILKÅR, DER GÆLDER FOR DIN BRUG AF INSTANT INK-TJENESTEN, ER I STRID MED DENNE AFTALE (F.EKS. YDERLIGERE VILKÅR, SOM GÆLDER FOR INSTANT INK-PROGRAMMER, DER TILBYDES AF HP SOM EKSTRAYDELSER TIL INSTANT INK-TJENESTEN), HAR DE SÆRSKILTE VILKÅR FORRANG.

NÅR DU KØBER OG GØR BRUG AF TJENESTEN, ERKLÆRER DU, AT DU HAR LÆST OG ACCEPTERET AFTALEN, OG SAMTIDIG ERKLÆRER DU DIG INDFORSTÅET MED, AT AFTALEN ER JURIDISK BINDENDE. YDERMERE ACCEPTERER DU, AT DER KAN OPKRÆVES EKSTRAGEBYR VED OVERFORBRUG, AT PRINTEREN SKAL HAVE ADGANG TIL INTERNETTET, AT HP HAR RET TIL AT HÆVE PRISEN FOR TJENESTEN SAMT VILKÅRENE FOR OPSIGELSE AF TJENESTEN.

INSTANT INK-TJENESTEN ER TILGÆNGELIG FOR ALLE KUNDER I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE, DET FORENEDE KONGERIGE OG SCHWEIZ, MEN EN LEVERINGSADRESSE I DANMARK ER PÅKRÆVET. VED AT KØBE INSTANT INK-TJENESTEN, ERKLÆRER DU OVER FOR HP, AT DU BOR I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE, DET FORENEDE KONGERIGE ELLER SCHWEIZ OG ALTID VIL BO DER, NÅR DU BRUGER TJENESTEN.

DU MÅ GENNEMGÅ, GEMME ELLER UDSKRIVE ENHVER DEL AF DISSE VILKÅR. VI OPFORDRER DIG TIL AT UDSKRIVE ET EKSEMPLAR AF HELE DET NÆRVÆRENDE DOKUMENT OG BENYTTE DET SOM REFERENCE, NÅR DU BRUGER INSTANT INK-TJENESTEN.

HP-ENHED: HP Inc Danmark ApS (“HP”)

HP's adresse: Engholm Parkvej 8, DK-3450 Allerød

Telefonnummer til HP's kundesupport: 35 15 85 41

www.hpinstantink.com

INDEKS

 1. DATAINDSAMLING.
 2. AFTALE OM ELEKTRONISK KONTRAKT.
 3. ÆNDRINGER I DENNE AFTALE OG INSTANT INK-TJENESTEN.
 4. DINE ERKLÆRINGER OG FORPLIGTELSER.
 5. KRAV VEDRØRENDE INSTANT INK-TJENESTEN.
 6. VALG AF ET ABONNEMENT PÅ INSTANT INK-TJENESTEN.
 7. BETALING AF INSTANT INK-TJENESTEN.
 8. ADMINISTRATION AF INSTANT INK-TJENESTEN.
 9. OPSIGELSE.
 10. INSTANT INK-PROGRAMMER.
 11. GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER.

1. DATAINDSAMLING.

 1. Personlige oplysninger. INDSAMLINGEN OG BRUGEN AF OPLYSNINGER ER OMFATTET AF HP'S ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER, SOM KAN LÆSES PÅ HP.COM/GO/PRIVACY.
 2. Fjernovervågning. Når du køber denne tjeneste, accepterer du, at HP kan udføre fjernovervågning af antallet af udskrevne sider på din printer samt blækstatus og -forbrug med henblik på at forhindre uautoriseret brug af din konto samt for at kunne forbedre HP's produkter og tjenester. Fjernovervågning omfatter blækniveau, sideantal, typer af udskrevne dokumenter (f.eks. Word, PowerPoint, PDF, JPEG osv.), typer af enheder, der er sendt udskrivningsopgaver fra, printerens serienummer samt oplysninger om patroner (f.eks. status for HP Original Ink, og hvorvidt patronen var ny eller brugt, da den sidst blev sat i printeren). Du accepterer, at printeren skal være tilsluttet internettet, og at du ikke må fjerne eller deaktivere softwaren til fjernovervågning på printeren. Vis hele HP's erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og HP's meddelelse om rettigheder til personlige data.
 3. Deling af personlige oplysninger. Ved at købe Instant Ink-tjenesten tillader du, at HP deler dine personlige oplysninger enten med forhandleren, som du købte en tilmeldingsnøgle til Instant Ink-tjenesten af, og/eller forhandleren, som du købte en kvalificeret printer af. Dine personlige oplysninger bliver behandlet i henhold til politikker for beskyttelse af personlige oplysninger i disse andre virksomheder, som kan være forskellige fra HP's politikker og praksisser. For så vidt angår dette afsnit, omfatter "personlige oplysninger" dit navn, din leveringsadresse, by, stat, postnummer, e-mail, printermodel, printers serienummer, tilmeldingskortets serienummer, abonnement på Instant Ink-tjenesten, dato for tilmelding til Instant Ink-tjenesten og den forhandler, hvor tilmeldingsnøglen til Instant Ink-tjenesten blev distribueret.

2. AFTALE OM ELEKTRONISK KONTRAKT.

Ved at tilmelde dig tjenesten erklærer du dig villig til at tegne en elektronisk kontrakt med HP. Det betyder, at når du klikker på knappen for at gennemføre dit køb af tjenesten, accepterer du derfor automatisk alle aftalens betingelser med henblik på at tegne kontrakt med HP. Herudover vil HP muligvis kontakte dig via e-mail, sms eller meddelelser på www.hpinstantink.com ("webstedet"), herunder på, men ikke begrænset til, siden med din kontooversigt ("din kontooversigt"). Du erklærer, at alle de oplysninger, offentliggørelser og andre meddelelser, som du ad elektronisk vej modtager fra HP, opfylder alle juridiske krav, og at denne kommunikation skal være skriftlig. Du har ansvar for vedligeholdelse af en e-mailkonto eller et mobilabonnement til modtagelse af sms'er, og eventuelle gebyrer i forbindelse hermed er derfor ikke inkluderet i tjenesten.

3. ÆNDRINGER I DENNE AFTALE OG INSTANT INK-TJENESTEN.

HP kan til enhver tid og efter eget skøn ændre aftalen med 30 dages varsel og oplyse om dette via en meddelelse på webstedet. HP kan også sende dig meddelelser om disse ændringer til den e-mailadresse eller det sms-nummer, som er oplyst på din kontooversigt. Hvis du fortsat anvender tjenesten, efter at en sådan meddelelse er blevet offentliggjort, accepterer du den ændrede aftale. Hvis du ikke accepterer den ændrede aftale, skal du stoppe brugen tjenesten og afmelde den ved at følge anvisningerne i afsnit 9 (“Opsigelse”) nedenfor. HP må efter eget skøn nægte dig adgang til eller afbryde din brug af tjenesten samt ændre, suspendere eller afbryde tjenesten helt (eller visse versioner og dele af eller funktioner i den) uden varsel. Ydermere kan HP til enhver tid ændre prissætningen af tjenesten, herunder ved at øge den. Der findes yderligere oplysninger i afsnit 9.b (“Opsigelse fra HP's side”).

4. DINE ERKLÆRINGER OG FORPLIGTELSER.

By purchasing the Instant Ink Service, You hereby represent that:

 1. Alder og bopæl. Du er mindst atten (18) år gammel, bor i et land i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Det Forenede Kongerige eller Schweiz, og du har oplyst en leveringsadresse i Danmark. Nogle regioner i Det Forenede Kongerige er undtaget fra dette leveringsområde som følge af dækningen. Det gælder for: Kanaløerne (Jersey og Guernsey), Alderney, Sark, Herm og Gibraltar. Du har juridisk ret, evne og bemyndigelse til at indgå denne aftale med HP og være juridisk bundet af dens vilkår, og, hvis det er relevant, er du behørigt befuldmægtiget af din arbejdsgiver til at indgå denne kontrakt på vegne af arbejdsgiveren.
 2. Ikke i den offentlige sektor. Du må ikke købe eller anvende tjenesten som medarbejder i den offentlige sektor eller de offentlige myndigheder.
 3. At alle oplysninger, som du stiller til rådighed for HP eller forhandlere i forbindelse med tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, personlige oplysninger (såsom navn, adresse, betalingskortnummer, udløbsdato, andre betalingsoplysninger, e-mail og mobilnummer), er rigtige, korrekte og komplette, og at du vil give HP eller forhandleren besked, hvis oplysningerne ændres;
 4. Du har købt tjenesten til eget og personligt brug, og at du ikke vil videresælge, videregive eller på anden vis dele tjenesten med andre;
 5. Du ikke tager del i voldelige eller upassende aktiviteter i forbindelse med tjenesten;
 6. Hvis andre anvender din tjenestekonto eller din kontooversigt eller på anden vis anvender din tjeneste, er du ansvarlig for deres handlinger,
 7. Du holder HP skadesløs i forbindelse med erstatningskrav, tab og andre omkostninger, som opstår som følge af dit brud på denne aftale eller din brug af tjenesten, Instant Ink-programpatroner, Instant Ink Ready-patronerne eller webstedet. HP forbeholder sig retten til at påtage sig eksklusivt forsvar og fuld kontrol over enhver sag om skadeserstatning, som du forelægger, og dette frigør dig ikke fra dine forpligtelser i forbindelse med skadesløsholdelse.

5. KRAV VEDRØRENDE INSTANT INK-TJENESTEN.

 1. HP Connected-konto og E-mailkonto. Du skal anvende og selv afholde udgifterne til en gyldig e-mailkonto eller evt. et mobilabonnement med sms-funktion for at kunne modtage meddelelser og andre oplysninger om tjenesten. Køb og brug af tjenesten kræver, at du opretter og benytter en konto hos HP Connected eller efterfølgende versioner ("HPC-konto"). Via HPC-kontoen kan du købe tjenesten, hvorefter din tjenestekonto og kontooversigt oprettes og findes via HPC-kontoen. Du kan se oplysninger om din tjenestekonto på kontooversigten.
 2. Tjenesten kræver en kompatibel HP-printer. Brug af tjenesten kræver en kompatibel HP-printer. Du kan finde en liste over kompatible HP-printere i beskrivelsen af tjenestens vilkår. Du giver udtrykkeligt tilladelse til, at HP kan ændre printerens software, firmware eller programmering uden varsel for at kunne levere tjenesten eller for at overholde gældende lovgivning. Medmindre andet angives, overholder al software eller firmware, som er downloadet til printeren eller på anden måde stillet til rådighed for dig, så du kan benytte tjenesten, betingelserne i den softwarelicens, som fulgte med printeren, eller de gældende brugsvilkår for HP Connected. Eventuel software eller firmware, der er downloadet til din printer eller på anden måde er leveret til dig for at aktivere tjenensten, leveres i henhold til softwarelicensvilkårene, der fulgte med din printer, eller i henhold til de gældende brugsvilkår for HP Connected.
 3. Printeren skal være sluttet til internettet. Uafbrudt brug af tjenesten kræver, at printeren har internetforbindelse. HP udbyder ikke internetforbindelser, og du har derfor selv ansvaret for at anskaffe og betale for denne. Du kan få oplysninger om gebyrer for blandt andet dataforbrug hos din valgte internetudbyder. Du skal selv betale for anskaffelse og vedligeholdelse af alt udstyr og alle tjenester, som kræves for at få adgang til og gøre brug af tjenesten. Hvis printeren ikke har forbindelse til internettet, deaktiveres Instant Ink-patronerne, og du har dermed ikke mulighed for at udskrive med disse. Du vil dog fortsat blive faktureret som beskrevet i afsnit 7 („Betaling af Instant Ink-tjenesten“). Hvis du vil genaktivere deaktiverede patroner, skal du kontakte tjenestens kundesupport: HP-kundesupport på tlf. 35 15 85 41. Angiv, at du ringer angående Instant Ink-programmet. Telefontider: Mandag-fredag 8.30-18.00 (lukket på helligdage). Du kan også gå ind på hp.com/go/instantinksupport. Hvis printeren ikke sluttes til internettet, afholdes HP fra at sende dig visse notifikationer, herunder dem der er beskrevet i afsnit 7 („Betaling af Instant Ink-tjenesten“). Ydermere påvirker det rettidigheden af faktureringen for tjenesten.
 4. Instant Ink-patroner, som du får.
  1. Nogle kompatible printere leveres med Instant Ink Ready-patroner eller Instant Ink-programpatroner. Instant Ink Ready-patroner kan bruges som almindelige patroner, medmindre eller indtil du aktiverer en Instant Ink-konto, hvorefter disse omfattes af tjenesten. Instant Ink-programpatroner kan derfor kun benyttes via tjenesten. Hvis der fulgte Instant Ink Ready-patroner eller Instant Ink-programpatroner med printeren, skal du læse den medfølgende brugervejledning grundigt, da der kan gælde yderligere eller separate brugsvilkår. Når du har oprettet en tjenestekonto, aktiveres dine Instant Ink Ready-patroner eller Instant Ink-programpatroner, så de kan anvendes via tjenesten ("Instant Ink-patroner"). Herefter sender HP dig nye Instant Ink-programpatroner, så du fortsat kan udskrive via tjenesten. Hvis der ikke fulgte Instant Ink Ready-patroner eller Instant Ink-programpatroner med dit køb af en kompatibel printer, sender HP dig Instant Ink-programpatroner, når du har oprettet en tjenestekonto. HP ejer Instant Ink-patronerne. HP leverer kun Instant Ink-patronerne med det formål at muliggøre din brug af tjenesten. Instant Ink-patronerne fungerer kun med den printer, der er angivet på tjenestekontoen; du kan ikke anvende Instant Ink-patronerne med andre printere, herunder printere som er tilknyttet tjenesten, og du kan ikke anvende Instant Ink-patronerne uden for tjenesten, medmindre HP har givet udtrykkelig tilladelse hertil. Instant Ink-patronerne må ikke sælges eller på anden vis videregives til andre. Når du anvender tjenesten, accepterer du, at Instant Ink-patronen ikke må tages ud af printeren og udskiftes med en ny patron, før en meddelelse på printeren beder om det, eller udskriftskvaliteten forringes. Printeren oplyser automatisk HP om blækniveauet i Instant Ink-patronerne, så HP ved, hvornår du skal bruge nye Instant Ink-programpatroner. Når tjenesten afmeldes, deaktiveres Instant Ink-programpatronerne, og du vil ikke længere kunne anvende dem til at udskrive med. Ydermere har du ansvar for at holde HP informeret om din nuværende adresse, så HP kan levere Instant Ink-programpatronerne til tjenesten. HP har ikke noget ansvar, hvis Instant Ink-programpatronerne sendes til en gammel postadresse, fordi du ikke har opdateret dine adresseoplysninger på kontooversigten. Du kan opdatere din postadresse på kontooversigten eller ved at kontakte HP's kundesupport på tlf. 35 15 85 41. Angiv, at du ringer angående Instant Ink-programmet. Telefontider: Mandag-fredag 8.30-18.00 (lukket på helligdage). Du kan også gå ind på hp.com/go/instantinksupport for at få hjælp og vejledning.
 5. Instant Ink-programpatroner skal returneres til HP. Du accepterer, at du skal returnere alle brugte Instant Ink-patroner ved at følge de anvisninger, HP har angivet. Du skal returnere Instant Ink-patronerne til HP, når (i) du har opbrugt blækket i patronerne, eller på anden måde holder op med at bruge dem, (ii) tjenesten opsiges eller annulleres, eller (iii) HP på anden vis beder dig om at returnere patronerne. Du accepterer, at der ikke må være andet end Instant Ink-patroner i frankerede returkuverter fra HP, når du sender dem tilbage til HP. Hvis en Instant Ink-patron er beskadiget, lækker blæk eller på anden måde kræver særlig håndtering, skal du kontakte HP, som herefter sender dig særlige anvisninger til, hvordan du skal returnere patronen. Du påtager dig ansvaret for, at patroner, som returneres til HP på anden vis end angivet i HP's anvisninger, håndteres i henhold til gældende lov, og du påtager dig erstatningsansvaret over for HP og accepterer, at HP ikke kan holdes ansvarlig på nogen måde, hvis du ikke har overholdt gældende lov.

6. VALG AF ET ABONNEMENT PÅ INSTANT INK-TJENESTEN.

 1. Når du opretter en tjenestekonto, skal du vælge ét af de tjenesteabonnementer ("abonnement"), som er nævnt i beskrivelsen af tjenestens vilkår. Hvert abonnement indeholder et specifikt antal sider ("abonnementssider"), som kan udskrives i en periode på én måned ("månedsperiode") til en forudbestemt pris ("abonnementspris"). Den første månedsperiode starter den dag, printeren første gang registrerer en Instant Ink-patron ("første brug"), og den næste abonnementsperiode starter på samme dato i den følgende kalendermåned. Hvis den første måned f.eks. starter den 15. januar, starter den næste måned den 15. februar. Hvis startdatoen for første måned ikke findes i den efterfølgende måned, flyttes startdatoen for næste månedsperiode til den sidste dato på måneden. Hvis den første måned f.eks. starter den 31. januar, starter den næste månedsperiode den 28. februar og den efterfølgende den 31. marts. Tjenesten vil fortsætte på månedsbasis, indtil den annulleres som beskrevet i afsnit 9 („Opsigelse“). Du kan få flere oplysninger om de forskellige abonnementstyper i beskrivelsen af tjenestens vilkår.
 2. Udskrevet side. EN UDSKREVET SIDE ER EN SIDE, SOM PRINTEREN HAR UDSKREVET MED EN HVILKEN SOM HELST MÆNGDE AF BLÆK PÅ. HVIS DER UDSKRIVES PÅ BEGGE SIDER AF ET ARK, GÆLDER DET DERFOR SOM TO UDSKREVNE SIDER. En side er lig med den type og størrelse papir, der er beskrevet under printerspecifikationerne. HP kan i forbindelse med kampagnetilbud eller efter eget skøn frafalde gebyrerne for abonnementet. Læs mere under gældende vilkår og betingelser.
 3. Tjenestekonto med flere printere. Du kan tilmelde op til 10 printere til tjenesten via én eller flere tjenestekonti. Der faktureres separat for hver enkelt printer, uanset om de er tilmeldt én eller flere tjenestekonti. Se afsnit 7 („Betaling af Instant Ink-tjenesten“) for yderligere oplysninger om fakturering.
 4. Overførte sider. Hvis du i løbet af en månedsperiode ikke udskriver det maksimale antal sider for din abonnementstype, overføres de ubrugte sider til næste månedsperiode ("overførte sider"), så de kan udskrives i efterfølgende månedsperioder. Du kan læse om det maksimale antal sider nedenfor. Det totale antal sider (abonnementssider og overførte sider) i en månedsperiode må ikke være mere end tre gange så stort som det antal sider, der indgår i abonnementet. Hvis du for eksempel har et abonnement med 50 sider per måned, kan du have op til 100 overførte sider på din tjenestekonto hver måned. Yderligere ubrugte sider overføres ikke og kan ikke anvendes senere. I hver månedsperiode anvendes indeholdte sider i tjenesten først, og dernæst anvendes de overførte sider. HP kan i forbindelse med kampagnetilbud eller efter eget skøn deaktivere overførte sider midlertidigt eller føje dem til din konto. Du kan få flere oplysninger i de gældende vilkår og betingelser.
 5. Ingen overdragelse af tjenesten. Tjenesten kan ikke overføres til en anden printer eller person.
 6. Brug af den forudbetalte pinkode. Hvis du har købt eller modtaget en pinkode til Instant Ink-tjenesten fra en HP-forhandler eller HP, skal du købe Instant Ink-tjenesten ved at anvende den inden for den angivne tid, hvis det er relevant, og i henhold til eventuelle andre anvisninger, der var inkluderet med den pågældende pinkode. HP fralægger sig ansvaret for mistede eller stjålne tilmeldingskort/forudbetalte kort. Når du indtaster pinkoden, indløses kortets fulde værdi. Efter indløsning krediteres kortets værdi på din Instant Ink-tjenestekonto og anvendes til dit gebyr for tjenesten, hvorefter dit kredit- eller debetkort bliver debiteret for de efterfølgende måneder.

7. BETALING AF INSTANT INK-TJENESTEN.

 1. Første opkrævning for brug af tjenesten og faktureringsperioder. Medmindre andet angives separat, er følgende gældende:
  1. Ved oprettelse af din konto på tjenesten skal du over for HP angive en gyldig, accepteret betalingsmetode, som du vil anvende til at betale for tjenesten, f.eks. et gyldigt kreditkort ("betalingsmetode");
  2. tjenestens månedlige faktureringsperiode ("faktureringsperiode") starter ved første brugsdato (som defineret ovenfor i afsnit 6 (“valg af et abonnement på Instant Ink-tjenesten”));
  3. En måned efter første brugsdato påbegyndes, via din angivne betalingsperiode, den månedlige opkrævning af (i) den angivne pris for abonnementet, inklusive gældende skatter samt (ii) eventuelle ekstragebyrer ("det månedlige gebyr"). Hvis den første brugsdato f.eks. er den 1. januar, opkræves det månedlige beløb for januar via din angivne betalingsmetode den 1. februar eller senere. Er første brugsdato den 1. februar, opkræves det månedlige gebyr for februar den 1. marts eller senere.
  4. Hvis du indløser værdien af et gyldigt gavekort, et forudbetalt kort, et tilbud eller en kampagne i din tjenestekonto, anvender HP indløsningsværdien på dit månedlige gebyr, før det eventuelle restbeløb trækkes fra din betalingsmetode, medmindre andre vilkår og betingelser er gældende. Medmindre andet er angivet særskilt, bliver din betalingsmetode debiteret for ekstragebyret for yderligere sider i hver måned, hvor du udskriver flere sider, end der er omfattet af dit tjenesteabonnement. Hvis dit tjenesteabonnement for eksempel giver dig halvtreds (50) sider mod et gebyr på 29kr., hvorefter du betaler 10 kr. for hvert sæt på ti (10) sider, og du udskriver i alt seksogtres (66) sider i en abonnementsmåned, bliver din betalingsmetode debiteret for et månedligt gebyr på 29 kr. plus 20 kr. i ekstragebyrer, dvs. i alt 49 kr., inklusive moms.
  5. Hvis printeren ikke er sluttet til internettet, kan der opstå forsinkelser i den månedlige fakturering via betalingsmetoden. HP vil fortsætte med at opkræve det månedlige gebyr hver måned i henhold til den valgte betalingsmetode, indtil du eller HP opsiger tjenesten.
  6. Hvis HP ikke kan inddrive betalingen via din betalingsmetode på forfaldsdatoen, kan HP midlertidigt afbryde din brug af tjenesten, og Instant Ink-patronerne vil i så fald ikke kunne bruges, før betalingen gennemføres. Hvis betalingen ikke gennemføres, opsiger HP dit abonnement som beskrevet i afsnit 9 (“Opsigelse”). Du kan når som helst opsige tjenesten ved at give HP besked herom som beskrevet i anvisningerne i afsnit 9 (“Opsigelse”). Tjenesten vil blive opsagt fra og med den sidste dag i den indeværende månedsperiode. Hvis den indeværende månedsperiode f.eks. løber fra den 15. januar til den 15. februar, og du indsender din anmodning om opsigelse til HP den 30. januar, vil tjenesten blive opsagt med virkning fra den 15. februar. Du vil blive opkrævet fuld betaling i henhold til den valgte betalingsmetode for den sidste månedsperiode, og der ydes ingen refusion for de sider, som du ikke har udskrevet i løbet af den sidste månedsperiode, uanset om de var en del af abonnementet eller overført fra tidligere måneder. Du kan ikke opsige tjenesten eller på anden vis afbryde faktureringscyklussen ved at fjerne Instant Ink-patronerne fra printeren, undlade at udskrive eller afbryde printerens forbindelse til internettet.
  7. Faktureringsoplysningerne kan findes på din kontooversigt. Du er ansvarlig for alle de sider, printeren udskriver via tjenesten, uanset om du har givet tilladelse til at udskrive dem.
 2. Prisstigninger. HP kan øge eller på anden vis ændre abonnementsgebyret og ekstragebyret ved overforbrug for tjenesten og opkræve ekstragebyrer for alle abonnementstyper eller til enhver tid ændre eller tilføje abonnementer efter HP's eget skøn som beskrevet i afsnit 3 (“Ændringer i denne aftale og instant ink-tjenesten”). En sådan ændring af abonnementsgebyrer og ekstragebyrer for tjenesten samt tilføjelse af yderligere gebyrer vil først træde i kraft ved begyndelsen af den følgende månedsperiode, efter at HP har meddelt ændringerne eller tilføjelserne som beskrevet i afsnit 3 (“Ændringer i denne aftale og instant ink-tjenesten”).
 3. Betalingsbehandling. HP anvender en betalingsløsning fra tredjepart til at behandle betaling af tjenesten. Betalingsbehandlingen er underlagt denne tredjeparts eventuelle yderligere vilkår, betingelser og politikker. HP forbeholder sig retten til at ændre eller tilføje betalingsløsninger fra tredjepart efter eget skøn.

8. ADMINISTRATION AF INSTANT INK-TJENESTEN.

 1. Hvis du har brug for hjælp eller vejledning til tjenesten eller din konto eller har spørgsmål vedrørende det månedlige gebyr eller betalingsprocessen, kan du kontakte HP's kundesupport på 35 15 85 41. Angiv, at du ringer angående Instant Ink-programmet. Telefontider: Mandag-fredag 8.30-18.00 (lukket på helligdage). Du kan også gå ind på hp.com/go/instantinksupport.
 2. Ændring af dit abonnement. Du kan ændre det valgte abonnement ved at følge anvisningerne på din kontooversigt. Hvis du nedgraderer dit abonnement, træder ændringen i kraft ved starten af den efterfølgende månedsperiode uden tilbagevirkende kraft. Hvis du opgraderer dit abonnement, kan du vælge, om det skal træde i kraft (1) øjeblikkeligt, hvorefter tilbagevirkende ændringer faktureres i den indeværende periode, eller (2) fra starten af den næste faktureringsperiode. På kontooversigten kan du se dit nuværende abonnement på tjenesten samt andre oplysninger.

9. OPSIGELSE.

 1. Opsigelse fra din side. Du kan til enhver tid opsige tjenesten online på hpinstantink.com eller ved at ringe til HP's kundesupport på telefonnummeret i starten af nærværende aftale, og din Instant Ink-tjeneste bliver så opsagt med virkning fra den sidste dag i din aktuelle abonnementsmåned. Hvis din aktuelle abonnementsmåned for eksempel starter d. 15. januar og slutter d. 15. februar, og du indsender en anmodning om opsigelse til HP d. 30. januar, bliver din Instant Ink-tjeneste opsagt fra d. 15. februar. Din betalingsmetode bliver debiteret for det fulde gebyr for din sidste abonnementsmåned, og der gives ingen tilbagebetalinger for abonnementssider eller overførte sider, som du ikke har udskrevet i løbet af din sidste abonnementsmåned. Du kan ikke opsige Instant Ink-tjenesten eller stoppe faktureringsperioderne ved blot at tage Instant Ink-patronerne ud af din printer, undlade at udskrive og/eller undlade at tilslutte din printer til internettet.
 2. Opsigelse fra HP's side. Uanset det ovenstående kan HP, i tillæg til HP's rettigheder i henhold til afsnit 3 ("Ændringer i denne aftale og Instant Ink-tjenesten"), til enhver tid opsige din tjeneste efter eget skøn uden eller af enhver årsag ved at sende dig en meddelelse til den e-mailadresse eller, hvis det er relevant, det nummer, der er anført i dit dashboard, med tredive (30) dages varsel. Årsager til at opsige din Instant Ink-tjeneste kan være, men er ikke begrænset til, at HP indstiller leveringen af Instant Ink-tjenesten eller en bestemt version, del eller funktion af Instant Ink-tjenesten. I tilfælde af opsigelse fra HP's side i henhold til ovenstående kan du være berettiget til tilbagebetaling af forudbetalinger. HP kan derudover til enhver tid efter eget skøn opsige din Instant Ink-tjeneste og denne aftale ved at sende dig en meddelelse til den e-mailadresse eller, hvis det er relevant, det nummer, der er anført i dit dashboard, (i) hvis du overtræder vilkårene i denne aftale (herunder, men ikke begrænset til, ved at undlade at betale for Instant Ink-tjenesten eller ikke længere have en gyldig betalingsmetode), eller (ii) hvis HP efter eget skøn mener, at du på anden vis har misbrugt Instant Ink-tjenesten eller har gjort noget, der retfærdiggør opsigelse af din brug af Instant Ink-tjenesten. Opsigelse i henhold til ovenstående punkt (i) og (ii) kan ske uden tilbagebetaling af eventuelle forudbetalte beløb.
 3. Konsekvenser ved opsigelse. Du erklærer dig indforstået med, at HP ikke kan holdes ansvarlig over for dig for at have afbrudt din adgang til tjenesten eller nægtet dig adgang til tjenesten eller webstedet. Hvis abonnementet annulleres eller opsiges, uanset af hvilken grund, ophæves alle dine rettigheder i henhold til aftalen, og du skal omgående ophøre med at bruge tjenesten og returnere Instant Ink-programpatronerne som beskrevet i afsnit 5.e ("Du skal returnere Instant Ink-patroner til HP") Endvidere gælder, at alle programincitamenter, som du har optjent som led i programmet "Henvisning en ven", øjeblikkeligt udløber i forbindelse med opsigelsen af din Instant Ink-tjeneste.
 4. Obligatorisk fortrydelsesret. Hvis du er privat forbruger, begrænser ovenstående krav om opsigelse ikke din lovmæssige fortrydelsesret i forbindelse med aftaler, der er indgået via fjernforbindelse. Du har ret til at fortryde denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage efter indgåelse af aftalen. Du kan informere os vha. opsigelsesformularen nedenfor. Hvis du har forudbetalt den første måned af tjenesten ved at købe et Instant Ink-kort online hos HP eller via en forhandler, kan du anvende din fortrydelsesret og få refunderet det betalte beløb. Hvis du har foretaget købet i HP's onlinebutik, skal du følge anvisningerne på webstedet. Hvis du har foretaget købet online hos en forhandler, gælder forhandlerens regler om fortrydelsesret.

Opsigelsesformular

(Du skal kun udfylde og indsende formularen, hvis du vil benytte dig af dine 14 dages fortrydelsesret)

Til HP Inc Danmark ApS, Engholm Parkvej 8, DK-3450 Allerød

Jeg/vi (*) meddeler hermed, at jeg/vi (*) opsiger min/vores (*) kontrakt om salg af følgende tjeneste:  

Bestilt den (*)/modtaget den (*)

Navn på forbruger(e)

Forbruger(e)s adresse(r)

[*] Slet det, der ikke er relevant

10. INSTANT INK-PROGRAMMER. HP kan til enhver tid tilbyde Instant Ink-programmer til abonnenter på Instant Ink-tjenesten, som går ud over den Instant Ink-tjeneste, der er beskrevet i nærværende aftale. Medmindre andet er beskrevet i vilkårene og betingelserne, der gælder for et Instant Ink-program, er alle sådanne Instant Ink-programmer omfattet af vilkårene og betingelserne i nærværende aftale.

 1. HENVISNINGSPROGRAM. Både Instant Ink-abonnenter med et aktivt abonnement ("abonnenter") og de personer, de henviser ("potentielle abonnenter"), kan via henvisningsprogrammet være berettigede til at få Instant Ink-tjenesten gratis i én måned ("rabat"). Du og potentielle abonnenter, som vil deltage i henvisningsprogrammet, skal acceptere vilkårene i denne aftale. HP forbeholder sig retten til at ændre, redigere eller slette henvisningsprogrammet til enhver tid samt til at afholde dig, potentielle abonnenter eller henviste abonnenter (som beskrevet nedenfor) fra deltagelse som beskrevet nedenfor. HP er ikke ansvarlig for fejl, udeladelser, funktionsfejl, afbrydelser, sletning, forsinkelser eller driftsfejl i forbindelse med henvisningsprogrammet.
  1. Henvisning til Instant Ink. Hvis du vil henvise en potentiel abonnent og modtage rabatten, skal du sende vedkommende din personlige "henvisningsreference" i form af et personligt link eller en kode, som vedkommende enten skal følge eller angive i løbet af tilmeldingsprocessen, hvor vedkommende også skal angive sine personlige oplysninger og betalingsoplysninger samt acceptere denne aftales vilkår. Når der udstedes en henvisningsreference, tilhører den dig personligt. Henvisningsreferencer kan ikke overføres eller sælges. HP forbeholder sig retten til øjeblikkeligt at deaktivere henvisningsreferencer. Deltagelse i henvisningsprogrammet forudsætter, at der ikke er nogen udeståender på dine konti til tjenesten, og at du overholder denne aftale.
  2. Egnede henvisninger. Kun egnede henvisninger af potentielle abonnenter udløser rabatten via henvisningsprogrammet. En egnet henvisning omfatter en potentiel abonnent, som (i) anvender en henvisningsreference, (ii) ikke abonnerer på Instant Ink, (iii) opfylder kravene for anvendelse af tjenesten i denne aftale og (iv) tilmelder sig tjenesten med korrekte personlige oplysninger samt betalingsoplysninger. Potentielle abonnenter, som opfylder disse krav, omtales herefter som "henviste abonnenter".
  3. Rabat for henviste abonnenter. Alle henviste abonnenter, som har gennemført tilmeldingsprocessen, får rabat i henhold til det valgte abonnement. Når den gratis måned er udløbet, tilmeldes henviste abonnenter automatisk det valgte abonnement, og det månedlige gebyr trækkes automatisk via deres betalingskort hver måned, indtil de afmelder tjenesten som beskrevet i denne aftale. Der vil blive opkrævet ekstragebyrer i løbet af den gratis måned, hvis det angivne antal udskrevne sider overskrides. Abonnementer kan ændres eller opsiges i henhold til vilkårene i denne aftale.
  4. Rabat ved henvisning af abonnenter. Du er berettiget til rabat for hver abonnent, du henviser, i henhold til dit aktuelle abonnement. Den henviste abonnent får rabat i form af én måneds gratis abonnement. Hver gratis måned anvendes, når evt. eksisterende kampagnerabatter er brugt, og/eller den aktuelle faktureringsperiode er afsluttet. Der vil blive opkrævet ekstragebyrer i løbet af den gratis måned, hvis det angivne antal udskrevne sider overskrides. Der er ingen øvre grænse for, hvor mange gange du kan optjene en gratis måneds abonnement gennem henvisningsprogrammet. Henvisninger kan til enhver tid revurderes. Hvis en henvisning vurderes som ugyldig, svigagtig eller i uoverensstemmelse med vilkårene i denne aftale, eller hvis HP mener, at den udgør en potentiel risiko for HP eller på anden vis er upassende, kan HP nægte at give dig en gratis måneds abonnement på tjenesten for den.
  5. Andre vigtige vilkår. Henviste abonnenter kan kun anvende én henvisningsreference per abonnement. Rabatter, som opnås via henvisningsprogrammet, kan kombineres med andre tilbud fra HP. Du kan få flere oplysninger under vilkårene og betingelserne for andre relevante tilbud. Rabatten, som indeholder en måneds gratis abonnement, indløses, når alle andre kampagnetilbud om gratis anvendelse af tjenesten er indløst. Ubrugte rabatmåneder udløber øjeblikkeligt, hvis tjenesten afbrydes, uanset grunden. Når tjenesten afbrydes, deaktiveres alle dine henvisningsreferencer. Hvis du har en suspenderet tjenestekonto, kan du fortsat henvise potentielle abonnenter, men rabatmåneder kan først anvendes, hvis og når den suspenderede konto genaktiveres. Værdien af rabatmåneder kan ikke ombyttes til kontanter eller overføres til nye printere eller andre konti. Hvis HP's kundesupport har leveret en erstatningsprinter, overføres optjente rabatmåneder til den nye printer.
  6. Ændringer og afslutning. HP forbeholder sig retten til at ændre, justere, diskvalificere dig, potentielle abonnenter eller henviste abonnenter samt suspendere, afbryde eller afslutte "Henvis en ven"-programmet i sin helhed når som helst med tredive (30) dages varsel i henhold til afsnit 3 ("Ændringer i denne aftale og Instant Ink-tjenesten") og 9.b ("Opsigelse fra HP's side").
 2. GRATIS UDSKRIVNINGSABONNEMENT. Med det gratis udskrivningsabonnement ("gratis udskrivningsabonnement ") kan abonnenter ("abonnenter") udskrive 15 sider om måneden uden gebyr ("gratis sider") via tjenesten Instant Ink. Det gratis udskrivningsabonnement kræver, at abonnenten accepterer denne aftales vilkår. HP forbeholder sig retten til at ændre, redigere eller slette gratisabonnementet når som helst samt til at afholde en abonnent fra at kunne benytte sig af gratisabonnementet. HP er ikke ansvarlig for fejl, udeladelser, funktionsfejl, afbrydelser, sletning, forsinkelser og eller driftsfejl i forbindelse med gratisabonnementet. Det gratis udskrivningsabonnement omfatter følgende parametre:
  1. Overførte sider. Hvis en abonnent ikke udskriver samtlige 15 sider i løbet af én måned, overføres de overskydende sider ikke til frn næste måned, og kan derfor ikke benyttes frn efterfølgende måned.
  2. Gebyr for ekstra sider. Medmindre andet udtrykkeligt oplyses, opkræver HP et gebyr ("ekstragebyr") på 10 DKK for hvert sæt af 10 ekstra sider ("ekstra sider"), som udskrives i løbet af en måned. Hvis du f.eks. udskriver 29 sider på en måned, er de første 15 gratis, og der opkræves et gebyr på 20 DKK for de resterende 14, inklusive moms. HP kan, men er ikke forpligtet til at, oplyse abonnenten om, at den månedlige kvote af gratis sider snart overskrides, så der efterfølgende opkræves ekstragebyrer. Abonnenten har ansvaret for at betale sådanne ekstragebyrer, uagtet om vedkommende er blevet oplyst om, at kvoten er blevet overskredet.
  3. Tilgængelighed. Gratisabonnementet fås kun til visse printermodeller ("kvalificerede printere"). Du kan finde en liste over kvalificerede printere på www.hpinstantink.com (“Se om din HP-printer fungerer med Instant Ink”). Yderligere udbydes gratisabonnementet ikke i alle lande. Du kan finde en liste over de lande, hvor gratisabonnementet udbydes på www.hpinstantink.com. Gratisabonnementet kan kun anvendes på den af HP anbefalede konfiguration af en printer med den Instant Ink-patron, som følger med printeren, og abonnementet udbydes kun i visse lande og til visse printere.
  4. Flere printere. Abonnenter har mulighed for at knytte flere kvalificerede printere til deres gratisabonnement. En tilmeldt, kvalificeret printer omtales herefter som en "tilmeldt printer".
  5. Der kan ikke nedgraderes. Hvis en abonnent opgraderer en tilmeldt printer til et betalingsabonnement (en "opgraderet printer"), kan printeren ikke efterfølgende nedgraderes til gratisabonnementet. En printer kan dermed ikke nedgraderes fra et betalingsabonnement til et gratisabonnement.
  6. Ingen gentilmeldinger. Hvis en abonnent har tilmeldt en kompatibel printer til gratisabonnementet og derefter annullerer eller på anden vis afmelder printerens tilmelding, kan den samme printer ikke tilmeldes gratisabonnementet igen.
  7. Velkomstpakker. Velkomstpakken til gratisabonnementet ankommer ikke nødvendigvis med det samme. Velkomstpakker sendes på en senere dato alt efter abonnentens brugsniveau.
  8. Ingen kombinationer eller akkumulation. Programmet "15 gratis sider" kan ikke kombineres med andre kampagner eller tilbud fra HP. Du kan ikke akkumulere gratis måneder fra kampagnekoder til en fremtidig opgradering fra programmet "15 gratis sider".
  9. Ændringer og afslutning. HP forbeholder sig retten til at ændre, justere, suspendere, afbryde eller afslutte programmet "15 gratis sider" i sin helhed når som helst efter eget skøn og til at diskvalificere dig fra at deltage med tredive (30) dages varsel i henhold til afsnit 3 ("Ændringer i denne aftale og Instant Ink-tjenesten") og 9.b ("Opsigelse fra HP's side").
 3. HP TANGO-BONUSPROGRAM TIL GRATIS BILLEDER. HP Tango-bonusprogrammet til gratis billeder er et Instant Ink-program, der tilbyder Instant Ink-kunder, som er tilmeldt en månedlig betalingsplan, muligheden for at udskrive billeder fra en smartphone eller tablet på papir på op til 13 x 18 cm ("gratis billeder"), uden at de gratis billeder fratrækkes siderne i kundens HP Instant Ink-betalingsplan. HP er ikke ansvarlig for fejl, udeladelser, funktionssvigt, afbrydelser, sletninger, forsinkelser eller driftsfejl i forbindelse med HP Tango-bonusprogrammet til gratis billeder.
  1. Tilgængelighed. HP Tango-bonusprogrammet til gratis billeder er kun tilgængeligt på udvalgte HP TANGO-forbrugerprintere (”godkendte printere”) og i visse lande. En opdateret liste over godkendte printere og lande, hvori HP Tango-bonusprogrammet til gratis billeder er tilgængeligt, kan ses på www.hpinstantink.com/tango.
  2. Krav til HP Tango-bonusprogrammet til gratis billeder. Udover de forpligtelser, der påhviler dig i henhold til aftalen, er de følgende elementer påkrævet i forbindelse med din brug af HP Tango-bonusprogrammet til gratis billeder: (1) Et aktivt abonnement til en månedlig HP Instant Ink-betalingsplan; (2) En godkendt printer til HP Tango-bonusprogrammet til gratis billeder; (3) En Android- eller iOS-smartphone eller -tablet; og (4) HP Smart-appen installeret på din smartphone eller tablet.
  3. Begrænsninger for gratis billeder. De gratis billeder er begrænset til udskrevne billeder, der ikke er større end 13 x 18 cm. Udskrevne billeder, der er større end 13 x 18 cm, trækkes fra siderne i din månedlige betalingsplan og tæller dermed ikke som gratis billeder. Du vil blive underrettet senest 30 dage inden, der foretages ændringer af antallet eller størrelsen af de gratis billeder, via enten e-mail eller SMS, og disse detaljer slås op på dit dashboard.
  4. Administration af dit HP Tango-bonusprogram til gratis billeder via oversigten over gratis billeder. Dit kontrolpanel har en separat oversigt over gratis billeder, der holder styr på antallet af gratis billeder, du har udskrevet. Oversigten over gratis billeder holder styr på dit forbrug af gratis billeder, efter du har tilmeldt din godkendte printer til et Instant Ink-tjenesteabonnement og tilmeldt dig HP Tango-bonusprogrammet til gratis billeder.
  5. Ændringer og opsigelse. HP forbeholder sig retten til at ændre, justere og spærre dit abonnement samt suspendere, opsige og afbryde HP Tango-bonusprogrammet til gratis billeder til enhver tid med 30 dages varsel i henhold til afsnit 3 ("Ændringer i denne aftale og Instant Ink-tjenesten") og 9.b ("Opsigelse fra HP's side").

11. GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER.

 1. INGEN GARANTI. DU ACCEPTERER, AT TJENESTEN, INSTANT INK READY-PATRONER, INSTANT INK-PROGRAMPATRONER OG WEBSTEDET UDBYDES AF HP "SOM BESET" MED ALLE FEJL. FOR SÅ VIDT SOM DET ER TILLADT JF. GÆLDENDE LOVGIVNING, YDER HP INGEN GARANTI I FORBINDELSE MED TJENESTEN, INSTANT INK READY-PATRONER, INSTANT INK-PROGRAMPATRONER ELLER WEBSTEDET, OG HP FRASKRIVER SIG ENHVER UDTRYKKELIG, UNDERFORSTÅET, LOVPLIGTIG ELLER ANDEN GARANTI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, ADKOMST OG OVERHOLDELSE AF ALLE RETTIGHEDER. UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE GARANTERER HP IKKE, AT TJENESTEN, INSTANT INK READY-PATRONERNE, INSTANT INK-PROGRAMPATRONERNE ELLER WEBSTEDET FUNGERER UAFBRUDT, UDEN FEJL ELLER UDEN VIRUS, ELLER AT EVENTUELLE FEJL RETTES, LIGESOM DER IKKE UDSTEDES NOGEN GARANTI FOR BETIMELIGHEDEN, NØJAGTIGHEDEN OG PÅLIDELIGHEDEN AF DISSE. Visse jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af underforståede garantier eller begrænsninger i forhold til varigheden af underforståede garantier. Derfor gælder ovenstående fraskrivelser muligvis ikke for dig i deres helhed, men de gælder i det videst mulige omfang, der er tilladt ved gældende lov.
 2. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET. Du kan i kraft af denne aftale på ingen måde opnå rettigheder til ophavsretsligt beskyttede elementer, patenter, forretningshemmeligheder, varemærker eller anden form for intellektuel ejendomsret, som tilhører HP. HP forbeholder sig ejerskabet af tjenesten, Instant Ink-programpatroner, aktiverede Instant Ink Ready-patroner og webstedet samt intellektuel ejendomsret, adkomst og rettigheder til ideer, koncepter, viden, dokumentation og teknikker relateret til tjenesten, Instant Ink-programpatroner, Instant Ink Ready-patroner samt webstedet. Instant Ink, HP, og ethvert andet produkt- eller tjenestenavn, slogan eller logo, som tjenesten omfatter, Instant Ink-programpatroner, Instant Ink Ready-patroner og webstedet er varemærker tilhørende HP og dets licensgivere, og de må derfor ikke kopieres, efterlignes eller bruges, hverken i deres helhed eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra HP eller ejeren af det pågældende varemærke. Du må ikke anvende metatags eller andre former for skjult tekst, som anvender et HP-navn, uden forudgående skriftlig tilladelse fra HP.
 3. ANSVARSBEGRÆNSNING OG RETSMIDLER. HVIS DU PÅ NOGEN MÅDE ER UTILFREDS MED TJENESTEN ELLER DELE DERAF, HERUNDER WEBSTEDET, ER DIT ENESTE RETSMIDDEL AT HOLDE OP MED AT BRUGE TJENESTEN. I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL LOKAL LOV, ER HP, DETS EFTERFØLGERE OG ASSOCIEREDE SELSKABER IKKE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SÆRLIGE SKADER, FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, OMKOSTNINGER VED NEDETID ELLER TAB AF INDTÆGT, OVERSKUD, DATA ELLER ANDET INDHOLD) ELLER ANDEN SKADE, SOM OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER PÅ ANDEN VIS RELATERET TIL TJENESTEN, INSTANT INK-PROGRAMPATRONERNE, INSTANT INK READY-PATRONERNE ELLER WEBSTEDET, HVAD ENTEN TVISTEN OM DISSE OMHANDLER KONTRAKT-, RETS- ELLER LOVBRUD ELLER ANDEN JURIDISK TEORI, SELV HVIS HP, DETS EFTERFØLGERE ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ER BLEVET ADVARET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG SELVOM LØSNINGEN IKKE FUNGERER SOM TILSIGTET. UDEN BEGRÆSNING AF OVENSTÅENDE OG FOR SÅ VIDT HP, DETS EFTERFØLGERE ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER KAN HOLDES ANSVARLIGE, KAN DET SAMLEDE ANSVAR HØJST UDGØRE DIT MÅNEDLIGE GEBYR FOR TJENESTEN FOR DEN SIDSTE MÅNEDSPERIODE, INDEN DU REJSTE DIT KRAV. RETSMIDLERNE, SOM ER BESKREVET I DENNE AFTALE, ER DE ENESTE OG UDTØMMENDE RETSMIDLER. Visse jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af bestemte typer skader. Derfor gælder ovenstående begrænsninger eller udelukkelser muligvis ikke for dig i deres helhed, men de gælder i det videst mulige omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov.
 4. OVERHOLDELSE AF LOVE, HERUNDER EKSPORTLOVE. Du erklærer, at du overholder alle gældende love og regulativer. Uden begrænsninger af ovenstående er du ansvarlig for overholdelse af eksportkontrol og andre gældende love ("eksportlove") i USA og andre relevante lande. Du skal overholde alle eksportlove for at sikre, at tjenesten, Instant Ink-programpatroner, Instant Ink Ready-patronerne og alt andet materiale, herunder, men ikke begrænset til, tekniske data, (1) ikke eksporteres eller geneksporteres direkte eller indirekte i modstrid med eksportlovene, samt (2) under ingen omstændigheder bruges med et formål, der overtræder eksportlovene, herunder, uden begrænsning, spredning af atomvåben eller kemiske og biologiske våben. Uden begrænsninger af ovenstående accepterer du, at tjenesten, Instant Ink-programpatroner, Instant Ink Ready-patroner og relateret materiale ikke må eksporteres eller geneksporteres i modstrid med nogen eksportlove eller anden gældende lovgivning (i) til de lande, der er underlagt handelsboykot af USA, eller (ii) til personer, som står på U.S. Treasury Department's List of Specially Designated Nationals (det amerikanske finansministeriums liste over specielt udpegede statsborgere) eller på U.S. Commerce Department's Table of Deny Orders (det amerikanske handelsministeriums liste over personer, som det er forbudt at gøre forretning med). Du erklærer og garanterer, at du ikke befinder dig i, er under kontrol af, eller er statsborger eller bosiddende i nogen af disse lande, og at du ikke står på sådan en liste.
 5. INTET ANSVAR FOR TREDJEPARTERS MATERIALE ELLER WEBSTEDER. Visse dele af indhold, tilbud, tjenester og andet materiale, der kan anvendes via tjenesten, kommer fra tredjeparter ("tredjepartsmateriale"), og du erklærer, at HP ikke har ansvar for tredjepartsmateriale. Din brug af tredjepartsmateriale sker på egen risiko og eget ansvar og er muligvis underlagt yderligere vilkår. I tjenesten og på webstedet kan der ydermere forekomme link til tredjeparters websteder ("tredjepartswebsteder"), og HP har intet ansvar for tredjepartswebsteder eller eventuelt tredjepartsmateriale på disse. HP's erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder ikke for tredjepartswebsteder, og HP er ikke ansvarlig for tredjepartswebsteders brug af dine personlige oplysninger.
 6. GÆLDENDE LOVGIVNING. Tvister angående kontrakt- eller retsbrud, svig eller andre juridiske omstændigheder, som opstår i forbindelse med denne kontrakt, skal løses i henhold til gældende lovgivning i det land, du er bosat i, uagtet landets politik om lovkonflikt. Bemærk desuden, at du kan anvende den fælles europæiske klageportal ODR (Online Dispute Resolution) via http://ec.europa.eu/odr. ODR er en webbaseret platform, som er oprettet specielt med henblik på at hjælpe forbrugere, der har købt varer eller tjenester online og senere oplever problemer med købet. Her kan forbrugere indsende kontraktmæssige tvister og gennemgå den alternative procedure for konfliktløsning (ADR) online. ODR-platformen sender kun tvister videre til de nationale ADR-instanser, der overholder de bindende kvalitetskrav, som er fremsat i ADR-direktivet. Du kan desuden kontakte HP via feedback.webmaster4@hp.com eller 35 15 85 41.
 7. KOMPLET AFTALE/GENERELT. Betingelserne for denne aftale og andre af HP's gældende betingelser, uanset om der udtrykkeligt henvises til dem i aftalen eller ej, udgør hele grundlaget for aftalen mellem dig og HP i forbindelse med tjenesten og tilsidesætter enhver foregående mundtlig eller skriftlig kommunikation, erklæring eller overenskomst. Hvis der er uoverensstemmelse mellem denne aftale og beskrivelsen af tjenestens vilkår, har denne aftale forrang. Hvis der er uoverensstemmelse mellem denne aftale og brugsvilkårene for HP Connected, har denne aftales vilkår forrang. Hvis der er uoverensstemmelse mellem denne aftale og andre, separat gældende vilkår (f.eks. vilkår for kampagnetilbud), har de særskilte vilkår forrang.
 8. MISCELLANEOUS. Selvom HP ikke udøver nogen rettigheder i henhold til denne aftale, gives der ikke afkald på nogen rettigheder. Hvis nogen af bestemmelserne i aftalen findes ugyldige af en kompetent domstol, skal domstolen bestræbe sig på at give virkning til parternes hensigter, som det afspejles i bestemmelsen, og de andre bestemmelser i aftalen skal forblive gyldige og virke i fuldt omfang. Du kan ikke overdrage denne aftale med henvisning til gældende lovgivning eller andre regler. HP kan overdrage aftalen. Overskrifterne på afsnittene i aftalen er ment som en praktisk foranstaltning og har ingen juridisk virkning. Denne aftale vil blive fortolket uden anvendelse af streng fortolkning til fordel for dig eller imod HP. Uden begrænsning af andre bestemmelser i denne aftale er HP ikke ansvarlig for fejl ved tjenesten, Instant Ink-programpatroner, Instant Ink Ready-patroner eller webstedet, som opstår på grund af handlinger eller begivenheder, der ligger uden for HP's kontrol. Alle vilkår i denne aftale, som efter deres natur fortsat ville være gældende ved opsigelse af tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, vilkår om begrænsning af HP's, HP's partneres eller dit ansvar, gældende lov, dit betalingsansvar samt din pligt til at returnere Instant Ink-programpatroner, er fortsat gældende efter opsigelse.