TJENESTEVILKÅR FOR HP INSTANT INK

TJENESTEVILKÅR FOR HP INSTANT INK

Mars 2019

VIKTIG: LES NØYE GJENNOM DISSE "TJENESTEVILKÅRENE FOR HP INSTANT INK" ("AVTALEN") OG BESKRIVELSEN AV HP INSTANT INK-TJENESTEN FRAMSATT I SEKSJONENE "SLIK FUNGERER DET", "PLANENE" OG "VANLIGE SPØRSMÅL" PÅ WWW.HPINSTANTINK.COM ("VILKÅR FOR TJENESTEBESKRIVELSE") FØR DU KJØPER HP INSTANT INK-TJENESTEN ("TJENESTEN"). DENNE AVTALEN ER MELLOM KJØPEREN AV INSTANT INK-TJENESTEN ("DU"/"DEG") OG HP NORGE AS ELLER DETS ETTERKOMMERE ("HP"), KOMBINERT MED EVENTUELLE SEPARATE ELLER YTTERLIGERE VILKÅR SOM GJELDER FOR INSTANT INK-TJENESTEN (DVS. KAMPANJETILBUD), OG STYRER DIN BRUK AV INSTANT INK-TJENESTEN. I DEN UTSTREKNING EVENTUELLE SEPARATE VILKÅR ELLER TILLEGGSVILKÅR GJELDER FOR DIN BRUK AV INSTANT INK-TJENESTEN OG ER I STRID MED DENNE AVTALEN (FOR EKSEMPEL TILLEGGSBETINGELSER FOR INSTANT INK-PROGRAMMER SOM KAN TILBYS AV HP SOM TILLEGG TIL INSTANT INK-TJENESTEN), VIL DE MOTSTRIDENDE SEPARATE VILKÅR GJELDE.

DITT KJØP OG BRUK AV TJENESTEN BETYR AT DU HAR LEST OG GODTAR DENNE AVTALEN OG AT DU SAMTYKKER I Å BINDES JURIDISK AV DISSE VILKÅRENE, INKLUDERT GEBYRENE FOR OVERSKYTENDE SIDER, KRAVENE TIL INTERNETTILKOBLING FOR SKRIVEREN DIN, HPS RETT TIL Å ØKE PRISER OG VILKÅRENE FOR OPPSIGELSE AV AVTALEN.

INSTANT INK-TJENESTEN ER TILGJENGELIG FOR ALLE KUNDER I EØS, STORBRITANNIA OG SVEITS, MEN DET KREVER EN LEVERINGSADRESSE I NORGE. VED Å KJØPE INSTANT INK-TJENESTEN BEKREFTER DU TIL HP AT DU BOR I EØS, STORBRITANNIA ELLER SVEITS, OG VIL OPPHOLDE DEG I DISSE LANDENE NÅR DU BRUKER TJENESTEN.

DU KAN GÅ GJENNOM, LAGRE ELLER SKRIVE UT ALLE DELER AV DISSE VILKÅRENE. VI OPPFORDRER DEG TIL Å SKRIVE UT EN KOPI AV HELE DETTE DOKUMENTET OG REFERERE TIL DET MENS DU BRUKER INSTANT INK-TJENESTEN.

HP-ENHET: HP Norge AS (“HP”)

HP-adresse: Rolfsbuktveien 4, 1364 Fornebu, Norway

Telefon for HP-kundestøtte: 23 50 20 26

www.hpinstantink.com

INNHOLD

 1. DATAINNSAMLING.
 2. AVTALE OM ELEKTRONISK KONTRAKT.
 3. ENDRINGER I DENNE AVTALEN OG FOR INSTANT INK-TJENESTEN.
 4. DINE ERKLÆRINGER OG FORPLIKTELSER.
 5. KRAV FOR INSTANT INK-TJENESTE.
 6. VELG EN INSTANT INK-TJENESTEPLAN.
 7. BETAL FOR DIN INSTANT INK-TJENESTE.
 8. ADMINISTRER DIN INSTANT INK-TJENESTE.
 9. KANSELLERING.
 10. INSTANT INK-PROGRAMMER.
 11. GENERELLE VILKÅR.

1. DATAINNSAMLING.

 1. INNSAMLING OG BRUK AV DATA SKAL REGULERES AV HP SIN PERSONVERNERKLÆRING PÅ FØLGENDE ADRESSE: WWW.HP.COM/GO/PRIVACY.
 2. Fjernovervåkning. Ditt kjøp av denne tjenesten betyr at du gir HP autorisasjon til å fjernovervåke skriverens sideantall, blekkstatus og bruk av skriveren, for å hindre uautorisert bruk av din konto og gi deg en bedre opplevelse med HPs produkter og tjenester. Fjernovervåkning omfatter blekknivåer, sideantall, typer dokumenter som skrives ut (f.eks. Word, PowerPoint, pdf, jpeg, osv), typer enheter som har startet utskriftsjobber, skriverens serienummer og informasjon om patronen (f.eks. HP Original blekkstatus, og hvorvidt patronen var ny eller brukt forrige gang den ble satt inn i skriveren). Du samtykker i å opprettholde oppkoblingen mot Internett, og i å ikke fjerne eller deaktivere programvaren for fjernovervåkning av skriveren. Se HPs fullstendige personvernerklæring og HPs melding om personlige datarettigheter.
 3. Deling av personopplysninger. Ved å kjøpe Instant Ink-tjenesten samtykker du i at HP kan dele dine personopplysninger med enten forhandleren du kjøpte en registreringsnøkkel for Instant Ink-tjenesten fra, og/eller forhandleren du kjøpte din kompatible skriver fra. Dine personopplysninger blir behandlet i henhold til retningslinjene for personvern for de andre selskapene, som kan avvike fra HPs retningslinjer og praksis. I denne paragrafen inkluderer "personopplysninger" navnet ditt, leveringsadresse, by/sted, fylke, postnummer, e-post, skrivermodell, skriverens serienummer, registereingskortets serienummer, Instant Ink-tjenesteplan, dato for registrering for Instant Ink-tjenesten og forhandlerbutikk der registreringsnøkkelen for Instant Ink-tjenesten ble distribuert..

 2. AVTALE OM ELEKTRONISK KONTRAKT.

Ditt kjøp av tjenesten betyr at du samtykker i å kontaktes elektronisk av HP. Det betyr at når du klikker på knappen som fullfører ditt kjøp av tjenesten, samtykker du i alle vilkår i denne avtalen, med det formål å inngå en kontrakt med HP. I tillegg kan HP kommunisere med deg på e-post, tekstmelding eller ved å legge ut varsler på hpinstantink.com («nettstedet»), inkludert, men ikke begrenset til, sin tjenestekontoside («din tjenestekontoside»). Du samtykker i at alle slike varsler, informasjon og annen kommunikasjon som HP gir deg elektronisk, overholder eventuelle juridiske krav til at slik kommunikasjon skal foregå skriftlig. Kostnader forbundet med din opprettholdelse av e-postkonto eller mulighet for å motta tekstmeldinger er ditt ansvar og inngår ikke i tjenesten.

3. ENDRINGER I DENNE AVTALEN OG FOR INSTANT INK-TJENESTEN.

HP kan når som helst foreta endringer i denne avtalen, helt etter eget forgodtbefinnende og med minst tretti dager uten forvarsel til deg, ved å legge ut en melding om endringen på nettstedet. HP kan også sende deg, på e-postadressen eller tekstmeldingsnummeret som er angitt på din tjenestekontoside, varsler om slike endringer. Ved å fortsatt bruke tjenesten etter at slike varsler er lagt ut eller sendt, indikerer du at du har godtatt den modifiserte endringen. Hvis du ikke godtar avtalen med endringer, må du ikke fortsette å bruke tjenesten, og du må si den opp ved å følge anvisningene i avsnitt 9 (“Kansellering”) nedenfor. HP kan, utelukkende etter eget forgodtbefinnende, nekte å yte tjenesten for deg eller avslutte din bruk av tjenesten, og kan endre, suspendere eller legge ned tjenesten (eller hvilken som helst versjon, del eller funksjon derunder), uten forvarsel til deg. Uten å begrense det foregående kan HP øke prisene på tjenesten, når som helst. Se avsnitt 9.b (“Kansellering utført av HP”) for ytterligere informasjon.

4. DINE ERKLÆRINGER OG FORPLIKTELSER.

Ved å kjøpe tjenesten erklærer du følgende:

 1. Alder og bosted. Du er minst atten (18) år gammel, bor i et land i EØS, Storbritannia eller Sveits, og du har oppgitt en leveringsadresse innen Norge, noen deler av Storbritannia er ekskludert fra dette leveringsområdet på grunn av dekning og disse omfatter: Channel Islands (Jersey og Guernsey), Alderney, Sark, Herm og Gibraltar; og du har juridisk rettighet, kapasitet og autoritet til å inngå denne avtalen med HP og bli juridisk bundet av vilkårene, og om aktuelt er du behørig autorisert av din arbeidsgiver til å inngå denne kontrakten på vegne av arbeidsgiveren.
 2. Ingen offentlig sektor. Du kan ikke kjøpe tjenesten i din rolle som ansatt i offentlig sektor eller ellers for bruk av tjenesten til noe statlig formål.
 3. All informasjon du har gitt til HP eller HP-forhandlere i forbindelse med tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, personopplysninger (inkludert, men ikke begrenset til, ditt navn, adresse, kreditt-/debetkortnummer og utløpsdato, annen informasjon om betalingsmåter og kontoinformasjon for e-post eller tekstmeldinger) er sann, riktig og fullstendig, og du vil melde fra til HP eller HP-forhandleren, hvis aktuelt, om eventuelle endringer i disse opplysningene;
 4. Tjenesten kjøpes av deg til din personlige bruk, ikke for videresalg, videredistribusjon eller annen deling med tredjeparter, og;
 5. Tu vil ikke misbruke tjenesten eller på annet vis delta i upassende aktiviteter i forbindelse med tjenesten;
 6. Du er ansvarlig for handlinger som utføres av andre som bruker tjenestekonto, tjenestekontosiden eller på andre måter bruker tjenesten.
 7. Du holder HP skadesløs med hensyn til eventuelle krav, ansvar, tap og andre kostnader som oppstår som følge på ditt brudd av denne avtalen eller på andre måter knyttet til din bruk av tjenesten, patronene for Instant Ink-programmet, Instant Ink Ready patronen eller nettstedet. HP forbeholder seg retten til å ene og alene forsvare seg mot og kontrollere saker som ellers ville utsatt selskapet for skadeansvar overfor deg, og dette vil ikke frita deg fra eventuelt skadeansvar.

5. KRAV FOR INSTANT INK-TJENESTE.

 1. HP Connected-konto og E-postkonto. Du må for egen regning opprettholde en gyldig e-postkonto, eller, hvis aktuelt, tekstmeldingstjeneste som lar deg motta varsler og annen informasjon om tjenesten. For å kunne kjøpe og motta tjenesten må du opprette og opprettholde en HP Connected-konto (eller etterfølger av dette) («HPC-konto»). Fra HPC-kontoen kjøper du tjenesten og tjenestekontoen («tjenestekonto»), og tjenestekontosiden din blir da opprettet og ligger på HPC-kontoen din. Nærmere informasjon om tjenestekontoen din vises på tjenestekontosiden din.
 2. Tjenestekompatibel hp-skriver kreves. For å kunne bruke tjenesten må du ha en HP-skriver som er kompatibel med tjenesten. Du finner en oversikt over HP-skrivere som er kompatible med tjenesten i beskrivelsen av tjenestevillkårene. Du gir HP tillatelse til å endre skriverens programvare, maskinvare eller programmering eksternt, uten å varsle deg, for å kunne yte tjenesten for deg eller for å overholde gjeldende lover. Programvare og maskinvare som lastes ned til skriveren din eller som ellers tilveiebringes for deg for å muliggjøre tjenesten, leveres i henhold til lisensvilkårene for programvaren, som fulgte med skriveren din eller i samsvar med HP Connecteds brukervilkår hvis aktuelt, med mindre annet er angitt.
 3. Skriveren må være tilkoblet internett. For å kunne bruke skriveren uten avbrudd må skriveren være tilkoblet Internett. Denne internettjenesten leveres ikke av HP, og du må anskaffe og betale for den selv. Forhør deg med internettleverandøren din om mulige avgifter for databruk på Internett, og om andre avgifter som eventuelt gjelder. Du er ansvarlig for å anskaffe og vedlikeholde, for egen regning, alt av utstyr og tjenester som trengs for å få tilgang til og bruke tjenesten. Hvis skriveren ikke er koblet til Internett, vil de Instant Ink-aktiverte patronene deaktiveres, og du vil ikke kunne bruke dem til utskrifter. Du vil imidlertid fortsatt måtte betale for tjenesten, i henhold til Avsnitt 7 („Betal for din instant ink-tjeneste“). For å reaktivere deaktiverte patroner må du kontakte tjenestens kundestøttesenter, på: HP kundestøtte på tlf. 23 50 20 26 (nevn at samtalen gjelder Instant Ink-programmet), mandag til fredag kl. 08.30–18.00 (unntatt offentlige fridager) norsk tid, eller gå til hp.com/go/instantinksupport for assistanse. Hvis skriveren ikke kan kobles til Internett, vil det også påvirke HPs mulighet til å sende deg enkelte meldinger (inkludert, men ikke begrenset til, de som beskrives i Avsnitt 7 („Betal for din instant ink-tjeneste“)), og det vil også føre til at du ikke faktureres for tjenesten til riktig tid.
 4. Instant Ink-programmets blekpatroner som leveres til deg.
  1. Enkelte tjenestekompatible skrivere inkluderer Instant Ink Ready patroner eller patroner for Instant Ink-programmet i skriveremballasjen. Instant Ink Ready patroner kan brukes som vanlige patroner, med mindre og frem til du aktiverer en Instant Ink-tjenestekonto. De vil i så fall inngå som en del av tjenesten.  Patronene for Instant Ink-programmet skal kun brukes i forbindelse med tjenesten.  Hvis skriveren du kjøpte ble levert med Instant Ink Ready patroner eller patroner for Instant Ink-programmet, må du gå nøye gjennom det skrevne materialet, da ytterligere eller egne tjenestevilkår kan gjelde. Etter at du har opprettet tjenestekontoen din, aktiveres Instant Ink Ready patronene eller patronene for Instant Ink-programmet (den som er aktuell) for bruk med tjenesten (alle patroner som er aktivert for bruk med tjenesten omtales heretter samlet som de «Instant Ink-aktiverte patronene»). HP vil deretter sende deg ytterligere patroner for Instant Ink- programmet, slik at du kan fortsette å skrive ut så lenge tjenesten varer.  Hvis det ikke fulgte med Instant Ink Ready patroner eller patroner for Instant Ink-programmet med den tjenestekompatible skriveren du kjøpte, vil HP sende patroner for Instant Ink-programmet til deg etter at du har opprettet tjenestekontoen din.  HP er juridisk eier av de Instant Ink-aktiverte patronene.  HP gir deg de Instant Ink-aktiverte patronene utelukkende for at du skal kunne bruke tjenesten. De Instant Ink-aktiverte patronene vil bare fungere med den tilhørende skriveren som nevnes på tjenestekontoen din. Det er ikke tillatt å bruke de Instant Ink-aktiverte patronene med andre skrivere (inkludert, men ikke begrenset til, skrivere som du har meldt på tjenesten), bruke de Instant Ink-aktiverte patronene til formål utenfor tjenestens omfang (med mindre HP uttrykkelig tillater det) eller selge de Instant Ink-aktiverte patronene eller på andre måter tilveiebringe dem for andre. Når du bruker tjenesten, samtykker du i å ikke fjerne Instant Ink-aktiverte patroner fra skriveren din og skifte den ut med en ny patron før du blir bedt om å gjøre dette gjennom en melding på skriveren din, eller hvis utskriftskvaliteten blir dårligere. Skriveren rapporterer automatisk blekknivåene i de Instant Ink-aktiverte patronene dine til HP, slik at HP vet når de skal levere nye patroner for Instant Ink-programmet til deg. Når tjenesten din avsluttes, uansett årsak, vil HP deaktivere patronene for Instant Ink-programmet eksternt, og du vil ikke lenger kunne benytte patronene for Instant Ink-programmet til utskrifter. Du må sikre at HP har din nyeste postadresse, slik at vi kan levere patronene for Instant Ink-programmet til deg gjennom tjenesten, og HP skal ikke være ansvarlig overfor deg eller på andre måter være ansvarlig for å sende patroner for Instant Ink-programmet til postadresser som vises i tjenestekontoen din hvis du ikke har oppdatert denne. Gå til tjenestekontosiden din for å oppdatere, hvis nødvendig, den nåværende postadressen din, eller kontakt kundestøtte hos HP på telefon 23 50 20 26 (nevn at samtalen gjelder Instant Ink-programmet), mandag til fredag kl. 08.30–18.00 norsk tid (unntatt offentlige fridager), eller gå til hp.com/go/instantinksupport for assistanse.
 5. Du må returnere patronene for Instant Ink-programmet til HP. Du samtykker i å returnere alle brukte Instant Ink-aktiverte patroner til HP ved å følge anvisningene for retur, som du har fått fra HP. Uten å begrense det foregående må du returnere til HP de Instant Ink-aktiverte patronene når (i) du har brukt opp alt blekket i patronene eller du ellers slutter å bruke dem, (ii) din bruk av tjenesten opphører, uansett grunn, eller (iii) HP ellers ber deg om å returnere patronene til HP. Du samtykker i å ikke inkludere andre elementer enn de Instant Ink-aktiverte patronene i HP-leverte forhåndsfrankerte returkonvolutter som du sender tilbake til HP. Kontakt HP hvis en Instant Ink-aktivert patron blir ødelagt, lekker blekk eller av andre grunner trenger spesialhåndtering, så vil HP gi deg spesielle anvisninger for hvordan du kan returnere patronen. Du påtar deg ansvaret for å sikre at alle patroner du returnerer til HP på en måte som ikke samsvarer med HPs anvisninger håndteres i samsvar med gjeldende lover, og du holder HP skadesløs dersom du ikke overholder disse gjeldende lovene.

6. VELG EN INSTANT INK-TJENESTEPLAN.

 1. Når du oppretter tjenestekontoen din, velger du en av de tilgjengelige tjenesteplanene (hver av dem en «tjenesteplan»), som beskrevet i tjenestebeskrivelsesuttrykkene. Hver tjenesteplan gir deg rett til å skrive ut et spesifikt antall sider («tjenesteplansider») i hver månedsperiode («månedsperiode»), mot en angitt avgift («tjenesteplanavgift»). Den første månedsperioden starter den dagen skriveren påviser en Instant Ink-aktivert patron for første gang («første gangs bruk»), mens den andre månedsperioden starter samme kalenderdag den påfølgende måneden. For eksempel, hvis den første månedsperioden startet den 15. januar, vil den andre månedsperioden starte den 15. februar. Hvis den første månedsperioden startet på en dato som ikke finnes i en påfølgende måned, vil månedsperioden i alle påfølgende måneder starte den siste dagen i nevnte måned. For eksempel, hvis den første månedsperioden startet den 31. januar, vil den neste månedsperioden starte den 28. februar, mens månedsperioden etter der igjen starter den 31. mars. Tjenesten fortsetter fra måned til måned, frem til tjenesten avsluttes som beskrevet i Avsnitt 9 („Kansellering“). Se tjenestebeskrivelsesuttrykkene for ytterligere informasjon om tilgjengelige tjenesteplaner.
 2. Utskriftsside. EN UTSKRIFTSSIDE ER EN SIDE DER BLEKK, UANSETT MENGDE, ER PÅFØRT AV SKRIVEREN DIN. HVIS DU SKRIVER UT PÅ BEGGE SIDER AV ETT PAPIRARK, TELLER DET SOM TO SIDER. En side er et medium av den størrelsen og typen som omtales i skriverens spesifikasjoner. HP kan gi avkall på tjenesteplanavgifter i forbindelse med enkelte kampanjetilbud eller etter eget forgodtbefinnende – se de aktuelle vilkårene for ytterligere informasjon.
 3. Flere skrivere i tjenestekonto. Du kan melde på flere skrivere, opptil et totalt samlet antall på ti, under tjenesten, i én eller flere tjenestekonti. Uavhengig av hvorvidt du har flere skrivere på én eller flere tjenestekonti, faktureres du for hver skriver separat. Du finner faktureringsinformasjon i Avsnitt 7 („Betal for din instant ink-tjeneste“).
 4. Overførte sider. Hvis du i løpet av en månedsperiode ikke skriver ut alle sidene i tjenesteplanen din, vil, underlagt det maksimale antallet som nevnes i neste setning, antall ikke brukte tjenesteplansider du hadde i den aktuelle månedsperioden overføres («overførte sider») og være tilgjengelige for bruk i påfølgende månedsperioder. Totalt antall tjenesteplansider pluss overførte sider du har tilgjengelige gjennom tjenesten for hver enkelt månedsperiode skal ikke overstige tre ganger antall av dine tjenesteplansider. Hvis, for eksempel, tjenesteplanen din gir deg rett til å skrive ut 50 sider per måned, kan du ha totalt opptil 100 overførte sider på tjenestekontoen din hver måned. Eventuelle ubrukte sider over det nummeret kan ikke gjøres om til overførte sider og kan ikke brukes av deg i påfølgende måneder. I hver av månedsperiodene dine vil sidene i tjenesteplanen brukes fra tjenestekontoen din før de overførte sidene. Overførte sider vil ikke nødvendigvis være tilgjengelige, eller kan legges til tjenestekontoen din, når det pågår spesielle kampanjetilbud eller etter HPs forgodtbefinnende – se de aktuelle vilkårene for ytterligere informasjon.
 5. Ingen overføring av tjenesten. Du kan ikke overføre tjenesten til andre skrivere eller til andre personer.
 6. Bruk av forhåndsbetalt pinkode. Hvis du kjøpte eller mottok en pinkode for Instant Ink-tjenesten fra en HP-forhandler eller HP, må du bruke den innen det angitte tidspunktet hvis noe tidspunkt er satt, og i henhold til alle andre instruksjoner som medfølger slik PIN-kode for å kjøpe Instant Ink-tjenesten. HP er ikke ansvarlig for et tapt eller stjålet registreringskort eller verdikort. Når du skriver inn PIN-koden, blir kortets fulle verdi innløst. Når kortet er innløst, blir kortverdien kreditert til Instant Ink-tjenestekontoen din og lagt til i tjenesteavgiften, hvorpå betalingskortet ditt blir belastet for påfølgende måneder.

7. BETAL FOR DIN INSTANT INK-TJENESTE.

 1. Påbegynning av gebyrer for tjenesten og fakturasykluser, prisøkninger, betalingsbehandling. Med mindre annet er angitt:
  1. Når du oppretter tjenestekontoen, vil du gi HP en gyldig og akseptert betalingsmåte som du ønsker å bruke til å betale for tjenesten, f.eks. et gyldig kredittkort eller en annen betalingsmåte som du har valgt under registreringsprosessen («betalingsmåte»);
  2. den månedlige faktureringsperioden («faktureringsperiode») for tjenesten starter på datoen for første gangs bruk (definert over, i Avsnitt 6 (“Velg en Instant Ink-tjenesteplan”));
  3. Én måned etter første gangs bruk vil betalingsmåten din belastes månedlig for (i) tjenesteplangebyret, inkludert gjeldende skatter, og (ii) eventuelle gebyrer for overskytende sider (samlet «månedsgebyret»). For eksempel, hvis du først bruker tjenesten den 1. januar, vil betalingsmåten din belastes på eller etter 1. februar for månedsgebyret for januar. Hvis første gangs bruk er den 1. februar, vil betalingsmåten belastes på eller etter 1. mars for månedsgebyret for februar.
  4. Hvis du løser inn verdien for et gyldig gavekort, verdikort, tilbud eller kampanje i tjenestekontoen din, bruker HP den innløste verdien for din månedsavgift før betalingsmåten din belastes for resterende beløp, med mindre andre aktuelle vilkår gjelder. Med mindre noe annet er oppgitt separat, blir du hver måned du skriver ut mer enn antallet sider inkludert i tjenesteplanen din, belastet for gebyret som er tilknyttet de ekstra sidene. Hvis for eksempel tjenesteplanen ditt tillater deg å skrive ut femti (50) sider mot en avgift for planen på 34 kr og deretter betaler 12 kr per ti (10) sider, og hvis du skriver ut totalt sekstiseks (66) sider i en månedsperiode, blir betalingsmetoden din belastet med en månedsavgift på  34 kr pluss 24 kr i gebyrer – totalt 58 kr, inkludert moms.
  5. Dersom du ikke kobler skriveren din til Internett, kan det føre til at betalingsmåten din belastes for sent for deler av det aktuelle månedsbeløpet. HP vil fortsette å belaste betalingsmåten din månedlig for månedsgebyrene dine, frem til tjenesten din avsluttes av deg eller HP.
  6. Dersom HP ikke kan innhente betaling fra betalingsmåten din innen forfallsdatoen, kan HP midlertidig avbryte din tilgang til tjenesten, og de Instant Ink-aktiverte patronene vil slutte å fungere frem til betalingen kan innhentes. Hvis HP ikke kan innhente betaling fra deg, vil HP avslutte tjenesten din, i henhold til Avsnitt 9 („Kansellering“). Du kan informere HP om at du ønsker å avslutte tjenesten, når som helst, ved å følge anvisningene i Avsnitt 9 („Kansellering“), så vil tjenesten din bli avbrutt fra og med den siste dagen i den aktuelle månedsperioden. For eksempel, hvis din nåværende månedsperiode løper fra 15. januar til 15. februar og du leverer en forespørsel om avslutning av tjenesten til HP den 30. januar, vil tjenesten avbrytes den 15. februar. Betalingsmåten din vil belastes fullt for den siste månedsperioden, og du vil ikke få refusjon for sider i tjenesteplanen eller overskytende sider du ikke har skrevet ut i løpet av den siste månedsperioden. Hvis du fjerner de Instant Ink-aktiverte patronene fra skriveren din, ikke skriver ut og ikke kobler skriveren til Internett, betyr det ikke at du har avsluttet tjenesten, og det vil ikke på noen måte stanse faktureringsperiodene. Du har tilgang til fakturainformasjonen din på kontosiden.
  7. Du er ansvarlig for alle sider som skrives ut på skriveren din mens du bruker tjenesten, uavhengig av om du har spesifikk autorisasjon til å skrive ut disse sidene.
 2. Prisøkninger. HP kan øke eller på andre måter endre tjenesteplanens gebyr og prisen for overskytende sider, samt legge til ytterligere gebyrer, for alle tjenesteplaner, eller på andre måter endre eller legge til tjenesteplaner, når som helst og etter HPs eget forgodtbefinnende, i henhold til Avsnitt 2 (“Endringer i denne avtalen og for Instant Ink-tjenesten”). Enhver slik endring i tjenesteplanprisen eller prisen på overskytende sider og tillegg av ytterligere gebyrer vil ikke tre i kraft tidligere enn begynnelsen av din neste månedsperiode etter at HP kunngjorde endringene eller tilleggene, i henhold til Avsnitt 2 (“Endringer i denne avtalen og for Instant Ink-tjenesten”).
 3. Betalingsbehandling. HP bruker en ekstern betalingsekspeditør til å behandle betalinger for tjenesten. Betalingsbehandlingen er underlagt eventuelle ytterligere vilkår og retningslinjer fra betalingsekspeditøren.  HP forbeholder seg retten til å bytte eller legge til eksterne betalingsekspeditører, etter eget forgodtbefinnende.

8. ADMINISTRER DIN INSTANT INK-TJENESTE.

 1. Kundestøttesenter. Hvis du trenger hjelp med tjenesten eller tjenestekontoen, eller hvis du har spørsmål om månedsgebyrene eller fakturaprosessen, kan du kontakte våre kundebehandlere på HP kundeservice, på telefon 23 50 20 26 (nevn at samtalen gjelder Instant Ink-programmet) mandag til fredag kl. 08.30–18.00 norsk tid (unntatt offentlige fridager), eller gå til hp.com/go/instantinksupport.
 2. Bytting av tjensteplan. Du kan bytte tjenesteplan ved å følge anvisningene på tjenestekontosiden din. Hvis du nedgraderer tjenesteplanen, vil den nye pakken tre i kraft i begynnelsen av din neste månedsperiode. Den vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Hvis du oppgraderer pakken, kan du velge om den nye pakken skal gjelde (1) umiddelbart og at endringene skal påføres med tilbakevirkende kraft for den aktuelle faktureringsperioden, eller (2) i begynnelsen av neste faktureringsperiode. Du finner din nåværende tjenesteplan og alle annen informasjon på tjenestekontosiden din.

9. KANSELLERING.

 1. Kansellering utført av deg. Du kan når som helst kansellere tjenesten din på nettet på www.hpinstantink.com eller ved å ringe HP-kundestøtten på telefonnummeret for HP-kundestøtte nevnt i begynnelsen av denne avtalen, og Instant Ink-tjenesten blir da avsluttet siste dag i din nåværende månedsperiode. Hvis for eksempel den gjeldende månedsperioden går fra 15. januar til 15. februar, og hvis du sender en kanselleringsforespørsel til HP den 30. januar, blir Instant Ink-tjenesten din avsluttet fra og med 15. februar. Betalingsmetoden din blir belastet for det totale beløpet for siste månedsperiode, og ingen refusjoner blir utstedt for tjenesteplan-sider eller overførte sider som du ikke skrev ut i løpet av forrige månedsperiode. Selv om du fjerner Instant Ink-programpatroner fra skriveren din, ikke skriver ut og/eller ikke kobler skriveren din til Internett, medfører ikke dette at Instant Ink-tjenesten din avsluttes og heller ikke at betalingssyklusene opphører.
 2. Kansellering utført av HP. Til tross for det ovennevnte, i tillegg til HPs rettigheter under delen ** ("Endringer i denne avtalen og i Instant Ink-tjenesten"), kan HP avslutte tjenesten din når som helst etter eget forgodtbefinnende av hvilken som helst eller ingen grunn etter et forvarsel på (30) dager til deg via e-post eller, hvis relevant, tekstmeldingsnummeret oppført på dashbordet ditt. Slike grunner for kansellering av Instant Ink-tjenesten din kan inkludere, men er ikke begrenset til, at HP opphører ytelse av Instant Ink-tjenesten eller en bestemt versjon, del eller funksjon i Instant Ink-tjenesten. Kansellering utført av HP per det ovennevnte kan gjøre deg berettiget til refusjon av eventuelle forskuddsbetalinger. I tillegg kan HP kansellere Instant Ink-tjenesten din og denne avtalen når som helst etter eget forgodtbefinnende umiddelbart etter varsel til deg på e-postadressen eller, hvis det er aktuelt, tekstmeldingsnummeret som vises på dashbordet, hvis; (i) du bryter vilkårene i denne avtalen (inkludert, men ikke begrenset til manglende betaling for Instant Ink-tjenesten eller mangel på gyldig betalingsmåte); eller (ii) HP etter eget forgodtbefinnende tror at du ellers har misbrukt Instant Ink-tjenesten eller utført noen annen handling som tilsier at din Instant Ink-tjeneste bør avsluttes. Enhver kansellering i henhold til underavsnitt (i) og (ii) ovenfor kan være uten refusjon til deg for eventuelle forhåndsbetalinger.
 3. Følger av avslutning. Du samtykker i at HP ikke skal være ansvarlig overfor deg for eventuelle kanselleringer av tjenesten din eller at du nektes adgang til tjenesten eller nettstedet. Dersom tjenesten din avsluttes, uansett grunn, vil alle rettigheter du ble gitt etter denne avtalen opphøre, og du må umiddelbart avbryte all bruk av tjenesten og sende patronene fra Instant Ink-programmet tilbake til HP, som beskrevet i Avsnitt 5.e ("Instant Ink Program-patroner må returneres av deg til HP"). Videre vil ethvert programinsentiv du har opptjent i henhold til programmet for referering av venner, utløpe ved kansellering av Instant Ink-tjenesten din.
 4. Obligatorisk rett til å avslutte tjenesten. Hvis du er forbruker, vil ikke de ovennevnte rettighetene påvirke dine lovpålagte rettigheter til å trekke deg fra kontrakter som er inngått eksternt. Du har rett til å trekke deg fra denne avtalen, uten å måtte oppgi grunn, innen 14 dager etter avtalen ble inngått. Du har rett til å informere oss ved å bruke avbestillingsskjemaet nedenfor. Hvis du forhåndsbetalte den første månedens tjeneste ved å kjøpe et Instant Ink-kort fra HP Store eller en forhandler på Internett, kan du benytte deg av retten til å trekke deg og få tilbakebetalt et beløp som tilsvarer det du har forhåndsbetalt. Hvis du handler på nett gjennom HP Store, må du følge anvisningene du finner på HP Stores nettside. Hvis du handler på nett fra en forhandler, er det forhandlerens avbestillingsvilkår som gjelder.

Avbestillingsskjema

(Dette skjemaet skal bare fylles ut og returneres hvis du ønsker å trekke deg fra avtalen)

Til HP Norge AS, Postboks 344, 1326 Lysaker, Norge

Jeg/vi (*) meddeler herved at jeg/vi (*) trekker meg/oss (*) fra min/vår (*) kjøpskontrakt for følgende ytelse av følgende tjeneste,  

Bestilt den (*)/mottatt den (*),

Forbrukeren(e)s navn,

Forbrukeren(e)s adresse,

[*] Stryk det som ikke passer

10. INSTANT INK-PROGRAMMER. HP kan fra tid til annen tilby Instant Ink-programmer til brukere av Instant Ink-tjenesten som kommer i tillegg til Instant Ink-tjenesten beskrevet i denne avtalen. Med mindre noe annet er beskrevet i vilkårene som regulerer Instant Ink-programmet, skal hvert Instant Ink-program reguleres av vilkårene i denne avtalen.

 1. VERV-EN-VENN-PROGRAMMET. Så snart du er påmeldt i tjenesteplanen, kan Instant Ink-abonnenter («abonnenter») og kunder de henviser («mulige abonnenter») være kvalifisert til å motta én måneds Instant Ink-tjeneste hver gratis («programinsentivet»), gjennom verv-en-venn-programmet. Du og de mulige abonnentene som ønsker å delta i verv-en-venn-programmet må samtykke i vilkårene i denne avtalen. HP forbeholder seg retten til når som helst å endre, modifisere eller avslutte verv-en-venn-programmet og til å diskvalifisere deg, den mulige abonnenten eller den henviste abonnenten (se definisjon nedenfor) fra deltakelse. HP er ikke ansvarlig for feil, utelatelser, funksjonssvikt, avbrudd, sletting, forsinkelser eller driftsrelaterte feil i forbindelse med verv-en-venn-programmet.
  1. Henvisninger til Instant Ink. For å foreta en henvisning og gjøre krav på programinsentivetmå du gi den mulige abonnenten HPs henvisninglenke eller -kode, som er personlig for deg («henvisningslenke/-kode»). Den mulige abonnenten må følge lenken eller oppgi henvisningskoden under påmeldingsprosessen, og abonnere på tjenesten ved å oppgi personinformasjon og betalingsopplysninger og samtykke i disse avtalevilkårene. En henvisningslenke/-kode som utstedes til deg er personlig. Du kan ikke overføre eller selge henvisningslenker/-koder. HP forbeholder seg retten til å umiddelbart deaktivere henvisningslenken/-koden din, når som helst og uansett grunn. For å kunne delta i verv-en-venn-programmet må tjenestekontoene dine være i god stand og du må overholde denne avtalen for å kunne delta i verv-en-venn-programmet.
  2. Kvalifiserte henvisninger. Det er bare kvalifiserte mulige abonnenter som telles for mottak av programincentivene i verv-en-venn-programmet. Kvalifiserte henvisninger består av mulige abonnenter som (i) bruker en henvisningslenke/-kode, (ii) ikke for tiden er Instant Ink-abonnenter, (iii) overholder kvalifikasjonskravene for bruk av tjenesten, som angitt heri, og (iv) som gjennomfører påmeldingsprosessen for tjenesten, med riktige personopplysninger og betalingsinformasjon. Mulige kunder som overholder disse kvalifikasjonene kalles heri «henviste abonnenter».
  3. Programincentiv for henviste abonnenter. Hver henviste abonnent (dvs. som har fullført påmeldingsprosessen for Instant Ink) vil motta programinsentivet, som tilsvarer den henviste abonnentens valgte tjenesteplan. Etter at den første månedens gratis tjeneste har utløpt, vil henviste abonnenter automatisk påmeldes i planen de valgte under registreringen, og betalingskortet som ble angitt vil belastes med det aktuelle månedsbeløpet, i samsvar med denne avtalen. Eventuelle overskytende sider vil belastes i gratismåneden, dersom antall tillatte sider i gratisperioden overstiges. Planer kan endres eller avsluttes i samsvar med vilkårene i denne avtalen.
  4. Programincentiv for henvisende abonnenter. Du vil være kvalifisert til å motta et programincentiv for hver henviste abonnent, tilsvarende tjenesteplannivået du har valgt for den aktuelle perioden. Den henviste abonnenten vil motta én gratis måned med den valgte tjenesteplanen. Hver gratismåned trer i kraft etter at eventuelle eksisterende kampanjekreditter er brukt opp og/eller den aktuelle faktureringsperioden er avsluttet. Eventuelle overskytende sider vil belastes i gratismåneden, dersom antall tillatte sider i gratisperioden overstiges. Det finnes ingen begrensninger for hvor store programincentiver du kan tjene under verv-en-venn-programmet. Henvisninger kan revideres når som helst. Hvis en henvisning finnes å ikke være ekte eller er svindel, mistenkelig, et brudd på bestemmelsene i denne avtalen eller anses av HP å medføre mulig straffeansvar for HP, eller av andre årsaker som HP finner egnede, kan HP nekte å kreditere deg med en måneds gratis tjeneste for henvisningen.
  5. Andre viktige vilkår. Henviste abonnenter kan bare bruke én henvisningslenke/-kode per abonnement. Programincentiver (dvs. måneders gratis tjeneste iht. verv-en-venn-programmet) kan kombineres med andre tilbud fra HP, se vilkårene for det andre tilbudet for aktuelle vilkår. Programinsentiver innløses etter at alle andre kampanjetilbud for gratistjenester er blitt brukt opp. Alle ubrukte programincentiver utløper så snart tjenesten avsluttes, uansett årsak. Henvisningslenkene/-kodene dine deaktiveres automatisk når tjenesten avsluttes. Hvis du har en suspendert tjenestekonto, kan du fortsatt henvise mulige abonnenter, men programincentivene, om noen, vil kun tilføres tjenestekontoen din hvis og når den suspenderte kontoen reaktiveres Programinsentiver kan ikke refunderes og kan ikke overføres til kjøp av nye skrivere eller andre tjenestekonti. Hvis HPs kundestøtte har gitt deg en erstatningsskriver, vil alle opptjente programincentiver gjenopprettes på den nye skriveren.
  6. Endringer og avslutning. HP forbeholder seg retten til å endre, modifisere, diskvalifisere deg, mulige abonnenter, eller vervede abonnenter, i tillegg til å suspendere, avslutte eller avvikle verveprogrammet for venner i sin helhet når som helst med tredve (30) dagers varsel til deg i henhold til Seksjonene 3 ("Endringer i denne avtalen og i Instant Ink-tjenestene") og 9.b ("Kansellering utført av HP").
 2. KOSTNADSFRI UTSKRIFTSPLAN. Kostnadsfri utskriftsplan («Kostnadsfri utskriftsplan») er et program som tilbyr deltakerne («deltakerne») muligheten til å skrive ut femten (15) sider per måned kostnadsfritt («kostnadsfrie sider») gjennom tjenesten Instant Ink. Deltakere som ønsker å delta i Kostnadsfri utskriftsplan må samtykke med vilkårene i denne avtalen. HP forbeholder seg retten til når som helst å endre, modifisere eller avslutte Kostnadsfri utskriftsplan og til å diskvalifisere enhver deltaker fra deltakelse. HP er ikke ansvarlig for feil, utelatelser, funksjonssvikt, avbrudd, sletting, forsinkelser eller driftsrelaterte feil i forbindelse med Kostnadsfri utskriftsplan. Kostnadsfri utskriftsplan er underlagt følgende parametre:
  1. Videreførte sider. Dersom en deltaker i løpet av en måned ikke har skrevet ut alle sine kostnadsfrie sider, vil de ubrukte kosntadsfrie sidene for månedsperioden ikke kunne videreføres og vil ikke være tilgjengelige for bruk i påfølgende måneder.
  2. Gebyr for ytterligere sider. Dersom annet er angitt, hvis en deltaker skriver ut flere sider enn antall kostnadsfrie sider for en månedsperiode, vil HP kreve betaling for de ekstra sidene, 12 kr («ekstragebyr») for hvert ekstra sett á 10 sider («overskytende sider»). For eksempel, hvis du skriver ut totalt 29 sider i en månedsperiode, er de 15 første sidene kostnadsfritt, mens de resterende 14 overskytende sidene vil belastes din valgte betalingsmåte med totalt 24 kr, inkludert moms. HP kan, men er ikke forpliktet til å, sende kommunikasjon til deltakere som nærmer seg antall kostnadsfrie sider for en månedsperiode og som snart vil måtte betale ekstragebyr. Selv om en deltaker ikke mottar slik kommunikasjon eller melding fra HP, er deltakeren ansvarlig for alle ekstragebyr som påløper.
  3. Tilgjengelighet. Kostnadsfri utskriftsplan er kun tilgjengelig for utvalgte skrivermodeller («kvalifiserte skrivere»). Du finner en oppdatert oversikt over kvalifiserte skrivere på www.hpinstantink.com (“Sjekk om HP-skriveren din fungerer med Instant ink”). Kostnadsfri utskriftsplan er ikke nødvendigvis tilgjengelig i alle land. Du finner en oppdatert oversikt over hvilke land Kostnadsfri utskriftsplan er tilgjengelig i på www.hpinstantink.com. Kostnadsfri utskriftsplan kan være tilgjengelig bare under den HP-anbefalte konfigureringsprosessen for skrivere som bruker Instant Ink-patronen som ble levert med skriveren din, kun i utvalgte land og for utvalgte modeller.
  4. Flere skrivere. Deltakere kan melde på mer enn én kvalifisert skriver per husholdning i Kostnadsfri utskriftsplan. En deltakende kvalifisert skriver omtales heretter som en «deltakende skriver».
  5. Ingen nedgraderinger. Hvis en deltaker oppdaterer en deltakende skriver fra Kostnadsfri utskriftsplan til en betalt tjenesteplan (en «oppgradert skriver»), vil ikke deltakeren senere kunne nedgradere den oppgraderte skriveren for å komme tilbake til Kostnadsfri utskriftsplan. I tillegg kan abonnenter ikke nedgradere en skriver fra en betalt tjenesteplan til Kostnadsfri utskriftsplan.
  6. Ingen gjentatte påmeldinger. Hvis en deltaker melder en kvalifisert skriver på Kostnadsfri utskriftsplan og deretter avbryter eller på andre måter avslutter deltakelsen for den kvalifiserte skriveren, kan den kvalifiserte skriveren ikke påmeldes i Kostnadsfri utskriftsplan på nytt.
  7. Velkomstpakker. Deltakere i Kostnadsfri utskriftsplan vil ikke nødvendigvis motta en velkomstpakke umiddelbart. Velkomstpakker sendes på et senere tidspunkt, basert på deltakerens bruksnivå.
  8. Ingen kombinasjon eller banktjenester. Det kostnadsfrie 15-sidersprogrammet kan ikke kombineres med andre kampanjer eller tilbud fra HP. Du kan ikke akkumulere gratismåneder fra kampanjekoder for en fremtidig oppgradering fra 15-sidersprogrammet.
  9. Endringer og avslutning. HP forbeholder seg retten til å endre, modifisere, suspendere, annullere eller avslutte 15-sidersprogrammet etter eget forgodtbefinnende og å diskvalifisere deg fra deltakelse når som helst med tredve (30) dagers varsel til deg i henhold til Seksjonene 3 ("Endringer i denne avtalen og i Instant Ink-tjenestene") og 9.b ("Kansellering utført av HP").
  10. Andre provisjoner. Ved å delta i det kostnadsfrie 15-sidersprogrammet godtar du å motta markedsføring via e-post fra HP, inkludert persontilpassede tilbud fra HP, HP-partnere eller andre tredjeparter som kan være basert på faktisk bruksdata.
 3. HP TANGO BONUSPROGRAM - KOSTNADSFRIE BILDER. HP Tango bonusprogram - Kostnadsfrie bilder er et Instant Ink-program som tilbyr Instant Ink-kunder, som er registrerte med en betalt månedsplan, muligheten til å skrive ut bilder fra en smarttelefon eller nettbrett på papir i størrelsen 13 x 18 cm (“Kostnadsfrie bilder”), uten at Kostnadsfrie Bilder teller mot sidene i kundens HP Instant Ink-plan. HP er ikke ansvarlige for feil, unnlatelser, funksjonsfeil, avbrytelser, slettinger, utsettelser eller driftsfeil relatert til HP Tango Bonusprogram - Kostnadsfrie Bilder.
  1. Tilgjengelighet. HP Tango Bonusprogram - Kostnadsfrie bilder er bare tilgjengelig på utvalgte HP TANGO-forbrukerskrivere (“kvalifiserte skrivere”) og i enkelte land. Du finner en liste med kvalifiserte skrivere og land der HP Tango Bonusprogram - Kostnadsfrie bilder er tilgjengelig på www.hpinstantink.com/tango.
  2. Krav for HP Tango Bonusprogram - Kostnadsfrie bilder. I tillegg til forpliktelsene og pliktene dine som står skrevet i Avtalen, er de følgende elementene påkrevd for å bruke HP Tango Bonusprogram - Kostnadsfrie bilder: (1) Et aktivt abonnement på en betalt HP Instant Ink-plan, (2) En skriver som er kvalifisert for HP Tango Bonusprogram - Kostnadsfrie bilder, (3) En smarttelefon eller et nettbrett med Android eller iOS, og (4) HP Smart-appen installert på en smarttelefon eller et nettbrett.
  3. Kostnadsfrie bilder-begrensninger. Kostnadsfrie bilder er begrenset til utskrift av bilder som ikke er større enn 13 x 18 cm. Bilder som er skrevet ut med mål større enn 13 x 18 cm vil telle mot sidene i månedsplanen og vil ikke telles som et Kostnadsfri bilde. Du vil få tredve (30) dagers varsel om endringer eller modifikasjoner av antallet eller størrelsen på Kostnadsfrie bilder via e-post eller tekstmelding, og alle disse detaljene vil også være tilgjengelig på dashbordet ditt.
  4. Administrere HP Tango Bonusprogram - Kostnadsfrie bilder gjennom Kostnadsfrie bilder-meteret. Dashbordet vil ha et separat element kalt “Kostnadsfri bilder-meter” som vil holde oversikt over det totale antallet kostnadsfrie bilder som du har skrevet ut. Kostnadsfrie bilder-meteret vil begynne å holde oversikt over dine kostnadsfrie bilder etter at du har registrert den kvalifiserte skriveren til en betalt Instant Ink-plan og registrert HP Tango Bonusprogram - Kostnadsfrie bilder.
  5. Endringer og avslutning. HP forbeholder seg retten til å endre, modifisere, suspendere, annullere eller avslutte HP Tango Bonusprogram etter eget forgodtbefinnende og å diskvalifisere deg fra deltakelse når som helst med tredve (30) dagers varsel til deg i henhold til Seksjonene 3 ("Endringer i denne avtalen og i Instant Ink-tjenestene") og 9.b ("Kansellering utført av HP").

11. GENERELLE VILKÅR.

 1. INGEN GARANTI. DU SAMTYKKER I AT TJENESTEN, Instant Ink Ready PATRONER, PATRONER FOR INSTANT INK-PROGRAMMET OG NETTSTEDET LEVERES AV HP, OG «SOM DE ER» OG «HVIS TILGJENGELIG», MED EVENTUELLE FEIL. I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, GIR HP OVERHODET INGEN GARANTI MED HENSYN TIL TJENESTEN, Instant Ink Ready PATRONER, PATRONER FOR INSTANT INK-PROGRAMMET ELLER NETTSTEDET, OG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ENHVER FORM FOR GARANTI (UTTRYKKELIG, UNDERFORSTÅTT, LOVMESSIG ELLER ANNET), INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, EIERSKAP OG OVERHOLDELSE AV OPPHAVSRETTEN. UTEN Å BEGRENSE DET OVENNEVNTE GARANTERER HP IKKE AT TJENESTEN, Instant Ink Ready PATRONER, PATRONER FOR INSTANT INK-PROGRAMMET ELLER NETTSTEDET VIL VÆRE UAVBRUTT, FEILFRITT ELLER VIRUSFRITT, ELLER AT MANGLER VIL RETTES OPP, OG VI GIR INGEN GARANTI OM BETIMELIGHET, NØYAKTIGHET ELLER PÅLITELIGHET. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke ekskludering av underforstått garanti eller begrensninger på varigheten av underforståtte garantier, og ansvarsfraskrivelsene ovenfor vil derfor ikke nødvendigvis gjelde helt og fullt for deg, men de vil gjelde i den grad loven tillater det.
 2. IMMATERIELLE RETTIGHETER. Denne avtalen vil ikke gi deg noen rettigheter mht. opphavsrett, patenter, forretningshemmeligheter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter som eies av HP. HP beholder fullt eierskap av tjenesten, patronene for Instant Ink-programmet, aktiverte Instant Ink Ready patroner og nettstedet og forblir eier av all immateriell eiendom, eierskap og interesser i alle ideer, konsepter, ekspertise, dokumentasjon og teknologi knyttet til tjenesten, patronene for Instant Ink-programmet, Instant Ink Ready patroner og nettstedet. Instant Ink, HP, og alle andre produkt- og tjenestenavn, slagord og logoer i eller på tjenesten, patronene for Instant Ink-programmet, Instant Ink Ready patroner eller nettstedet er varemerker som tilhører HP eller deres lisensgivere og kan ikke kopieres, imiteres eller brukes, helt eller delvis, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra HP eller eieren av det aktuelle varemerket. Du kan ikke bruke metatagger eller annen skjult tekst som inneholder varemerker som tilhører HP uten HPs skriftlige forhåndssamtykke.
 3. BEGRENSNINGER FOR STRAFFEANSVAR OG OPPREISNING. HVIS DU PÅ NOEN MÅTE ER MISFORNØYD MED TJENESTEN ELLER DELER AV DENNE, HERUNDER NETTSTEDET, ER DIN ENESTE MULIGE OPPREISNING Å SLUTTE Å BRUKE TJENESTEN. I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET SKAL HP, DERES ETTERFØLGERE ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, UTILSIKTEDE, KONSEKVENSIELLE (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, KOSTNADER I FORBINDELSE MED NEDETID, TAPT PROFITT, TAPTE INNTEKTER ELLER TAPTE DATA ELELR ANNET INNHOLD) ELLER FOR ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER PÅ NOEN SOM HELST MÅTE KNYTTET TIL TJENESTEN, PATRONENE FOR INSTANT INK-PROGRAMMET, Instant Ink Ready PATRONER ELLER ANLEGGET, ENTEN DET ER BASERT PÅ KONTRAKT, TORT, STATUTTER ELLER ANDRE JURIDISKE TEORIER, SELV OM HP, DERES ETTERFØLGERE ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER HAR BLITT ADVART OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER OG SELV OM OPPREISNINGEN IKKE OPPFYLLER SIN GRUNNLEGGENDE HENSIKT. UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE, I DEN GRAD HP, DERES ETTERFØLGERE ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER HOLDES ANSVARLIG OVERFOR DEG, VIL HPS, ETTERFØLGERNES ELLER DE TILKNYTTEDE SELSKAPENES SAMLEDE MAKSIMALE ANSVAR OVERFOR DEG VÆRE BEGRENSET TIL MÅNEDSGEBYRET DU HAR BETALT HP FOR BRUK AV TJENESTEN I MÅNEDEN UMIDDELBART FØR DATOEN DA KRAVET DITT OPPSTO. OPPREISNINGSMULIGHETENE SOM FREMSETTES I DENNE AVTALEN ER DINE ENESTE OG EKSKLUDERENDE OPPREISNINGSMULIGHETER. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke ekskludering eller begrensning av bestemte typer skader, så begrensningene eller ekskludere som nevnes ovenfor vil derfor ikke nødvendigvis gjelde helt og fullt for deg, men de vil gjelde i den grad loven tillater det.
 4. BEGRENSNINGER FOR STRAFFEANSVAR OG OPPREISNING. HVIS DU PÅ NOEN MÅTE ER MISFORNØYD MED TJENESTEN ELLER DELER AV DENNE, HERUNDER NETTSTEDET, ER DIN ENESTE MULIGE OPPREISNING Å SLUTTE Å BRUKE TJENESTEN. I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET SKAL HP, DERES ETTERFØLGERE ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, UTILSIKTEDE, KONSEKVENSIELLE (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, KOSTNADER I FORBINDELSE MED NEDETID, TAPT PROFITT, TAPTE INNTEKTER ELLER TAPTE DATA ELELR ANNET INNHOLD) ELLER FOR ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER PÅ NOEN SOM HELST MÅTE KNYTTET TIL TJENESTEN, PATRONENE FOR INSTANT INK-PROGRAMMET, Instant Ink Ready PATRONER ELLER ANLEGGET, ENTEN DET ER BASERT PÅ KONTRAKT, TORT, STATUTTER ELLER ANDRE JURIDISKE TEORIER, SELV OM HP, DERES ETTERFØLGERE ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER HAR BLITT ADVART OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER OG SELV OM OPPREISNINGEN IKKE OPPFYLLER SIN GRUNNLEGGENDE HENSIKT. UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE, I DEN GRAD HP, DERES ETTERFØLGERE ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER HOLDES ANSVARLIG OVERFOR DEG, VIL HPS, ETTERFØLGERNES ELLER DE TILKNYTTEDE SELSKAPENES SAMLEDE MAKSIMALE ANSVAR OVERFOR DEG VÆRE BEGRENSET TIL MÅNEDSGEBYRET DU HAR BETALT HP FOR BRUK AV TJENESTEN I MÅNEDEN UMIDDELBART FØR DATOEN DA KRAVET DITT OPPSTO. OPPREISNINGSMULIGHETENE SOM FREMSETTES I DENNE AVTALEN ER DINE ENESTE OG EKSKLUDERENDE OPPREISNINGSMULIGHETER. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke ekskludering eller begrensning av bestemte typer skader, så begrensningene eller ekskludere som nevnes ovenfor vil derfor ikke nødvendigvis gjelde helt og fullt for deg, men de vil gjelde i den grad loven tillater det.
 5. INTET ANSVAR FOR TREDJEPARTERS MATERIALER OG NETTSTEDER. Bestemt innhold og enkelte tilbud, produkter, tjenester og andre materialer som gjøres tilgjengelig for deg via tjenesten kommer fra tredjeparter («materiale fra tredjeparter»), og du samtykker i at HP ikke er ansvarlig for materiale fra tredjeparter. Din bruk av materialer fra tredjeparter foregår utelukkende for din egen risiko og kan være underlagt ytterligere vilkår. I tillegg kan det tilveiebringes lenker fra tjenesten og nettstedet til tredjeparters nettsteder («tredjeparters nettsteder»), og HP er ikke ansvarlig for tredjeparters nettsteder eller materiale fra tredjeparter som gjøres tilgjengelig gjennom disse. HPs personvernerklæring gjelder ikke for nettsteder som tilhører tredjeparter, og HP er ikke ansvarlig for bruken av opplysningene dine fra disse tredjepartene.
 6. GJELDENDE LOV. Eventuelle tvister som oppstår som følge av eller ellers er tilknyttet denne avtalen, enten de er basert på kontrakt, tort, bedrageri eller annen juridisk teori, skal styres av lovene i landet der du for tiden er bosatt, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt. I tillegg bør du merke deg at du kan benytte deg av den nettbaserte tvisteløsningsplattformen (ODR-plattformen) på http://ec.europa.eu/odr. ODR-plattformen er en nettbasert plattform som er utviklet spesielt for å hjelpe forbrukere som har kjøpt varer eller tjenester på nett, og som i ettertid opplever problemer med nettkjøpet. Plattformen lar kunder sende kontrakttvisten og utføre alternativ tvisteløsning (ADR) på nett. ODR-plattformen overfører tvistene utelukkende til ADR-organer som er oppført på de nasjonale listene for ADR-organer som overholder de bindende kvalitetskravene fastsatt i ADR-direktivet. Videre minner vi om at du kan kontakte HP via e-post på feedback.webmaster4@hp.com eller på tlf 23 50 20 26.
 7. HELE AVTALEN/GENERELT. Vilkårene i denne avtalen, sammen med tjenestebeskrivelsesuttrykkene og andre HP-uttrykk som nevnes uttrykkelig i denne avtalen, eller som gjelder for tjenesten, utgjør hele avtalen mellom deg og HP i forbindelse med tjenesten, og skal gå foran eventuell tidligere kommunikasjon, påstander eller avtaler, både skriftlige og muntlige. Dersom det oppstår konflikt mellom denne avtalen og ett eller flere av tjenestebeskrivelsesuttrykkene, skal vilkårene i denne avtalen være gjeldende. Dersom det oppstår konflikt mellom denne avtalen og HP Connecteds brukervilkår, skal vilkårene i denne avtalen være gjeldende. Dersom det oppstår konflikt mellom denne avtalen og andre egne vilkår som gjelder for tjenesten (dvs. vilkår for kampanjetilbud), skal de motstridende egne vilkårene gjelde.
 8. MISCELLANEOUS. HPs manglende oppfølging av egne rettigheter etter denne avtalen skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slike rettigheter. Hvis en bestemmelse i denne avtalen i en domstol i en kompetent jurisdiksjon finnes å være ugyldig, skal retten forsøke å ivareta tankene bak bestemmelsen, og de andre bestemmelsene i avtalen vil forbli i full kraft. Du kan ikke tildele denne avtalen gjennom lover eller på annet vis; HP kan tildele denne avtalen. Avsnittsoverskriftene i denne avtalen er kun for bekvemmelighetens skyld og har ingen juridisk virkning. Denne avtalen skal tolkes uten at det finnes sterk fortolkning i din favør eller mot HP. Uten å begrense de andre bestemmelsene i denne avtalen skal HP ikke være ansvarlig for eventuelle mangler i tjenesten, patroner for Instant Ink-programmet, Instant Ink Ready patroner eller nettstedet som følge av handlinger eller hendelser som er utenfor deres rimelige kontroll. Alle vilkårene i denne avtalen som pga. sine egenskaper ville overlevd oppsigelse av denne avtalen ved avsluttet tjeneste (inkludert, men ikke begrenset til, vilkårene knyttet til begrensninger av HPs og tilknyttede selskapers ansvar, ditt ansvar, gjeldende lov, dine betalingsforpliktelser for tjenesten og din forpliktelse om å returnere patronene for Instant Ink-programmet til HP på angitt måte) skal overleve oppsigelse av kontrakten.