Terms of Service

BRUGSVILKÅR FOR INSTANT INK FRA HP

November 2020

BEMÆRK! LÆS OMHYGGELIGT DISSE "TJENESTEVILKÅR FOR HP INSTANT INK" ("AFTALEN") OG BESKRIVELSEN AF HP INSTANT INK-TJENESTEN I AFSNITTENE "SÅDAN FUNGERER DET", "ABONNEMENTERNE" OG "OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL" PÅ WWW.HPINSTANTINK.COM ("VILKÅR FOR TJENESTEBESKRIVELSER"), FØR DU KØBER HP INSTANT INK-TJENESTEN ("INSTANT INK-TJENESTEN"). DENNE AFTALE INDGÅS MELLEM KØBEREN AF INSTANT INK-TJENESTEN ("DU", "DIG") OG HP INC DANMARK APS ELLER DENNES EFTERFØLGERE ("HP") KOMBINERET MED EVENTUELLE SÆRSKILTE ELLER YDERLIGERE VILKÅR, DER GÆLDER FOR INSTANT INK-TJENESTEN (DVS. KAMPAGNETILBUD), OG GÆLDER FOR DIN BRUG AF INSTANT INK-TJENESTEN. I DET OMFANG EVENTUELLE SÆRSKILTE ELLER YDERLIGERE VILKÅR, DER GÆLDER FOR DIN BRUG AF INSTANT INK-TJENESTEN, ER I STRID MED DENNE AFTALE (F.EKS. KAMPAGNETILBUD), HAR DE SÆRSKILTE VILKÅR FORRANG.

NÅR DU KØBER OG GØR BRUG AF TJENESTEN, ERKLÆRER DU, AT DU HAR LÆST OG ACCEPTERET AFTALEN, OG SAMTIDIG ERKLÆRER DU DIG INDFORSTÅET MED, AT AFTALEN ER JURIDISK BINDENDE. YDERMERE ACCEPTERER DU, AT DER KAN OPKRÆVES EKSTRAGEBYR VED OVERFORBRUG, AT PRINTEREN SKAL HAVE ADGANG TIL INTERNETTET, AT HP HAR RET TIL AT HÆVE PRISEN FOR TJENESTEN SAMT VILKÅRENE FOR OPSIGELSE AF TJENESTEN.

INSTANT INK-TJENESTEN ER TILGÆNGELIG FOR ALLE KUNDER MED EN LEVERINGSADRESSE I DANMARK. NOGLE REGIONER I DANMARK ER UNDTAGET FRA DENNE TJENESTE SOM FØLGE AF DÆKNINGEN. DET GÆLDER FOR: FÆRØERNE OG GRØNLAND. VED AT KØBE INSTANT INK-TJENESTEN, ERKLÆRER DU OVER FOR HP, AT DU HAR EN GYLDIG LEVERINGSADRESSE I DANMARK OG ALTID VIL BO DER, NÅR DU BRUGER TJENESTEN.

DU MÅ GENNEMGÅ, GEMME ELLER UDSKRIVE ENHVER DEL AF DISSE VILKÅR. VI OPFORDRER DIG TIL AT UDSKRIVE ET EKSEMPLAR AF HELE DET NÆRVÆRENDE DOKUMENT OG BENYTTE DET SOM REFERENCE, NÅR DU BRUGER INSTANT INK-TJENESTEN.

HP-ENHED: HP Inc Danmark ApS ("HP")

HP's adresse: Engholm Parkvej 8, Allerod, 3450 - Denmark

Telefonnummer til HP's kundesupport: 35 15 85 41

www.hpinstantink.com

INDEKS

 1. DATAINDSAMLING.
 2. AFTALE OM ELEKTRONISK KONTRAKT.
 3. ÆNDRINGER I DENNE AFTALE OG INSTANT INK-TJENESTEN.
 4. DINE ERKLÆRINGER OG FORPLIGTELSER.
 5. KRAV VEDRØRENDE INSTANT INK-TJENESTEN.
 6. VALG AF ET ABONNEMENT PÅ INSTANT INK-TJENESTEN.
 7. BETALING AF INSTANT INK-TJENESTEN.
 8. ADMINISTRATION AF INSTANT INK-TJENESTEN.
 9. OPSIGELSE.
 10. GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER.
 11. INSTANT INK-PROGRAMMER.

1. DATAINDSAMLING.

 1. Personlige oplysninger. INDSAMLINGEN OG BRUGEN AF OPLYSNINGER ER OMFATTET AF HP'S ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER, SOM KAN LÆSES PÅ WWW.HP.COM/GO/PRIVACY.
 2. Fjernovervågning. Når du køber denne tjeneste, accepterer du, at HP kan udføre fjernovervågning af antallet af udskrevne sider på din printer samt blækstatus og -forbrug med henblik på at forhindre uautoriseret brug af din konto samt for at kunne forbedre HP's produkter og tjenester. Fjernovervågning omfatter blækniveau, sideantal, typer af udskrevne dokumenter (f.eks. Word, PowerPoint, PDF, JPEG osv.), typer af enheder, der er sendt udskrivningsopgaver fra, printerens serienummer samt oplysninger om patroner (f.eks. status for HP Original Ink, og hvorvidt patronen var ny eller brugt, da den sidst blev sat i printeren). Du accepterer, at printeren skal være tilsluttet internettet, og at du ikke må fjerne eller deaktivere softwaren til fjernovervågning på printeren. Vis hele HP's erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og HP's meddelelse om rettigheder til personlige data.
 3. Deling af personlige oplysninger. Ved at købe Instant Ink-tjenesten tillader du, at HP deler dine personlige oplysninger enten med den HP-forhandler, som du købte en pinkode eller kampagnekode til Instant Ink-tjenesten af, og/eller den HP-forhandler, som du købte en kvalificeret printer af, samt de tjenesteudbydere, som HP hyrer til at administrere eller yde support til bestemte aspekter af Instant Ink-tjenesten. Dine personlige oplysninger bliver behandlet i henhold til politikker for beskyttelse af personlige oplysninger i disse andre virksomheder, som kan være forskellige fra HP's politikker og praksisser. For så vidt angår dette afsnit, omfatter "personlige oplysninger" dit navn, din leveringsadresse, by, stat, postnummer, e-mail, printermodel, printers serienummer, pinkode eller kampagnekode til Instant Ink, abonnement på Instant Ink-tjenesten, dato for tilmelding til Instant Ink-tjenesten og den HP-forhandler, hvor pinkoden eller kampagnekoden til Instant Ink-tjenesten blev distribueret.

2. AFTALE OM ELEKTRONISK KONTRAKT.

Ved at tilmelde dig og købe tjenesten erklærer du dig villig til at tegne en elektronisk kontrakt med HP. Det betyder, at når du klikker på knappen for at gennemføre dit køb af tjenesten og klikker på feltet for at acceptere denne aftale, accepterer du derfor automatisk alle aftalens betingelser med henblik på at tegne kontrakt med HP. Herudover vil HP muligvis kontakte dig via e-mail, sms eller meddelelser på din printer og/eller computer eller på www.hpinstantink.com/signin (dit "Dashboard"). Du erklærer, at alle de oplysninger, offentliggørelser og andre meddelelser, som du ad elektronisk vej modtager fra HP, opfylder alle juridiske krav, og at denne kommunikation skal være skriftlig. Du har ansvar for vedligeholdelse af en e-mailkonto eller et mobilabonnement til modtagelse af sms'er, og eventuelle gebyrer i forbindelse hermed er derfor ikke inkluderet i tjenesten.

3. ÆNDRINGER I DENNE AFTALE OG INSTANT INK-TJENESTEN.

  HP kan til enhver tid ændre aftalen af følgende årsager:

 1. for at afspejle ændringer i HP's teknologi/andre systemer
 2. for at afspejle ændringer i lovkrav, love eller ombudsmandsafgørelser
 3. for at implementere nye tilbud eller ordninger, der gøres tilgængelige i Instant Ink-tjenesten
 4. for at implementere mindre justeringer og forbedringer. Disse ændringer har ingen indflydelse på din brug af Instant Ink-tjenesten.
 5. for at afspejle ændringer i HP's omkostninger
 6. f. af enhver anden gyldig årsag

  med tredive (30) dages varsel ved at oplyse om dette via en meddelelse på webstedet. HP kan også sende dig meddelelser om disse ændringer til den e-mailadresse og/eller det sms-nummer, som er oplyst på dit dashboard. Hvis du fortsat anvender tjenesten, efter at en sådan meddelelse er blevet offentliggjort (dvs. efter tredive (30) dage efter en sådan meddelelse er blevet sendt til dig), accepterer du den ændrede aftale. Hvis du ikke accepterer den ændrede aftale, skal du stoppe brugen af tjenesten og afmelde den ved at følge anvisningerne i afsnit 9 ("Opsigelse") nedenfor. HP må efter eget skøn suspendere Instant Ink-tjenesten for dig, nægte dig adgang til eller afbryde din brug af tjenesten samt ændre, suspendere eller afbryde tjenesten helt (eller versioner, dele af eller funktioner i den) i overensstemmelse med vilkårene i afsnit 9.b ("Opsigelse fra HP's side").

4. DINE ERKLÆRINGER OG FORPLIGTELSER.

 1. Alder og bopæl. Du er mindst atten (18) år gammel, bor i et land i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Det Forenede Kongerige eller Schweiz, og du har oplyst en leveringsadresse i Danmark. Nogle regioner i Danmark er undtaget fra dette leveringsområde som følge af dækningen. Det gælder for: Færøerne og Grønland; . Du har juridisk ret, evne og bemyndigelse til at indgå denne aftale med HP og være juridisk bundet af dens vilkår, og, hvis det er relevant, er du behørigt befuldmægtiget af din arbejdsgiver til at indgå denne kontrakt på vegne af arbejdsgiveren.
 2. Ikke i den offentlige sektor. Du må ikke købe eller anvende tjenesten som medarbejder i den offentlige sektor eller de offentlige myndigheder.
 3. At alle oplysninger, som du stiller til rådighed for HP eller HP-godkendte forhandlere ("HP-forhandlere") i forbindelse med tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, personlige oplysninger (såsom navn, adresse, betalingskortnummer, udløbsdato, andre betalingsoplysninger, e-mail og mobilnummer), er rigtige, korrekte og komplette, og at du vil give HP eller HP-forhandleren besked, hvis oplysningerne ændres;
 4. Du har købt tjenesten til eget og personligt brug, og at du ikke vil videresælge, videregive eller på anden vis dele tjenesten med andre;
 5. Du ikke tager del i voldelige eller upassende aktiviteter i forbindelse med tjenesten;
 6. Hvis andre anvender din tjenestekonto (defineret i afsnit 5.d nedenfor) eller dit dashboard eller på anden vis anvender din tjeneste, er du ansvarlig for deres handlinger,
 7. Du holder HP skadesløs i forbindelse med erstatningskrav, tab og andre omkostninger, som opstår som følge af dit brud på denne aftale eller din brug af tjenesten, Instant Ink-programpatroner, Instant Ink Ready-patronerne eller webstedet. HP forbeholder sig retten til at påtage sig eksklusivt forsvar og fuld kontrol over enhver sag om skadeserstatning, som du forelægger, og dette frigør dig ikke fra dine forpligtelser i forbindelse med skadesløsholdelse.

5.  KRAV VEDRØRENDE INSTANT INK-TJENESTEN.

 1. HP Connected-konto og E-mailkonto. Du skal anvende og selv afholde udgifterne til en gyldig e-mailkonto eller evt. et mobilabonnement med sms-funktion for at kunne modtage meddelelser og andre oplysninger om tjenesten. Køb og brug af tjenesten kræver, at du opretter og benytter en konto hos HP Connected eller efterfølgende versioner ("HPC-konto"). Via HPC-kontoen kan du købe tjenesten, hvorefter din tjenestekonto og kontooversigt oprettes og findes via HPC-kontoen. Du kan se oplysninger om din tjenestekonto på kontooversigten.
 2. Tjenesten kræver en kompatibel HP-printer. Brug af tjenesten kræver en kompatibel HP-printer. Du kan finde en liste over kompatible HP-printere i beskrivelsen af tjenestens vilkår. Du giver udtrykkeligt tilladelse til, at HP kan ændre printerens software, firmware eller programmering uden varsel for at kunne levere tjenesten eller for at overholde gældende lovgivning. Medmindre andet angives, overholder al software eller firmware, som er downloadet til printeren eller på anden måde stillet til rådighed for dig, så du kan benytte tjenesten, betingelserne i den softwarelicens, som fulgte med printeren, eller de gældende brugsvilkår for HP Connected. Eventuel software eller firmware, der er downloadet til din printer eller på anden måde er leveret til dig for at aktivere tjenensten, leveres i henhold til softwarelicensvilkårene, der fulgte med din printer, eller i henhold til de gældende brugsvilkår for HP Connected.
 3. Printeren skal være sluttet til internettet. Uafbrudt brug af tjenesten kræver, at printeren har internetforbindelse, og du accepterer derfor at lade printeren være tilsluttet internettet og at undlade at fjerne eller deaktivere fjernovervågningssoftware eller funktionalitet i printeren. HP udbyder ikke internetforbindelser, og du har derfor selv ansvaret for at anskaffe og betale for denne. Du kan få oplysninger om gebyrer for blandt andet dataforbrug hos din valgte internetudbyder. Du skal selv betale for anskaffelse og vedligeholdelse af alt udstyr og alle tjenester, som kræves for at få adgang til og gøre brug af tjenesten. Hvis printeren ikke har forbindelse til internettet, deaktiveres dine Instant Ink-patroner, og du har dermed ikke mulighed for at udskrive med disse. Du vil dog fortsat blive faktureret for Instant Ink-tjenesten som beskrevet i afsnit 7 ("Betaling af Instant Ink-tjenesten"). Hvis du vil genaktivere deaktiverede patroner, skal du kontakte tjenestens kundesupport: HP-kundesupport på telefonnummeret angivet i begyndelsen af denne aftale eller gå til www.hp.com/go/instantinksupport for at få hjælp. Hvis printeren ikke sluttes til internettet, afholdes HP fra at sende dig visse notifikationer, herunder dem der er beskrevet i afsnit 7 ("Betaling af Instant Ink-tjenesten") og fra at sende dig nye Instant Ink-programpatroner.Ydermere påvirker det rettidigheden af faktureringen for tjenesten.
 4. Instant Ink-patroner, som du får.
  1. Der følger almindelige HP-blækpatroner, der er kompatible med Instant Ink ("Instant Ink Ready-patroner"), med i pakken for printere, der er omfattet af Instant Ink-tjenesten. Instant Ink Ready-patroner kan anvendes som almindelige patroner. Instant Ink Ready-patronernes status ændres ikke, før du aktiverer din Instant Ink-tjenestekonto ("tjenestekonto"). Hvis du har oprettet din tjenestekonto inden for syv (7) dage efter opsætningen af printeren med en Instant Ink Ready-patron, genkender og aktiverer Instant Ink-tjenesten automatisk din Instant Ink Ready-patron som en "Instant Ink-programpatron". Hvis der fulgte Instant Ink Ready-patroner eller Instant Ink-programpatroner med til din indkøbte printer, skal du læse det vedlagte materiale grundigt igennem. Instant Ink-programpatroner må kun anvendes sammen med Instant Ink-tjenesten. HP sender dig derefter flere Instant Ink-programpatroner, så du kan fortsætte udskrivningen med Instant Ink-tjenesten. Hvis der ikke fulgte nogen Instant Ink Ready-patroner med til din indkøbte printer, der er kompatibel med Instant Ink-tjenesten, eller hvis dine Instant Ink-patroner eller Instant Ink-programpatroner af anden grund ikke kan aktiveres efter oprettelse af din tjenestekonto, sender HP Instant Ink-programpatroner til dig, når du har oprettet din tjenestekonto.
  2. Du er ansvarlig for at oplyse HP om din aktuelle adresse, så HP kan levere Instant Ink-programpatroner til dig via Instant Ink-tjenesten. HP frasiger sig ethvert erstatningsansvar over for dig for afsendelse af Instant Ink-programpatroner til adresser, der er angivet i din tjenestekonto, og som du ikke har opdateret. Gå til dit dashboard for at opdatere din adresse hvis nødvendigt. Du kan også kontakte kundesupport via det telefonnummer, der er angivet i begyndelsen af denne aftale, eller besøge www.hp.com/go/instantinksupport for at få hjælp.
  3. I aftalen mellem dig og HP bibeholder HP alle ejerskabsrettigheder og andre rettigheder over Instant Ink-programpatronerne. HP leverer Instant Ink-programpatronerne til dig alene med det formål, at du kan benytte dig af Instant Ink-tjenesten. Instant Ink-programpatronerne virker kun ved anvendelse sammen med den printer, der er angivet på din tjenestekonto. Du må ikke (i) anvende Instant Ink-programpatronerne sammen med andre printere (herunder, men ikke begrænset til, andre printere, som du har tilmeldt Instant Ink-tjenesten), (ii) anvende Instant Ink-programpatronerne uden for Instant Ink-tjenestens anvendelsesområde (medmindre HP giver udtrykkelig tilladelse hertil) eller (iii) sælge Instant Ink-programpatronerne eller på anden vis stille dem til rådighed for andre personer.
  4. Ved anvendelse af Instant Ink-tjenesten accepterer du, at du ikke må fjerne en Instant Ink-programpatron fra din printer og erstatte den med en ny patron, inden du får besked herom på din printer, eller i tilfælde af, at udskriftskvaliteten falder. Din printer informerer automatisk HP om dine Instant Ink-programpatroners blækstand, så HP ved, hvornår der skal leveres nye Instant Ink-programpatroner til dig.
  5. Hvis din Instant Ink-tjeneste af en eller anden grund opsiges, fjerndeaktiverer HP Instant Ink-programpatronerne, så du ikke længere er i stand til at udskrive med Instant Ink-programpatronerne.
 5. Instant Ink-programpatroner skal returneres til HP. Du accepterer, at du skal returnere alle brugte Instant Ink-programpatroner ved at følge de anvisninger og bruge de materialer, HP har angivet. Du skal returnere Instant Ink-programpatronerne til HP, når (i) du har opbrugt blækket i patronerne, eller på anden måde holder op med at bruge dem, (ii) tjenesten opsiges eller annulleres, eller (iii) HP på anden vis beder dig om at returnere patronerne. Du accepterer, at der ikke må være andet end Instant Ink-programpatroner i frankerede returkuverter fra HP, når du sender dem tilbage til HP. Hvis en Instant Ink-programpatron er beskadiget, lækker blæk eller på anden måde kræver særlig håndtering, skal du kontakte HP, som herefter sender dig særlige anvisninger til, hvordan du skal returnere patronen. Du påtager dig ansvaret for patroner, som returneres til HP på anden vis end angivet i HP's anvisninger. Du påtager dig ansvaret for, at patroner, som ikke returneres til HP, håndteres i henhold til gældende miljølov. Du påtager dig erstatningsansvaret over for HP og accepterer, at HP ikke kan holdes ansvarlig på nogen måde, hvis du ikke har overholdt gældende lov.

6. VALG AF ET ABONNEMENT PÅ INSTANT INK-TJENESTEN.

 1. Når du opretter en tjenestekonto, skal du vælge ét af de tjenesteabonnementer ("abonnement"), som er nævnt i beskrivelsen af tjenestens vilkår. Hvert abonnement indeholder et specifikt antal sider ("abonnementssider"), som kan udskrives i en periode på én måned ("månedsperiode") til en forudbestemt pris ("abonnementspris"). Den første månedsperiode starter den dag, printeren første gang registrerer en Instant Ink-patron ("første brug"), og den næste abonnementsperiode starter på samme dato i den følgende kalendermåned. Hvis den første måned f.eks. starter den 15. januar, starter den næste måned den 15. februar. Hvis startdatoen for første måned ikke findes i den efterfølgende måned, flyttes startdatoen for næste månedsperiode til den sidste dato på måneden. Hvis den første måned f.eks. starter den 31. januar, starter den næste månedsperiode den 28. februar og den efterfølgende den 31. marts. Tjenesten vil fortsætte på månedsbasis, indtil den annulleres som beskrevet i afsnit 9 („Opsigelse"). Du kan få flere oplysninger om de forskellige abonnementstyper i beskrivelsen af tjenestens vilkår.
 2. Udskrevet side. EN UDSKREVET SIDE ER EN SIDE, SOM PRINTEREN HAR UDSKREVET MED EN HVILKEN SOM HELST MÆNGDE AF BLÆK PÅ. HVIS DER UDSKRIVES PÅ BEGGE SIDER AF ET ARK, GÆLDER DET DERFOR SOM TO UDSKREVNE SIDER. En side er lig med den type og størrelse papir, der er beskrevet under printerspecifikationerne. HP kan i forbindelse med kampagnetilbud eller efter eget skøn frafalde gebyrerne for abonnementet. Læs mere under gældende vilkår og betingelser.
 3. Tjenestekonto med flere printere. Du kan tilmelde op til 10 printere til tjenesten via én eller flere tjenestekonti. Der faktureres separat for hver enkelt printer, uanset om de er tilmeldt én eller flere tjenestekonti. Se afsnit 7 („Betaling af Instant Ink-tjenesten") for yderligere oplysninger om fakturering.
 4. Overførte sider. Hvis du ikke printer alle de inkluderede sider i dit abonnement (eller de ekstra sider, du har tilkøbt) inden for månedsperioden (”inkluderede sider”), overføres de ubenyttede inkluderede sider (”overførte sider”) og bliver tilgængelige til brug i efterfølgende månedsperioder. De overførte sider, som er tilgængelige for dig gennem abonnementet i hver månedsperiode, må ikke overstige tre gange det antal sider, der er inkluderet i henhold til dit abonnement. Hvis dit abonnement for eksempel inkluderer print af halvtreds (50) sider pr. måned, kan du maksimalt have i alt et hundrede og halvtreds (150) overførte sider på din konto hver måned. Yderligere ubenyttede sider, du måtte have, som overstiger det antal, overføres ikke og kan ikke anvendes i efterfølgende månedsperioder. I hver månedsperiode anvendes inkluderede sider i dit abonnement først på din konto, hvorefter dine overførte sider anvendes. Overførte sider kan være utilgængelige eller kan føjes til din konto i forbindelse med visse kampagnetilbud. Få flere oplysninger i de gældende vilkår og betingelser.
 5. Ingen overdragelse af tjenesten. Tjenesten kan ikke overføres til en anden printer eller person.
 6. Printerudskiftning. Du kan kun overføre din Instant Ink-tjeneste til en anden printer via processen for Instant Ink-printerudskiftning. Processen for Instant Ink-printerudskiftning kan findes på dit dashboard, og/eller når du installerer din udskiftningsprinter.
 7. Brug af pinkoden eller kampagnekoden. Hvis du har købt eller modtaget et forudbetalt kort med pinkode til Instant Ink-tjenesten fra en HP-forhandler eller HP, skal du købe Instant Ink-tjenesten ved at anvende den inden for den angivne tid, hvis det er relevant, og i henhold til eventuelle andre anvisninger, der var inkluderet med den pågældende pinkode. HP fralægger sig ansvaret for mistede eller stjålne værdikort/forudbetalte kort. Når du indtaster pinkoden, indløses kortets fulde værdi. Efter indløsning krediteres kortets værdi på din Instant Ink-tjenestekonto og anvendes til dit gebyr for tjenesten, hvorefter du bliver opkrævet for de efterfølgende måneder baseret på den angivne betalingsmetode..

7. BETALING AF INSTANT INK-TJENESTEN.

 1. Første opkrævning for brug af tjenesten og faktureringsperioder. Medmindre andet angives separat i afsnit 11, er følgende gældende:
  1. Ved oprettelse af din konto på tjenesten skal du over for HP angive en gyldig, accepteret betalingsmetode, som du vil anvende til at betale for tjenesten, f.eks. et gyldigt kreditkort ("betalingsmetode");
  2. tjenestens månedlige faktureringsperiode ("faktureringsperiode") starter ved første brugsdato (som defineret ovenfor i afsnit 6 ("valg af et abonnement på Instant Ink-tjenesten"));
  3. En måned efter første brugsdato påbegyndes, via din angivne betalingsperiode, den månedlige opkrævning af (i) den angivne pris for abonnementet, inklusive gældende skatter samt (ii) eventuelle ekstragebyrer ("det månedlige gebyr"). Hvis den første brugsdato f.eks. er den 1. januar, opkræves det månedlige beløb for januar via din angivne betalingsmetode den 1. februar eller senere. Er første brugsdato den 1. februar, opkræves det månedlige gebyr for februar den 1. marts eller senere.
  4. Hvis du indløser værdien af et gyldigt gavekort, et forudbetalt kort, et tilbud eller en kampagne i din tjenestekonto, anvender HP indløsningsværdien på dit månedlige gebyr, før det eventuelle restbeløb trækkes fra din betalingsmetode, medmindre andre vilkår og betingelser er gældende. Medmindre andet er angivet særskilt, bliver din betalingsmetode debiteret for ekstragebyret for yderligere sider i hver måned, hvor du udskriver flere sider, end der er omfattet af dit tjenesteabonnement. Hvis dit tjenesteabonnement for eksempel giver dig halvtreds (50) sider mod et gebyr på 29kr., hvorefter du betaler 10 kr. for hvert sæt på ti (10) sider, og du udskriver i alt seksogtres (66) sider i en abonnementsmåned, bliver din betalingsmetode debiteret for et månedligt gebyr på 29 kr. plus 20 kr. i ekstragebyrer, dvs. i alt 49 kr., inklusive moms.
  5. Hvis printeren ikke er sluttet til internettet, kan der opstå forsinkelser i den månedlige fakturering via betalingsmetoden. HP vil fortsætte med at opkræve det månedlige gebyr hver måned i henhold til den valgte betalingsmetode, indtil du eller HP opsiger tjenesten.
  6. Hvis HP ikke kan inddrive betalingen via din betalingsmetode på forfaldsdatoen, kan HP midlertidigt afbryde din brug af tjenesten, og Instant Ink-patronerne vil i så fald ikke kunne bruges, før betalingen gennemføres. Hvis betalingen ikke gennemføres, opsiger HP dit abonnement som beskrevet i afsnit 9 ("Opsigelse"). Du kan når som helst opsige tjenesten ved at give HP besked herom som beskrevet i anvisningerne i afsnit 9 ("Opsigelse").
  7. Faktureringsoplysningerne kan findes på din kontooversigt. Du er ansvarlig for alle de sider, printeren udskriver via tjenesten, uanset om du har givet tilladelse til at udskrive dem.
 2. Prisstigninger. HP kan øge eller på anden vis ændre abonnementsgebyret og ekstragebyret ved overforbrug for tjenesten og opkræve ekstragebyrer for alle abonnementstyper eller til enhver tid ændre eller tilføje abonnementer efter HP's eget skøn som beskrevet i afsnit 3 ("Ændringer i denne aftale og instant ink-tjenesten"). En sådan ændring af abonnementsgebyrer og ekstragebyrer for tjenesten samt tilføjelse af yderligere gebyrer vil først træde i kraft ved begyndelsen af den følgende månedsperiode, efter at HP har meddelt ændringerne eller tilføjelserne som beskrevet i afsnit 3 ("Ændringer i denne aftale og instant ink-tjenesten").
 3. Betalingsbehandling. HP anvender en betalingsløsning fra tredjepart til at behandle betaling af Instant Ink-tjenesten. Betalingsbehandlingen er underlagt denne tredjeparts eventuelle yderligere vilkår, betingelser og politikker. HP forbeholder sig retten til at ændre eller tilføje betalingsløsninger fra tredjepart efter eget skøn.

8. ADMINISTRATION AF INSTANT INK-TJENESTEN.

 1. Dit dashboard. Oplysninger forbundet med din Instant Ink-tjeneste vises på dit dashboard. Dit dashboard oplyser dig bl.a. om dine Instant Ink-tjenesteprinteres aktuelle status, antal udskrevne sider og betalingsstatus.
 2. Kundesupportcenter. Hvis du har brug for hjælp eller vejledning til tjenesten eller din konto eller har spørgsmål vedrørende det månedlige gebyr eller betalingsprocessen, kan du kontakte HP's kundesupport på 35 15 85 41. Angiv, at du ringer angående Instant Ink-programmet. Telefontider: Mandag-fredag 8.30-18.00 (lukket på helligdage). Du kan også gå ind på www.hp.com/go/instantinksupport.
 3. Ændring af dit abonnement. Du kan ændre det valgte abonnement ved at følge anvisningerne på din kontooversigt. Hvis du nedgraderer dit abonnement, træder ændringen i kraft ved starten af den efterfølgende månedsperiode uden tilbagevirkende kraft. Hvis du opgraderer dit abonnement, kan du vælge, om det skal træde i kraft (1) øjeblikkeligt, hvorefter tilbagevirkende ændringer faktureres i den indeværende periode, eller (2) fra starten af den næste faktureringsperiode. På kontooversigten kan du se dit nuværende abonnement på tjenesten samt andre oplysninger.

9. OPSIGELSE.

 1. Opsigelse fra din side. Du kan til enhver tid opsige tjenesten online på www.hpinstantink.com eller ved at ringe til HP's kundesupport på telefonnummeret i starten af nærværende aftale, og din Instant Ink-tjeneste bliver så opsagt med virkning fra den sidste dag i din aktuelle abonnementsmåned. Hvis din aktuelle abonnementsmåned for eksempel starter d. 15. januar og slutter d. 15. februar, og du indsender en anmodning om opsigelse til HP d. 30. januar, bliver din Instant Ink-tjeneste opsagt fra d. 15. februar. Din betalingsmetode bliver debiteret for det fulde gebyr for din sidste abonnementsmåned, og der gives ingen tilbagebetalinger for abonnementssider eller overførte sider, som du ikke har udskrevet i løbet af din sidste abonnementsmåned. Du kan ikke opsige Instant Ink-tjenesten eller stoppe faktureringsperioderne ved blot at tage Instant Ink-patronerne ud af din printer, undlade at udskrive og/eller undlade at tilslutte din printer til internettet.
 2. Opsigelse fra HP's side. Uanset det ovenstående kan HP, i tillæg til HP's rettigheder i henhold til afsnit 3 ("Ændringer i denne aftale og Instant Ink-tjenesten"), til enhver tid opsige din tjeneste efter eget skøn uden eller af enhver årsag ved at sende dig en meddelelse til den e-mailadresse eller, hvis det er relevant, det nummer, der er anført i dit dashboard, med tredive (30) dages varsel. Årsager til at opsige din Instant Ink-tjeneste kan være, men er ikke begrænset til, at HP indstiller leveringen af Instant Ink-tjenesten eller en bestemt version, del eller funktion af Instant Ink-tjenesten. I tilfælde af opsigelse fra HP's side i henhold til ovenstående kan du være berettiget til tilbagebetaling af forudbetalinger. HP kan derudover til enhver tid efter eget skøn opsige din Instant Ink-tjeneste og denne aftale ved at sende dig en meddelelse til den e-mailadresse eller, hvis det er relevant, det nummer, der er anført i dit dashboard, (i) hvis du overtræder vilkårene i denne aftale (herunder, men ikke begrænset til, ved at undlade at betale for Instant Ink-tjenesten eller ikke længere have en gyldig betalingsmetode), eller (ii) hvis HP efter eget skøn mener, at du på anden vis har misbrugt Instant Ink-tjenesten eller har gjort noget, der retfærdiggør opsigelse af din brug af Instant Ink-tjenesten. Opsigelse i henhold til ovenstående punkt (i) og (ii) kan ske uden tilbagebetaling af eventuelle forudbetalte beløb.

  HVIS DU ER PRIVAT FORBRUGER, DER MODTAGER TJENESTEN FRA ET EØS-MEDLEMSLAND, SCHWEIZ ELLER STORBRITANNIEN, GÆLDER DET FØLGENDE I STEDET FOR PARAGRAF 9(B) HEROVER:
  1. Opsigelse med rimeligt varsel. I tillæg til HP's rettigheder i henhold til paragraf 3 ("Ændringer af denne aftale og Instant Ink-tjenesten") forbeholder HP sig retten til at opsige din tjeneste til hver en tid på baggrund af:
   1. ændringer i teknologien/andre systemer
   2. ændringer i lovmæssige forpligtelser, lovgivningsændringer eller ændringer i ombudsmandsbestemmelser
   3. ændringer i HP's omkostninger
   4. at din Instant Ink-tjenestekonto har været inaktiv i mere end 12 sammenhængende måneder
   5. at HP stopper udbuddet af Instant Ink-tjenesten eller en specifik version, del eller funktion af Instant Ink-tjenesten
   6. ethvert andet anliggende,
    efter mindst 30 dages skriftligt varsel til dig via den e-mailadresse eller, hvis relevant, det telefonnummer, der er angivet på dit dashboard.
  2. Opsigelse med gyldigt grundlag. HP kan til hver en tid opsige din Instant Ink-tjeneste og denne aftale med øjeblikkelig virkning efter skriftligt varsel til dig via den e-mailadresse eller, hvis relevant, det telefonnummer, der er angivet på dit dashboard, hvis du misligholder denne aftales betingelser (herunder, men ikke begrænset til, manglende betaling af Instant Ink-tjenesten eller ophør af besiddelse af en gyldig betalingsmetode), og du ikke udbedrer misligholdelsen inden for en periode på syv (7) dage efter at være blevet informeret skriftligt om omstændighederne.
 3. I tilfælde af opsigelse fra HP's side i henhold til ovenstående kan du være berettiget til tilbagebetaling af forudbetalinger.

 4. Konsekvenser ved opsigelse. Du erklærer dig indforstået med, at HP ikke kan holdes ansvarlig over for dig for at have afbrudt din adgang til tjenesten eller nægtet dig adgang til tjenesten eller webstedet. Hvis abonnementet annulleres eller opsiges, uanset af hvilken grund, ophæves alle dine rettigheder i henhold til aftalen, og du skal omgående ophøre med at bruge tjenesten og returnere Instant Ink-programpatronerne som beskrevet i afsnit 5.e ("Du skal returnere Instant Ink-patroner til HP"). Endvidere gælder, at alle programincitamenter, som du har optjent som led i programmet "Henvis en ven", øjeblikkeligt udløber i forbindelse med opsigelsen af din Instant Ink-tjeneste.
 5. Obligatorisk fortrydelsesret. Hvis du er privat forbruger, begrænser ovenstående krav om opsigelse ikke din lovmæssige fortrydelsesret i forbindelse med aftaler, der er indgået via fjernforbindelse. Du har ret til at fortryde denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage efter indgåelse af aftalen. Du kan informere os ved at følge trinnene i afsnit 9.a ovenfor eller vha. opsigelsesformularen nedenfor. Hvis du har forudbetalt den første måned af Instant Ink-tjenesten ved at købe et Instant Ink-kort online hos HP eller via en HP-forhandler, kan du anvende din fortrydelsesret og få refunderet det betalte beløb. Hvis du har foretaget købet i HP's onlinebutik, skal du følge anvisningerne på webstedet. Hvis du har foretaget købet online hos en HP-forhandler, gælder HP-forhandlerens regler om fortrydelsesret .
 6. Opsigelsesformular

  (Du skal kun udfylde og indsende formularen, hvis du vil benytte dig af dine 14 dages fortrydelsesret)

  Til HP Inc Danmark ApS, Engholm Parkvej 8, DK-3450 Allerød

  Jeg/vi (*) meddeler hermed, at jeg/vi (*) opsiger min/vores (*) kontrakt om salg af følgende tjeneste:

  Bestilt den (*)/modtaget den (*)

  Navn på forbruger(e)

  Forbruger(e)s adresse(r)

  [*] Slet det, der ikke er relevant

10. GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER.

 1. TJENESTEGARANTI. HP VIL LEVERE INSTANT INK-TJENESTEN I HENHOLD TIL ALMENT ANERKENDTE KOMMERCIELLE PRAKSISSER OG STANDARDER. DU ACCEPTERER AT OPLYSE OS ØJEBLIKKELIGT OM EVENTUELLE PROBLEMER MED TJENESTEN, HVOREFTER HP VIL GENLEVERE ENHVER TJENESTE, DER IKKE OVERHOLDER DENNE STANDARD. HVIS DU ER PRIVAT FORBRUGER, DER MODTAGER TJENESTEN FRA ET MEDLEMSLAND I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE, SCHWEIZ ELLER DET FORENEDE KONGERIGE: HP overholder alle lovpligtige garantier, der kræves af den gældende lovgivning.
 2. ANSVARSFRASKRIVELSE: FOR SÅ VIDT, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, YDER HP INGEN GARANTI I FORBINDELSE MED INSTANT INK-TJENESTEN, INSTANT INK READY-PATRONER, INSTANT INK-PROGRAMPATRONER, INSTANT INK-ABONNEMENTER, KONTOOVERSIGTER OG WEBSTEDET, OG HP FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ENHVER (UDTRYKKELIG, UNDERFORSTÅET, LOVPLIGTIG ELLER ANDEN) GARANTI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, ADKOMST OG OVERHOLDELSE AF ALLE RETTIGHEDER. UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE GARANTERER HP IKKE, FOR SÅ VIDT, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, AT INSTANT INK-TJENESTEN, INSTANT INK READY-PATRONERNE, INSTANT INK-PROGRAMPATRONERNE, INSTANT INK-ABONNEMENTER, KONTOOVERSIGTER ELLER WEBSTEDET FUNGERER UAFBRUDT, UDEN FEJL ELLER UDEN VIRUS.

 3. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET. Du kan i kraft af denne aftale på ingen måde opnå rettigheder til ophavsretsligt beskyttede elementer, patenter, forretningshemmeligheder, varemærker eller anden form for intellektuel ejendomsret, som tilhører HP. HP forbeholder sig ejerskabet af tjenesten, Instant Ink-programpatroner, aktiverede Instant Ink Ready-patroner og webstedet samt intellektuel ejendomsret, adkomst og rettigheder til ideer, koncepter, viden, dokumentation og teknikker relateret til tjenesten, Instant Ink-programpatroner, Instant Ink Ready-patroner samt webstedet. Instant Ink, HP, og ethvert andet produkt- eller tjenestenavn, slogan eller logo, som tjenesten omfatter, Instant Ink-programpatroner, Instant Ink Ready-patroner og webstedet er varemærker tilhørende HP og dets licensgivere, og de må derfor ikke kopieres, efterlignes eller bruges, hverken i deres helhed eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra HP eller ejeren af det pågældende varemærke. Du må ikke anvende metatags eller andre former for skjult tekst, som anvender et HP-navn, uden forudgående skriftlig tilladelse fra HP.
 4. ANSVARSBEGRÆNSNING OG RETSMIDLER. I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, ER HP, DETS EFTERFØLGERE OG ASSOCIEREDE SELSKABER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR OMKOSTNINGER VED NEDETID ELLER TAB AF INDTÆGT, TAB AF OVERSKUD ELLER MISTEDE DATA ELLER ANDET INDHOLD ELLER INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SÆRLIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER ANDEN SKADE, SOM OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER PÅ ANDEN VIS RELATERET TIL TJENESTEN, INSTANT INK-PROGRAMPATRONERNE, INSTANT INK READY-PATRONERNE, INSTANT INK-ABONNEMENTERNE, KONTOOVERSIGTER ELLER WEBSTEDET, HVAD ENTEN TVISTEN OM DISSE OMHANDLER KONTRAKT-, RETS- ELLER LOVBRUD ELLER ANDEN JURIDISK TEORI, SELV HVIS HP, DETS EFTERFØLGERE ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ER BLEVET ADVARET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UDEN BEGRÆNSNING AF OVENSTÅENDE OG FOR SÅ VIDT, HP, DETS EFTERFØLGERE ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER KAN HOLDES ANSVARLIGE, KAN DET SAMLEDE ANSVAR HØJST UDGØRE DET STØRSTE BELØB AF [€]/[£]/[$]10 ELLER DIT MÅNEDLIGE GEBYR FOR TJENESTEN FOR DE SIDSTE TRE MÅNEDSPERIODER, INDEN DU REJSTE DIT KRAV. RETSMIDLERNE, SOM ER BESKREVET I DENNE AFTALE, ER DE ENESTE OG UDTØMMENDE RETSMIDLER. DENNE BESTEMMELSE BEGRÆNSER IKKE NOGEN AF PARTERNES ANSVAR FOR: DØDSFALD ELLER PERSONSKADE, DER INDTRÆFFER SOM FØLGE AF DERES UAGTSOMHED SVIGAGTIGE FORHOLD OG HELLER IKKE ANSVAR, DER IKKE KAN AFVISES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV. HVIS DU ER PRIVAT FORBRUGER, DER MODTAGER TJENESTEN FRA ET EØS-MEDLEMSLAND, SCHWEIZ ELLER STORBRITANNIEN:
  1. HP er erstatningspligtig over for dig ved forudseeligt tab og skade forårsaget af HP. Hvis HP ikke overholder betingelserne i denne aftale, er HP ansvarlig for det tab eller den skade, du pådrager dig som følge af HP's misligholdelse af aftalen eller HP's undladelse af at udøve rimelig omhu, men HP kan ikke stilles til ansvar for uforudseeligt tab eller skade. Tab eller skade er forudseeligt, enten hvis det er indlysende, at det vil ske, eller hvis både HP og du på tidspunktet for indgåelse af aftalen vidste, at det kunne ske, f.eks. hvis du talte med HP om det under salgsprocessen.
  2. HP udelukker ikke og begrænser ikke på anden måde vores erstatningspligt over for dig, hvis det er i strid med lovgivningen. Dette omfatter erstatningspligt i forbindelse med død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed eller vores medarbejderes, agenters eller underleverandørers uagtsomhed, i forbindelse med bedrageri eller svigagtig vildledning, i forbindelse med krænkelse af dine lovmæssige rettigheder i forhold til Instant Ink-tjenesten.
  3. HP hæfter ikke for forretningstab. Hvis du anvender Instant Ink-tjenesten til kommercielle eller forretningsmæssige formål eller med henblik på videresalg, er HP ikke erstatningspligtig over for dig i forbindelse med tab af fortjeneste, forretningstab, driftstab eller tab af forretningsmuligheder.
 5. OVERHOLDELSE AF LOVE, HERUNDER EKSPORTLOVE. Du erklærer, at du overholder alle gældende love og regulativer. Uden begrænsninger af ovenstående er du ansvarlig for overholdelse af eksportkontrol og andre gældende love ("eksportlove") i USA og andre relevante lande. Du skal overholde alle eksportlove for at sikre, at tjenesten, Instant Ink-programpatroner, Instant Ink Ready-patronerne og alt andet materiale, herunder, men ikke begrænset til, tekniske data, (1) ikke eksporteres eller geneksporteres direkte eller indirekte i modstrid med eksportlovene, samt (2) under ingen omstændigheder bruges med et formål, der overtræder eksportlovene, herunder, uden begrænsning, spredning af atomvåben eller kemiske og biologiske våben. Uden begrænsninger af ovenstående accepterer du, at tjenesten, Instant Ink-programpatroner, Instant Ink Ready-patroner og relateret materiale ikke må eksporteres eller geneksporteres i modstrid med nogen eksportlove eller anden gældende lovgivning (i) til de lande, der er underlagt handelsboykot af USA, eller (ii) til personer, som står på U.S. Treasury Department's List of Specially Designated Nationals (det amerikanske finansministeriums liste over specielt udpegede statsborgere) eller på U.S. Commerce Department's Table of Deny Orders (det amerikanske handelsministeriums liste over personer, som det er forbudt at gøre forretning med). Du erklærer og garanterer, at du ikke befinder dig i, er under kontrol af, eller er statsborger eller bosiddende i nogen af disse lande, og at du ikke står på sådan en liste.
 6. INTET ANSVAR FOR TREDJEPARTERS MATERIALE ELLER WEBSTEDER. Visse dele af indhold, tilbud, tjenester og andet materiale, der kan anvendes via tjenesten, kommer fra tredjeparter ("tredjepartsmateriale"), og du erklærer, at HP ikke har ansvar for tredjepartsmateriale. Din brug af tredjepartsmateriale sker på egen risiko og eget ansvar og er muligvis underlagt yderligere vilkår. I tjenesten og på webstedet kan der ydermere forekomme link til tredjeparters websteder ("tredjepartswebsteder"), og HP har intet ansvar for tredjepartswebsteder eller eventuelt tredjepartsmateriale på disse. HP's erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder ikke for tredjepartswebsteder, og HP er ikke ansvarlig for tredjepartswebsteders brug af dine personlige oplysninger.
 7. GÆLDENDE LOVGIVNING OG ONLINELØSNING TIL TVISTER. Tvister angående kontrakt- eller retsbrud, svig eller andre juridiske omstændigheder, som opstår i forbindelse med denne kontrakt, skal løses i henhold til gældende lovgivning i Danmark, uagtet landets politik om lovkonflikt. Bemærk desuden, at du kan anvende den fælles europæiske klageportal ODR (Online Dispute Resolution) via http://ec.europa.eu/odr. ODR er en webbaseret platform, som er oprettet specielt med henblik på at hjælpe forbrugere, der har købt varer eller tjenester online og efterfølgende oplever problemer med købet. Her kan forbrugere indsende kontraktmæssige tvister og gennemgå den alternative procedure for konfliktløsning (ADR) online. ODR-platformen sender kun tvister videre til de nationale ADR-instanser, der overholder de bindende kvalitetskrav, som er fremsat i ADR-direktivet. Du kan desuden kontakte HP via feedback.webmaster4@hp.com eller på 35 15 85 41.
 8. KOMPLET AFTALE/GENERELT. Betingelserne for denne aftale og andre af HP's gældende betingelser, uanset om der udtrykkeligt henvises til dem i aftalen eller ej, udgør hele grundlaget for aftalen mellem dig og HP i forbindelse med tjenesten og tilsidesætter enhver foregående mundtlig eller skriftlig kommunikation, erklæring eller overenskomst. Hvis der er uoverensstemmelse mellem denne aftale og beskrivelsen af tjenestens vilkår, har denne aftale forrang. Hvis der er uoverensstemmelse mellem denne aftale og brugsvilkårene for HP Connected, har denne aftales vilkår forrang. Hvis der er uoverensstemmelse mellem denne aftale og andre, separat gældende vilkår (f.eks. vilkår for kampagnetilbud), har de særskilte vilkår forrang.
 9. ANDET. Selvom HP ikke udøver nogen rettigheder i henhold til denne aftale, gives der ikke afkald på nogen rettigheder. Hvis nogen af bestemmelserne i aftalen findes ugyldige af en kompetent domstol, skal domstolen bestræbe sig på at give virkning til parternes hensigter, som det afspejles i bestemmelsen, og de andre bestemmelser i aftalen skal forblive gyldige og virke i fuldt omfang. Du kan ikke overdrage denne aftale med henvisning til gældende lovgivning eller andre regler. HP kan overdrage aftalen. Overskrifterne på afsnittene i aftalen er ment som en praktisk foranstaltning og har ingen juridisk virkning. Denne aftale vil blive fortolket uden anvendelse af streng fortolkning til fordel for dig eller imod HP. Uden begrænsning af andre bestemmelser i denne aftale er HP ikke ansvarlig for fejl ved tjenesten, Instant Ink-programpatroner, Instant Ink Ready-patroner eller webstedet, som opstår på grund af handlinger eller begivenheder, der ligger uden for HP's kontrol. Alle vilkår i denne aftale, som efter deres natur fortsat ville være gældende ved opsigelse af tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, vilkår om begrænsning af HP's, HP's partneres eller dit ansvar, gældende lov, dit betalingsansvar samt din pligt til at returnere Instant Ink-programpatroner, er fortsat gældende efter opsigelse.

11. INSTANT INK-PROGRAMMER. HP kan til enhver tid tilbyde Instant Ink-programmer til abonnenter på Instant Ink-tjenesten, som går ud over den Instant Ink-tjeneste, der er beskrevet i nærværende aftale. Medmindre andet er beskrevet i vilkårene og betingelserne, der gælder for et Instant Ink-program, er alle sådanne Instant Ink-programmer omfattet af vilkårene og betingelserne i nærværende aftale.

 1. HENVISNINGSPROGRAM. Både Instant Ink-abonnenter med et aktivt abonnement ("abonnenter") og de personer, de henviser ("potentielle abonnenter"), kan via henvisningsprogrammet være berettigede til at få Instant Ink-tjenesten gratis i én måned ("rabat"). Du og potentielle abonnenter, som vil deltage i henvisningsprogrammet, skal acceptere vilkårene i denne aftale. HP forbeholder sig retten til at ændre, redigere eller slette henvisningsprogrammet til enhver tid samt til at afholde dig, potentielle abonnenter eller henviste abonnenter (som beskrevet nedenfor) fra deltagelse som beskrevet nedenfor. HP er ikke ansvarlig for fejl, udeladelser, funktionsfejl, afbrydelser, sletning, forsinkelser eller driftsfejl i forbindelse med henvisningsprogrammet.
  1. Henvisning til Instant Ink. Hvis du vil henvise en potentiel abonnent og modtage rabatten, skal du sende vedkommende din personlige "henvisningsreference" i form af et personligt link eller en kode, som vedkommende enten skal følge eller angive i løbet af tilmeldingsprocessen, hvor vedkommende også skal angive sine personlige oplysninger og betalingsoplysninger samt acceptere denne aftales vilkår. Når der udstedes en henvisningsreference, tilhører den dig personligt. Henvisningsreferencer kan ikke overføres eller sælges. HP forbeholder sig retten til øjeblikkeligt at deaktivere henvisningsreferencer. Deltagelse i henvisningsprogrammet forudsætter, at der ikke er nogen udeståender på dine konti til tjenesten, og at du overholder denne aftale.
  2. Egnede henvisninger. Kun egnede henvisninger af potentielle abonnenter udløser rabatten via henvisningsprogrammet. En egnet henvisning omfatter en potentiel abonnent, som (1) anvender en henvisningsreference, (2) ikke abonnerer på Instant Ink, (3) opfylder kravene for anvendelse af tjenesten i denne aftale og (4) tilmelder sig tjenesten med korrekte personlige oplysninger samt betalingsoplysninger. Potentielle abonnenter, som opfylder disse krav, omtales herefter som "henviste abonnenter".
  3. Rabat for henviste abonnenter. Alle henviste abonnenter, som har gennemført tilmeldingsprocessen, får rabat i henhold til det valgte abonnement. Når den gratis måned er udløbet, tilmeldes henviste abonnenter automatisk det valgte abonnement, og det månedlige gebyr trækkes automatisk via deres betalingskort hver måned, indtil de afmelder tjenesten som beskrevet i denne aftale. Der vil blive opkrævet ekstragebyrer i løbet af den gratis måned, hvis det angivne antal udskrevne sider overskrides. Abonnementer kan ændres eller opsiges i henhold til vilkårene i denne aftale.
  4. Rabat ved henvisning af abonnenter. Du er berettiget til rabat for hver abonnent, du henviser, i henhold til dit aktuelle abonnement. Den henviste abonnent får rabat i form af én måneds gratis abonnement. Hver gratis måned anvendes, når evt. eksisterende kampagnerabatter er brugt, og/eller den aktuelle faktureringsperiode er afsluttet. Der vil blive opkrævet ekstragebyrer i løbet af den gratis måned, hvis det angivne antal udskrevne sider overskrides. Der er ingen øvre grænse for, hvor mange gange du kan optjene en gratis måneds abonnement gennem henvisningsprogrammet. Henvisninger kan til enhver tid revurderes. Hvis en henvisning vurderes som ugyldig, svigagtig eller i uoverensstemmelse med vilkårene i denne aftale, eller hvis HP mener, at den udgør en potentiel risiko for HP eller på anden vis er upassende, kan HP nægte at give dig en gratis måneds abonnement på tjenesten for den.
  5. Andre vigtige vilkår. Henviste abonnenter kan kun anvende én henvisningsreference per abonnement. Rabatter, som opnås via henvisningsprogrammet, kan kombineres med andre tilbud fra HP. Du kan få flere oplysninger under vilkårene og betingelserne for andre relevante tilbud. Rabatten, som indeholder en måneds gratis abonnement, indløses, når alle andre kampagnetilbud om gratis anvendelse af tjenesten er indløst. Ubrugte rabatmåneder udløber øjeblikkeligt, hvis tjenesten afbrydes, uanset grunden. Når tjenesten afbrydes, deaktiveres alle dine henvisningsreferencer. Hvis du har en suspenderet tjenestekonto, kan du fortsat henvise potentielle abonnenter, men rabatmåneder kan først anvendes, hvis og når den suspenderede konto genaktiveres. Værdien af rabatmåneder kan ikke ombyttes til kontanter eller overføres til nye printere eller andre konti. Hvis HP's kundesupport har leveret en erstatningsprinter, overføres optjente rabatmåneder til den nye printer.
  6. Ændringer og afslutning. HP forbeholder sig retten til at ændre, justere, diskvalificere dig, potentielle abonnenter eller henviste abonnenter samt suspendere, afbryde eller afslutte "Henvis en ven"-programmet i sin helhed når som helst med tredive (30) dages varsel i henhold til afsnit 3 ("Ændringer i denne aftale og Instant Ink-tjenesten") og 9.b ("Opsigelse fra HP's side").
 2. HP TANGO-BONUSPROGRAM TIL GRATIS BILLEDER. HP Tango-bonusprogrammet til gratis billeder er et Instant Ink-program, der tilbyder Instant Ink-kunder, som er tilmeldt en månedlig betalingsplan, muligheden for at udskrive billeder fra en smartphone eller tablet på papir på op til 13 x 18 cm ("gratis billeder"), uden at de gratis billeder fratrækkes siderne i kundens HP Instant Ink-betalingsplan. HP er ikke ansvarlig for fejl, udeladelser, funktionssvigt, afbrydelser, sletninger, forsinkelser eller driftsfejl i forbindelse med HP Tango-bonusprogrammet til gratis billeder.
  1. Tilgængelighed. HP Tango-bonusprogrammet til gratis billeder er kun tilgængeligt på udvalgte HP TANGO-forbrugerprintere ("godkendte printere") og i visse lande. En opdateret liste over godkendte printere og lande, hvori HP Tango-bonusprogrammet til gratis billeder er tilgængeligt, kan ses på www.hpinstantink.com/freephotos.
  2. Krav til HP Tango-bonusprogrammet til gratis billeder. Udover de forpligtelser, der påhviler dig i henhold til aftalen, er de følgende elementer påkrævet i forbindelse med din brug af HP Tango-bonusprogrammet til gratis billeder: (1) Et aktivt abonnement til en månedlig HP Instant Ink-betalingsplan; (2) En godkendt printer til HP Tango-bonusprogrammet til gratis billeder; (3) En Android- eller iOS-smartphone eller -tablet; og (4) HP Smart-appen installeret på din smartphone eller tablet.
  3. Begrænsninger for gratis billeder. De gratis billeder er begrænset til udskrevne billeder, der ikke er større end 13 x 18 cm. Udskrevne billeder, der er større end 13 x 18 cm, trækkes fra siderne i din månedlige betalingsplan og tæller dermed ikke som gratis billeder. Du vil blive underrettet senest 30 dage inden, der foretages ændringer af antallet eller størrelsen af de gratis billeder, via enten e-mail eller SMS, og disse detaljer slås op på dit dashboard.
  4. Administration af dit HP Tango-bonusprogram til gratis billeder via oversigten over gratis billeder. Dit kontrolpanel har en separat oversigt over gratis billeder, der holder styr på antallet af gratis billeder, du har udskrevet. Oversigten over gratis billeder holder styr på dit forbrug af gratis billeder, efter du har tilmeldt din godkendte printer til et Instant Ink-tjenesteabonnement og tilmeldt dig HP Tango-bonusprogrammet til gratis billeder.
  5. Ændringer og opsigelse. HP forbeholder sig retten til at ændre, justere og spærre dit abonnement samt suspendere, opsige og afbryde HP Tango-bonusprogrammet til gratis billeder til enhver tid med 30 dages varsel i henhold til afsnit 3 ("Ændringer i denne aftale og Instant Ink-tjenesten") og 9.b ("Opsigelse fra HP's side").