Terms

Tjenestevilkår for Instant Ink

Sist oppdatert: Desember 2020

Instant Ink («Tjenesten») er en abonnementstjeneste for levering av blekk eller toner som gir den som har kjøpt tjenesten («Du» eller «Din»), mulighet til å skrive ut fra skriveren uten å kjøpe rekvisita. I stedet betaler du for et månedlig abonnement, beregnet etter hvor mange sider du har tilgjengelig for utskrift i henhold til planen du har valgt. Antall sider per måned som er tilgjengelige for utskrift, varierer avhengig av hvilken tjenesteplan du har valgt og antall sider som faktisk skrives ut i løpet av måneden (se avsnitt 6 – Velge en tjenesteplan). Når du starter et abonnement, fortsetter du å bli belastet i samsvar med denne avtalen til du avslutter abonnementet for hver skriver som er registrert.

VIKTIG: FØR DU KJØPER TJENESTEN MÅ DU LESE NØYE GJENNOM «TJENESTEVILKÅR for Instant Ink» («AVTALEN») OG TJENESTEBESKRIVELSE for Instant Ink I AVSNITTET «SLIK FUNGERER DET» PÅ WWW.HPINSTANTINK.COM, DA DISSE STYRER DIN BRUK AV TJENESTEN. VI OPPFORDRER DEG TIL Å SKRIVE UT ELLER LAGRE EN PDF-KOPI AV HELE DETTE DOKUMENTET OG REFERERE TIL DET MENS DU BRUKER TJENESTEN. DU MOTTAR OGSÅ DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE VIA E-POST NÅR DU GODTAR.

TJENESTEN ER IKKE TILGJENGELIG OVERALT (SE «HVOR ER INSTANT INK TILGJENGELIG» I DELEN VANLIGE SPØRSMÅL PÅ WWW.HPINSTANTINK.COM).

DENNE AVTALEN ER MELLOM DEG OG FØLGENDE HP-ENHET ELLER DENS ETTERFØLGERE («HP»):

HP-ENHET: HP NORGE AS (“HP”)

HP-adresse: Rolfsbuktveien 4A. 6. etasje, 1364 Fornebu, Norway
Organisasjonsnummer: 914908566

Telefon for HP-kundestøtte: 23 50 20 26

FOR Å KUNNE KJØPE OG BRUKE TJENESTEN MÅ DU HA LEST OG GODTATT DENNE AVTALEN, OG DU MÅ SAMTYKKE I Å VÆRE JURIDISK BUNDET AV DISSE VILKÅRENE, INKLUDERT VILKÅRENE FOR GEBYR FOR EKSTRA SIDER, KRAV OM INTERNETT-TILKOBLING FOR SKRIVEREN, HPS RETT TIL Å ØKE PRISENE OG VILKÅRENE FOR KANSELLERING.

DU KAN GÅ GJENNOM, LAGRE ELLER SKRIVE UT ALLE DELER AV DISSE VILKÅRENE. VI OPPFORDRER DEG TIL Å SKRIVE UT EN KOPI AV HELE DETTE DOKUMENTET OG REFERERE TIL DET MENS DU BRUKER TJENESTEN.

INNHOLD

1. INNSAMLING AV DATA.

2. AVTALE OM ELEKTRONISK KONTRAKT.

3. ENDRINGER I DENNE AVTALEN OG TJENESTEN.

4. DINE ERKLÆRINGER OG FORPLIKTELSER.

5. TJENESTEKRAV.

6. VELGE EN TJENESTEPLAN.

7. BETALE FOR TJENESTEN.

8. ADMINISTRERE TJENESTEN.

9. KANSELLERING.

10. HP INSTANT INK-KAMPANJER.

11. GENERELLE VILKÅR.

 1. INNSAMLING AV DATA.
 1. Personopplysninger. Innsamling og bruk av personopplysninger skal reguleres av HPs personvernerklæring som du finner på www.hp.com/go/privacy.

 2. Ekstern overvåking. HP må kunne fjernovervåke (1) skriverens sideantall og status for rekvisita samt (2) din bruk av tjenesten for å sikre at du mottar den forespurte tjenesten, for å forhindre uautorisert bruk av kontoen din og for å forbedre din opplevelse med HP-produkter og -tjenester. Fjernovervåkning kan omfatte at én eller flere av følgende leveres til HP: sidetall, typer dokumenter som er skrevet ut (f.eks. Word, PowerPoint, PDF, JPEG osv.), typer enheter som startet utskriftsjobber, skriverens serienummer, patroninformasjon (f.eks. status for originale HP-patroner/kassetter og om patronen/kassetten var ny eller brukt på tidspunktet for siste innsetting i skriveren) og andre lignende data relatert til tjenesten din, som HP kan legge til.

 3. Deling av personopplysninger. For å kunne levere denne tjenesten til deg og optimalisere opplevelsen din må HP også dele personopplysninger med enten HP-forhandleren som du fikk registreringsnøkkelen, PIN-koden eller kampanjekoden for tjenesten fra, eller HP-forhandleren som du kjøpte den kvalifiserte skriveren fra. Dine personopplysninger blir behandlet i henhold til retningslinjene for personvern for de andre selskapene, som kan avvike fra HPs retningslinjer og praksis. For formålene i dette avsnittet omfatter «personopplysninger» navnet ditt, leveringsadresse, by, område, postnummer, provins, e-post, skrivermodell, skriverens serienummer, registreringskort, PIN-kode, kampanjekode, serienummer, tjenesteplanen du abonnerer på, registreringsdato for tjenesten og forhandleren der registreringsnøkkelen eller kampanjekoden for tjenesten ble distribuert.

 1. AVTALE OM ELEKTRONISK KONTRAKT.

  Du godtar en elektronisk kontrakt med HP. Det betyr at når du klikker på knappen for å fullføre kjøpet av tjenesten, samtykker du i alle vilkår i denne avtalen, med det formål å inngå en kontrakt med HP. I tillegg kan HP kommunisere med deg via e-post, tekstmelding, meldinger på skriveren og/eller datamaskinen din («Tjenestekonto») eller ved å legge ut meldinger på www.hpinstantink.com («Nettstedet») eller på tjenestekontosiden din («Dashbordet»). Du samtykker i at alle slike varsler, informasjon og annen kommunikasjon som HP gir deg elektronisk, overholder eventuelle juridiske krav til at slik kommunikasjon skal foregå skriftlig. Kostnader forbundet med din opprettholdelse av en e-postkonto eller mulighet for å motta tekstmeldinger er ditt ansvar og inngår ikke i tjenesten.

 1. ENDRINGER I DENNE AVTALEN OG TJENESTEN.

  HP kan endre denne avtalen eller hvilken som helst del, versjon eller funksjon av tjenesten (inkludert, uten begrensning, tjenesteplanene, avgiftene og kampanjene for tjenesteplanene, alt som definert nedenfor) når som helst, for å:

 1. gjenspeile endringer i HPs teknologi / andre systemer;

 2. gjenspeile endringer i reguleringer, lovgivning eller avgjørelser tatt av ombud;

 3. implementere nye tjenestetilbud, kampanjer eller programmer som gjøres tilgjengelige;

 4. gjennomføre mindre justeringer og forbedringer. Disse endringene vil ikke påvirke din bruk av tjenesten;

 5. gjenspeile endringer i HPs kostnader; og

 6. alle andre gyldige årsaker,

 7. med tretti (30) dagers forvarsel til deg, ved å legge ut en melding om endringen på nettstedet. HP kan også sende deg, på e-postadressen eller tekstmeldingsnummeret som er angitt på dashbordet ditt, varsler om slike endringer. Ved å fortsette å bruke tjenesten etter at endringen trer i kraft (dvs. etter tretti (30) dager etter at slike varsler er lagt ut eller sendt), indikerer du at du har godtatt den modifiserte avtalen. Hvis du ikke godtar avtalen med endringer, må du ikke fortsette å bruke tjenesten, og du må si den opp ved å følge anvisningene i avsnitt 9 («Kansellering») nedenfor. I tillegg kan HP suspendere tjenesten til deg, nekte å levere tjenesten til deg eller kansellere din bruk av tjenesten, og kan endre, suspendere eller kansellere tjenesten (eller hvilken som helst versjon, del eller funksjon av tjenesten) i samsvar med vilkårene i avsnitt 9.b («Kansellering av HP»).

  Vi vil gjøre vårt beste for å legge ut tidligere versjoner av denne avtalen, hvis noen, for en periode på 36 måneder. Vi vil også sende deg en e-post med vilkårene.

 1. DINE ERKLÆRINGER OG FORPLIKTELSER.

  Ved å kjøpe tjenesten erklærer du følgende:

 1. Alder og bosted. Du er minst atten (18) år, bor i et land innenfor EØS, Storbritannia eller Sveits, og du har oppgitt en leveringsadresse i et land innenfor EØS, Storbritannia eller Sveits, og du har juridisk rettighet, kapasitet og autoritet til å inngå denne avtalen med HP og bli juridisk bundet av vilkårene, og om aktuelt er du behørig autorisert av din arbeidsgiver til å inngå denne kontrakten på vegne av arbeidsgiveren;

 2. Ingen offentlig sektor. Du kan ikke kjøpe tjenesten i din rolle som ansatt i offentlig sektor eller ellers for bruk av tjenesten til noe statlig formål;

 3. All informasjon du har gitt til HP eller HPs autoriserte forhandlere («HP-forhandlere») i forbindelse med tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, personopplysninger (inkludert, men ikke begrenset til: ditt navn, adresse og betalingskortnummer og utløpsdato, annen informasjon om betalingsmåter og kontoinformasjon for e-post eller tekstmeldinger), er sann, riktig og komplett, og du vil melde fra til HP eller HP-forhandleren, hvis aktuelt, om eventuelle endringer i disse opplysningene;

 4. Tjenesten kjøpes av deg til din personlige bruk, ikke for videresalg, videredistribusjon eller annen deling med andre parter, og du erklærer at du ikke vil bruke tjenesten på vegne av andre der du tar et gebyr (f.eks. i forbindelse med noen type utskrifts- eller kopieringsvirksomhet);

 5. Du skal ikke misbruke tjenesten eller på annen måte delta i ulovlige aktiviteter med hensyn til tjenesten, og du erklærer at du, og ikke HP, er ansvarlig for alt som skrives ut når du bruker tjenesten;

 6. Du er ansvarlig for handlingene til andre personer som bruker tjenestekontoen din, dashbordet ditt eller på annen måte bruker tjenesten din; og

 7. Du er ansvarlig for all bruk av tjenestekontoen din og vil gjøre HP skadesløs og frata HP alt ansvar med hensyn til alle krav, forpliktelser, tap og andre kostnader som oppstår som følge av ditt brudd på denne avtalen eller på annen måte relatert til din bruk av tjenesten, abonnementsrekvisitaene, kampanjetilbudet eller nettstedet. HP forbeholder seg retten til å påta seg utelukkende forsvar av og kontroll over enhver sak som ellers er gjenstand for skadesløsholdelse fra deg, og å gjøre det vil ikke fravike dine forpliktelser for skadesløshet.

 1. TJENESTEKRAV.
 1. E-post og HP Smart-konto kreves. Du må på egen bekostning ha en gyldig e-postkonto eller, hvis aktuelt, mulighet til å motta varsler og annen informasjon om tjenesten på SMS. For å kunne kjøpe og motta tjenesten, må du opprette og vedlikeholde en HP Smart-konto («HPS-konto»). Du administrerer og betaler for tjenesten din via dashbordet. Du kan få tilgang til dashbordet ditt via HPS-kontoen din på https://hpinstantink.com/signin.

 2. En HP-skriver kompatibel med tjenesten kreves. For å kunne bruke tjenesten må du ha en HP-skriver som er kompatibel med tjenesten. For en liste over HP-skrivere som er kompatibel med tjenesten, kan du se koblingen «Sjekk om HP-skriveren din fungerer med Instant Ink» på www.hpinstantink.com. Du tillater uttrykkelig HP å endre, reparere, oppdatere eller på annen måte endre skriverens programvare, fastvare eller programmering eksternt, uten varsel til deg, for å kunne levere tjenesten til deg eller for å overholde gjeldende lover. Med mindre annet er angitt, leveres programvare eller fastvare som lastes ned til skriveren din, eller som på andre måter leveres til deg for å aktivere tjenesten, i henhold til lisensvilkårene for programvaren som fulgte med skriveren, eller i henhold til bruksvilkårene for HP Smart, der det er aktuelt.

 3. Skriveren må være koblet til Internett. For å kunne bruke skriveren uten avbrudd må skriveren være tilkoblet Internett. Denne internettjenesten leveres ikke av HP, og du må anskaffe og betale for den selv. Forhør deg med internettleverandøren din om mulige avgifter for databruk på Internett, og om andre avgifter som eventuelt gjelder. Du er ansvarlig for å anskaffe og vedlikeholde, for egen regning, alt av utstyr og tjenester som trengs for å få tilgang til og bruke tjenesten. Hvis skriveren ikke er koblet til Internett, deaktiveres rekvisitaene for abonnementet (som definert i avsnitt d nedenfor), og du vil ikke kunne bruke dem for å skrive ut. Du vil imidlertid fortsatt måtte betale for tjenesten, i henhold til avsnitt 7 («Betale for tjenesten»). For å reaktivere deaktiverte rekvisita må du koble skriveren til Internett og holde den tilkoblet. Hvis du trenger hjelp, kan du kontakte HPs kundestøtte på telefonnummeret til HPs kundestøtte som er angitt i begynnelsen av denne avtalen, eller gå til www.hp.com/go/instantinksupport. for hjelp. Hvis skriveren ikke kan kobles til Internett, vil det også påvirke HPs mulighet til å sende deg enkelte meldinger (inkludert, men ikke begrenset til, de som beskrives i avsnitt 7 «Betale for tjenesten»), og det vil også føre til at du ikke faktureres for tjenesten til riktig tid.

 4. Abonnementsrekvisita levert til deg.

  1. HP kan kommunisere med deg via e-post, tekstmelding, meldinger på skriveren og datamaskinen («tjenestekonto»). Status for HP-patroner/kassetter som er inkludert som en del av et kjøp av en skriver, endres ikke, med mindre, eller før, du aktiverer tjenestekontoen din. Når du har opprettet tjenestekontoen din, vil tjenesten automatisk gjenkjenne og aktivere HP-patronen/kassetten som en «abonnementspatron/-kassett». Hvis skriveren du kjøpte, ble levert med abonnementsrekvisita, må du gå nøye gjennom det medfølgende skriftlige materialet. Aktiverte abonnementsrekvisita kan bare brukes sammen med tjenesten. HP vil deretter sende deg ytterligere abonnementsrekvisita slik at du kan fortsette å skrive ut ved hjelp av tjenesten. Hvis ingen vanlige HP-patroner eller abonnementsrekvisita fulgte med den tjenestekompatible skriveren du kjøpte, vil HP sende abonnementsrekvisita til deg etter at du har opprettet tjenestekontoen din.

  2. Du må sikre at HP har riktig postadresse, slik at HP kan levere abonnementsrekvisitaene til deg via tjenesten. Du holdes fullstendig ansvarlig for abonnementsrekvisita som sendes til postadresser som vises i tjenestekontoen din som du ikke har oppdatert, og du må refundere HP for eventuelle kostnader forbundet med feilen. Gå til dashbordet for å oppdatere den gjeldende postadressen ved behov, eller kontakt HPs kundestøtte via telefonnummeret som er angitt i begynnelsen av denne avtalen, eller gå til www.hp.com/go/instantinksupport for hjelp.

  3. Som mellom deg og HP, beholder HP alle eierskapsrettigheter og interesser i abonnementsrekvisitaene. HP leverer abonnementsrekvisitaene til deg kun for å muliggjøre din bruk av tjenesten. Abonnementsrekvisitaene vil kun fungere med skriveren som er angitt i tjenestekontoen din; Du har ikke lov til (i) å bruke abonnementsrekvisitaene med noen annen skriver (inkludert, men ikke begrenset til, andre skrivere som du kan ha registrert under tjenesten), (ii) bruke abonnementsrekvisitaene utenfor tjenestens omfang (med mindre HP uttrykkelig tillater noe annet) eller (iii) selge abonnementsrekvisitaene eller på annen måte gi dem til andre.

  4. Mens du bruker tjenesten, samtykker du i at du ikke skal fjerne en abonnementspatron/-kassett fra skriveren og erstatte den med en ny abonnementspatron/-kassett før du blir bedt om det av skriveren eller hvis utskriftskvaliteten blir redusert. Skriveren rapporterer automatisk nivåene til abonnementsrekvisitaene til HP, slik at HP kan levere nye abonnementsrekvisita til deg i tide.

  5. Når tjenesten din av en eller annen grunn kanselleres, deaktiverer HP abonnementsrekvisitaene eksternt, og du kan ikke lenger skrive ut med abonnementsrekvisitaene. I et slikt tilfelle må du kjøpe en vanlig HP-patron/kassett som er kompatibel med skriveren, for å kunne fortsette å skrive ut.

 5. Du må returnere abonnementsrekvisita til HP. Du samtykker i å returnere alle brukte abonnementsrekvisita til HP ved å følge anvisningene for retur og ved å bruke materiellet som du har fått fra HP (hvis noe). Uten å begrense det foregående må du returnere abonnementsrekvisitaene til HP når (i) abonnementsrekvisitaene fjernes fra skriveren, eller hvis du ellers slutter å bruke dem, (ii) tjenesten din kanselleres av en hvilken som helst grunn eller (iii) HP på annen måte ber deg om å returnere abonnementsrekvisitaene til HP. Du samtykker i å ikke inkludere andre elementer enn abonnementsrekvisitaene i ferdigfrankerte returkonvolutter fra HP som du sender tilbake til HP. Du påtar deg alt ansvaret for alle rekvisita du returnerer til HP på en måte som ikke samsvarer med HPs anvisninger. Du påtar deg ansvaret for å sikre at rekvisita som ikke returneres til HP, blir håndtert i henhold til all gjeldende miljølovgivning.

 6. Skadede abonnementsrekvisita. Kontakt HP på telefonnummeret som er oppført øverst på denne siden hvis en abonnementspatron/-kassett er skadet, lekker eller på annen måte ser ut til å kreve spesialhåndtering, så vil HP gi deg instruksjoner for hvordan du returnerer patronen og får en erstatning.

 1. VELGE EN TJENESTEPLAN.
 1. Velge en tjenesteplan. Når du oppretter tjenestekontoen din, velger du en av tjenesteplanene som tilbys (hver er en «tjenesteplan») beskrevet i avsnittene «SLIK FUNGERER DET», «PLANENE» og «VANLIGE SPØRSMÅL» på www.hpinstantink.com («tjenestebeskrivelse»). Hver tjenesteplan gir deg tillatelse til å skrive ut angitt antall sider («tjenesteplan-sider») under hver periode på én (1) måned («månedsperiode») for et angitt gebyr («gebyr for tjenesteplanen»). Sider som skrives ut utover dette antallet, faktureres i blokker med tilgjengelige sider som beskrevet i Din tjenesteplan («flere sett»). Den første månedsperioden begynner den dagen skriveren oppdager en aktivert abonnementspatron/-kassett for første gang («første bruk»), og hver neste månedsperiode begynner på samme kalenderdag for hver måned. Hvis din første månedsperiode begynte på en dag som ikke inngår i en påfølgende måned, vil månedsperioden i en slik påfølgende måned begynne på den siste dagen i denne måneden. Tjenesten fortsetter på månedlig basis til tjenesten blir kansellert som beskrevet i avsnitt 9 «Kansellering».

 2. Utskriftside. EN «UTSKRIFTSIDE» ER EN SIDE SOM SKRIVEREN HAR UTFØRT NOE FORM FOR UTSKRIFT PÅ. UTSKRIFT PÅ BEGGE SIDER AV SAMME ARK REGNES SOM TO (2) SIDER. En side er typen og størrelsen på mediet som er referert til i skriverens spesifikasjoner. HP kan frafalle gebyrer for tjenesteplanen i forbindelse med visse kampanjetilbud. Se de aktuelle vilkårene for ytterligere informasjon.

 3. Flere skrivere i tjenestekontoen din. Du kan registrere flere skrivere, opptil totalt ti (10) skrivere under tjenesten i én eller flere tjenestekontoer. Uansett om flere skrivere er under én eller flere servicekontoer, blir du fakturert separat for hver skriver. Se avsnitt 7 «Betale for tjenesten» for faktureringsdetaljer.

 4. Overførte sider. Når du ikke skriver ut alle sider du har blitt tildelt av tjenesteplanen (eller sider i et ekstra sett du har kjøpt) i løpet av en månedsperiode («inkluderte sider»), overføres ubrukte inkluderte sider («overførte sider») som vil være tilgjengelig for senere bruk, forutsatt at det totale antallet overførte sider du kan overføre i begynnelsen av hver månedsperiode, er begrenset til tre ganger for blekk og to ganger for toner av den månedlige tildelingen av tjenesteplansider for den måneden. Eventuelle ekstra ubrukte sider som overskrider denne grensen, blir ikke overført og går tapt ved slutten av månedsperioden. Så det totale antallet sider du kan ha tilgjengelig i begynnelsen av en månedsperiode er 4 ganger for blekk og 3 ganger for toner av sider tildelt av tjenesteplanen på det tidspunktet (dvs. tjenesteplanens tildeling pluss 3 ganger for blekk og 2 ganger for toner som har blitt tildelt av tjenesteplansider som overførte sider). Kampanjer kan føre til variasjoner i behandlingen eller tilgjengeligheten av overførte sider i gjeldende vilkår og betingelser for kampanjen.

 5. Ingen overføring av tjenesten. Du kan ikke overføre tjenesten din til en annen person eller juridisk enhet.

 6. Bytting av skrivere. Du kan bare overføre tjenesten til en annen skriver gjennom HP Instant Ink-prosessen for bytte av skriver. HP Instant Ink-prosessen for bytte av skriver finnes på dashbordet og/eller når du aktiverer den nye skriveren.

 7. Bruk av registreringsnøkkel og forhåndsbetalt kode. Hvis du kjøpte eller mottok en registreringsnøkkel eller PIN-kode for tjenesten fra en HP-forhandler eller HP, må du bruke den innen det angitte tidspunktet hvis noe tidspunkt er satt, og i henhold til alle andre instruksjoner som medfølger en slik registreringsnøkkel eller PIN-kode for å kjøpe tjenesten. HP er ikke ansvarlig for et tapt eller stjålet registreringskort eller verdikort. Når du skriver inn nøkkel-/PIN-koden, blir kortets fulle verdi innløst. Når kortet er innløst, blir kortverdien kreditert til tjenestekontoen din og lagt til i tjenesteavgiften. Deretter blir betalingskortet ditt belastet for påfølgende måneder.

 1. BETALE FOR TJENESTEN.
 1. Påbegynnelse av belastning for tjenesten og faktureringsperioder. Med mindre annet er spesifisert i en kampanje som beskrevet i avsnitt 10 («Kampanjer for Instant Ink-planer») nedenfor:

  1. Når du oppretter tjenestekontoen din, skal du gi HP en gyldig, godtatt betalingsmåte som du vil bruke for å betale for tjenesten, for eksempel et gyldig betalingskort («betalingsmåte»);

  2. den månedlige faktureringsperioden («faktureringsperiode») for tjenesten starter på datoen for første gangs bruk (som definert i avsnitt 6 «Velge en tjenesteplan»);

  3. Fra og med én måned etter første gangs bruk vil du bli belastet via betalingsmåten din for en månedsperiode (som definert i avsnitt 6.a over) for (i) beløpet for gebyret for tjenesteplanen og (ii) eventuelle gebyrer for ekstra sider utenfor tjenesteplanen («gebyr for ekstra sider») (samlet, «månedsgebyret»). Både gebyret for tjenesteplanen og gebyret for ekstra sider inkluderer moms.

   For eksempel, hvis første gangs bruk er 1. januar, blir du belastet via betalingsmåten din 1. februar eller senere for det månedsgebyret for januar. Hvis første gangs bruk er 1. februar, blir du belastet via betalingsmåten din 1. mars eller senere for det månedsgebyret for februar.

  4. Hvis du løser inn verdien for et gyldig gavekort, verdikort, tilbud eller kampanje i tjenestekontoen din, trekker HP den innløste verdien fra månedsgebyret før betalingsmåten din belastes for resterende beløp, med mindre andre aktuelle vilkår gjelder.

  5. Med mindre noe annet er angitt separat, blir du hver måned du skriver ut mer enn antallet sider inkludert i tjenesteplanen din, pluss eventuelle overførte sider, belastet for gebyret for ekstrasett med sider, inkludert moms. For blekk, hvis for eksempel tjenesteplanen gir deg femti (50) sider å skrive ut for et gebyr på 34 kr og deretter 12 kr for hvert sett med ti (10) ekstra sider, og hvis du skriver ut totalt sekstiseks (66) sider i en månedsperiode der du ikke hadde noen overførte sider tilgjengelig, blir du belastet via betalingsmåten månedsgebyret på 34 kr pluss 24 kr i gebyr for ekstra sider, totalt 58 kr, inkludert moms.

  6. Unnlatelse av å koble skriveren til Internett kan føre til forsinkelser i å belaste betalingsmåten for deler av månedsgebyret. HP fortsetter å belaste deg via betalingsmåten din på månedlig basis for månedsgebyret til tjenesten blir kansellert av deg eller HP.

  7. I tilfelle HP ikke klarer å innhente betaling fra betalingsmåten på tidspunktet betalingen forfaller, kan HP midlertidig stoppe din tilgang til tjenesten, og abonnementsrekvisitaene slutter å fungere til betaling kan innkreves; hvis HP ikke kan motta betaling fra deg, kansellerer HP tjenesten og vil si opp denne avtalen i henhold til avsnitt 9 («Kansellering»).

  8. Du kan få tilgang til betalingsinformasjonen din på dashbordet. Du er ansvarlig for alle sidene som skrives ut på skriveren din mens du bruker tjenesten, uansett om du spesifikt autoriserte utskrift av disse sidene eller ikke.

 2. Prisøkninger. HP kan øke eller på annen måte endre gebyret for tjenesteplanen og gebyrer for ekstra sett med sider, og legge til ekstra gebyrer for enhver tjenesteplan, eller på annen måte endre eller legge til tjenesteplaner når som helst etter HPs eget skjønn med forhåndsvarsel til deg i samsvar med avsnitt 3 («Endringer i denne avtalen og tjenesten»). Slike endringer i gebyrer for tjenesteplanen, gebyrer for ekstra sett med sider og eventuelle andre avgifter trer i kraft tidligst i begynnelsen av neste månedsperiode som begynner tretti (30) dager etter HPs kunngjøring av endringene eller tilleggene i samsvar med avsnitt 3 («Endringer i denne avtalen og tjenesten»).

 3. Betalingsbehandling. HP bruker en ekstern betalingsekspeditør til å fakturere og behandle betalinger for tjenesten. Betalingsbehandlingen er underlagt eventuelle ytterligere vilkår og retningslinjer fra betalingsekspeditøren. HP forbeholder seg retten til å bytte eller legge til eksterne betalingsekspeditører, etter eget forgodtbefinnende.

 1. ADMINISTRERE TJENESTEN.
 1. Dashbordet ditt. Detaljene for tjenesten vises på dashbordet ditt. Dashbordet viser, blant annet, gjeldende status for skrivere under tjenesten, antall sider som er brukt, og betalingsstatus.

 2. Kundestøttesenter. Hvis du trenger hjelp med tjenesten eller tjenestekontoen din, eller har spørsmål angående månedsavgifter eller faktureringsprosessen, kan du kontakte HPs kundestøtte på telefonnummeret som er angitt i begynnelsen av denne avtalen, eller www.hp.com/go/instantinksupport.

 3. Endre tjenesteplan. Du kan endre valg av tjenesteplan ved å følge instruksjonene på dashbordet. Nedgradering av serviceplanen trer i kraft fra begynnelsen av den neste månedsperioden og gjelder ikke med tilbakevirkende kraft. Oppgradering av planen vil tre i kraft etter ditt eget skjønn, enten (1) umiddelbart og endringene gjelder med tilbakevirkende kraft for den nåværende faktureringsperioden, eller (2) fra begynnelsen av neste faktureringsperiode. Når du har endret tjenesteplanen din, vil grensen for overførte sider beregnes basert på den nye tjenesteplanen fra den første månedsperioden for den nye tjenesteplanen. For å se nåværende tjenesteplan og andre detaljer kan du gå til dashbordet.

 1. KANSELLERING.
 1. Kansellering utført av deg. Du kan når som helst kansellere tjenesten din på nettet på www.hpinstantink.com eller ved å ringe HP-kundestøtten på telefonnummeret for HP-kundestøtte nevnt i begynnelsen av denne avtalen, og tjenesten blir da avsluttet siste dag i din nåværende månedsperiode. Hvis for eksempel den gjeldende månedsperioden går fra 15. januar til 15. februar, og hvis du sender en kanselleringsforespørsel til HP den 30. januar, blir tjenesten din avsluttet fra og med 15. februar. Betalingsmåten din blir belastet for det totale beløpet for siste månedsperiode, og ingen refusjoner blir utstedt for tjenesteplan-sider eller overførte sider som du ikke skrev ut i løpet av forrige månedsperiode. Selv om du fjerner abonnementsrekvisita fra skriveren din, ikke skriver ut og/eller ikke kobler skriveren din til Internett, medfører ikke dette at tjenesten din kanselleres eller at betalingssyklusene stopper.

 2. Kansellering utført av HP.

  1. Kansellering etter rimelig varsel. I tillegg til HPs rettigheter under avsnitt 3 («Endringer i denne avtalen og tjenesten»), kan HP kansellere tjenesten når som helst som en følge av:

   1. (a) endringer i teknologi / andre systemer,

   2. (b) endringer i lovkrav, lovendringer eller ombudsmannsavgjørelser,

   3. (c) endringer i HPs kostnader,

   4. (d) at tjenestekontoen din er inaktiv i mer enn 12 sammenhengende måneder,

   5. (e) at HP slutter å levere tjenesten eller en bestemt versjon, del eller funksjon av tjenesten,

   6. (f) en hvilken som helst annen grunn som tillatt i gjeldende lov,

    med minst 30 (tretti) dagers varsel til deg via e-postadressen eller, hvis aktuelt, nummeret for tekstmelding som er oppført på dashbordet.

  2. Gyldig kansellering. HP kan kansellere tjenesten og denne avtalen når som helst umiddelbart etter varsel til deg på e-postadressen eller, hvis aktuelt, nummeret for tekstmelding som er oppført på dashbordet, hvis du bryter vilkårene i denne avtalen (inkludert, men ikke begrenset til, manglende betaling for tjenesten eller hvis du ikke lenger har en gyldig betalingsmåte) og du ikke retter opp dette vilkårsbruddet innen sju (7) dager etter at du har blitt varslet skriftlig om detaljene.

   Kansellering utført av HP per det ovennevnte vil gjøre deg berettiget til refusjon av eventuell forskuddsbetaling.

 3. Konsekvenser av kansellering. Du samtykker i at HP ikke vil ansvarlig overfor deg for kansellering av tjenesten eller nektelse av tilgang til tjenesten eller nettstedet. Ved kansellering av tjenesten for en av grunnene som er nevnt i denne avtalen, vil eventuelle rettigheter som er gitt deg i henhold til denne avtalen, opphøre, og du må umiddelbart opphøre all bruk av tjenesten og returnere abonnementsrekvisitaene til HP som beskrevet i avsnitt 5.e («Du må returnere abonnementsrekvisita til HP»). Videre vil ethvert kampanjeinsentiv du har opptjent i henhold til kampanjen for verving av venner, utløpe ved kansellering av tjenesten din.

 4. Obligatorisk rett til å trekke deg. Hvis du er forbruker, vil ikke de ovennevnte rettighetene påvirke dine lovpålagte rettigheter til å trekke deg fra kontrakter som er inngått eksternt. Du har rett til å trekke deg fra denne avtalen, uten å måtte oppgi grunn, innen 14 dager etter avtalen ble inngått. Du har rett til å informere oss i henhold til prosessen beskrevet i avsnitt 9.a ovenfor eller ved å bruke avbestillingsskjemaet nedenfor. Hvis du forhåndsbetalte den første måneden med tjenesten ved å kjøpe et Instant Ink-kort fra HP Store eller en HP-forhandler på Internett, kan du benytte deg av retten til å trekke deg og få tilbakebetalt et beløp som tilsvarer det du har forhåndsbetalt. Hvis du handler på nett gjennom HP Store, må du følge anvisningene du finner på HP Stores nettside. Hvis du handler på nett fra en HP-forhandler, er det forhandlerens avbestillingsvilkår som gjelder.

 5. Kanselleringsskjema

  (Du må bare fylle ut og sende dette skjemaet tilbake hvis du ønsker å trekke deg fra kontrakten)

  Til HP Norge AS, Rolfsbuktveien 4A. 6. etasje, 1364 Fornebu, Norge:

  Jeg/vi (*) varsler herved at jeg/vi (*) trekker meg/oss fra min/vår (*) salgskontrakt for følgende levering av følgende tjeneste,

  Bestilt (*) / mottatt (*),

  Forbrukers navn,

  Forbrukers adresse,

  Instant Ink-kontonummer

  [*] Slett som nødvendig

 1. HP INSTANT INK-KAMPANJER.

  HP kan fra tid til annen tilby HP INSTANT INK-kampanjer («kampanjer») til personer som abonnerer på tjenesten, dette er i tillegg til tjenesten beskrevet i denne avtalen. Hver kampanje kan være underlagt ytterligere vilkår og betingelser som blir gjort tilgjengelig for deg før du deltar i kampanjen. Med mindre annet er angitt i vilkårene for en kampanje, skal hver slik kampanje være underlagt vilkårene i denne avtalen. Ytterligere vilkår for kampanjer oppdateres i den vedlagte kampanjeplanen.

 1. GENERELLE VILKÅR.
 1. TJENESTEGARANTI. HP LEVERER TJENESTEN VED HJELP AV ALLMENT ANERKJENTE KOMMERSIELLE PRAKSISER OG STANDARDER. DU SAMTYKKER I Å GI RASKT VARSEL OM EVENTUELLE PROBLEMER MED TJENESTEN, OG HP VIL LEVERE TJENESTER SOM IKKE INNFRIR DENNE STANDARDEN, PÅ NYTT. HVIS DU ER EN FORBRUKER SOM FÅR TJENESTEN FRA EN MEDLEMSSTAT AV DET EUROPEISKE ØKONOMISKE OMRÅDET, SVEITS ELLER STORBRITANNIA: HP SKAL INNFRI ALLE LOVFESTEDE GARANTIER SOM PÅKREVD AV GJELDENDE LOV.

  ANSVARSFRASKRIVELSE: SÅ LANGT DET ER TILLATT AV LOVEN, GIR IKKE HP NOEN ANNEN GARANTI FOR TJENESTEN, ABONNEMENTSPATRONENE, KAMPANJER, DASHBORDET OG NETTSTEDET OG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE ANDRE GARANTIER (UTTRYKT, UNDERFORSTÅTT, LOVFESTET ELLER ANNEN) RELATERT DERTIL, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTT GARANTI OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, EIENDOMSRETT OG IKKE-KRENKELSE. UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE, SÅ LANGT DET ER TILLATT AV LOVEN, GARANTERER IKKE HP AT TJENESTEN, ABONNEMENTSPATRONENE, KAMPANJENE, DASHBORDET ELLER NETTSTEDET VIL VÆRE UAVBRUTTE, FEILFRIE ELLER VIRUSFRIE.

 2. IMMATERIELLE RETTIGHETER. Du vil ikke i kraft av denne avtalen oppnå noen rett til opphavsrett, patenter, forretningshemmeligheter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter som eies av HP. HP beholder eksklusivt eierskap av tjenesten, abonnementsrekvisita, kampanjer, dashbordet og nettstedet og vil eie alle immaterielle rettigheter, eierskap og interesse av ideer, konsepter, kunnskap, dokumentasjon og teknikker knyttet til tjenesten, abonnementsrekvisita, kampanjer, dashbord og nettstedet. Instant Ink-planer, HP og ethvert annet produkt eller tjenestenavn, slagord eller logoer som finnes i eller på tjenesten, abonnementsrekvisita, kampanjer, dashbord eller nettstedet, er varemerker for HP eller HPs lisensgivere og kan ikke kopieres, imiteres eller brukes, helt eller delvis, uten å få skriftlig tillatelse fra HP eller varemerkeeieren på forhånd. Du kan ikke bruke metatagger eller annen skjult tekst som bruker varemerker for HP uten å få skriftlig tillatelse fra HP på forhånd.

 3. BEGRENSNINGER FOR STRAFFEANSVAR OG OPPREISNING. I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET SKAL HP, DERES ETTERFØLGERE ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR KOSTNADER I FORBINDELSE MED NEDETID, TAPT PROFITT, TAPTE INNTEKTER ELLER TAPTE DATA ELLER ANNET INNHOLD, ELLER EVENTUELLE INDIREKTE, SPESIELLE, UTILSIKTEDE, KONSEKVENSIELLE KOSTNADER ELLER SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER PÅ NOEN SOM HELST MÅTE KNYTTET TIL TJENESTEN, ABONNEMENTSPATRONENE, KAMPANJER, DASHBORDET ELLER NETTSTEDET, ENTEN DET ER BASERT PÅ KONTRAKT, TORT, STATUTTER ELLER ANDRE JURIDISKE TEORIER, SELV OM HP, DERES ETTERFØLGERE ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER HAR BLITT ADVART OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE, SÅ LANGT HP, DERES ETTERFØLGERE ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER KAN HOLDES JURIDISK ANSVARLIG TIL DEG, ER DERES MAKSIMALE SAMLET ANSVARLIGHET TIL DEG BEGRENSET TIL [€]/[£]/[$] 10 ELLER BELØPET FOR MÅNEDSAVGIFTEN DU BETALER TIL HP FOR TJENESTEPLANEN FOR PERIODEN PÅ TRE MÅNEDER UMIDDELBART FØR DATOEN DER KRAVET OPPSTOD ELLER BELØPET SOM ER DET MINSTE BELØPET TILLATT SOM EN SLIK BEGRENSNING FOR ANSVAR. I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET ER RETTSMIDLENE SOM ER ANGITT I DENNE AVTALEN, DINE ENESTE RETTSMIDLER. DETTE VILKÅRET BEGRENSER IKKE NOEN AV PARTENES ANSVAR FOR: DØDSFALL ELLER KROPPSSKADE FORÅRSAKET AV UAKTSOMHET; SVINDEL; ALT ANSVAR SOM IKKE KAN UTELUKKES ELLER BEGRENSES AV GJELDENDE LOV.

 4. TIL TROSS FOR BESTEMMELSENE OVENFOR, HVIS DU ER EN FORBRUKER SOM FÅR TJENESTEN FRA EN MEDLEMSSTAT AV DET EUROPEISKE ØKONOMISKE OMRÅDET, SVEITS ELLER STORBRITANNIA, gjelder følgende vilkår:

  1. HP er ansvarlig for deg eller for påregnelig tap og skade forårsaket av HP. Hvis HP ikke overholder denne avtalen, er HP ansvarlig for tap eller skade som du lider som et påregnelig resultat av at HP bryter denne avtalen eller at HP ikke leverer en rimelig tjeneste eller evne, men HP skal ikke være ansvarlige for tap eller skade som ikke er påregnelig. Tap eller skade er påregnelig enten det er åpenbart at det vil skje eller hvis, på tidspunktet avtalen ble inngått, både HP og du visste at det kunne skje, for eksempel hvis du diskuterte det med HP i løpet av salgsprosessen.

  2. HP ekskluderer eller begrenser ikke på noen måte vårt ansvar overfor deg der det er ulovlig for oss å gjøre det. Dette inkluderer dødsfall eller personskade forårsaket av uaktsomhet av våre ansatte, agenter eller underleverandører, svindel eller forledelse, brudd på de juridiske rettighetene dine under tjenesten.

  3. HP er ikke ansvarlig for bedriftstap. Hvis du bruker tjenesten for et handels-, bedrifts- eller videresalgsformål, skal ikke HP ha noe ansvar for tap av fortjeneste, forretningstap, driftsavbrudd eller tap av forretningsmuligheter.

 5. OVERHOLDELSE AV LOV, INKLUDERT EKSPORTLOV. Du samtykker i å overholde alle gjeldende lover og forskrifter. Uten å begrense det foregående er du ansvarlig for å overholde eksportkontrollover og -forskrifter («eksportlover») for USA og andre gjeldende land. Du skal overholde alle eksportlover for å sikre at tjenesten, abonnementsrekvisitaene og alt relatert materiale, inkludert men ikke begrenset til, tekniske data, ikke (1) eksporteres eller gjeneksporteres, direkte eller indirekte, i strid med eksportlover, eller (2) brukes til ethvert formål som er forbudt i henhold til eksportlover, inkludert, uten begrensning, spredning av kjernefysiske, kjemiske eller biologiske våpen. Uten å begrense det foregående godtar du at tjenesten, abonnementsrekvisitaene og relatert materiale ikke kan, i strid med eventuelle eksportlover eller andre gjeldende lover eller forskrifter, eksporteres eller gjeneksporteres (i) til noen land som boikottes av USA, eller (ii) til noen på på det amerikanske finansdepartementets liste over spesialdesignerte statsborgere eller tabellen over nektelsesordrer fra USAs handelsdepartement. Du erklærer og garanterer at du ikke befinner deg i, kontrolleres av eller er statsborger av eller bosatt i noe slikt land eller er på en slik liste.

 6. INGEN ANSVAR FOR TREDJEPARTS MATERIALER ELLER NETTSTEDER. Noe av innholdet, tilbudene, produktene, tjenestene og annet materiale som er gjort tilgjengelig via tjenesten til deg, er fra tredjeparter («materiale fra tredjeparter»), og du samtykker i at HP ikke er ansvarlig for noe tredjeparts materiale. Din bruk av tredjeparts materiale skjer på egen risiko og kan være underlagt ytterligere vilkår. I tillegg kan koblinger fra tjenesten og nettstedet gå til tredjeparters nettsteder («tredjeparters nettsteder»), og HP er ikke ansvarlig for tredjeparters nettsteder eller materiale fra tredjeparter som blir gjort tilgjengelig via dem. HPs personvernerklæring gjelder ikke på nettsteder som tilhører tredjeparter, og HP er ikke ansvarlig for deres bruk av din informasjon.

 7. GJELDENDE LOV OG NETTBASERT TVISTELØSNING. Tvister som oppstår på grunn av eller på en annen måte er knyttet til denne avtalen, enten de er basert på kontrakt, erstatning, svindel eller annen juridisk teori, skal være underlagt gjeldende lov i jurisdiksjonen du er bosatt i, uten hensyn til prinsipper for lovkonflikt («gjeldende lov»). Dine lovbestemte forbrukerrettigheter er ikke begrenset eller påvirket på noen måte av denne avtalen. Vær i tillegg oppmerksom på at hvis du har et problem som ikke løses av oss, kan du få tilgang til ODR-plattformen (Online Dispute Resolution – Nettbasert tvisteløsning) på http://ec.europa.eu/odr. ODR-plattformen er en nettbasert plattform som er utviklet spesielt for å hjelpe forbrukere som har kjøpt varer eller tjenester på nett, og som i ettertid opplever problemer med nettkjøpet. Plattformen lar kunder sende inn kontrakttvisten og utføre alternativ tvisteløsning (ADR) på nett. ODR-plattformen overfører tvistene utelukkende til ADR-organer som er oppført på de nasjonale listene for ADR-organer som overholder de bindende kvalitetskravene fastsatt i ADR-direktivet. Videre minner vi deg på at du kan kontakte HP via e-postadressen ovenfor i avsnittet «HP-enhet og kontaktdetaljer».

 8. HELE AVTALEN; RANGFØLGE. Vilkårene i denne avtalen, sammen med vilkårene i tjenestebeskrivelsen og andre HP-vilkår som det er uttrykkelig referert til i denne avtalen, eller som gjelder for tjenesten eller tjenesteplanen du har godtatt, utgjør hele forståelsen mellom deg og HP relatert til tjenesten og vil erstatte eventuell tidligere kommunikasjon, representasjon eller avtale, muntlig eller skriftlig. Ved konflikt mellom denne avtalen og (i) vilkårene i tjenestebeskrivelsen; (ii) brukervilkårene for HP Smart (www.hpsmart.com/tou); eller (iii) vilkårene for en tredjeparts fakturering og ordrebehandler, skal vilkårene i denne avtalen gjelde. Ved konflikt mellom denne avtalen og andre separate vilkår som gjelder for tjenesten (dvs. vilkår for kampanjetilbud), skal motstridende separate vilkår styre.

 9. DIVERSE. HPs unnlatelse av å utøve noen av rettighetene sine i henhold til denne avtalen utgjør ikke at HP frafaller slike rettigheter. Hvis noen av bestemmelsene i denne avtalen blir erklært ugyldig av en domstol med kompetent jurisdiksjon, skal retten forsøke å ivareta tankene bak bestemmelsen, og de andre bestemmelsene i avtalen vil forbli i full kraft. Du kan ikke tildele denne avtalen til noen andre ved lov eller på noen annen måte; HP kan tildele denne avtalen. Titlene for avsnittene i denne avtalen er kun for enkelhets skyld og har ingen juridisk virkning. Denne avtalen skal tolkes uten at det finnes sterk fortolkning i din favør eller mot HP. Uten å begrense noen annen bestemmelse i denne avtalen, er ikke HP ansvarlig for svikt i tjenesten, abonnementsrekvisitaene eller nettstedet som skyldes handlinger eller hendelser utenfor HPs rimelige kontroll. Alle vilkårene i denne avtalen som pga. sine egenskaper ville overlevd oppsigelse av denne avtalen ved kansellering av tjenesten (inkludert, men ikke begrenset til, vilkårene knyttet til begrensninger på HPs og deres tilknyttede selskapers ansvar, ditt ansvar, gjeldende lov, betalingsforpliktelsene dine for tjenesten og din forpliktelse til å returnere abonnementsrekvisita til HP på den angitte måten).

Kampanjeplan

Ytterligere vilkår

 1. KAMPANJE FOR VERVING AV VENNER. Du og personer du har vervet («potensielle abonnenter»), kan være kvalifiserte til å motta én gratis måned av tjenesten («verveinsentiv») gjennom kampanjen for verving av venner. Du og potensielle abonnenter som vil delta i kampanjen for verving av venner, må godta disse tilleggsvilkårene for kampanjen («kampanjevilkår»). HP er ikke ansvarlig for feil, utelatelser, funksjonssvikt, avbrudd, sletting, forsinkelser eller driftsrelaterte feil i forbindelse med kampanjen for verving av venner.
 1. Verving for Instant Ink. For å verve en venn og kreve verveinsentivet, må du gi henvisningskoblingen fra HP eller din personlige kode («henvisningskobling/-kode») til den potensielle abonnenten. Den potensielle abonnenten må følge denne koblingen eller angi henvisningskoden under registreringsprosessen, og abonnere på tjenesten ved å angi nødvendige personopplysninger og betalingsinformasjon og godta vilkårene i denne avtalen. Du har en egen henvisningskobling/-kode; Du kan ikke overføre eller selge henvisningskoblinger/-koder. HP forbeholder seg retten til å deaktivere henvisningskoblingen/-koden din når som helst, uansett årsak. Hvis du vil delta i kampanjen for verving av venner, må tjenestekontoene dine ha god anseelse, og du må overholde denne avtalen.

 2. Kvalifiserte henvisninger. Bare kvalifiserte henvisninger til potensielle abonnenter telles for mottak av verveinsentiver i henhold til kampanjen for verving av venner. Kvalifiserte henvisninger omfatter potensielle abonnenter som (i) bruker en henvisningskobling/-kode, (ii) for øyeblikket ikke abonnerer på tjenester, (iii) oppfyller kravene til å bruke tjenesten, som angitt her, og (iv) fullfører registreringsprosessen for tjenesten med riktige personopplysninger og betalingsinformasjon. Potensielle abonnenter som oppfyller disse kvalifikasjonene, blir her referert til som «henviste abonnenter».

 3. Verveinsentiv for henviste abonnenter. Hver henviste abonnent (dvs. en som har fullført registreringsprosessen for tjenesten) vil motta én kostnadsfri måned for tjenesten («kampanjeinsentivet»), tilsvarende den henviste abonnentens valgte tjenesteplan. Etter måneden med kostnadsfri tjeneste utløper, vil henviste abonnenter forbli registrert i tjenesteplanen som ble valgt ved registrering, og betalingskortet som ble angitt, vil bli belastet for den aktuelle månedsprisen frem til kansellering i henhold til denne avtalen. Gjeldende avgifter blir belastet i løpet av den kostnadsfrie måneden for tjenesten, pluss eventuelle gebyrer for ekstra sider hvis antallet tildelte sider for den kostnadsfrie perioden overskrides. Planene kan endres eller kanselleres i henhold til vilkårene i denne avtalen.

 4. Verveinsentiv for henviste abonnenter. Du kvalifiserer for å motta et verveinsentiv tilsvarende din gjeldende tjenesteplan. Hver kostnadsfrie måned av tjenesten vil gjelde etter at eksisterende kampanjekreditter blir brukt og/eller den nåværende faktureringsperioden er avsluttet. Eventuelle gebyrer for ekstra sider pluss gjeldende avgifter belastes i løpet av den kostnadsfrie måneden for tjenesten hvis antall tildelte sider i løpet av den kostnadsfrie perioden overskrides. Det er ingen grense for hvor mange verveinsentiver du kan tjene under kampanjen for verving av venner. Henvisninger kan revideres når som helst. Hvis en henvisning anses å være uekte, falsk, mistenkelig, i strid med loven eller denne avtalen, anses av HP å medføre mulig straffeansvar for HP, eller av andre grunner som HP måtte anse som hensiktsmessig, kan HP nekte å kreditere verveinsentiv for henvisningen.

 5. Andre viktige vilkår. Henviste abonnenter kan bare bruke én henvisningskobling/-kode per abonnement. Verveinsentiver (dvs. kostnadsfrie måneder med tjeneste i henhold til kampanjen for verving av venner) kan kombineres med andre tilbud fra HP; se vilkårene i det andre tilbudet for gjeldende vilkår. Verveinsentiver blir innløst etter at alle andre tilbud på kostnadsfri tjeneste har blitt brukt. Alle ubrukte verveinsentiver utløper umiddelbart etter at tjenesten opphører, uansett årsak. Henvisningskoblingene/-kodene dine deaktiveres automatisk når tjenesten opphører. Hvis tjenestekontoen din har blitt suspendert, kan du fortsette å verve potensielle abonnenter, men verveinsentivene, hvis noen, kan bare brukes på tjenestekontoen din hvis og når den suspenderte kontoen aktiveres igjen. Verveinsentiver refunderes ikke og kan ikke overføres til nye skriverkjøp eller andre tjenestekontoer. Hvis HPs kundestøtte tilbyr utskifting av en skriver, blir alle opptjente verveinsentiver gjenopprettet på den nye skriveren.

 1. KAMPANJEN TANGO – KOSTNADSFRIE BILDER FRA SMARTTELEFON ELLER NETTBRETT. Kampanjen Tango – kostnadsfrie bilder fra smarttelefon eller nettbrett («kostnadsfrie bilder-kampanjen») er en kampanje som tilbyr tjenestens plankunder muligheten til å skrive ut bilder i størrelsen spesifisert nedenfor, kostnadsfritt («kostnadsfrie bilder») fra smarttelefonen eller nettbrettet via tjenesteplanene dine.
 1. Tilgjengelighet. Kostnadsfrie bilder-kampanjen er kun tilgjengelig på HP TANGO-forbrukerskrivere («kvalifiserte skrivere») og i utvalgte land.

 2. Kampanjekrav. I tillegg til forpliktelsene og pliktene dine som står skrevet i Avtalen, er følgende elementer påkrevd for å bruke Kostnadsfrie bilder-kampanjen: (i) et Active Ink-abonnement; (ii) en kvalifisert skriver; (iii) en Android- eller iOS-mobilenhet; og (iv) HP Smart App installert på mobilenheten.

 3. Begrensninger for kostnadsfrie bilder. Kostnadsfrie bilder er begrenset til utskrift av bilder som ikke er større enn størrelsen spesifisert nedenfor. Maksimal størrelse for kostnadsfrie bilder fem tommer ganger syv tommer (5 x 7 tommer) tretten ganger atten centimeter (13 x 18 cm) Bilder som skrives ut på ark som er større enn den størrelsen, vil telle mot sidene i tjenesteplanen og vil ikke telles som et kostnadsfritt bilde.

 4. Administrere Kostnadsfrie bilder-kampanjen via Kostnadsfri bilder-meter. Dashbordet vil ha et separat element kalt «Kostnadsfri bilder-meter» som vil holde oversikt over det totale antallet kostnadsfrie bilder som du har skrevet ut. Kostnadsfrie bilder-meteret vil begynne å holde oversikt over dine kostnadsfrie bilder etter at du har (a) registrert en kvalifisert skriver under en tjenesteplan og (b) registrert deg for Kostnadsfrie bilder-kampanjer.

 5. HPs ansvar. HP er ikke ansvarlig for feil, utelatelser, funksjonssvikt, avbrudd, sletting, forsinkelser eller driftsrelaterte feil i forbindelse med Kostnadsfrie bilder-kampanjen.

 6. Kostnadsfrie bilder-kampanjen kan ikke refunderes eller innløses for kontanter, med mindre annet kreves av gjeldende lov.

 1. «Pause»-modus: «Pause»-funksjonen er et begrenset tilbud for utvalgte land, inkludert Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Nord-Amerika, til kunder basert på kriterier som gjeldende plan, utskriftsnivå, sidegrense, skriver, skriverens alder og antall forsendelser per år. «Pause» vil bare være tilgjengelig for kunder uten noen gratismåneder igjen og som ikke er på en freemium-plan, som velger «midlertidig kansellering» som årsak for kanselleringen. Slike kunder kan få tilbud om et midlertidig pause på én måned til tre måneder. «Pause» skal begynne ved neste faktureringsperiode etter det blir valgt. Kunder kan bare bruke dette «Pause»-alternativet maksimalt to ganger i året
 1. VIP-støtte: HP tilbyr VIP-støtte til kvalifiserte kunder med planer for 500 sider og over. HP skal iverksette kommersielt rimelige tiltak for å omdirigere kunder som kontakter VIP-støtte, til en erfaren agent raskere. For å få VIP-støtte må kunder bruke et eget nummer levert av HP for å kontakte VIP-støtte, eller la telefonnummeret deres bli gjenkjent av innringer-ID.
 1. VIP-lager: Gjennom den virtuelle agenten kan kunder, på planer for 500 sider og over, i USA, UK, IE, CA, FR og DE be om en ekstra patron én gang i løpet av skriverens levetid. HP kan tilby denne funksjonen basert på tilgjengeligheten av virtuelle agenter i et av de oppførte landene og gjeldende registrering for en 500-plan.
 1. 500/1500-plan: 500/1500-planer er kanskje ikke tilgjengelig for alle kunder. Du må være en eksisterende kunde for å kvalifisere for 500- eller 1500-planer.