HP INSTANT INK TJÄNSTEVILLKOR

HP INSTANT INK TJÄNSTEVILLKOR

Mars 2019

OBSERVERA: LÄS NOGGRANT IGENOM DESSA ”VILLKOR FÖR HP INSTANT INK” (”AVTALET”) OCH BESKRIVNINGEN AV HP INSTANT INK-TJÄNSTEN I AVSNITTEN ”SÅ HÄR FUNGERAR DET”, ”PLANERNA” OCH ”VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR” PÅ WWW.HPINSTANTINK.COM (”BESKRIVNING AV VILLKOREN FÖR TJÄNSTEN”) INNAN NI KÖPER HP INSTANT INK-TJÄNSTEN (”TJÄNSTEN”). DETTA AVTAL INGÅS MELLAN KÖPAREN AV INSTANT INK-TJÄNSTEN (”NI”) OCH HP PPS Sverige AB ELLER DESS EFTERTRÄDARE (”HP”), KOMBINERAT MED EVENTUELLA SEPARATA ELLER YTTERLIGARE VILLKOR SOM GÄLLER FÖR INSTANT INK-TJÄNSTEN (DVS. KAMPANJERBJUDANDEN), OCH STYR ANVÄNDNINGEN AV INSTANT INK-TJÄNSTEN. I DEN UTSTRÄCKNING NÅGOT SEPARAT ELLER YTTERLIGARE VILLKOR GÄLLER FÖR ER ANVÄNDNING AV INSTANT INK-TJÄNSTEN OCH STÅR I STRID MED DETTA AVTAL (EXEMPELVIS ETT YTTERLIGARE VILLKOR SOM STYR INSTANT INK-PROGRAM SOM KAN ERBJUDAS AV HP SOM TILLÄGG TILL INSTANT INK-TJÄNSTEN), SKA DET SEPARATA VILLKORET GÄLLA.

DITT KÖP OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN INDIKERAR ATT DU HAR LÄST OCH GODKÄNT AVTALET OCH ATT DU ACCEPTERAR ATT VILLKOREN ÄR JURIDISKT BINDANDE FÖR DIN DEL, INKLUSIVE VILLKOREN FÖR EXTRAAVGIFTER, KRAVET PÅ INTERNETANSLUTNING FÖR SKRIVAREN, HPs RÄTT ATT HÖJA PRISET, OCH UPPSÄGNINGSVILLKOREN.

INSTANT INK-TJÄNSTEN ÄR TILLGÄNGLIG FÖR ALLA KUNDER SOM ÄR BOSATTA INOM DET EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES), STORBRITANNIEN OCH SCHWEIZ, MEN DET KRÄVS DOCK EN LEVERANSADRESS INOM SVERIGE. GENOM ATT KÖPA INSTANT INK-TJÄNSTEN INTYGAR NI FÖR HP ATT NI ÄR BOSATTA INOM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES), STORBRITANNIEN ELLER SCHWEIZ OCH KOMMER ATT FORTSATT VARA DET UNDER ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTEN.

NI KAN GRANSKA, SPARA OCH SKRIVA UT ALLA DELAR AV DESSA VILLKOR. VI REKOMMENDERAR ATT NI SKRIVER UT EN KOPIA AV HELA DOKUMENTET SÅ ATT NI KAN HÄNVISA TILL DET NÄR NI ANVÄNDER INSTANT INK-TJÄNSTEN.

ENHET FÖR HP: HP PPS Sverige AB (“HP”)

Adress för HP: Gustav III:s boulevard 34, SE-169 73 Stockholm - Sweden

Telefon för HP kundtjänst: 08 5199 2319

www.hpinstantink.com

INDEX

 1. DATA COLLECTION.
 2. AGREEMENT TO CONTRACT ELECTRONICALLY.
 3. CHANGES TO THIS AGREEMENT AND TO THE SERVICE.
 4. YOUR REPRESENTATIONS AND OBLIGATIONS.
 5. INSTANT INK SERVICE REQUIREMENTS.
 6. CHOOSING AN INSTANT INK SERVICE PLAN.
 7. PAYING FOR YOUR INSTANT INK SERVICE.
 8. MANAGING YOUR INSTANT INK SERVICE.
 9. CANCELLATION.
 10. INSTANT INK PROGRAMS.
 11. GENERAL TERMS AND CONDITIONS.

1. DATAINSAMLING.

 1. INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV DATA STYRS AV HPs SEKRETESSPOLICY SOM FINNS PÅ WWW.HP.COM/GO/PRIVACY.
 2. Fjärrövervakning. Ditt köp av tjänsten innebär att du ger HP tillstånd att fjärrövervaka din skrivares sidräkning, bläckstatus och användning för att förhindra obehörig användning av ditt konto och för att förbättra din upplevelse av HPs produkter och tjänster. Fjärrövervakningen omfattar bläcknivå, sidräkning, utskrivna dokumenttyp, (som Word, PowerPoint, pdf, jpeg), vilken typ av enhet som initierade utskriftsjobbet, skrivarens serienummer och bläckpatroninformation (som bläckstatus för HP Original, och om patronen var ny eller använd när den senast placerades i skrivaren). Du samtycker till att att hålla skrivaren ansluten till Internet och inte ta bort eller avaktivera övervakningsprogramvaran på din skrivare. Se HPs fullständiga sekretesspolicy och HPs personuppgiftspolicy.
 3. Delning av personuppgifter. Genom att köpa Instant Ink-tjänsten, samtycker ni till att HP delar era personuppgifter med antingen återförsäljaren från vilken ni erhöll en registreringskod för Instant Ink-tjänsten och/eller återförsäljaren från vilken ni köpte er behöriga skrivare. Era personuppgifter hanteras enligt andra företags sekretesspolicyer, vilka kan skilja sig från HPs policyer och metoder. Vid tillämpningen av detta stycke, inkluderar ”personuppgifter” namn, leveransadress, stad, region, postnummer, e-postadress, skrivarmodell, skrivarserienummer, serienummer för registreringskort, plan för Instant Ink-tjänsten, registreringsdatum för Instant Ink-tjänsten och återförsäljarbutik varifrån registreringskoden distribuerades.

2. ELEKTRONISKT GODKÄNNANDE AV KONTRAKT.

Ditt köp av Tjänsten innebär att du har godkänt kontraktet med HP på elektronisk väg. Detta innebär att när du klickar på knappen för att slutföra ditt köp av Tjänsten, godkänner du samtliga villkor i detta Avtal medavsikt att ingå avtal med HPHP kan komma att kommunicera med dig via e-post, textmeddelanden eller genom att posta meddelanden på hpinstantink.com (”Webbplatsen”), såsom exempelvisl din kontosida för Tjänsten Du godkänner att alla sådana meddelanden, offentliggöranden och annan kommunikation som HP tillhandahåller åt dig på elektronisk väg, uppfyller eventuella juridiska krav på att sådan kommunikation ska ske skriftligen. Kostnader som hör samman med att du upprätthåller ett e-postkonto eller kapacitet för snabbmeddelanden eller sms är ditt eget ansvar och ingår inte i Tjänsten.

3. ÄNDRINGAR AV DETTA AVTAL ELLER TJÄNSTEN.

HP kan när som helst anpassa detta avtal efter eget gottfinnande genom att publicera ett meddelande om en sådan anpassning på Webbplatsen  varpå ändringen träder i kraft tidigast om 30 dagar. HP kan även skicka meddelande om sådana ändringar till den e-postadress eller det nummer du har angett för textmeddelanden eller snabbmeddelanden på din kontosida för Tjänsten. Om du fortsätter att använda Tjänsten efter det att ändringen har trätt i kraft innebär det  att du accepterar avtalsändringarna. Om du inte accepterar det ändrade avtalet ska du inte använda Tänsten utan avsluta den genom att följa instruktionerna i paragraf 16 nedan. HP kan efter eget gottfinnande vägra att tillhandahålla Tjänsten åt dig, eller avbryta din användning av Tjänsten, och kan ändra, göra ett uppehåll i eller avbryta Tjänsten (eller en version, eller en del av eller en funktion däri) enligt paragraf 9 (“Avbeställning”). Utan att begränsa allmängiltigheten för ovanstående, kan HP när som helst ändra exempelvis, priset för Tjänsten. Se paragraf 9.b (“Uppsägning från HPs sida”) för mer detaljer.

4. ERA FÖRETRÄDANDEN OCH SKYLDIGHETER.

Du bekräftar du att:

 1. Ålder och hemvist. Ni är minst arton (18) år, är bosatta i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien eller Schweiz, ni har tillhandahållit en leveransadress inom Sverige, vissa regioner i Storbritannien exkluderas från detta leveransområde till följd av bristande täckning och de är följande: Kanalöarna (Jersey och Guernsey), Alderney, Sark, Herm och Gibraltar; och har juridisk rättighet, rättshandlingsförmåga och behörighet att ingå detta avtal med HP och vara bundna av dess villkor, och, om tillämpligt, är ni vederbörligen bemyndigade att ingå detta avtal å era arbetsgivares vägnar.
 2. Inte offentlig sektor. Du får inte köpa Tjänsten i egenskap av medarbetare inom den offentliga sektorn eller i avsikt att på annat sätt använda tjänsten för ett myndighetsrelaterat bruk.
 3. All information som du lämnar till HP eller HPs återförsäljare i anslutning till Tjänsten eller webbplatsen, såsom tex till personlig information (som namn, adress, kreditkortsnummer och utgångsdatum, information om annan betalningsmetod, samt e-postkonto eller information om nummer för textmeddelanden/snabbmeddelanden) är äkta, korrekt och komplett och att du meddelar HP eller HPs återförsäljare, om tillämpligt, om alla ändringar av sådan information;
 4. Tjänsterna köps av dig för eget brukoch inte för vidareförsäljning, vidaredistribution eller på annat sätt delad med andra parter;
 5. Du ska inte missbruka Tjänsten eller på annat sätt ägna dig åt olämpliga aktiviteter vad gäller tjänsten;
 6. Du är ansvarig för andras handlingar när de använder ditt Tjänstekonto, din sida för Tjänstekontot eller på annat sätt använder sig av din Tjänst,
 7. Du kommer att gottgöra och hålla HP skadeslöst vad gäller alla förluster och andra kostnader som härrör från din överträdelse av detta Avtal, eller som på annat sätt hör samman med din användning av Tjänsten, Instant Ink-programmets bläckpatroner, Instant Ink Ready-bläckpatroner, eller webbplatsen.

5. KRAV FÖR INSTANT INK-TJÄNSTEN.

 1. HP Connected-konto och E-postkonto. Du måste för egen kostnad upprätthålla ett giltigt e-postkonto eller, om tillämpligt, en funktion för textmeddelanden för att kunna erhålla meddelanden eller annan information rörande Tjänsten. För att köpa och få del av Tjänsten måste du skapa och sedan upprätthålla ett HP Connected-konto (eller en senare version) (”HPC-konto”). Från ditt HPC-konto köper du Tjänsten och då skapas och administreras tjänstekontot (”Tjänstekonto”) och en sida för Tjänstekontot i ditt HPC-konto. Detaljerna kring ditt Tjänstekonto visas på Tjänstekontots sida.
 2. Krav på en kompatibel HP-skrivare för tjänsten. För att kunna använda Tjänsten måste du ha en för Tjänsten kompatibel HP-skrivare. Lista över tjänstekompatibla skrivare från HP återfinns i beskrivningen av tjänstevillkoren. Du ger uttryckligen HP tillåtelse att fjärradministrera din skrivares programvara inklusive inbyggd programvara och programmering, utan föregående meddelande, för att tillhandahålla Tjänsten åt dig eller för att efterleva tillämplig lagstiftning. All programvara eller inbyggd programvara som hämtas till din skrivare eller som på annat sätt tillhandahålls för att aktivera Tjänsten, tillhandahålls i enlighet med villkoren för programvarulicensen som medföljde din skrivare, eller i enlighet med användarvillkoren för HP Connected, om annat inte anges.
 3. Skrivaren måste vara ansluten till internet. För att kunna använda Tjänsten utan störningar krävs att din skrivare är ansluten till Internet. HP tillhandahåller inte en sådan internettjänst utan den måste införskaffas separat och betalas av dig. Fråga din Internetleverantör efter information om eventuella avgifter för dataanvändning och andra tillämpliga avgifter. Du är ansvarig för att, på egen bekostnad, anskaffa och underhålla all utrustning och alla tjänster som behövs för att få åtkomst till och använda Tjänsten. Om din skrivare inte är ansluten till Internet, kommer de Instant Ink-aktiverade bläckpatronerna att avaktiveras och du kommer inte att kunna skriva ut med dessa; men du kommer att fortsätta att debiteras för Tjänsten i enlighet med vad som beskrivs i paragraf 7 („Betalning av instant ink-tjänsten“). För att återaktivera avaktiverade bläckpatroner, måste du kontakta kundtjänsten: HPs kundtjänst, telefon 08 5199 2319 (vilket visar att ditt samtal gäller Instant Ink-programmet) måndag–fredag 08.30–18.00 (förutom bankfria vardagar), eller gå till hp.com/go/instantinksupport för att få hjälp. Om du inte kan ansluta din skrivare till Internet påverkar det även HPs förmåga att skicka vissa meddelanden till dig (såsom exempelvis de som beskrivs i paragraf 7 („Betalning av instant ink-tjänsten“)) och det påverkar även aktualiteten avseende fakturering av Tjänsten.
 4. Bläckpatroner via Instant Ink-programmet.
  1. En del av de skrivare som är kompatibla med Tjänsten inkluderar Instant Ink Ready-bläckpatroner eller Instant Ink-programmets bläckpatroner i skrivarförpackningen. Instant Ink Ready-bläckpatroner kan användas som vanliga bläckpatroner om du inte aktiverar ett Tjänstekonto för Instant Ink, eller fram till dess att du gör det och i detta fall blir de då en del av Tjänsten. Instant Ink-programmets bläckpatroner får bara användas i anslutning till Tjänsten. Om skrivaren som du har köpt levereras med Instant Ink Ready-bläckpatroner eller Instant Ink-programmets bläckpatroner, ska du noggrant gå igenom det skriftliga materialet eftersom ytterligare eller separata villkor kan gälla. När du har skapat ditt Tjänstekonto kommer dina Instant Ink Ready-bläckpatroner eller Instant Ink-programmets bläckpatroner (som tillämpligt) att aktiveras för användning med Tjänsten (alla bläckpatroner som aktiveras för användning med Ttjänsten kallas gemensamt häri för ”Instant Ink-aktiverade bläckpatroner”); HP kommer därefter att skicka dig ytterligare bläckpatroner inom ramen för Instant Ink-programmet, för att göra det möjligt för dig att fortsätta skriva ut så länge du har denna Tjänst. Om Instant Ink Ready-bläckpatroner eller Instant Ink-programmets bläckpatroner inte ingick när du köpte en med Tjänsten kompatibel skrivare, kommer HP att skicka Instant Ink-programmets bläckpatroner till dig när du har skapat ett Tjänstekonto. HP är den juridiske ägaren till Instant Ink-aktiverade bläckpatroner. HP tillhandahåller enbart Instant Ink-aktiverade bläckpatroner åt dig för att du ska kunna använda dig av Tjänsten. De Instant Ink-aktiverade bläckpatronerna fungerar bara med den skrivare som du har registrerat på ditt tTänstekonto; du får inte använda Instant Ink-aktiverade bläckpatroner med andra skrivare (såsom exempelvis andra skrivare som du har registrerat för Tjänsten), eller använda Instant Ink-aktiverade bläckpatroner utanför ramen av Tjänsten (om inte HP uttryckligen har tillåtit något annat), eller sälja Instant Ink-aktiverade bläckpatroner eller på annat sätt tillhandahålla dem åt andra. Under tiden du använder Tjänsten samtycker du till att inte ta bort en Instant Ink-aktiverad bläckpatron från din skrivare och ersätta den med en ny bläckpatron innan ett meddelande på din skrivare uppmanar dig att byta, eller om utskriftskvaliteten försämras. Din skrivare rapporterar automatiskt in bläcknivåerna för dina Instant Ink-aktiverade bläckpatroner till HP, så att HP vet när bolaget ska leverera ersättningspatroner till dig inom ramen för Instant Ink-programmet. När din Tjänst sägs upp, oavsett anledning, kommer HP att fjärravinstallera Instant Ink-programmets bläckpatroner och du kommer inte längre att kunna använda Instant Ink-programmets patroner för att skriva ut. Du måste säkerställa att HP har din senaste adress för att HP ska kunna leverera Instant Ink-programmets bläckpatroner till dig genom Tjänsten, och HP är inte ansvarigt  för att Instant Ink-programmets bläckpatroner har skickats till inaktuella adresser som återfinns i ditt Tjänstekonto. Gå till din sida för Tjänstekontot för att då det behövs uppdatera din nuvarande adress eller kontakta kundtjänsten, HPs kundtjänst på telefon 08 5199 2319 (vilket visar att ditt samtal gäller Instant Ink-programmet) måndag–fredag 08.30–18.00 (förutom bankfria vardagar), eller gå till hp.com/go/instantinksupport för att få hjälp.
 5. Instant Ink-programpatroner måste returneras av er till HP. Du samtycker till att returnera samtliga använda Instant Ink-aktiverade bläckpatroner till HP och att följa returneringsinstruktionerna som HP tillhandahåller dig. Utan att begränsa allmängiltigheten av ovanstående gäller följande: du måste returnera Instant Ink-aktiverade bläckpatroner till HP när (i) det är slut på bläck i patronerna, eller när du annars slutar använda dem, (ii) eller din Tjänst avslutas , oavsett anledning, eller (iii) HP av annan anledning instruerar dig att returnera patronerna till HP. Du samtycker till att inte inkludera några andra artiklar än Instant Ink-aktiverade bläckpatroner i av HP tillhandahållna och förfrankerade returkuvert, som du skickar tillbaka till HP. Kontakta HP om en Instant Ink-aktiverad bläckpatron är skadad, läcker eller på annat sätt verkar kräva särskild hantering. HP kommer då att ge dig utförliga instruktioner om hur du ska returnera bläckpatronen. Du är själv ansvarig för att bläckpatroner som du returnerar till HP på ett sätt som inte följer HPs instruktioner, hanteras i enlighet med gällande lagstiftning, och du åtar dig att hålla HP skadelöst i den händelse att du inte efterlever sådan tillämplig lagstiftning.

6. VÄLJA PLAN FÖR INSTANT INK-TJÄNSTEN.

 1. När du skapar ditt Tjänstekonto väljer du samtidigt en plan: en plan för Tjänsten (varav alla omfattas av termen ”Tjänsteplan”), vilket beskrivs i villkoren för Tjänsten. Varje tjänsteplan berättigar dig till utskrifter av ett visst angivet antal sidor (”Tjänsteplanens sidor”) under varje en-månadsperiod (”Månadsperiod”) för en fastställd avgift (”Tjänsteplanens Avgift”). Den första Månadsperioden inleds den dag din skrivare för första gången känner av en Instant Ink-aktiverad bläckpatron (”Första Användning”), och den andra Månadsperioden börjar samma kalenderdag följande månad. Om exempelvis din första Månadsperiod börjar den 15 januari så påbörjas din andra månad den 15 februari. Om din första Månadsperiod börjar på en dag som inte återfinns i följande månad, så kommer din Månadsperiod i alla efterföljande månader att börja på månadens sista dag. Om din första Månadsperiod exempelvis började den 31 januari skulle nästa månadsperiod börja den 28 februari, och Månadsperioden därefter påbörjas den 31 mars. Din Tjänst förnyas på månadsbasis tills du säger upp den, i enlighet med vad som beskrivs i paragraf 9 (“Avbeställning”). Se beskrivningen av villkoren för Tjänsten för mer detaljer rörande tillgängliga tjänsteplaner.
 2. Utskriven sida. EN UTSKRIVEN SIDA ÄR EN SIDA DÄR SKRIVAREN HAR PLACERAT BLÄCK I NÅGON MÄNGD. UTSKRIFT PÅ PAPPERSARKETS BÅDA SIDOR RÄKNAS SOM TVÅ SIDOR. En sida är media av den typ och den storlek som återfinns i din skrivares specifikationer. HP kan avstå ifrån avgiften för Tjänsteplanen i samband med vissa marknadsföringskampanjer eller av andra skäl . Se tillämpliga villkor för mer information.
 3. Flera skrivare i tjänstekontot. Inom ramen för Tjänsten kan du registrera flera skrivare, upp till sammanlagt maximalt tio stycken, på ett eller flera Tjänstekonton. Oavsett om dina skrivare är registreradepå ett eller flera Tjänstekonton kommer du att faktureras separat för varje skrivare. Se paragraf 7 („Betalning av instant ink-tjänsten“) för uppgifter om fakturering.
 4. Överförda sidor. Om du under en Månadsperiod inte skriver ut alla sidor som ingår i din Tjänsteplan, kommer antalet outnyttjade sidor enligt Tjänsteplanen som du har kvar för den månadsperioden, med reservation för det maxantal som beskrivs härefter, att föras över (”Överförda sidor”) så att du kan använda dem under följande Månadsperioder. Det totala antalet sidor i Tjänsteplanen plus Överförda sidor som du har tillgodo genom Tjänsten under varje Månadsperiod får inte överstiga tre gånger antalet sidor i din Tjänsteplan. Om din Tjänsteplan exempelvis berättigar dig till 50 utskriftssidor varje månad, kan du ha totalt upp till 100 Överförda sidor i ditt Tjänstekonto varje månad; ytterligare outnyttjade utskriftssidor som du har, som överstiger det antalet, kommer inte att föras över och kan inte användas av dig under följande Månadsperioder. Under var och en av dina Månadsperioder används i första hand dina sidor från Tjänstekontot, innan dina överförda sidor börjar förbrukas. Överförda sidor är kanske inte tillgängliga, eller kan kanske läggas till på ditt tjänstekonto under vissa marknadsföringserbjudanden eller efter HPs eget gottfinnande. Se tillämpliga villkor för mer information.
 5. Ingen överlåtelse. Du har inte rätt att överföra Tjänsten till en annan skrivare eller överlåta Tjänstentill en annan person.
 6. Använda förbetald PIN-kod. Om ni har köpt eller erhållit en PIN-kod till Instant Ink-tjänsten från en HP-återförsäljare eller HP, måste ni använda den inom angiven tidsperiod, om sådan finns, och i enlighet med alla eventuella instruktioner som medföljer sådan PIN-kod för att köpa Instant Ink-tjänsten. HP är inte ansvarigt för förlust eller stöld av PIN-koden/värdekort. När ni anger PIN-koden löses kortets fullständiga värde in. Vid inlösen krediteras kortvärdet kontot för Instant Ink-tjänsten och används för tjänstens avgift, och därefter debiteras ert kontokort för nästföljande månader.

7. BETALNING AV INSTANT INK-TJÄNSTEN.

 1. Startavgifter för tjänsten och faktureringscykler. Om inget annat särskilt angetts gäller följande:
  1. När du skapar ditt Tjänstekonto anger du en godkänd betalningsmetod till HP som du vill använda för att betala för Tjänsten, exempelvis ett giltigt kreditkort, eller en annan betalningsmetod som du utser under registreringsprocessen (”Betalningsmetod");
  2. Din månatliga faktureringscykel (”Faktureringscykel”) för Tjänsten startar den dag du först använder Tjänsten (som definieras ovan i paragraf 6 („Välja plan för Instant Ink-tjänsten“));
  3. Med start en månad efter att du först började använda Tjänsten, debiteras sedan din valda betalningsmetod på månadsbasis för (i) avgiften för Tjänstetplanen, inklusive tillämpliga skatter, och (ii) eventuella Extraavgifter (tillsammans: ”din Månadsavgift”). Om du exempelvis först använder Tjänsten den 1 januari debiteras din valda betalningsmetod den 1 februari eller därefter för månadsavgiften för januari; om du först använder Tjänsten den 1 februari debiteras din valda Betalningsmetod den 1 mars eller därefter för Månadsavgiften för februari.
  4. Om ni löser in värdet för ett giltigt presentkort, värdekort eller erbjudande på ert tjänstekonto, räknar HP av det inlösta värdet från er månadsavgift före annan eventuell betalning via er betalningsmetod, såvida inte andra tillämpliga bestämmelser och villkor gäller. Om inget annat anges separat, debiteras er betalningsmetod för varje månad som ni skriver ut fler sidor än vad som ingår i planen, med en avgift för dessa extra sidor. Om er tjänsteplan exempelvis berättigar er att skriva ut femtio (50) sidor till en kostnad av 34 kr och att ni därefter betalar 12 kr per ytterligare tio (10) sidor, och om ni skriver ut totalt sextiosex (66) sidor under en månadsperiod debiteras er betalningsmetod med månadsavgiften på 34 kr plus 24 kr i överskottskostnad, totalt 58 kr, inklusive moms.
  5. Om skrivaren inte är uppkopplad mot Internet kan detta resultera i att delar av din förfallna Månadsavgift debiteras först senare. HP fortsätter att debitera månadsavgiften enligt din valda Betalningsmetod på månadsbasis, tills din tjänst sägs upp av dig eller HP.
  6. I den händelse HP inte kan få betalning via din betalningsmetod, när avgiften förfaller till betalning, kan HP tillfälligt stoppa din åtkomst till Tjänsten och de Instant Ink–aktiverade bläckpatronerna kommer att sluta fungera tills betalningen är genomförd; om HP inte erhåller betalning från dig kommer HP att avsluta Tjänsten i enlighet med paragraf 9 (“Avbeställning”). Du kan när som helst meddela HP att du vill avsluta Tjänsten, genom att följa anvisningarna i paragraf 16, och din uppsägning kommer att träda i kraft den sista dagen i din innevarande månadsperiod. Om exempelvis din innevarande månadsperiod löper från den 15 januari till den 15 februari, och du skickar in en begäran till HP om att avsluta Tjänsten den 30 januari, kommer din Tjänst att avslutas den 15 februari. Det fullständiga beloppet för den senaste Månadsperioden debiteras enligt din valda betalningsmetod. Inga återbetalningar görs för ej utnyttjade utskrifter av Tjänsteplanens tillåtna sidantal eller av överförda sidor under den senaste Månadsperioden. Förhållandet att du tar bort de Instant Ink-aktiverade bläckpatronerna från din skrivare, att du inte skriver ut något eller att du inte har din skrivare ansluten till Internet, innebär inte att Tjänsten avbryts och stoppar heller inte faktureringscykeln.
  7. Du har åtkomst till din faktureringsinformation på din Kontosida. Du är ansvarig för alla sidor som skrivs ut på din skrivare medan du använder Tjänsten, även om du inte specifikt godkänt utskriften av sidorna.
 2. Prishöjningar. Det kan hända att HP höjer eller på annat sätt ändrar Tjänsteplansavgiften och Extraavgiften, och lägger till ytterligare avgifter, för en Tjänsteplan, eller vid något tillfälle på annat sätt ändrar eller lägger till Tjänsteplaner utifrån HPs eget gottfinnande, i enligt med paragraf 3 („Ändringar av detta avtal eller tjänsten“). Samtliga sådana ändringar av Tjänsteplansavgifter och Extraavgifter samt tillkomsten av andra avgifter träder i kraft tidigast i början av din följande månadsperiod efter att HP har meddelat om sådana ändringar och tillägg i enligt med paragraf 3 („Ändringar av detta avtal eller tjänsten“).
 3. Betalningsprocess. HP använder tredje parts betalningsförmedling för att ta betalt för Tjänsten. Betalningsförmedlingen är underkastad betalningsförmedlarens eventuella ytterligare villkor och riktlinjer. HP förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra eller lägga till tredje parts betalningsförmedling.

8. HANTERING AV INSTANT INK-TJÄNSTEN.

 1. Kundtjänst. Du kan kontakta kundtjänsten om du behöver hjälp med Tjänsten eller ditt Tjänstekonto, eller om du har frågor angående din Månadsavgift eller faktureringsprocessen, på HPs kundtjänst på telefon 08 5199 2319 (vilket visar att ditt samtal gäller Instant Ink-programmet) måndag–fredag 08.30–18.00 (förutom bankfria vardagar), eller besökl hp.com/go/instantinksupport.
 2. Ändring av tjänsteplan. Du kan ändra ditt val av Tjänsteplan genom att följa anvisningarna på Tjänstekontots sida. En nedgradering av din Tjänsteplan träder i kraft vid starten av din nästkommande Månadsperiod och gäller inte retroaktivt. Du bestämmer när en uppgradering av planen ska träda i kraft, antingen (1) omedelbart, med retroaktiv verkan på din nuvarande faktureringscykel, eller (2) från starten av nästa faktureringscykel. Gå till Tjänstekontots sida för en översikt av din aktuella Tjänsteplan..

9. AVBESTÄLLNING.

 1. Uppsägning från er sida. Ni kan när som helst säga upp tjänsten online på www.hpinstantink.com eller genom att ringa HP kundtjänst på telefonnumret som anges i början av detta avtal, och då avbryts Instant Ink-tjänsten från och med den sista dagen i den aktuella månadsperioden. Om er aktuella månadsperiod exempelvis löper från den 15 januari till den 15 februari och ni skickar en begäran om uppsägning till HP den 30 januari, upphör Instant Ink-tjänsten från och med den 15 februari. Betalningsmetoden debiteras fullt för er senaste månadsperiod, och det utgår ingen återbetalning för icke utskrivna sidor i tjänsteplanen eller för överförda sidor från tidigare månadsperioder. Instant Ink-tjänsten eller betalningscykler upphör inte genom att ni bara tar ut patronerna för Instant Ink-programmet och/eller inte ansluter skrivaren till internet.
 2. Uppsägning från HPs sida. Oaktat det föregående, utöver HPs rättigheter i Avsnittet 3 (”Ändringar av detta avtal eller tjänsten”), kan HP när som helst, efter eget gottfinnande, avbryta er tjänst med trettio (30) dagars varsel via ett e-postmeddelande eller, om tillämpligt, textnumret på er instrumentpanel. Sådana orsaker till upphävande av er Instant Ink-tjänst kan inkludera, men inte begränsas till, att HP upphör med att tillhandahålla Instant Ink-tjänsten eller en särskild version, del eller funktion av Instant Ink-tjänsten. Uppsägning från HPs sida enligt ovanstående kan berättiga er till en återbetalning av eventuella genomförda förhandsbetalningar. Dessutom kan HP upphäva er Instant Ink-tjänst och detta avtal när som helst, efter eget gottfinnande, med omedelbar verkan, via ett e-postmeddelande eller, om tillämpligt, textnumret på er instrumentpanel om; (i) Ni bryter mot något av villkoren i detta avtal (inklusive men inte begränsat till underlåtenhet att betala för Instant Ink-tjänsten eller att inte längre använda en giltig betalningsmetod); eller (ii) om HP efter eget gottfinnande anser att ni på annat sätt har missbrukat Instant Ink-tjänsten eller varit involverad i någon annan aktivitet som ligger till grund för upphävande av er användning av Instant Ink-tjänsten. Alla uppsägningar grundade på underavsnitten (i) och (ii) ovan kan ske utan återbetalning av eventuella genomförda förhandsbetalningar.
 3. Uppsägningens följder. HP är inte är ersättningsskyldigtt gentemot dig vid uppsägning av Tjänst eller nekad åtkomst till Tjänsten eller webbplatsen. Vid uppsägning av Tjänsten, oavsett orsak, upphör alla dina rättigheter enligt detta Avtal, och du måste omedelbart upphöra med all användning av Tjänsten och returnera Instant Ink-programmets bläckpatroner till HP i enlighet med vad som framgår av paragraf 5.e (”Instant Ink-programpatroner måste returneras av er till HP”). Dessutom upphör alla eventuella programincitament som ni har intjänat via värva-en-vän-programmet omedelbart när Instant Ink-tjänsten avslutas.
 4. Obligatorisk ångerrätt. Om du är konsument begränsar inte ovanstående uppsägningsrätt din lagstadgade rättighet att annullera ett distansförsäljningsavtal eller ett avtal som slutits utanför en affärslokal. Du har rätt att häva detta avtal utan att ange något skäl, inom 14 dagar från detta avtals ingående. Du har rätt att informera oss om detta beslut med uppsägningsformuläret nedan. Om du har förbetalt den första månaden med Tjänsten genom att köpa ett Instant Ink-kort online från HP Store eller från en återförsäljare kan du använda dig av din ångerrätt och få motsvarande förskottsbetalning återbetald. Om du köper online från HP Store måste du följa instruktionerna som återfinns på webbplatsen för HP Store; om du köper online från en återförsäljare gäller återförsäljarens villkor för ångerrätt.

Exempel på uppsägningsformulär

(Fyll och returnera detta formulär enbart om du vill annullera kontraktet)

Till: HP PPS Sverige AB, Gustav III:s boulevard 34, SE-169 73 Stockholm, Sweden

Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) vill annullera mitt/vårt (*) försäljningsavtal gällande tillhandahållandet av följande tjänst,  

Beställd den (*)/mottagen den (*),

Konsumentens/konsumenternas namn,

Konsumentens/konsumenternas address,

[*] Ta bort det som inte är tillämpligt

10. INSTANT INK-PROGRAM. HP kan, då och då, erbjuda Instant Ink-program till abonnenter av Instant Ink-tjänsten i tillägg till Instant Ink-tjänsten som den beskrivs i detta avtal. Om inget annat beskrivs i gällande villkor för Instant Ink-programmet, styrs alla sådana Instant Ink-program av villkoren som ingår i detta avtal.

 1. VÄRVA-EN-VÄN-PROGRAMMET. När du är registrerad för din Tjänsteplan kan Instant Ink-prenumeranter (”Prenumerant”) och de som de hänvisas till tjänsten (”Potentiella Prenumeranter”) bli kvalificerade för att var och en få en gratis månad med Instant Ink-tjänsten (”Programbonus”) via värva-en-vän-programmet. Du och Potentiella Prenumeranter som vill delta i värva-en-vän-programmet måste godkänna villkoren i detta Avtal. HP förbehåller sig rätten att när som helst ändra, anpassa eller avsluta värva-en-vän-programmet, och neka dig, Potentiella Prenumeranter, eller Hänvisade Prenumeranter (se definitionen nedan) att delta. HP är inte ansvarigt för fel, utelämnade uppgifter, nedsatt funktion, avbrott, raderingar, förseningar eller driftstörningar som hör samman med värva-en-vän-programmet.
  1. Värvning till Instant Ink. För att göra en hänvisning och för att få ut din programbonus, krävs att du ger Potentiella Prenumeranter din personliga länk eller kod från HP (”hänvisningslänk/värvningskod”) och attden Potentiella Prenumeranten använder länken eller fyller i värvningskoden under registreringsprocessen och startar prenumerationen på Tjänsten genom att tillhandahålla personuppgifter och betalningsinformation, samt godkänna villkoren i detta Avtal. När en hänvisningslänk/värvningskod utfärdas kopplas den till dig. Du får inte överföra eller sälja hänvisningslänkar/värvningskoder. HP förbehåller sig rätten att när som helst och oavsett skäl omedelbart avaktivera din hänvisningslänk/värvningskod. För att delta i värva-en-vän-programmet måste ditt Tjänstekonto vara solvent och du måste efterleva detta Avtal.
  2. Kvalificerade hänvisningar. Enbart kvalificerade hänvisningar till Potentiella Prenumeranter kommer att tas med i beräkningen för Programbonus inom värva-en-vän-programmet. Kvalificerade hänvisningar består av Potentiella Prenumeranter som (i) använder en hänvisningslänk/värvningskod, (ii) inte är en Instant Ink-prenumerant, (iii) uppfyller kvalifikationskraven för att få använda Tjänsten, enligt beskrivningen häri, och (iv) slutför registreringsprocessen för Tjänsten med korrekta personuppgifter och korrekt betalningsinformation. Potentiella Prenumeranter som uppfyller dessa kvalifikationer kallas häri för ”Hänvisade Prenumeranter”.
  3. Programbonus för Hänvisade Prenumeranter. Varje Hänvisad Prenumerant (som har slutför registreringsprocessen för Instant Ink) får Programbonus, motsvarande den hänvisade prenumerantens valda Tjänsteplan. När Tjänstens gratismånad har löpt ut kommer de Hänvisade Prenumeranterna automatiskt att registreras i den plan de har valt i samband med registreringen, och det kort som angivits för betalning kommer att debiteras med tillämplig Månadsavgift tills dess att Tjänsten sägs upp, i enlighet med detta Avtal. Eventuella Extraavgifter debiteras under den betalningsfria månaden, om antalet tilldelade sidor under den betalningsfria perioden överskrids. Planen kan ändras eller avslutas i enlighet med villkoren i detta Avtal.
  4. Programbonus för Hänvisade Prenumeranter. Du har rätt till programbonus för varje Hänvisad Prenumerant, motsvarande till din vid tidpunkten aktuella Tjänsteplansnivå. Den Hänvisade Prenumeranten får en betalningsfri månad av sin valda Tjänsteplan. Varje betalningsfri månad för Tjänsten gäller efter att eventuella marknadsföringsrabatter har använts och/eller den aktuella faktureringscykeln är avslutad. Eventuella Extraavgifter debiteras under den betalningsfria månaden, om antalet tilldelade sidor under den betalningsfria perioden överskrids. Det finns ingen begränsning för hur mycket Programbonus du kan tjäna med värva-en-vän-programmet. Hänvisningar kan när som helst komma att granskas. Om en hänvisning bedöms vara olaglig, , misstänkt olaglig eller i strid med detta Avtal eller tillämpliga lagar, eller om HP fastställer att hänvisningen utgöra en potentiell belastning för HP, eller av annan anledning som HP anser tillräcklig, kan HP vägra att ge dig en betalningsfri månad för den hänvisningen.
  5. Andra viktiga villkor. Hänvisade Prenumeranter får bara använda en hänvisningslänk/värvningskod per prenumeration. Programbonus (dvs. en betalningsfri månad för tjänsten inom ramen för värva-en-vän-programmet) kan kombineras med andra erbjudande från HP. För mer information, se villkoren för det andra erbjudandet. Programbonus löses in efter att alla övriga marknadsföringserbjudanden om betalningsfri Tjänst har förbrukats. Outnyttjad Programbonus löper ut direkt vid uppsägning av Tjänsten, oavsett skäl. Dina hänvisningslänkar/värvningskoder avaktiveras automatiskt när Tjänsten sägs upp. Om ditt Tjänstekonto är pausat kan du fortsätta att hänvisa Potentiella Prenumeranter, men om du får Programbonus kommer den bara att användas för ditt Tjänstekonto om och när det pausade kontot återaktiveras. Programbonus är inte återbetalbar och kan inte överföras på nyinköpta skrivare eller andra Tjänstekonton. Då HPs kundtjänst tillhandahåller en ersättningsskrivare överförs all intjänad programbonus till ersättningsskrivaren.
  6. Ändringar och uppsägning. HP förbehåller sig rätten att ändra, modifiera eller diskvalificera er, möjliga abonnenter eller hänvisade abonnenter, från att delta, liksom att upphäva, avsluta eller avbryta värva-en-vän-programmet i sin helhet när som helst med 30 dagars varsel enligt avsnitt 3 (”Ändringar av detta avtal eller tjänsten”) och 9.b (”Uppsägning från HPs sida”).
 2. KOSTNADSFRI UTSKRIFTSPLAN. Kostnadsfri utskriftsplanen är ett program som ger deltagaren (”Deltagaren”) möjlighet att skriva ut femton (15) sidor per månad utan extra kostnad genom Instant Ink-tjänsten. Tjänsten förutsätter att villkoren i detta avtal godkänns av Deltagaren. HP förbehåller sig rätten att ändra, justera eller avsluta Kostnadsfri utskriftsplanen när som helst, och neka personer att delta. HP är inte ansvarigt för fel, utelämnande uppgifter, nedsatt funktion, avbrott, raderingar, förseningar eller driftstörningar som hör samman med Kostnadsfri utskriftsplanen . Följande begränsningar gäller för Kostnadsfri utskriftplan:
  1. Ingen överföring av sidor. Om Deltagaren inte skriver ut sina kostnadsfria sidor under månadens gång, kommer de outnyttjade sidorna inte att flyttas över till nästa månadstilldelning för användning under följande månad.
  2. Avgifter för ytterligare utskrifter. Om inget annat specificerats kommer HP att debitera Deltagaren om fler än antalet kostnadsfria sidor har skrivits ut under en månad. HP debiterar Deltagaren en extraavgift på 12 SEK (”extraavgift”) för varje ytterligare antal 10 sidor (”extrasidor”). Om Deltagaren exempelvis skriver ut 29 sidor en månad är de första 15 sidorna gratis. De följande 14 sidorna kostar totalt 24 SEK inklusive moms, som debiteras i enlighet med Deltagarens förvalda betalningsmetod. HP (kan, men) är inte skyldigt att, kommunicera att Deltagaren närmar sig slutet på kostnadsfria utskrifter under en månad, och det kan bli aktuellt med debitering av extraavgifter. Deltagaren är skyldig att betala samtliga extraavgifter som deltagaren ådrar sig även om deltagaren inte fått något meddelande eller på annat sätt hört ifrån HP.
  3. Tillgänglighet. Kostnadsfri utskriftsplanen är bara tillgänglig för vissa skrivarmodeller (”Godkända skrivare”). En uppdaterad lista över Godkända skrivare återfinns på www.hpinstantink.com (“Kontrollera om din HP-skrivare fungerar med Instant Ink”). Kostnadsfri utskriftsplanen erbjuds inte i alla länder. En uppdaterad lista över de länder som erbjuder Kostnadsfri utskriftsplanen återfinns på www.hpinstantink.com. I vissa länder och med vissa modeller kan Kostnadsfri utskriftsplanen vara tillgänglig enbart under HPs rekommenderade skrivarinstallationsprocess, då du använder den Instant Ink-patron som levererades med skrivaren.
  4. Flera skrivare. Tjänsten kan innehålla och Deltagare kan registrera mer än en Godkänd skrivare per hushåll i Kostnadsfri utskriftsplanen. En registrerad skrivare ska därmed hänvisas till som en ”Registrerad skrivare”.
  5. Inga nedgraderingar. Om en deltagare uppgraderar en Godkänd skrivare från Kostnadsfri utskriftsplanen till en avgiftsbelagd tjänsteplan (en ”Uppgraderad skrivare”), får deltagaren därefter inte nedgradera den Uppgraderade skrivaren för att återgå till Kostnadsfri utskriftsplanen. Dessutom är det inte tillpåtet att nedgradera en skrivare från en betald tjänsteplan till Kostnadsfri utskriftsplanen.
  6. Inga återregistreringar. Om Deltagaren registrerar en Godkänd skrivare i Kostnadsfri utskriftsplanen, och därefter avbryter eller på annat sätt avslutar registreringen av en sådan Godkänd skrivare, får sådan skrivare därefter inte återregistreras i Kostnadsfri utskriftsplanen.
  7. Välkomstpaket. Deltagaren i Kostnadsfri utskriftsplanen kan komma att få sitt sitt välkomstpaket vid ett senare datum, baserat på deltagarens användarnivå.
  8. Inga kombinationer eller uppsamlingar. Den kostnadsfria utskriftsplanen kan inte kombineras med andra erbjudanden som tillhandahålls av HP. Ni kan inte samla kostnadsfria månader från kampanjkoder för en framtida uppgradering från den kostnadsfria utskriftsplanen.
  9. Ändringar och uppsägning. HP förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra, avbryta, avsluta den kostnadsfria utskriftsplanen i sin helhet och att stänga av er från deltagande när som helst med trettio (30) dagars varsel till er enligt avsnitten 3 (”Ändringar av detta avtal eller tjänsten”) och 9.b (”Uppsägning från HPs sida”).
  10. Övriga villkor. Genom att delta i programmet med den kostnadsfria utskriftsplanen samtycker ni till att ta emot marknadsföringsmaterial från HP, inklusive anpassade erbjudanden från HP, HPs partners eller andra tredje parter som kan baseras på aktuella användningsdata.
 3. HP TANGO BONUSPROGRAM FÖR KOSTNADSFRIA FOTON. HP Tango bonusprogram för kostnadsfria foton är ett Instant Ink-program som erbjuder Instant Ink-kunder med en månatlig betalplan möjlighet att skriva ut foton på upp till 13 x 18 cm ("kostnadsfria foton") från en smarttelefon eller platta utan att behöva räkna av dessa kostnadsfria foton från kundens HP Instant Ink-betalplan. HP ansvarar inte för fel, utelämningar, hårdvarufel, avbrott, borttagningar, förseningar eller funktionsfel som hör till HP Tango bonusprogram för kostnadsfria foton.
  1. Tillgänglighet. HP Tango bonusprogram för kostnadsfria foton gäller endast för vissa utvalda kundskrivare från HP TANGO ("Kompatibla skrivare") . En lista över Kompatibla skrivare är tillgänglig på URL www.hpinstantink.com/tango.
  2. Krav för HP Tango bonusprogram för kostnadsfria foton. Utöver dina skyldigheter enligt avtalet krävs följande för användning av HP Tango bonusprogram för kostnadsfria foton: (1) Ett aktivt abonnemang på månatlig HP Instant Ink-betalplan. (2) En Kompatibel skrivare (se ovan) (3) En smarttelefon eller platta för Android eller iOS och (4) HP Smart-app installerad på smarttelefon eller platta.
  3. Begränsningar för kostnadsfria foton. Kostnadsfria foton är begränsat till utskrivna foton med en maxstorlek på 13 x 18 cm. Alla foton som skrivs ut på papper som är större än 13 x 18 cm kommer att dras från månadsplanen och räknas inte som kostnadsfria foton. Meddelande skickas ut 30 dagar i förväg via e-post eller sms om antal eller storlek för kostnadsfria foton ändras. All sådan information publiceras dessutom på kundens dashboard.
  4. Hantera HP Tango bonusprogram för kostnadsfria foton via mätaren för kostnadsfria foton. Din dashboard kommer att ha en separat ”mätare för kostnadsfria foton” som spårar hur många kostnadsfria foton som skrivs ut. Mätaren för kostnadsfria foton börjar spåra dessa foton när den kompatibla skrivaren har registrerats i en Instant Ink-plan och kunden registrerats i HP Tango bonusprogram för kostnadsfria foton.
  5. Ändringar och uppsägning. HP förbehåller sig rätten att ändra, modifiera eller diskvalificera kund från att delta i, liksom att upphäva, avsluta eller avbryta HP Tango bonusprogram för kostnadsfria foton i sin helhet när som helst med 30 dagars uppsägningstid enligt avsnitt 3 (”Ändringar av detta avtal och tjänsten”) och 9.b (”Uppsägning från HPs sida”).

11. ALLMÄNNA VILLKOR.

 1. INGEN GARANTI. DU GODKÄNNER ATT TJÄNSTEN INSTANT INK READY-BLÄCKPATRONER, INSTANT INK-PROGRAMMETS BLÄCKPATRONER, OCH WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS AV HP I ”BEFINTLIGT SKICK” (INKL:BEFINTLIG TILLGÄNGLIGHET) OCH HELT PÅ EGEN RISK. I DEN UTSTRÄCKNING SOM DETTA INTE STRIDER MOT TVINGANDE LAGSTIFTNING, TILLHANDAHÅLLER INTE HP GARANTIER AV NÅGOT SLAG MED AVSEENDE PÅ TJÄNSTEN INSTANT INK READY-BLÄCKPATRONER, INSTANT INK-PROGRAMMETS BLÄCKPATRONER, OCH WEBBPLATSEN OCH FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGT ALLA GARANTIER AV ALLA SLAG (UTTRYCKTA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER PÅ ANNAT SÄTT), INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT SYFTE, RÄTTIGHETER OCH ICKE-INTRÅNG I RÄTTIGHET. HP KAN INTE, UTAN ATT BEGRÄNSA ALLMÄNGILTIGHETEN FÖR OVANSTÅENDE, GARANTERA ATT TJÄNSTEN, INSTANT INK READY-BLÄCKPATRONER, INSTANT INK-PROGRAMMETS BLÄCKPATRONER, ELLER WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA STÖRNINGSFRI, FELFRI OCH VIRUSFRI, ELLER ATT FELAKTIGHETER KOMMER ATT KORRIGERAS, OCH UTFÄRDAR INGA GARANTIER RÖRANDE AKTUALITET, KORREKTHET ELLER TILLFÖRLITLIGHET. En del jurisdiktioner tillåter inte friskrivning av underförstådda garantier eller begränsningar under den period som de underförstådda garantierna avser. Ovanstående friskrivningar är i sådant fall inte tillämpliga för dig men de gäller i den utsträckning dessa inte strider mot tvingande lagstiftning.
 2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. Detta avtal innebär ingen överlåtelse av äganderätt eller annan immateriell rättighet såsom tex upphovsrätt, patenträtt, affärshemligheter, var umärkensom innehas av HP. HP bibehåller ett exklusivt ägandeskap av Tjänsten, Instant Ink-programmets bläckpatroner, aktiverade Instant Ink Ready-bläckpatroner, och webbplatsen, och äger även samtliga  immateriella rättigheter och samtliga övriga rättigheter till idéer, koncept, know-how, dokumentation och tekniker som hör ihop med Tjänsten, Instant Ink-programmets bläckpatroner, Instant Ink Ready-bläckpatroner, och webbplatsen. Instant Ink, HP och övriga namn på produkter eller tjänster, slogan eller logotyper som omfattas av Tjänsten eller Instant Ink-programmets bläckpatroner, Instant Ink Ready-bläckpatroner, eller webbplatsen är varumärken tillhörande HP och dess licensgivare och får inte, helt eller delvis, kopieras, imiteras eller användas, utan föregående skriftligt medgivande från HP eller varumärkesinnehavare i fråga. Du får inte använda några metataggar eller annan dold text som innehåller något av HPs varumärken utan att först ha erhållit ett skriftligt medgivande från HP.
 3. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR OCH GOTTGÖRELSE. OM DU PÅ NÅGOT SÄTT ÄR MISSNÖJD MED TJÄNSTEN ELLER NÅGON DEL AV DEN, INKLUSIVE WEBBPLATSEN, ÄR DIN ENDA OCH EXKLUSIVA GOTTGÖRELSE ATT SLUTA ANVÄNDA TJÄNSTEN. SÅVITT DET INTE STRIDER MOT TVINGANDE LAG, KOMMER INTE HP, DESS EFTERTRÄDARE, ELLER KONCERNBOLAG UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER ATT ANSVARA FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA, SKADOR (SÅSOM EXEMPELVIS STILLESTÅNDSKOSTNADER, FÖRLORAD VINST, FÖRLORADE INTÄKTER, FÖRLORADE DATA ELLER ANNAT INNEHÅLL) ELLER ANNAN SKADA SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER PÅ NÅGOT SÄTT HÖR SAMMAN MED TJÄNSTEN, INSTANT INK-PROGRAMMETS BLÄCKPATRONER, INSTANT INK READY-BLÄCKPATRONER, ELLER WEBBPLATSEN.TAN ATT BEGRÄNSA ALLMÄNGILTIGHETEN AV OVANSTÅENDE ÄR SKADESTÅNDSSKYLDIGHETEN FÖR HP, DESS EFTERTRÄDARE, ELLER KONCERNBOLAG, I DEN UTSTRÄCKNING DE HÅLLS JURIDISKT ANSVARIGA GENTEMOT DIG, BEGRÄNSAD TILL SUMMAN AV DITT MÅNATLIGA BELOPP SOM DU HAR BETALAT TILL HP FÖR TJÄNSTEN FÖR EN-MÅNADSPERIODEN OMEDELBART FÖRE DATUMET FÖR DIN BEGÄRAN OM. KOMPENSATIONEN SOM ANGES I DETTA AVTAL UTGÖR DIN ENDA RÄTT TILL ERSÄTTNING. Ovanstående gäller inte för skada som inte kan exkluderas eller begränsas enligt gällande rätt. Är du konsument kan du dessutom ha tillkommande rättigheter som HP inte avser att inskränka.
 4. EFTERLEVNAD AV LAGAR, INKLUSIVE EXPORTLAGAR. Du åtar dig att efterleva alla tillämpliga lagar och förordningar inklusive lagar och förordningar rörande exportkontroll i USA och i övriga tillämpliga länder (”Exportlagar"). Du kommer att efterleva alla tillämpbara Exportlagar för att försäkra att Tjänsten, Instant Ink-programmets bläckpatroner, Instant Ink Ready-bläckpatroner, och övrigt hänförligt material, såsom tex tekniska data inte (1) exporteras eller återexporteras, direkt eller indirekt, i strid mot Exportlagarna eller (2) används för något syfte som är förbjudet enligt Exportlagarna, såsom exempelvis spridning av kärnvapen, eller kemiska och biologiska vapen. Utan att begränsa allmängiltigheten för ovanstående accepterar du att Tjänsten, Instant Ink-programmets bläckpatroner, Instant Ink Ready-bläckpatroner, och tillhörande material inte får exporteras eller återexporteras i direkt strid mot Exportlagar eller andra tillämpliga lagar eller förordningar (i) till något land med USA-embargo, eller (ii) till någon på finansdepartementets i USA SDN-lista (Specially Designated Nationals) eller handelsdepartementets i USA embargotabell. Du bekräftar och intygar att du inte befinner dig i, styrs av, eller är medborgare eller bosatt i något sådant land, och inte heller finns med på någon sådan lista.
 5. INGET ANSVAR FÖR MATERIAL OCH WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART. Visst innehåll och vissa produkter, tjänster och annat material som är tillgängligt för dig via Tjänsten kommer från tredje part (”Material från tredje part”), och du godkänner att HP inte är ansvarigt för Material från tredje part. Användning av Material från tredje part sker helt på din egen risk och kan omfattas av ytterligare villkor. Dessutom kan länkar från Tjänsten och webbplatsen till tredje parts webbplatser (”Tredje parts webbplatser”) förekomma och HP är inte ansvarigt för Tredje parts webbplatser eller för material som gjorts tillgängligt via dem. HPs sekretesspolicy gäller inte för webbplatser från tredje part och HP är inte ansvarigt för din användning av information som du hämtat från dessa. Om du är konsument kan du ha rättigheter enligt tvingande lagstiftning och HP avser inte att inskränka dessa.
 6. TILLÄMPLIG RÄTT. Avtalet lyder under lagarna i det land där HP/HPs Koncernbolag som godkänt aktuell beställning är beläget, och domstolarna i det landet är behöriga att avgöra alla tvister. Sagda bolag har dock rätt att ansöka om stämning för att erhålla betalning i det land där kunden som gjorde beställningen är befinner sig. Parterna är överens om att Lagen angående avtal om internationella köp av varor inte ska tillämpas Observera dessutom att du har åtkomst till plattformen för tvistlösning online (ODR, Online Dispute Resolution) på http://ec.europa.eu/odr. ODR-plattformen är en webbaserad plattform som har utformats specifikt för att hjälpa konsumenter som har köpt en vara eller tjänst online när det senare uppstår problem med online-köpet. Plattformen gör det möjligt för konsumenter att via webben hänskjuta och lösa tvisten utanför domstol (ADR, Alternative Dispute Resolution). ODR-plattformen vidarebefordrar enbart tvister till ADR-organ som har inkluderats på den nationella listan över ADR-organ som efterlever de i ADR-direktivet fastställda och bindande kvalitetskraven. Dessutom vill vi påminna dig om att du kan kontakta HP på feedback.webmaster4@hp.com eller på telefon 08 5199 2319.
 7. AVTALET I DESS HELHET/ALLMÄNT. Detta avtal tillsammans med beskrivningen av villkoren för tjänsten och andra tillämpbara HP-villkor som uttryckligen refereras till i detta Avtal, eller är tillämpliga för Tjänsten, utgör hela överenskommelsen mellan dig och HP rörande Tjänsten, och ersätter alla eventuella tidigare muntliga eller skriftliga meddelanden, utfästelser eller överenskommelser. I händelse av motstridiga villkor idetta Avtal och i beskrivningen av villkor för Tjänsten, ska villkoren i detta Avtal äga företräde. I händelse av motstridiga villkor idetta Avtal och i användarvillkoren för HP Connected, ska villkoren i detta Avtal äga företräde. I händelse av motstridiga villkor i detta Avtal och i andra separata villkor hänförliga till Tjänsten (dvs villkor i marknadsföringserbjudanden), ska de andra separata villkoren äga företräde.
 8. MISCELLANEOUS. HPs underlåtenhet att utöva en rättighet under detta avtal, utgör inget avstående av sådan rättighet. Om någon bestämmelse i detta avtal anses ogiltig av en behörig domstol ska domstolen sträva efter att verkställa avsikterna som de reflekteras i bestämmelsen samtidigt som avtalets övriga villkor fortsätter att äga full kraft och giltighet. Du får inte överlåta detta avtal; HP får överlåta detta avtal. Avsnittsrubrikerna i detta avtal är bara till för att underlätta läsningen och saknar juridisk bärighet. Detta avtal kommer att tolkas s utan l förmån för dig eller HP. Utan att begränsa någon annan bestämmelse i detta avtal ansvarar HP inte för för brister i tjänsten, Instant Ink-programmets bläckpatroner, Instant Ink Ready-bläckpatroner, eller webbplatsen, som är ett resultat av handlingar eller händelser som ligger bortom bolagets rimliga kontroll. Samtliga villkor i detta avtal som till sin natur ska fortsätta att gälla efter att Avtalet har sagts såsom exempelvis de villkor som hör samman med HPs och dess koncernbolags ansvarsskyldighet, din ansvarsskyldighet, tillämplig lagstiftning, dina betalningsförpliktelser för Tjänsten och din skyldighet att returnera Instant Ink-programmets bläckpatroner till HP på det sätt som bestämts) ska äga fortsatt giltighet.