Terms

Brugsvilkår for Instant Ink

Senest opdateret: December 2020

Instant Ink ("tjenesten") er en abonnementstjeneste for levering af blæk- eller tonerpatroner, der giver køberen af tjenesten ("du", "dig", "din" eller "dit") mulighed for at printe på din printer uden at skulle købe patroner separat. I stedet betaler du et månedligt gebyr for et passende abonnement beregnet ud fra et månedligt antal printede sider. Det månedlige antal sider, du kan printe, varierer afhængigt af det abonnement på tjenesten, du vælger, og antallet af sider, der faktisk printede pr. måned (se afsnit 6 – Valg af et abonnement på tjenesten). Når du tager dit abonnement i brug, vil du fortsat blive opkrævet i henhold til denne aftale, indtil du annullerer abonnementet for hver tilmeldt printer.

BEMÆRK! LÆS DISSE "BRUGSVILKÅR FOR Instant Ink" ("AFTALEN") OG BESKRIVELSEN AF INSTANT INK-TJENESTEN I AFSNITTET "SÅDAN FUNGERER DET" PÅ WWW.HPINSTANTINK.COM, DA DIN BRUG AF TJENESTEN VIL VÆRE UNDERLAGT DISSE. VI OPFORDRER DIG TIL AT PRINTE ELLER GEMME EN PDF-KOPI AF HELE DOKUMENTET OG BENYTTE DET SOM REFERENCE, NÅR DU BRUGER TJENESTEN. DU VIL OGSÅ MODTAGE EN KOPI AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER PR. E-MAIL, NÅR DU HAR ACCEPTERET DEM.

TJENESTEN FÅS IKKE I ALLE LANDE (SE "I HVILKE LANDE FÅS HP INSTANT INK" I AFSNITTET MED OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PÅ WWW.HPINSTANTINK.COM).

DENNE AFTALE INDGÅS MELLEM DIG OG FØLGENDE HP-ENHED ELLER DENNES EFTERFØLGERE ("HP"):

HP-ENHED: HP Inc Danmark ApS (“HP”)

HP's adresse: Engholm Parkvej 8, Allerod, 3450 Allerød - Denmark

Telefonnummer til HP's kundesupport: 35 15 85 41

INDEN DU KØBER OG GØR BRUG AF TJENESTEN, SKAL DU HAVE LÆST OG ACCEPTERET AFTALEN, OG SAMTIDIG ERKLÆRER DU DIG INDFORSTÅET MED, AT AFTALEN ER JURIDISK BINDENDE. YDERMERE ACCEPTERER DU, AT DER KAN OPKRÆVES EKSTRAGEBYR VED OVERFORBRUG, AT PRINTEREN SKAL HAVE ADGANG TIL INTERNETTET, AT HP HAR RET TIL AT HÆVE PRISEN FOR TJENESTEN SAMT VILKÅRENE FOR OPSIGELSE AF TJENESTEN.

DU MÅ GENNEMGÅ, GEMME ELLER PRINTE ENHVER DEL AF DISSE VILKÅR. VI OPFORDRER DIG TIL AT PRINTE ET EKSEMPLAR AF HELE DOKUMENTET OG BENYTTE DET SOM REFERENCE, NÅR DU BRUGER TJENESTEN.

INDEKS

1. DATAINDSAMLING.

2. AFTALE OM ELEKTRONISK KONTRAKT.

3. ÆNDRINGER I DENNE AFTALE OG TJENESTEN.

4. DINE ERKLÆRINGER OG FORPLIGTELSER.

5. KRAV VEDRØRENDE TJENESTEN.

6. VALG AF ET ABONNEMENT PÅ TJENESTEN.

7. BETALING AF TJENESTEN.

8. ADMINISTRATION AF TJENESTEN.

9. OPSIGELSE.

10. HP INSTANT INK-KAMPAGNER.

11. GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER.

 1. DATAINDSAMLING.
 1. Personlige oplysninger. Indsamlingen og brugen af personoplysninger er omfattet af HP's Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, som kan læses på www.hp.com/go/privacy.

 2. Fjernovervågning. HP er nødt til at kunne fjernovervåge (1) din printers printede sideantal og patronernes status samt (2) din brug af tjenesten for at sikre, at du modtager den ønskede tjeneste, for at forhindre uautoriseret brug af din konto og for at forbedre din oplevelse med HP's produkter og tjenester. Fjernovervågning kan omfatte, at HP får tilsendt en eller flere af disse oplysninger: sideantal, printede dokumenttyper (f.eks. Word, PowerPoint, pdf, jpeg osv.), typer af enheder, der har sendt udskriftsjob, printerens serienummer samt oplysninger om patroner (f.eks. status for original HP-patron, og hvorvidt patronen var ny eller brugt, da den senest blev sat i printeren) og andre lignende oplysninger, der er relateret til din tjeneste, og som til enhver tid kan tilføjes af HP.

 3. Deling af personlige oplysninger. For at levere tjenesten til dig og optimere din oplevelse skal HP kunne dele dine personlige oplysninger med enten den HP-forhandler, som du købte tilmeldingsnøglen, pinkoden eller kampagnekoden til tjenesten af, eller den HP-forhandler, som du købte den pågældende printer af. Dine personlige oplysninger bliver behandlet i henhold til politikker for beskyttelse af personlige oplysninger i disse andre virksomheder, som kan være forskellige fra HP's politikker og praksisser. For så vidt angår dette afsnit, omfatter "personlige oplysninger" dit navn, din leveringsadresse, by, postnummer, stat, e-mail, printermodel, printers serienummer, tilmeldingskort/pinkode/kampagnekode, serienummer, abonnement på den valgte tjeneste, dato for tilmelding til tjenesten og den forhandler, hvor tilmeldingsnøglen eller kampagnekoden til tjenesten blev distribueret.

 1. AFTALE OM ELEKTRONISK KONTRAKT.

  Du accepterer at indgå en elektronisk kontrakt med HP. Det betyder, at du, når du klikker på knappen for at gennemføre dit køb af tjenesten, accepterer alle aftalens betingelser med henblik på at indgå en bindende kontrakt med HP. Herudover vil HP muligvis kontakte dig via e-mail, sms eller meddelelser på din printer og/eller computer ("tjenestekonto") eller ved at offentliggøre meddelelser på www.hpinstantink.com ("webstedet") eller på din tjenestekontoside (dit "dashboard"). Du erklærer, at alle de oplysninger, offentliggørelser og andre meddelelser, som du ad elektronisk vej modtager fra HP, opfylder alle juridiske krav, og at denne kommunikation skal være skriftlig. Du har ansvar for vedligeholdelse af en e-mailkonto eller et mobilabonnement til modtagelse af sms'er, og eventuelle gebyrer i forbindelse hermed er derfor ikke inkluderet i tjenesten.

 1. ÆNDRINGER I DENNE AFTALE OG TJENESTEN.

  HP kan til enhver tid ændre aftalen eller en del, version eller funktion af/i tjenesten (inklusive, men ikke begrænset til, tjenesteabonnementerne, gebyrerne og kampagnerne, der alle er defineret nedenfor):

 1. for at afspejle ændringer i HP's teknologi/andre systemer,

 2. for at afspejle ændringer i lovkrav, love eller ombudsmandsafgørelser,

 3. for at implementere nye tjenestetilbud, kampagner eller ordninger, der stilles til rådighed,

 4. for at implementere mindre justeringer og forbedringer. Disse ændringer har ingen indflydelse på din brug af tjenesten,

 5. for at afspejle ændringer i HP's omkostninger og

 6. af enhver anden gyldig årsag,

 7. med tredive (30) dages varsel ved at oplyse om dette via en meddelelse på webstedet. HP kan også sende dig meddelelser om disse ændringer til den e-mailadresse og/eller det sms-nummer, som er oplyst på dit dashboard. Hvis du fortsat anvender tjenesten, efter at en sådan meddelelse er blevet offentliggjort (dvs. efter tredive (30) dage, efter en sådan meddelelse er blevet sendt til dig), accepterer du den ændrede aftale. Hvis du ikke accepterer den ændrede aftale, skal du stoppe brugen af tjenesten og afmelde den ved at følge anvisningerne i afsnit 9 ("Opsigelse") nedenfor. Desuden må HP suspendere tjenesten for dig, nægte dig adgang til eller afbryde din brug af tjenesten samt ændre, suspendere eller afbryde tjenesten helt (eller versioner, dele af eller funktioner i den) i overensstemmelse med vilkårene i afsnit 9.b ("Opsigelse fra HP's side").

  Vi bestræber os på at offentliggøre eventuelle tidligere versioner af denne aftale, der er udgivet inden for de seneste 36 måneder. Vi sender dig også en e-mail med vilkårene og betingelserne.

 1. DINE ERKLÆRINGER OG FORPLIGTELSER.

  Ved at købe tjenesten erklærer du følgende:

 1. Alder og bopæl. Du er mindst atten (18) år gammel, bor i et land i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Det Forenede Kongerige eller Schweiz, og du har oplyst en leveringsadresse i et land i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Det Forenede Kongerige eller Schweiz. Du har juridisk ret, evne og bemyndigelse til at indgå denne aftale med HP og være juridisk bundet af dens vilkår, og hvis det er relevant, er du behørigt befuldmægtiget af din arbejdsgiver til at indgå denne kontrakt på vegne af arbejdsgiveren.

 2. Ikke i den offentlige sektor. Du må ikke købe eller anvende tjenesten som medarbejder i den offentlige sektor eller de offentlige myndigheder.

 3. At alle oplysninger, som du stiller til rådighed for HP eller HP-godkendte forhandlere ("HP-forhandlere") i forbindelse med tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, personlige oplysninger (såsom navn, adresse, betalingskortnummer, udløbsdato, andre betalingsoplysninger, e-mail og mobilnummer), er rigtige, korrekte og komplette, og at du vil give HP eller HP-forhandleren besked, hvis oplysningerne ændres.

 4. Du har købt tjenesten til eget og personligt brug, og at du ikke vil videresælge, videregive eller på anden vis dele tjenesten med andre, og du erklærer, at du ikke vil bruge tjenesten på vegne af andre og opkræve et gebyr (f.eks. i forbindelse med printer- eller kopivirksomhed).

 5. Du må ikke misbruge tjenesten eller på anden måde deltage i ulovlige aktiviteter, hvad angår tjenesten, og du erklærer, at du, og ikke HP, er ansvarlig for alt, hvad der pintes på din printer, mens du bruger tjenesten.

 6. Hvis andre anvender din tjenestekonto, dit dashboard eller på anden vis anvender din tjeneste, er du ansvarlig for deres handlinger.

 7. Du har ansvaret for al brug af din tjenestekonto, og du holder HP skadesløs i forbindelse med erstatningskrav, forpligtelser, tab og andre omkostninger, der opstår som følge af dit brud på denne aftale eller din brug af tjenesten eller i anden forbindelse med din brug af tjenesten, abonnementspatroner, tilbud eller webstedet. HP forbeholder sig retten til at påtage sig eksklusivt forsvar af og fuld kontrol over enhver sag om skadeserstatning, som du forelægger, og dette frigør dig ikke fra dine forpligtelser i forbindelse med skadesløsholdelse.

 1. KRAV VEDRØRENDE TJENESTEN.
 1. E-mail og HP Smart-konto påkrævet. Du skal anvende og selv afholde udgifterne til en gyldig e-mailkonto eller eventuelt et mobilabonnement med sms-funktion for at kunne modtage meddelelser og andre oplysninger om tjenesten. Køb og brug af tjenesten kræver, at du opretter og benytter en HP Smart-konto ("HPS-konto"). Du administrerer og betaler for din tjeneste via dit dashboard. Du har adgang til dit dashboard via din HPS-konto på https://hpinstantink.com/signin.

 2. Tjenesten kræver en kompatibel HP-printer. Brug af tjenesten kræver en kompatibel HP-printer. Du kan finde en liste over kompatible printere ved at klikke på linket "Se om din printer fungerer med Instant Ink" på www.hpinstantink.com. Du giver udtrykkeligt tilladelse til, at HP kan ændre, rette, opdatere eller på anden vis modificere printerens software, firmware eller programmering via fjernadgang og uden varsel for at kunne levere tjenesten eller for at overholde gældende lovgivning. Medmindre andet angives, overholder al software eller firmware, som er downloadet til din printer eller på anden måde stillet til rådighed for dig, så du kan benytte tjenesten, betingelserne i den softwarelicens, som fulgte med printeren, eller de gældende brugsvilkår for HP Smart, alt efter hvad der finder anvendelse.

 3. Printeren skal være sluttet til internettet. Uafbrudt brug af tjenesten kræver, at printeren har internetforbindelse, og du accepterer derfor at lade printeren være tilsluttet internettet og at undlade at fjerne eller deaktivere fjernovervågningssoftware eller funktionalitet i printeren. HP udbyder ikke internetforbindelser, og du har derfor selv ansvaret for at anskaffe og betale for denne. Du kan få oplysninger om gebyrer for blandt andet dataforbrug hos din valgte internetudbyder. Du skal selv betale for anskaffelse og vedligeholdelse af alt udstyr og alle tjenester, som kræves for at få adgang til og gøre brug af tjenesten. Hvis printeren ikke har forbindelse til internettet, deaktiveres dine abonnementspatroner (som disse er defineret i afsnit d. nedenfor), og du har dermed ikke mulighed for at printe med disse. Du vil dog fortsat blive faktureret for tjenesten som beskrevet i afsnit 7 ("Betaling af tjenesten"). Hvis du vil genaktivere deaktiverede patroner, skal du genoprette din printers internetforbindelse og sørge for, printeren hele tiden er forbundet. Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte HP's kundesupport på telefonnummeret til HP's kundesupport, der er angivet i begyndelsen af aftalen, eller besøge www.hp.com/go/instantinksupport. Hvis printeren ikke sluttes til internettet, afholdes HP fra at sende dig visse notifikationer, herunder dem, der er beskrevet i afsnit 7 ("Betaling af tjenesten"), og det påvirker rettidigheden af faktureringen for tjenesten.

 4. Abonnementspatroner, som du får.

  1. HP kan kommunikere med dig via e-mail, SMS, meddelelser på printeren og din computer ("tjenestekonto"). Statussen for de HP-patroner, der følger med købet af printeren, ændres ikke, medmindre og før du aktiverer tjenestekontoen. Når du har oprettet din tjenestekonto, registrerer og aktiverer tjenesten automatisk din HP-patron som en "abonnementspatron". Hvis printeren, du købte, blev leveret med abonnementspatroner, skal du læse det medfølgende trykte materiale nøje igennem. Aktiverede abonnementspatroner kan kun bruges i forbindelse med tjenesten. Derefter sender HP dig yderligere abonnementspatroner, så du fortsat kan udskrive via tjenesten. Hvis der ikke fulgte abonnementspatroner med til din printer, der er kompatibel med tjenesten, sender HP abonnementspatroner til dig, når du har oprettet din tjenestekonto.

  2. Du skal sørge for, at HP har din aktuelle adresse, så HP kan levere abonnementspatroner til dig som en del af tjenesten. Du er ansvarlig for abonnementspatroner, der sendes til de postadresser, der er angivet i din tjenestekonto, hvis du har undladt at opdatere adresserne, og du skal dække HP's eventuelle omkostninger i den forbindelse. Gå til dit dashboard for at opdatere din adresse, hvis det er nødvendigt. Du kan også kontakte HP's kundesupport via telefonnummeret, der er angivet i begyndelsen af denne aftale, eller besøge www.hp.com/go/instantinksupport for at få hjælp.

  3. I aftalen mellem dig og HP bibeholder HP alle ejerskabsrettigheder og andre rettigheder over abonnementspatronerne HP leverer abonnementspatronerne til dig alene med det formål, at du kan benytte dig af tjenesten. Abonnementspatronerne virker kun sammen med den printer, der er angivet på din tjenestekonto. Du må ikke (i) anvende abonnementspatronerne sammen med andre printere (herunder, men ikke begrænset til, andre printere, som du har tilmeldt tjenesten), (ii) anvende abonnementspatronerne uden for tjenestens anvendelsesområde (medmindre HP giver udtrykkelig tilladelse hertil) eller (iii) sælge abonnementspatronerne eller på anden vis stille dem til rådighed for andre personer.

  4. Ved anvendelse af tjenesten accepterer du, at du ikke må fjerne en abonnementspatron fra din printer og erstatte den med en ny abonnementspatron, medmindre du får besked på din printer om at gøre dette, eller medmindre printkvaliteten falder. Din printer informerer automatisk HP om dine abonnementspatroners blækstand, så HP ved, hvornår der skal leveres nye abonnementspatroner til dig.

  5. Når din tjeneste af en eller anden grund opsiges, fjerndeaktiverer HP abonnementspatronerne, så du ikke længere kan printe med abonnementspatronerne. I så fald skal du købe en almindelig HP-patron, der er kompatibel med din printer, for at kunne fortsætte med at printe.

 5. Abonnementspatroner skal returneres til HP. Du skal returnere alle brugte abonnementspatroner ved at følge de anvisninger og bruge de materialer, HP har angivet. Uden at det begrænser det førnævnte, skal du returnere abonnementspatronerne til HP, når (i) abonnementspatronerne er blevet fjernet fra printeren, eller du på anden måde holder op med at bruge dem, (ii) din tjeneste annulleres (uanset årsagen til dette), eller (iii) HP på anden måde instruerer dig i at returnere abonnementspatronerne til HP. Du accepterer, at der ikke må være andet end abonnementspatroner i frankerede returkuverter fra HP, når du sender dem tilbage til HP. Du påtager dig ansvaret for alle patroner, som returneres til HP på anden vis end angivet i HP's anvisninger. Du påtager dig ansvaret for, at patroner, som ikke returneres til HP, håndteres i henhold til den gældende miljølov.

 6. Beskadigede abonnementspatroner. Kontakt HP på telefonnummeret, der er anført øverst på denne side, hvis en abonnementspatron er beskadiget, utæt eller på anden måde ser ud til at kræve særlig behandling. Derefter giver HP dig særlige anvisninger om, hvordan du returnerer den pågældende patron og får tilsendt en erstatningspatron.

 1. VALG AF ET ABONNEMENT PÅ TJENESTEN.
 1. Valg af tjenesteabonnement. Når du opretter en tjenestekonto, skal du vælge ét af de tjenesteabonnementer (hver især kaldet et "abonnement"), som er nævnt i beskrivelsen under afsnittene "SÅDAN FUNGERER DET", "ABONNEMENTERNE" og "OFTESTILLEDE SPØRGSMÅL" på www.hpinstantink.com ("tjenestebeskrivelserne"). Hvert tjenesteabonnement indeholder et specifikt antal sider ("abonnementssider"), som kan printes i en periode på én (1) måned ("månedsperiode") til en forudbestemt pris ("abonnementspris"). Yderligere printede sider takseres i blokke af sider som beskrevet i dit tjenesteabonnement ("ekstra sæt"). Den første månedsperiode starter den dag, printeren første gang registrerer en aktiveret abonnementspatron ("første brug"), og den næste abonnementsperiode starter på samme dato i den følgende kalendermåned. Hvis startdatoen for første måned ikke findes i den efterfølgende måned, flyttes startdatoen for næste månedsperiode til den sidste dato på måneden. Tjenesten vil fortsætte på månedsbasis, indtil den annulleres som beskrevet i afsnit 9 "Opsigelse".

 2. Printet side. EN "PRINTET SIDE" ER EN SIDE, SOM PRINTEREN HAR PRINTET MED EN HVILKEN SOM HELST MÆNGDE AF BLÆK PÅ. HVIS DER PRINTES PÅ BEGGE SIDER AF ET ARK, GÆLDER DET DERFOR SOM TO (2) PRINTEDE SIDER. En side er lig med den type og størrelse papir, der er beskrevet under printerspecifikationerne. HP kan i forbindelse med visse kampagnetilbud frafalde gebyrerne for abonnementet. Læs mere under gældende vilkår og betingelser.

 3. Tjenestekonto med flere printere. Du kan tilmelde op til ti (10) printere til tjenesten via én eller flere tjenestekonti. Der faktureres separat for hver enkelt printer, uanset om de er tilmeldt én eller flere tjenestekonti. Se afsnit 7 "Betaling af tjenesten" for at få yderligere oplysninger om fakturering.

 4. Overførte sider. Hvis du ikke printer alle de inkluderede sider i dit abonnement (eller sider, du har tilkøbt i ekstra sæt) inden for månedsperioden ("inkluderede sider"), overføres de ubenyttede inkluderede sider ("overførte sider") og bliver tilgængelige til brug i efterfølgende månedsperioder. Dette forudsætter dog, at det samlede antal overførte sider, som du overfører ved starten af hver ny månedsperiode, ikke overstiger tre gange det blæk og to gange toneren, der er inkluderet i henhold til dit abonnement for den månedsperiode. Yderligere ubenyttede sider, du måtte have, som overstiger det antal, overføres ikke og kan ikke anvendes i efterfølgende månedsperioder. Derfor vil det maksimale samlede antal sider, du kan have til rådighed ved begyndelsen af en månedsperiode, være 4 gange for blæk eller 3 gange for toner for de allokerede sider i dit tjenesteabonnement på det pågældende tidspunkt (dvs. de allokerede sider i dit tjenesteabonnement plus 3 gange (for blæk) eller 2 gange (for toner) det samme antal som overførte sider). Kampagner kan påvirke behandlingen eller tilgængeligheden af overførte sider i de gældende vilkår og betingelser for kampagnen.

 5. Ingen overdragelse af tjenesten. Tjenesten kan ikke overdrages til en anden fysisk eller juridisk person.

 6. Printerudskiftning. Du kan kun overføre din tjeneste til en anden printer via processen for HP Instant Ink-printerudskiftning. Processen for HP Instant Ink-printerudskiftning kan findes på dit dashboard, og/eller når du aktiverer din udskiftningsprinter.

 7. Brug af tilmeldingsnøglen eller den forudbetalte kode. Hvis du har købt eller modtaget en tilmeldingsnøgle eller pinkode til tjenesten fra en HP-forhandler eller HP, skal du anvende den inden for den angivne tid, hvis det er relevant, og i henhold til eventuelle andre anvisninger, der var inkluderet med det pågældende tilmeldings- eller værdikort. HP fralægger sig ansvaret for mistede eller stjålne værdikort. Når du indtaster nøglen/pinkoden, indløses kortets fulde værdi. Efter indløsning krediteres kortets værdi på din tjenestekonto og modregnes dit gebyr for tjenesteabonnementet, hvorefter dit betalingskort bliver opkrævet for de efterfølgende måneder.

 1. BETALING AF TJENESTEN.
 1. Første opkrævning for brug af tjenesten og faktureringsperioder. Medmindre andet er angivet i en kampagne beskrevet i afsnit 10 ("Instant Ink-abonnementskampagner") nedenfor, gælder følgende:

  1. Ved oprettelse af din konto på tjenesten skal du over for HP angive en gyldig, accepteret betalingsmetode, som du vil anvende til at betale for tjenesten, f.eks. et gyldigt betalingskort ("betalingsmetode").

  2. Tjenestens månedlige faktureringsperiode ("faktureringsperiode") starter ved første brugsdato (som defineret ovenfor i afsnit 6 ("Valg af et abonnement på tjenesten")).

  3. En måned efter første brugsdato påbegyndes, opkræves din betalingsmetode for en månedsperiode (som dette er defineret i 6.a. ovenfor) for (i) den angivne pris for abonnementet samt (ii) eventuelle gebyrer for yderligere sider udover dem, der indgår i dit abonnement ("ekstragebyr") (samlet "dit månedlige gebyr"). Både gebyret for tjenesteabonnementet og ekstra gebyrer er inklusive relevante afgifter.

   Hvis den første brugsdato f.eks. er den 1. januar, opkræves det månedlige beløb for januar via din angivne betalingsmetode den 1. februar eller senere. Er første brugsdato den 1. februar, opkræves det månedlige gebyr for februar den 1. marts eller senere.

  4. Hvis du indløser værdien af et gyldigt gavekort, et værdikort, et tilbud eller en kampagne i din tjenestekonto, anvender HP indløsningsværdien på dit månedlige gebyr, før det eventuelle restbeløb trækkes fra din betalingsmetode, medmindre andre vilkår og betingelser er gældende.

  5. Medmindre andet er angivet særskilt, bliver din betalingsmetode opkrævet for overforbrugsgebyret for yderligere sider i hver måned, hvor du printer flere sider, end der er omfattet af dit tjenesteabonnement plus eventuelle overførte sider – inklusive afgifter. Hvis dit tjenesteabonnement for eksempel giver dig halvtreds (50) sider mod et gebyr på 29 kr., hvorefter du betaler 10 kr. for hvert sæt på ti (10) sider, og du udskriver i alt seksogtres (66) sider i en abonnementsmåned, bliver din betalingsmetode debiteret for et månedligt gebyr på 29 kr. plus 20 kr. i ekstragebyrer, dvs. i alt 49 kr. inklusive moms.

  6. Hvis printeren ikke er sluttet til internettet, kan der opstå forsinkelser i den månedlige fakturering via betalingsmetoden. HP vil fortsætte med at opkræve det månedlige gebyr hver måned i henhold til den valgte betalingsmetode, indtil du eller HP opsiger tjenesten.

  7. Hvis HP ikke kan inddrive betalingen via din betalingsmetode på forfaldsdatoen, kan HP midlertidigt afbryde din brug af tjenesten, og abonnementspatronerne vil i så fald ikke kunne bruges, før betalingen gennemføres. Hvis betalingen ikke gennemføres, opsiger HP dit abonnement som beskrevet i afsnit 9 ("Opsigelse").

  8. Du kan se dine faktureringsoplysninger på dit dashboard. Du er ansvarlig for alle de sider, printeren printer via tjenesten, uanset om du har givet tilladelse til at printe dem.

 2. Prisstigninger. HP kan øge eller på anden vis ændre abonnementsgebyret og ekstragebyret ved overforbrug for tjenesten og opkræve ekstragebyrer for alle abonnementstyper eller til enhver tid ændre eller tilføje abonnementer efter HP's eget skøn uden forudgående meddelelse derom til dig som beskrevet i afsnit 3 ("Ændringer i denne aftale og tjenesten"). En sådan ændring af abonnementsgebyrer og ekstragebyrer for tjenesten samt tilføjelse af yderligere gebyrer vil først træde i kraft ved begyndelsen af den følgende månedsperiode, der starter tredive (30) dage, efter at HP har meddelt ændringerne eller tilføjelserne som beskrevet i afsnit 3 ("Ændringer i denne aftale og tjenesten").

 3. Betalingsbehandling. HP anvender en betalingsløsning fra tredjepart til at behandle betaling af tjenesten. Betalingsbehandlingen er underlagt denne tredjeparts eventuelle yderligere vilkår, betingelser og politikker. HP forbeholder sig retten til at ændre eller tilføje betalingsløsninger fra tredjepart efter eget skøn.

 1. ADMINISTRATION AF TJENESTEN.
 1. Dit dashboard. Oplysninger forbundet med din tjeneste vises på dit dashboard. Dit dashboard oplyser dig bl.a. om dine tjenesteprinteres aktuelle status, antal printede sider og betalingsstatus.

 2. Kundesupportcenter. Hvis du har brug for hjælp eller vejledning til tjenesten eller din konto eller har spørgsmål vedrørende det månedlige gebyr eller betalingsprocessen, kan du kontakte HP's kundesupport på telefonnummeret, der er anført i begyndelsen af aftalen, eller besøge www.hp.com/go/instantinksupport.

 3. Ændring af dit tjenesteabonnement. Du kan ændre det valgte tjenesteabonnement ved at følge anvisningerne på dit dashboard. Hvis du nedgraderer dit tjenesteabonnement, træder ændringen i kraft ved starten af den efterfølgende månedsperiode uden tilbagevirkende kraft. Hvis du opgraderer dit abonnement, kan du vælge, om det skal træde i kraft (1) øjeblikkeligt, hvorefter tilbagevirkende ændringer faktureres i den indeværende periode, eller (2) fra starten af den næste faktureringsperiode. Når du har ændret dit tjenesteabonnement, vil loftet på overførte sider blive beregnet ud fra det nye tjenesteabonnement for den første månedsperiode for det nye tjenesteabonnement. På dit dashboard kan du se dit nuværende tjenesteabonnement samt andre oplysninger.

 1. OPSIGELSE.
 1. Opsigelse fra din side. Du kan til enhver tid opsige tjenesten online på www.hpinstantink.com eller ved at ringe til HP's kundesupport på telefonnummeret i starten af denne aftale, og din tjeneste bliver så opsagt med virkning fra den sidste dag i din aktuelle månedsperiode. Hvis din aktuelle månedsperiode for eksempel starter den 15. januar og slutter den 15. februar, og du indsender en anmodning om opsigelse til HP den 30. januar, bliver din tjeneste opsagt fra den 15. februar. Din betalingsmetode bliver opkrævet det fulde gebyr for din sidste månedsperiode, og der gives ingen tilbagebetalinger for abonnementssider eller overførte sider, som du ikke har printet i løbet af din sidste månedsperiode eller tidligere. Du kan ikke opsige tjenesten eller stoppe faktureringsperioderne ved blot at tage abonnementspatronerne ud af din printer, undlade at printe og/eller undlade at tilslutte din printer til internettet.

 2. Opsigelse fra HP's side.

  1. Opsigelse med rimeligt varsel. Udover HP's rettigheder i henhold til afsnit 3 ("Ændringer i denne aftale og tjenesten") kan HP til enhver tid opsige din tjeneste grundet:

   1. (a) ændringer i teknologien/andre systemer,

   2. (b) ændringer i lovmæssige forpligtelser, lovgivningsændringer eller ændringer i ombudsmandsbestemmelser,

   3. (c) ændringer i HP's omkostninger,

   4. (d) at din tjenestekonto har været inaktiv i mere end 12 sammenhængende måneder,

   5. (e) at HP stopper med at tilbyde tjenesten eller en specifik version, del eller funktion af tjenesten,

   6. (f) ethvert andet anliggende, der er tilladt i henhold til den gældende lovgivning,

    efter mindst 30 dages skriftligt varsel til dig via den e-mailadresse eller, hvis relevant, det telefonnummer, der er angivet på dit dashboard.

  2. Opsigelse med gyldigt grundlag. HP kan til enhver tid opsige din tjeneste og denne aftale med øjeblikkelig virkning efter skriftligt varsel til dig via den e-mailadresse eller, hvis relevant, det telefonnummer, der er angivet på dit dashboard, hvis du misligholder denne aftales betingelser (herunder, men ikke begrænset til, manglende betaling af tjenesten eller ophør af besiddelse af en gyldig betalingsmetode), og du ikke udbedrer misligholdelsen inden for en periode på syv (7) dage efter at være blevet informeret skriftligt om omstændighederne.

   I tilfælde af opsigelse fra HP's side i henhold til ovenstående vil du være berettiget til tilbagebetaling af forudbetalinger.

 3. Konsekvenser af opsigelse. Du erklærer dig indforstået med, at HP ikke kan holdes ansvarlig over for dig for at have afbrudt din adgang til tjenesten eller nægtet dig adgang til tjenesten eller webstedet. Hvis abonnementet opsiges uanset af hvilken grund, der fremgår af denne aftale, ophæves alle dine rettigheder i henhold til aftalen, og du skal omgående ophøre med at bruge tjenesten og returnere abonnementspatronerne til HP som beskrevet i afsnit 5.e ("Abonnementspatroner skal returneres til HP"). Endvidere gælder, at alle kampagneincitamenter, som du har optjent som led i kampagnen "Henvis en ven", øjeblikkeligt udløber i forbindelse med opsigelsen af din tjeneste.

 4. Obligatorisk fortrydelsesret. Hvis du er privat forbruger, begrænser ovenstående krav om opsigelse ikke din lovmæssige fortrydelsesret i forbindelse med aftaler, der er indgået via fjernforbindelse. Du har ret til at fortryde denne aftale uden begrundelse inden for fjorten (14) dage efter indgåelse af aftalen. Du kan informere os ved at følge trinnene i afsnit 9.a ovenfor eller vha. opsigelsesformularen nedenfor. Hvis du har forudbetalt den første måned af tjenesten ved at købe et Instant Ink-abonnementskort online hos HP eller via en forhandler, kan du anvende din fortrydelsesret og få refunderet det betalte beløb. Hvis du har foretaget købet i HP's onlinebutik, skal du følge anvisningerne på webstedet. Hvis du har foretaget købet online hos en forhandler, gælder forhandlerens regler om fortrydelsesret.

 5. Opsigelsesformular

  (Du skal kun udfylde og indsende formularen, hvis du vil benytte dig af din opsige kontrakten)

  Til HP Inc Danmark ApS, Engholm Parkvej 8, 3450 Allerød, Danmark

  Jeg/vi (*) meddeler hermed, at jeg/vi (*) opsiger min/vores (*) kontrakt om salg af følgende tjeneste:

  Bestilt den (*)/modtaget den (*)

  Navn på forbruger€

  Forbruger(e)s adresse®

  Instant Ink-kontonummer

  [*] Slet det, der ikke er relevant

 1. HP INSTANT INK-KAMPAGNER.

  HP kan til enhver tid køre HP INSTANT INK-kampagner ("Kampagner") for tjenesteabonnementer, der gælder i tillæg til den tjeneste, der er beskrevet i denne aftale. Hver kampagne kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser, der beskrives for dig, inden du deltager i kampagnen. Medmindre andet fremgår af vilkårene og betingelserne for en kampagne, er alle kampagner underlagt denne aftales vilkår og betingelser. De yderligere vilkår og betingelser for kampagner opdateres i den vedhæftede kampagnefortegnelse.

 1. GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER.
 1. TJENESTEGARANTI. HP VIL LEVERE TJENESTEN I HENHOLD TIL ALMENT ANERKENDTE KOMMERCIELLE PRAKSISSER OG STANDARDER. DU ACCEPTERER AT OPLYSE OS ØJEBLIKKELIGT OM EVENTUELLE PROBLEMER MED TJENESTEN, HVOREFTER HP VIL GENLEVERE ENHVER TJENESTE, DER IKKE OVERHOLDER DENNE STANDARD. HVIS DU ER PRIVAT FORBRUGER, DER MODTAGER TJENESTEN FRA ET MEDLEMSLAND I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE, SCHWEIZ ELLER DET FORENEDE KONGERIGE: HP OVERHOLDER ALLE LOVPLIGTIGE GARANTIER, DER KRÆVES AF DEN GÆLDENDE LOVGIVNING.

  ANSVARSFRASKRIVELSE: FOR SÅ VIDT, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, YDER HP INGEN GARANTI I FORBINDELSE MED TJENESTEN, ABONNEMENTSPATRONER, KAMPAGNER, DASHBOARDET OG WEBSTEDET, OG HP FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ENHVER (UDTRYKKELIG, UNDERFORSTÅET, LOVPLIGTIG ELLER ANDEN) GARANTI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, ADKOMST OG OVERHOLDELSE AF ALLE RETTIGHEDER. UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE GARANTERER HP IKKE, FOR SÅ VIDT, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, AT TJENESTEN, ABONNEMENTSPATRONERNE, KAMPAGNER, DASHBOARD ELLER WEBSTEDET FUNGERER UAFBRUDT, UDEN FEJL ELLER UDEN VIRUS.

 2. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET. Du kan i kraft af denne aftale på ingen måde opnå rettigheder til ophavsretsligt beskyttede elementer, patenter, forretningshemmeligheder, varemærker eller anden form for intellektuel ejendomsret, som tilhører HP. HP forbeholder sig ejerskabet af tjenesten, abonnementspatroner, kampagner, dashboard og webstedet samt intellektuel ejendomsret, adkomst og rettigheder til ideer, koncepter, knowhow, dokumentation og teknikker relateret til tjenesten, abonnementspatroner, kampagner, dashboard samt webstedet. Instant Ink-abonnementer, HP og ethvert andet produkt- eller tjenestenavn, slogan eller logo, som tjenesten omfatter, abonnementspatroner, kampagner, dashboard eller webstedet er varemærker tilhørende HP og dets licensgivere, og de må derfor ikke kopieres, efterlignes eller bruges, hverken i deres helhed eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra HP eller ejeren af det pågældende varemærke. Du må ikke anvende metatags eller andre former for skjult tekst, som anvender et HP-varemærke, uden forudgående skriftlig tilladelse fra HP.

 3. ANSVARSBEGRÆNSNING OG RETSMIDLER. I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, ER HP, DETS EFTERFØLGERE OG ASSOCIEREDE SELSKABER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR OMKOSTNINGER VED NEDETID ELLER TAB AF INDTÆGT, TAB AF OMSÆTNING ELLER DATATAB ELLER ANDET INDHOLD ELLER INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SÆRLIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER ANDEN SKADE, SOM OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER PÅ ANDEN VIS RELATERET TIL TJENESTEN, ABONNEMENTSPATRONERNE, KAMPAGNERNE, DASHBOARDS ELLER WEBSTEDET, HVAD ENTEN TVISTEN OM DISSE OMHANDLER KONTRAKT-, RETS- ELLER LOVBRUD ELLER ANDRE JURIDISKE OMSTÆNDIGHEDER, SELV HVIS HP, DETS EFTERFØLGERE ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ER BLEVET ADVARET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UDEN BEGRÆNSNING AF OVENSTÅENDE OG FOR SÅ VIDT, HP, DETS EFTERFØLGERE ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER KAN HOLDES ANSVARLIGE, KAN DET SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG HØJST UDGØRE DET STØRSTE BELØB AF €10 ELLER DIT MÅNEDLIGE GEBYR, DU BETALTE FOR TJENESTEN TIL HP FOR DE SIDSTE TRE MÅNEDSPERIODER, DER LIGGER UMIDDELBART FØR DATOEN, HVOR DIT KRAV OPSTOD, ELLER ET BELØB, DER SVARER TIL DET MINDSTE TILLADTE BELØB FOR EN ANSVARSBEGRÆNSNING. RETSMIDLERNE, SOM ER BESKREVET I DENNE AFTALE, ER I LOVGIVNINGENS VIDEST MULIGE OMFANG DE ENESTE OG UDTØMMENDE RETSMIDLER. DENNE BESTEMMELSE BEGRÆNSER IKKE NOGEN AF PARTERNES ANSVAR FOR: DØDSFALD ELLER PERSONSKADE, DER INDTRÆFFER SOM FØLGE AF DERES UAGTSOMHED SVIGAGTIGE FORHOLD OG HELLER IKKE ANSVAR, DER IKKE KAN AFVISES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV.

 4. UAGTET OVENSTÅENDE BESTEMMELSER: HVIS DU ER PRIVAT FORBRUGER, DER MODTAGER TJENESTEN FRA ET MEDLEMSLAND I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE, SCHWEIZ ELLER DET FORENEDE KONGERIGE, gælder følgende bestemmelser:

  1. HP er erstatningspligtig over for dig ved forudseeligt tab og skade forårsaget af HP. Hvis HP ikke overholder betingelserne i denne aftale, er HP ansvarlig for det tab eller den skade, du pådrager dig som følge af HP's misligholdelse af aftalen eller HP's undladelse af at udøve rimelig omhu, men HP kan ikke stilles til ansvar for uforudseeligt tab eller skade. Tab eller skade er forudseeligt, enten hvis det er indlysende, at det vil ske, eller hvis både HP og du på tidspunktet for indgåelse af aftalen vidste, at det kunne ske, f.eks. hvis du talte med HP om det under salgsprocessen.

  2. HP udelukker ikke og begrænser ikke på anden måde vores erstatningspligt over for dig, hvis det er i strid med lovgivningen. Dette omfatter erstatningspligt i forbindelse med død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed eller vores medarbejderes, agenters eller underleverandørers uagtsomhed, i forbindelse med bedrageri eller svigagtig vildledning eller i forbindelse med krænkelse af dine lovmæssige rettigheder i forhold til tjenesten.

  3. HP hæfter ikke for forretningstab. Hvis du anvender tjenesten til kommercielle eller forretningsmæssige formål eller med henblik på videresalg, er HP ikke erstatningspligtig over for dig i forbindelse med tab af fortjeneste, forretningstab, driftstab eller tab af forretningsmuligheder.

 5. OVERHOLDELSE AF LOVE, HERUNDER EKSPORTLOVE. Du erklærer, at du overholder alle gældende love og regulativer. Uden begrænsning af ovenstående er du ansvarlig for overholdelse af eksportkontrol og andre gældende love ("eksportlove") i USA og andre relevante lande. Du skal overholde alle eksportlove for at sikre, at tjenesten, abonnementspatroner og alt andet materiale, herunder, men ikke begrænset til, tekniske data, (1) ikke eksporteres eller geneksporteres direkte eller indirekte i modstrid med eksportlovene, samt (2) under ingen omstændigheder bruges med et formål, der overtræder eksportlovene, herunder, uden begrænsning, spredning af atomvåben eller kemiske og biologiske våben. Uden begrænsning af ovenstående accepterer du, at tjenesten, abonnementspatroner og relateret materiale ikke må eksporteres eller geneksporteres i modstrid med eksportlove eller anden gældende lovgivning (i) til de lande, der er underlagt handelsboykot af USA, eller (ii) til personer, som står på U.S. Treasury Departments List of Specially Designated Nationals (det amerikanske finansministeriums liste over specielt udpegede statsborgere) eller på U.S. Commerce Departments Table of Deny Orders (det amerikanske handelsministeriums liste over personer, som det er forbudt at gøre forretning med). Du erklærer og garanterer, at du ikke befinder dig i, er under kontrol af eller er statsborger eller bosiddende i nogen af disse lande, og at du ikke står på sådan en liste.

 6. INTET ANSVAR FOR TREDJEPARTERS MATERIALE ELLER WEBSTEDER. Visse dele af indhold, tilbud, produkter, tjenester og andet materiale, der kan anvendes via tjenesten, kommer fra tredjeparter ("tredjepartsmateriale"), og du accepterer, at HP ikke har ansvar for tredjepartsmateriale. Din brug af tredjepartsmateriale sker på egen risiko og eget ansvar og er muligvis underlagt yderligere vilkår. I tjenesten og på webstedet kan der ydermere forekomme link til tredjeparters websteder ("tredjepartswebsteder"), og HP har intet ansvar for tredjepartswebsteder eller eventuelt tredjepartsmateriale på disse. HP's erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder ikke for tredjepartswebsteder, og HP er ikke ansvarlig for tredjepartswebsteders brug af dine oplysninger.

 7. GÆLDENDE LOVGIVNING OG ONLINELØSNING TIL TVISTER. Tvister angående kontrakt- eller retsbrud, svig eller andre juridiske omstændigheder, som opstår i forbindelse med denne kontrakt, skal løses i henhold til gældende lovgivning i det retsområde, hvor du er bosiddende, uagtet landets politik om lovkonflikt ("gældende lovgivning"). Dine lovbestemte forbrugerrettigheder begrænses eller påvirkes på ingen måde af denne aftale. Bemærk desuden, at hvis du har et problem, der ikke løses af os, at du kan anvende den fælles europæiske klageportal ODR (Online Dispute Resolution) via http://ec.europa.eu/odr. ODR er en webbaseret platform, som er oprettet specielt med henblik på at hjælpe forbrugere, der har købt varer eller tjenester online og efterfølgende oplever problemer med købet. Her kan forbrugere indsende kontraktmæssige tvister og gennemgå den alternative procedure for konfliktløsning (ADR) online. ODR-platformen sender kun tvister videre til de nationale ADR-instanser, der overholder de bindende kvalitetskrav, som er fremsat i ADR-direktivet. Du kan desuden kontakte HP via den e-mailadresse, der fremgår ovenfor i afsnittet om HP-enhed og kontaktoplysninger.

 8. HELE AFTALEN – FORRANG. Betingelserne for denne aftale og andre af tjenestens gældende betingelser og øvrige HP-betingelser, uanset om der udtrykkeligt henvises til dem i aftalen eller de gør sig gældende for tjenesten eller tjenesteabonnementet, du indgår aftale om, udgør hele grundlaget for aftalen mellem dig og HP i forbindelse med tjenesten og tilsidesætter enhver foregående mundtlig eller skriftlig kommunikation, erklæring eller overenskomst. Hvis der er uoverensstemmelse mellem denne aftale og beskrivelsen af (i) tjenestens vilkår (i), (ii) HP Smart-brugsvilkårene (www.hpsmart.com/tou) eller (iii) vilkårene, betingelserne eller politikkerne for en tredjeparts fakturerings- eller ordrebehandler, har denne aftale forrang. Hvis der er uoverensstemmelse mellem denne aftale og andre separate vilkår, der gælder for tjenesten (f.eks. vilkår knyttet til kampagnetilbud), har de modstridende, separate vilkår forrang.

 9. ANDET. Selvom HP ikke udøver nogen rettigheder i henhold til denne aftale, gives der ikke afkald på nogen rettigheder. Hvis nogen af bestemmelserne i aftalen findes ugyldige af en kompetent domstol, skal domstolen bestræbe sig på at give virkning til parternes hensigter, som det afspejles i bestemmelsen, og de andre bestemmelser i aftalen skal forblive gyldige og virke i fuldt omfang. Du må ikke overdrage denne aftale med henvisning til gældende lovgivning eller på anden vis. HP kan overdrage aftalen. Overskrifterne på afsnittene i aftalen er ment som en praktisk foranstaltning og har ingen juridisk virkning. Denne aftale vil blive fortolket uden anvendelse af streng fortolkning til fordel for dig eller imod HP. Uden begrænsning af andre bestemmelser i denne aftale er HP ikke ansvarlig for fejl ved tjenesten, abonnementspatroner eller webstedet, hvor fejlene opstår på grund af handlinger eller begivenheder, der ligger uden for HP's rimelige kontrol. Alle vilkår i denne aftale, som efter deres natur fortsat ville være gældende ved opsigelse af tjenesten (herunder, men ikke begrænset til, vilkår om begrænsning af HP's, HP's partneres eller dit ansvar, gældende lov, dine betalingsforpligtelser samt din forpligtelse til at returnere abonnementspatroner til HP på den beskrevne måde), er fortsat gældende efter opsigelse.

Kampagnefortegnelse

Yderligere vilkår og betingelser

 1. HENVIS EN VEN-KAMPAGNEN. Du og dine henviste venner ("potentielle abonnenter") kan hver især være berettiget til at modtage én måneds gratis tjeneste ("rabatten") i løbet af Henvis en ven-kampagnen. Du og potentielle abonnenter, der ønsker at deltage i Henvis en ven-kampagnen, skal acceptere disse yderligere kampagnevilkår og -betingelser ("kampagnevilkår"). HP er ikke ansvarlig for fejl, udeladelser, funktionsfejl, afbrydelser, sletning, forsinkelser og/eller driftsfejl i forbindelse med Henvis en ven-kampagnen.
 1. Henvisning til Instant Ink. Hvis du vil henvise en ven og modtage rabatten, skal du sende vedkommende det henvisningslink eller den personlige henvisningskode, som HP har givet dig ("henvisningslinket/-koden"). Potentielle abonnenter skal følge linket eller indtaste henvisningskoden under tilmeldingsprocessen og tilmelde sig tjenesten, hvor vedkommende skal angive sine personlige oplysninger og betalingsoplysninger samt acceptere denne aftales vilkår. Når der udstedes en henvisningsreference/-kode, tilhører den dig personligt. Henvisningsreferencer/-koder kan ikke overføres eller sælges. HP forbeholder sig retten til øjeblikkeligt at deaktivere henvisningsreferencer/-koder. Deltagelse i Henvis en ven-kampagnen forudsætter, at der ikke er nogen udeståender på dine konti til tjenesten, og at du overholder denne aftale.

 2. Egnede henvisninger. Kun egnede henvisninger af potentielle abonnenter udløser rabatter via Henvis en ven-kampagnen. En egnet henvisning omfatter en potentiel abonnent, som (i) anvender en henvisningsreference/-kode, (ii) ikke abonnerer i øjeblikket, (iii) opfylder kravene for anvendelse af tjenesten i denne aftale og (iv) tilmelder sig tjenesten med korrekte personlige oplysninger samt betalingsoplysninger. Potentielle abonnenter, som opfylder disse krav, omtales herefter som "henviste abonnenter".

 3. Rabat for henviste abonnenter. Alle henviste abonnenter, som har gennemført tilmeldingsprocessen, får en måneds gratis tjeneste ("kampagneincitamentet") svarende til den henviste abonnents valgte tjenesteabonnement. Når den gratis måned er udløbet, tilmeldes henviste abonnenter automatisk det abonnement, der blev valgt, og det månedlige gebyr trækkes automatisk via det betalingskort, henviste abonnenter oplyste, hver måned, indtil de afmelder tjenesten i henhold til denne aftale. Gældende afgifter opkræves i løbet af den gratis måneds tjeneste samt ekstragebyrer, hvis det angivne antal printede sider overskrides. Abonnementer kan ændres eller opsiges i henhold til vilkårene i denne aftale.

 4. Rabat ved henvisning af abonnenter. Du er berettiget til rabat for hver abonnent, du henviser, i henhold til dit aktuelle abonnementsniveau. Hver gratis måned anvendes, når evt. eksisterende kampagnerabatter er brugt, og/eller den aktuelle faktureringsperiode er afsluttet. Der vil blive opkrævet ekstragebyrer samt gældende afgifter i løbet af den gratis måned, hvis det angivne antal printede sider overskrides. Der er ingen øvre grænse for, hvor mange gange du kan optjene rabat gennem Henvis en ven-programmet. Henvisninger kan til enhver tid revurderes. Hvis en henvisning vurderes som ugyldig, svigagtig eller i uoverensstemmelse med vilkårene i denne aftale, eller hvis HP mener, at den udgør en potentiel risiko for HP eller på anden vis er upassende, kan HP nægte at give dig rabat på tjenesten for henvisningen.

 5. Andre vigtige vilkår. Henviste abonnenter kan kun anvende én henvisningsreference/-kode pr. abonnement. Rabatter (dvs. gratis måneders tjeneste under Henvis en ven-kampagnen) kan kombineres med andre tilbud fra HP. Du kan få flere oplysninger under vilkårene og betingelserne for andre relevante tilbud. Rabatten indløses, når alle andre kampagnetilbud om gratis anvendelse af tjenesten er indløst. Ubrugte rabatmåneder udløber øjeblikkeligt, hvis tjenesten afbrydes, uanset grunden. Når tjenesten afbrydes, deaktiveres alle dine henvisningsreferencer/-koder. Hvis du har en suspenderet tjenestekonto, kan du fortsat henvise potentielle abonnenter, men rabatmåneder kan først anvendes på din suspenderede tjenestekonto, hvis og når den genaktiveres. Værdien af rabatmåneder kan ikke ombyttes til kontanter eller overføres til køb af nye printere eller andre tjenestekonti. Hvis HP's kundesupport har leveret en erstatningsprinter, overføres optjente rabatmåneder til den nye printer.

 1. TANGO – GRATIS BILLEDER FRA DIN SMARTPHONE ELLER TABLET. Tango – gratis billeder fra din smartphone eller tablet ("Gratis billeder-kampagne") er en kampagne, der tilbyder tjenesteabonnementskunder muligheden for at printe billeder af den nedenfor anførte størrelse gratis (gratis billeder") fra deres smartphone eller tablet via deres tjenesteabonnementer.
 1. Tilgængelighed. Tango-bonusprogrammet er kun tilgængeligt på udvalgte HP TANGO-forbrugerprintere ("godkendte printere") og i visse lande.

 2. Krav til bonusprogrammet. Udover de forpligtelser, der påhviler dig i henhold til aftalen, er følgende elementer påkrævet i forbindelse med din brug af Tango-bonusprogrammet: (i) Et aktivt blækabonnement (ii) En godkendt printer (iii) En Android- eller iOS-smartphone eller -tablet og (iv) HP Smart-appen installeret på din smartphone eller tablet.

 3. Begrænsninger for gratis billeder. De gratis billeder er begrænset til printede billeder, der ikke er større end nedenstående størrelse. Maksimal størrelse på gratis billeder fem tommer gange syv tommer (5" x 7") tretten gange atten centimeter (13 x 18 cm) Printede billeder, der er større end den angivne størrelse, trækkes fra siderne i dit tjenesteabonnement og tæller dermed ikke som gratis billeder.

 4. Administration af Tango-bonusprogrammet via oversigten over gratis billeder. Dit dashboard har en separat oversigt over gratis billeder, der holder styr på antallet af gratis billeder, du har printet. Oversigten over gratis billeder holder styr på dit forbrug af gratis billeder, efter du (a) har tilmeldt din godkendte printer til et tjenesteabonnement og (b) tilmeldt dig Tango-bonusprogrammet.

 5. HP's ansvar. HP er ikke ansvarlig for fejl, udeladelser, funktionsfejl, afbrydelser, sletning, forsinkelser og/eller driftsfejl i forbindelse med Tango-bonusprogrammet.

 6. Tango-bonusprogrammet kan ikke refunderes eller omsættes til kontanter, medmindre andet kræves i henhold til gældende lovgivning.

 1. "Pause"-tilstand i ferieperioder: "Pause"-funktionen tilbydes i begrænset omfang i udvalgte lande, inklusive Det Forenede Kongerige, Frankrig, Tyskland og Nordamerika, til kunder, der opfylder visse kriterier for aktuelt abonnement, printniveau, maksimalt antal sider, printermodel, printerens alder og antal leveringer pr. år."Pause" er kun til rådighed for de kunder, der ikke har nogen gratis måneder tilbage, og som ikke i øjeblikket har et aktivt "freemium"-abonnement og vælger "opsiger midlertidigt" som deres årsag til opsigelse. Sådanne kunder kan blive tilbudt en midlertidig pauseperiode på en til tre måneder. Når pause vælges, starter den fra næste faktureringsperiode. Kunder kan maksimalt bruge "pause"-funktionen to gange om året.
 1. VIP-support: HP tilbyder VIP-Support til de kunder, der har tegnet et abonnement på 500 sider eller derover. HP gør alle kommercielt rimelige bestræbelser på hurtigere at videresende kunder, der kontakter VIP-support, til en erfaren supportmedarbejder. For at kunne modtage VIP-support skal kunder ringe til et separat VIP-supportnummer, der udleveres af HP, eller tillade, at deres telefonnummer kan genkendes via nummervisning.
 1. VIP-lager: Via Virtual Agent-tjenesten i USA, Det Forenede Kongerige, Irland, Canada, Frankrig og Tyskland kan kunder med abonnementer på 500 sider eller derover bede om en reservepatron én gang i løbet af deres printers levetid. HP kan tilbyde denne funktion baseret på, om den virtuelle agent er til rådighed i et af de anførte lande, og den aktuelle tilmeldingsstatus for abonnementet på 500 sider.
 1. Abonnement på 500/1500 sider: Abonnement på 500/1500 sider er muligvis ikke til rådighed for alle kunder. Du skal være eksisterende kunde for at kunne tilmelde dig abonnementet på 500 eller 1500 sider.