Terms

Pogoji storitve za Instant Ink Terms

Nazadnje posodobljeno: decembra 2020

Instant Ink (»storitev«) je naročniška storitev dobavljanja kartuš s črnilom ali tonerjev, ki kupcu storitve (»vi« ali »vaš«) omogoča tiskanje iz tiskalnika brez nakupa kartuš, in namesto tega ponuja plačilo mesečne naročnine, izračunane glede na število strani, ki so na voljo za tiskanje v izbranem paketu. Mesečno število strani, ki so na voljo za tiskanje, je odvisno od izbranega storitvenega paketa in števila strani, ki jih dejansko natisnete v mesecu (glejte 6. poglavje z naslovom »Izbira storitvenega paketa«). Ko naročnina začne teči, se obračunavanje izvaja v skladu s to pogodbo, dokler je ne prekličete za vsak vpisan tiskalnik.

POZOR: PRED NAKUPOM STORITVE NATANČNO PREBERITE TE »DOLOČBE STORITVE ZA Instant Ink« (»POGODBA«) IN OPIS STORITVE Instant Ink V POGLAVJU »KAKO DELUJE« NA NASLOVU WWW.HPINSTANTINK.COM, SAJ BODO UPRAVLJALI VAŠO UPORABO STORITVE. PRIPOROČAMO, DA NATISNETE ALI SHRANITE KOPIJO CELOTNEGA DOKUMENTA IN SE SKLICUJETE NANJ PRI UPORABI STORITVE. KO BOSTE SPREJELI DOLOČBE IN POGOJE, VAM JIH BOMO POSLALI TUDI PREK E-POŠTE.

STORITEV NI NA VOLJO NA VSEH LOKACIJAH (GLEJTE TEMO »KJE JE NA VOLJO STORITEV INSTANT INK« V POGLAVJU S POGOSTIMI VPRAŠANJI NA NASLOVU WWW.HPINSTANTINK.COM).

TA POGODBA JE SKLENJENA MED VAMI IN NASLEDNJO HP-JEVO ENTITETO ALI NJENIM NASLEDNIKOM (»HP«):

HP Evropi B.V.

Krijgsman 75, 1186 DR Amstelveen,Nizozemska
Trgovanje prek švicarske podružnice
NL005306607B01

HP-jeva stran za podporo strankam: www.hp.com/support.

DA LAHKO KUPITE IN UPRAVLJATE STORITEV, MORATE PRED TEM PREBRATI IN SPREJETI TO POGODBO TER SOGLAŠATI, DA VAS PRAVNO ZAVEZUJEJO NJENE DOLOČBE, VKLJUČNO Z DOLOČBAMI GLEDE STROŠKOV PRESEŽENE UPORABE, ZAHTEVO ZA INTERNETNO POVEZAVO VAŠEGA TISKALNIKA, HP-JEVO PRAVICO DO POVEČANJA CEN IN DOLOČBAMI GLEDE PREKLICA.

KATERI KOLI DEL TEH DOLOČB LAHKO PREGLEDATE, SHRANITE ALI NATISNETE. PRIPOROČAMO, DA NATISNETE KOPIJO CELOTNEGA DOKUMENTA IN SE SKLICUJETE NANJ PRI UPORABI STORITVE.

STVARNO KAZALO

1. ZBIRANJE PODATKOV.

2. DOGOVOR ZA SKLENITEV POGODBE V ELEKTRONSKI OBLIKI.

3. SPREMEMBE TE POGODBE IN STORITVE.

4. VAŠE IZJAVE IN OBVEZNOSTI.

5. STORITVENE ZAHTEVE.

6. IZBIRA STORITVENEGA PAKETA.

7. PLAČILO STORITVE.

8. UPRAVLJANJE STORITVE.

9. PREKLIC.

10. PROMOCIJE HP INSTANT INK.

11. SPLOŠNE DOLOČBE IN POGOJI.

 1. ZBIRANJE PODATKOV.
 1. Osebni podatki. Podatki se zbirajo in upravljajo v skladu s HP-jevo izjavo o zasebnosti, ki jo najdete na naslovu www.hp.com/go/privacy.

 2. Oddaljeno nadzorovanje. HP mora imeti možnost oddaljenega nadzorovanja (1) števila natisnjenih strani v tiskalniku in stanja kartuš ter (2) vaše uporabe storitve, s čimer zagotavlja, da boste prejeli zahtevano storitev, preprečuje nepooblaščeno uporabo vašega računa in izboljšuje izkušnjo s HP-jevimi izdelki ter storitvami. Oddaljeno nadzorovanje lahko vključuje pošiljanje enega ali več od naslednjih podatkov HP-ju: število strani, vrste natisnjenih dokumentov (npr. Word, PowerPoint, pdf, jpeg itd.), vrste naprav, ki so sprožile opravila tiskanja, serijska številka tiskalnika, podatki o kartuši (npr. stanje HP-jeve originalne kartuše in ali je bila kartuša v času zadnjega vstavljanja v tiskalnik nova ali rabljena) in druge podobne vrste meritev, povezanih s storitvijo, ki jih lahko HP občasno doda.

 3. Deljenje osebnih podatkov. Da bi lahko HP zagotavljal storitev in optimiziral izkušnjo, mora deliti vaše osebne podatke s HP-jevim prodajalcem, pri katerem ste dobili ključ za vpis v storitev, kodo PIN ali promocijsko kodo, oziroma s HP-jevim prodajalcem, pri katerem ste kupili ustrezen tiskalnik. Vaši osebni podatki bodo obravnavani v skladu s pravilniki o zasebnosti teh drugih podjetij, ki se lahko razlikujejo od HP-jevih pravilnikov in praks. Za namene tega odstavka »osebni podatki« vključujejo vaše ime, naslov za dostavo, mesto, državo, poštno številko, pokrajino, e-poštni naslov, model tiskalnika, serijsko številko tiskalnika, kartico za vpis, kodo PIN, promocijsko kodo, serijsko številko, naročen storitveni paket, datum registracije storitve in trgovino, v kateri ste dobili ključ za vpis v storitev ali promocijsko kodo.

 1. DOGOVOR ZA SKLENITEV POGODBE V ELEKTRONSKI OBLIKI.

  Strinjate se, da boste dogovor za sklenitev pogodbe s HP-jem sklenili v elektronski obliki. To pomeni, da boste s klikom gumba za dokončanje nakupa storitve soglašali z vsemi določbami te pogodbe z namenom sklenitve obvezujoče pogodbe s HP-jem. Poleg tega lahko HP z vami komunicira prek e-pošte, s sporočili SMS, sporočili v tiskalniku in/ali računalniku (»račun storitve«) oziroma z objavljanjem obvestil na spletnem mestu www.hpinstantink.com (»spletno mesto«) ali na strani vašega računa storitve (vaša »nadzorna plošča«). Strinjate se, da vsa takšna obvestila, razkritja in druge komunikacije, ki jih zagotavlja HP v elektronski obliki, ustrezajo kateri koli zakonski zahtevi, ki določa, da morajo biti takšne komunikacije v pisni obliki. Za stroške, povezane z vzdrževanjem e-poštnega računa ali pošiljanja sporočil, ste odgovorni sami in niso vključeni v storitev.

 1. SPREMEMBE TE POGODBE IN STORITVE.

  HP lahko kadar koli spremeni to pogodbo ali kateri koli njen del, različico ali funkcijo storitve (kar brez omejitve vključuje tudi storitvene pakete, stroške storitvenih paketov in promocije, kot je opredeljeno spodaj) tako, da:

 1. odraža spremembe v HP-jevi tehnologiji/drugih sistemih;

 2. odraža spremembe v zakonskih zahtevah, zakonodajnih spremembah ali odločitvah varuha človekovih pravic;

 3. vpelje nove razpoložljive ponudbe, promocijske akcije ali programe storitve;

 4. vpelje manjše prilagoditve in izboljšave. Te spremembe ne bodo vplivale na vašo uporabo storitve;

 5. odraža spremembe v HP-jevih stroških in

 6. kateri koli drug veljaven razlog,

 7. in sicer tako, da vas trideset (30) dni pred takšno spremembo o njej obvesti na spletnem mestu. HP vam lahko obvestilo o takšni spremembi pošlji tudi prek e-pošte in/ali na telefonsko številko, navedeno na vaši nadzorni plošči. Če tudi po uveljavitvi spremembe (to je po tridesetih (30) dneh od objave ali pošiljanja takšnega obvestila) nadaljujete z uporabo storitve, to pomeni, da soglašate s spremenjeno pogodbo. Če s spremenjeno pogodbo ne soglašate, storitve ne uporabljajte in jo prekličite z upoštevanjem navodil v spodnjem 9. poglavju (»Preklic«). Poleg tega lahko HP storitev za vas ukine, zavrne njeno zagotavljanje ali prekliče vašo uporabo storitve ter jo lahko spremeni, ukine ali umakne (kar velja tudi za katero koli različico, del ali njeno funkcijo) v skladu z določbami iz poglavja 9.b (»Preklic s strani HP-ja«).

  Prizadevali si bomo objaviti prejšnje različice te pogodbe, če obstajajo, za predhodno obdobje 36 mesecev. Poslali vam bomo tudi e-poštno sporočilo z določbami in pogoji.

 1. VAŠE IZJAVE IN OBVEZNOSTI.

  Z nakupom storitve izjavljate naslednje:

 1. Starost in prebivališče. Stari ste vsaj osemnajst (18) let, prebivate v državi znotraj Evropskega gospodarskega prostora, Združenem kraljestvu ali Švici in ste navedli naslov za dostavo znotraj države v Evropskem gospodarskem prostoru, Združenem kraljestvu ali Švici; in imate zakonsko pravico, moč in pooblastilo za sklenitev pogodbe s HP-jem in pravno zavezanost njenih določb, ter če je ustrezno, imate ustrezno pooblastila svojega delodajalca za sklenitev te pogodbe v njegovem imenu.

 2. Niste javni sektor. Te storitve ne kupujete kot uslužbenec javnega sektorja in storitve ne nameravate uporabljati za kakršno koli uporabo, povezano z vladnim ali javnim sektorjem.

 3. Katere koli in vse informacije, ki jih posredujete HP-ju ali HP-jevim pooblaščenim prodajalcem (»HP-jevi prodajalci«) v povezavi s storitvijo, kar vključuje tudi osebne podatke, vendar ni omejeno nanje (na primer ime, naslov, številka kreditne/debetne kartice in datum poteka, podatki o drugih načinih plačila in podatki o računu za pošiljanje e-poštnih sporočil ali sporočil SMS), so resnične, točne in popolne, in HP ali HP-jevega prodajalca boste obvestili o kakršni koli spremembi takšnih informacij.

 4. Storitev kupujete za individualni namen in ne za preprodajo, vnovično distribucijo ali kakršno koli drugačno souporabo z drugimi stranmi in izjavljate, da storitve ne boste uporabljali v imenu drugih, za kar bi zaračunavali (t.j. v povezavi s kakršno koli vrsto podjetja za tiskanje ali kopiranje).

 5. Storitve ne boste izkoriščali ali se v povezavi z njo kakor koli drugače zapletali v nezakonite dejavnosti in izjavljate, da ste vi, in ne HP, odgovorni za vse dokumente, ki so med uporabo storitve natisnjeni v vašem tiskalniku.

 6. Odgovorni ste za dejanja drugih uporabnikov, ki uporabljajo vaš račun storitve, vašo nadzorno ploščo ali kakor koli drugače uporabljajo vašo storitev. In

 7. Odgovorni ste za vso uporabo vašega računa storitve in boste HP zavarovali in prevzeli odgovornost glede vseh zahtevkov, obveznosti, izgub ali drugih stroškov, nastalih zaradi vaše kršitve te pogodbe ali kako drugače v povezavi z vašo uporabo storitve, naročniških kartuš, promocijskih ponudb ali spletnega mesta. HP si pridržuje pravico sprejeti izključno obrambo in nadzor nad katero koli zadevo, ki je sicer vaša odgovornost, vendar vas to ne oprosti vaših obveznosti glede odgovornosti.

 1. STORITVENE ZAHTEVE.
 1. Potrebujete e-poštni naslov in račun HP Smart. Na svoje stroške morate vzdrževati veljaven e-poštni račun ali če je ustrezno, funkcijo pošiljanja sporočil, ki omogoča prejemanje obvestil in drugih informacij glede storitve. Da bi lahko kupili in prejeli storitev, morate ustvariti in vzdrževati račun HP Smart (»račun HPS«). Storitev boste upravljali in plačevali na svoji nadzorni plošči. Do nadzorne plošče lahko dostopate z računom HPS na spletnem mestu https://hpinstantink.com/signin.

 2. Potrebujete HP-jev tiskalnik, združljiv s storitvijo. Da bi lahko uporabljali storitev, potrebujete HP-jev tiskalnik, ki je združljiv s storitvijo. Za seznam HP-jevih tiskalnikov, ki so združljivi s storitvijo, glejte povezavo »Preverite, ali vaš HP-jev tiskalnik deluje s storitvijo Instant Ink«, ki jo najdete na spletnem mestu www.hpinstantink.com. HP-ju izrecno dovolite, da lahko na daljavo in brez obvestila spremeni, popravi, posodobi ali kako drugače prilagodi programsko opremo, vdelano programsko opremo ali programiranje tiskalnika, da bi vam lahko zagotavljal storitev ali izpolnil ustrezne zakonske zahteve. Razen če ni navedeno drugače, je katera koli programska oprema ali vdelana programska oprema, ki jo prenesete v tiskalnik ali vam je kako drugače zagotovljena, da lahko omogočimo storitev, ponujena v skladu z licenčnimi pogoji za programsko opremo, priloženimi tiskalniku, ali v skladu s pogoji uporabe aplikacije HP Smart, kot je ustrezno.

 3. Tiskalnik mora biti povezan v internet. Da bi lahko neprekinjeno uporabljali storitev, soglašate, da boste poskrbeli za neprekinjeno povezavo tiskalnika v internet in da ne boste odstranili ali onemogočili katere koli programske opreme ali funkcije za oddaljeno nadzorovanje v tiskalniku; takšne internetne storitve ne zagotavlja HP in jo morate pridobiti ter plačati sami. Za informacije o možnih stroških za uporabo internetnih podatkov in vse druge ustrezne zneske se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev. Vaša odgovornost je, da na lastne stroške pridobite in vzdržujete vso opremo in storitve, potrebne za dostopanje do storitve in njeno uporabo. Če tiskalnik ni povezan v internet, bodo naročniške kartuše (kot so opredeljene v spodnjem poglavju d.) onemogočene in jih ne boste mogli uporabljati za tiskanje, toda storitev vam bomo v skladu z opisom v 7. poglavju (»Plačilo storitve«) še naprej zaračunavali. Če želite znova aktivirati onemogočene kartuše, morate tiskalnik znova povezati v internet in poskrbeti za njegovo neprekinjeno povezavo. Če potrebujete pomoč, pokličite na telefonsko številko HP-jeve podpore za stranke, navedeno na začetku te pogodbe, ali pojdite na spletno mesto www.hp.com/go/instantinksupport. Če tiskalnika ne morete povezati v internet, to vpliva na HP-jevo možnost pošiljanja določenih obvestil (kar vključuje tudi tista, ki so opisana v 7. poglavju (»Plačilo storitve«) in pravočasno zaračunavanje storitve.

 4. Zagotovljene naročniške kartuše.

  1. HP lahko z vami komunicira prek e-pošte, s sporočili SMS ter s sporočili v tiskalniku in računalniku (»račun storitve«). Stanje HP-jevih kartuš, ki so vključene kot del nakupa tiskalnika, se ne spremeni, razen in dokler ne aktivirate računa storitve. Ko ustvarite račun storitve, bo storitev samodejno prepoznala in aktivirala HP-jevo kartušo kot »naročniško kartušo«. Če so bile kupljenemu tiskalniku dodane naročniške kartuše, natančno preglejte priloženo pisno gradivo. Aktivirane naročniške kartuše lahko uporabljate samo skupaj s storitvijo. HP vam bo zatem poslal dodatne naročniške kartuše, da bo omogočil neprekinjeno tiskanje prek storitve. Če kupljenemu tiskalniku, ki je združljiv s storitvijo, niso bile priložene običajne HP-jeve kartuše ali naročniške kartuše, vam bo HP poslal naročniške kartuše potem, ko boste ustvarili račun storitve.

  2. Poskrbeti morate, da ima HP vaš najnovejši poštni naslov, da vam bo lahko prek storitve dostavil naročniške kartuše. V celoti ste odgovorni za naročniške kartuše, poslane na neposodobljene poštne naslove, prikazane v vašem računu storitve, in HP-ju morate povrniti vse stroške, povezane z napako. Odprite nadzorno ploščo in po potrebi posodobite svoj trenutni poštni naslov ali za pomoč pokličite telefonsko številko HP-jeve podpore za stranke, navedeno na začetku te pogodbe, ali obiščite spletno mesto www.hp.com/go/instantinksupport.

  3. HP si pridržuje vse lastninske in druge pravice glede naročniških kartuš. HP vam zagotavlja naročniške kartuše izključno z namenom omogočenja storitve. Naročniške kartuše bodo delovale samo z ustreznim tiskalnikom, določenim v vašem računu storitve. Naročniških kartuš ni dovoljeno (i) uporabljati z nobenim drugim tiskalnikom (kar vključuje tudi druge tiskalnike, vpisane v storitev, vendar ni omejeno nanje), (ii) uporabljati izven obsega storitve (razen s HP-jevim izrecnim dovoljenjem) ali (iii) prodajati ali na kak drug način ponujati drugim uporabnikom.

  4. Strinjate se, da med uporabo storitve naročniške kartuše ne boste odstranili iz tiskalnika in je zamenjali z drugo naročniško kartušo, dokler k temu ne boste pozvani prek sporočila v tiskalniku ali dokler se kakovost tiskanja ne poslabša. Tiskalnik bo ravni napolnjenosti naročniških kartuš samodejno sporočal HP-ju, da bo vedel, kdaj vam mora poslati nadomestne naročniške kartuše.

  5. Če storitev zaradi kakršnega koli razloga prekličete, bo HP na daljavo onemogočil naročniške kartuše in z njimi ne boste več mogli tiskati. V tem primeru morate za nadaljevanje s tiskanjem kupiti običajno HP-jevo kartušo, združljivo z vašim tiskalnikom.

 5. Naročniške kartuše morate vrniti HP-ju. Z upoštevanjem navodil za vračilo in uporabo embalaže, ki jo zagotovi HP (če jo), morate vse rabljene naročniške kartuše vrniti HP-ju. Brez omejitve zgoraj navedenega morate naročniške kartuše vrniti HP-ju, ko (i) naročniške kartuše odstranite iz tiskalnika ali jih prenehate uporabljati, (ii) je storitev zaradi kakršnega koli razloga preklicana ali (iii) vam HP pošlje navodilo, da vrnete naročniške kartuše. Strinjate se, da boste v ovojnice s plačano poštnino, namenjene za vračilo, ki jih zagotovi HP in jih vrnete na njegov naslov, dali samo naročniške kartuše.HP Odgovornost za katere koli in vse kartuše, ki jih vrnete HP-ju z načinom vračila, ki ni skladen s HP-jevimi navodili, prevzemate sami. Prav tako prevzemate odgovornost, da so vse kartuše, ki niso vrnjene HP-ju, obravnavane v skladu z ustrezno okoljsko zakonodajo.

 6. Poškodovane naročniške kartuše. Če je naročniška kartuša poškodovana, če njena vsebina izteka ali če je videti, da potrebuje posebno obravnavo, se obrnite na HP na telefonski številki, navedeni na vrhu te strani, in prejeli boste posebna navodila glede vračila te kartuše in pridobitev nadomestne.

 1. IZBIRA STORITVENEGA PAKETA.
 1. Izbira storitvenega paketa. Ko ustvarite račun storitve, boste izbrali enega od ponujenih storitvenih paketov (vsak imenovan »storitveni paket«), opisanih v poglavjih »KAKO DELUJE«, »PAKETI« in »POGOSTA VPRAŠANJA«, ki jih najdete na spletnem mestu www.hpinstantink.com (»določbe opisa storitve«). Vsak storitveni paket vam daje pooblastilo za natis določenega števila strani (»strani v storitvenem paketu«) v obdobju enega (1) meseca (»mesečno obdobje«) za določeno ceno (»cena storitvenega paketa«). Dodatne natisnjene strani bodo zaračunane v blokih razpoložljivih strani skladno z opisom vašega storitvenega paketa (»dodatni nabori«). Prvo mesečno obdobje se začne na dan, ko tiskalnik prvič zazna aktivirano naročniško kartušo (»prva uporaba«), vsako nadaljnje mesečno obdobje pa na isti koledarski dan ustreznega meseca. Če se je prvo mesečno obdobje začelo na dan v mesecu, ki ga v naslednjem mesecu ni, se bo mesečno obdobje v katerem koli takšnem naslednjem mesecu začelo na zadnji dan takšnega meseca. Storitev se bo nadaljevala na mesečni osnovi, dokler je v skladu z 9. poglavjem »Preklic« ne prekličete.

 2. Natisnjena stran. »NATISNJENA STRAN« JE STRAN, NA KATERI TISKALNIK IZVEDE KAKRŠEN KOLI OBSEG TISKANJA. TISKANJE NA OBEH STRANEH ENEGA LISTA PAPIRJA ŠTEJE KOT DVE (2) STRANI. Stran je vrste in velikosti, navedene v specifikacijah tiskalnika. HP lahko odloči, da v povezavi z določenimi promocijskimi ponudbami ne bo zaračunal stroškov storitvenega paketa; za dodatne informacije glejte ustrezne določbe in pogoje.

 3. Več tiskalnikov v računu storitve. V enega ali več računov storitve lahko vpišete več tiskalnikov, in sicer do največjega skupnega števila desetih (10) tiskalnikov na storitev. Ne glede na to, ali je za več tiskalnikov uporabljen eden ali več računov storitve, vam bomo za vsak tiskalnik izdali ločen račun. Za podrobnosti obračunavanja glejte 7. poglavje z naslovom »Plačilo storitve«.

 4. Prenesene strani. Če v mesečnem obdobju ne natisnete vseh dodeljenih strani iz storitvenega paketa (ali strani iz dodatnega kupljenega nabora) (»vključene strani«), se neuporabljene vključene strani prenesejo (»prenesene strani«) in so na voljo za nadaljnjo uporabo, vendar pod pogojem, da skupno število prenesenih strani na začetku vsakega mesečnega obdobja ne preseže trikratnika porabljenega črnila in dvokratnika porabljenega tonerja glede na dodeljene strani v storitvenem paketu za to mesečno obdobje. Katere koli dodatne neuporabljene strani, ki presežejo to omejitev, ne štejejo med prenesene strani in se ob koncu mesečnega obdobja izničijo. Posledično je skupno število strani, ki so lahko na voljo na začetku mesečnega obdobja, štirikratnik za črnilo in trikratnik za toner glede na dodeljene strani iz takratnega storitvenega paketa (to pomeni, da za prenesene strani štejejo dodeljene strani iz storitvenega paketa plus trikratnik za črnilo in dvokratnik za toner glede na dodeljene strani storitvenega paketa.) Ustrezne določbe in pogoji za promocije lahko spremenijo obravnavo ali razpoložljivost prenesenih strani.

 5. Storitve ni mogoče prenesti. Storitve ne morete prenesti na drugega posameznika ali pravno osebo.

 6. Nadomestni tiskalniki. Storitev lahko prenesete v drug tiskalnik samo s postopkom zamenjave tiskalnika HP Instant Ink. Postopek zamenjave tiskalnika HP Instant Ink je na voljo na nadzorni plošči in/ali pri aktiviranju nadomestnega tiskalnika.

 7. Uporaba ključa za vpis ali predplačniške kode. Če ste od HP-jevega prodajalca ali HP-ja kupili ali prejeli ključ za vpis oziroma kodo PIN za storitev, jo morate uporabiti v navedenem časovnem obdobju, če obstaja, in v skladu s katerimi koli navodili, vključenimi s takšno kartico za vpis/predplačniško kartico za nakup storitve. HP ni odgovoren za izgubljeno ali ukradeno predplačniško kartico. Ko vnesete ključ/kodo PIN, se unovči celotna vrednost te kartice. Po unovčenju se vrednost kartice knjiži v dobro vašega računa storitve in uporabi za plačilo storitvenega paketa, za plačilo za nadaljnje mesece pa se uporabi vaša kreditna ali debetna kartica.

 1. PLAČILO STORITVE.
 1. Začetek obračunavanja za storitvene in obračunske cikluse. Razen če ni v promociji, opisani v spodnjem 10. poglavju (»Promocije paketov Instant Ink«) navedeno drugače, velja naslednje:

  1. Ko ustvarite račun storitve, boste HP-ju poslali veljaven in sprejet način plačila, ki ga boste uporabljali za plačilo storitve, na primer veljavno debetno ali kreditno kartico (»način plačila«).

  2. Mesečni obračunski ciklus (»obračunski ciklus«) za storitev se začne na datum prve uporabe (opredeljen v zgornjem 6. poglavju (»Izbira storitvenega paketa«)).

  3. En mesec po prvi uporabi bomo vaš način plačila bremenili na osnovi mesečnega obdobja (kot je opredeljeno v zgornjem poglavju 6.a) za (i) znesek plačila storitvenega paketa in (ii) katere koli stroške za dodatne strani in strani, ki presegajo storitveni paket (»stroški za dodatne strani«) (skupaj »mesečno plačilo«). Stroški storitvenega paketa in stroški za dodatne strani vključujejo ustrezne davke.

   Če se je vaša prva uporaba na primer začela 1. januarja, bomo vaš način plačila 1. februarja ali pozneje bremenili za mesečni znesek za januar. Če se je vaša prva uporaba na primer začela 1. februarja, bomo vaš način plačila 1. marca ali pozneje bremenili za mesečni znesek za februar.

  4. Če v svojem računu storitve unovčite vrednost veljavne darilne kartice, predplačniške kartice, ponudbe ali promocije, bo HP pred izdajo računa za preostali znesek za vaš način plačila upošteval to unovčeno vrednost v mesečnem plačilu, razen če so v veljavi druge ustrezne določbe in pogoji.

  5. Razen če ni ločeno navedeno drugače, se za vsak mesec tiskanja, v katerem presežete število strani iz storitvenega paketa, ki so jim dodane ustrezne prenesene strani, vaš način plačila bremeni za stroške preseženih strani, povezane s temi dodatnimi stranmi, vključno z ustreznimi davki. Če vaš storitveni paket na primer omogoča tiskanje petdeset (50) strani za ceno storitvenega paketa 2,99 €, nato pa plačilo 1,00 € za vsak večkratnik desetih (10) strani, in v mesečnem obdobju, v katerem niste imeli na voljo prenesenih strani, skupaj natisnete šestinšestdeset (66) strani, bo vaš način plačila bremenjen za mesečni znesek v višini 2,99 € plus 2,00 € za presežene strani, kar skupaj z davkom znaša 4,99 €.

  6. Če tiskalnika ne morete povezati v internet, lahko pride do zamude pri bremenitvi vašega načina plačila za zapadle dele mesečnega plačila. HP bo na mesečni osnovi bremenil vaš način plačila za mesečne stroške, dokler vi ali HP ne prekliče storitve.

  7. V primeru, da HP v času zapadlosti plačila ne more izterjati plačila z vašega načina plačila, lahko začasno prekine dostop do storitve, naročniške kartuše pa bodo prenehale delovati, dokler ni plačilo izplačano. Če HP od vas ne more izterjati plačila, bo v skladu z 9. poglavjem (»Preklic«) ukinil storitev in prekinil to pogodbo.

  8. Do podatkov za obračunavanje lahko dostopate na nadzorni plošči. Dokler uporabljate storitev, ste odgovorni za vse strani, natisnjene v vašem tiskalniku, ne glede na to, ali ste izrecno dovolili tiskanje teh strani ali ne.

 2. Zvišanje cen. HP lahko zviša ali kako drugače spremeni stroške storitvenega paketa in stroške za presežene strani ter doda dodatne stroške za kateri koli storitveni paket ali kadar koli kako drugače po lastni presoji spremeni ali doda storitvene pakete na podlagi predhodno poslanega obvestila v skladu s 3. poglavjem (»Spremembe te pogodbe in storitve«). Vse takšne spremembe stroškov storitvenega paketa in stroškov za presežene strani ter drugi dodani stroški stopijo v veljavo na začetku vašega naslednjega mesečnega obdobja, ki se začne trideset (30) dni od HP-jeve objave teh sprememb ali dodajanj v skladu s 3. poglavjem (»Spremembe te pogodbe in storitve«).

 3. Obdelovalec plačil. HP za obračunavanje in obdelavo plačil za storitev uporablja obdelovalca plačil tretje strani. Obdelava plačil se izvaja v skladu s katerimi koli dodatnimi določbami, pogoji in pravilniki obdelovalca plačil. HP si pridržuje pravico po lastni presoji spremeniti ali dodati obdelovalca plačil tretje strani.

 1. UPRAVLJANJE STORITVE.
 1. Nadzorna plošča. Podrobnosti storitve bodo prikazane na nadzorni plošči. Na nadzorni plošči so med drugimi prikazani trenutno stanje storitvenih tiskalnikov, število uporabljenih strani in stanje plačila.

 2. Središče za podporo strankam. Če potrebujete pomoč za storitev ali račun storitve oziroma imate vprašanja glede mesečnega plačila ali postopka obračunavanja, se obrnite na HP-jevo podporo za stranke na telefonsko številko, navedeno na začetku te pogodbe, ali obiščite spletno mesto www.hp.com/go/instantinksupport.

 3. Spreminjanje storitvenega paketa. Storitveni paket lahko spremenite z upoštevanjem navodil na nadzorni plošči. Če znižate raven storitvenega paketa, sprememba stopi v veljavo na začetku vašega naslednjega mesečnega obdobja in ne velja za nazaj. Če zvišate raven storitvenega paketa, sprememba po vaši izbiri stopi v veljavo (1) takoj in spremembe so retroaktivno uveljavljene za trenutni obračunski ciklus ali (2) na začetku naslednjega obračunskega ciklusa. Če spremenite storitveni paket, bo omejitev za število prenesenih strani izračunana glede na nov storitveni paket za prvo mesečno obdobje novega storitvenega paketa. Če si želite ogledati trenutni storitveni paket in druge podrobnosti, pojdite na nadzorno ploščo.

 1. PREKLIC.
 1. Preklic z vaše strani. Storitev lahko kadar koli prekličete v spletu na naslovu www.hpinstantink.com ali tako, da pokličete na telefonsko številko HP-jeve podpore za stranke, navedeno na začetku te pogodbe; preklic storitve bo stopil v veljavo na zadnji dan trenutnega mesečnega obdobja. Če je vaše trenutno mesečno obdobje na primer od 15. januarja do 15. februarja, in pošljete HP-ju zahtevo za preklic 30. januarja, bo storitev preklicana 15. februarja. Vaš način plačila bo bremenjen za celoten znesek zadnjega mesečnega obdobja in za strani iz storitvenega paketa ali prenesene strani, ki jih niste natisnili v tem zadnjem mesečnem obdobju ali kako drugače, ne bo možno vračilo. Storitve ne morete preklicati ali kako drugače ustaviti obračunskih ciklusov tako, da naročniške kartuše preprosto odstranite iz tiskalnika, ne tiskate in/ali tiskalnika ne povežete v internet.

 2. Preklic s strani HP-ja.

  1. Preklic z ustreznim obvestilom. Poleg HP-jevih pravic, ki izhajajo iz 3. poglavja (»Spremembe te pogodbe in storitve«) lahko HP kadar koli prekliče storitev iz naslednjih razlogov:

   1. (a) spremembe tehnologije/drugih sistemov;

   2. (b) spremembe v zakonskih zahtevah, zakonodajne spremembe ali odločitve varuha človekovih pravic,

   3. (c) spremembe v HP-jevih stroških;

   4. (d) vaš račun storitve ni bil aktiven več kot 12 zaporednih mesecev;

   5. (e) HP preneha zagotavljati storitev oziroma določeno različico, del ali funkcijo storitve;

   6. (f) kateri koli drug razlog, ki je dovoljen na podlagi veljavne zakonodaje.

    HP vam mora vsaj trideset (30) dni pred tem na e-poštni naslov ali če je ustrezno, na številko za sporočila SMS, navedeno na nadzorni plošči, poslati obvestilo.

  2. Preklic zaradi razloga. HP lahko kadar koli nemudoma prekliče storitev in to pogodbo z obvestilom, poslanim na vaš e-poštni naslov, ali če je ustrezno, na številko za sporočila SMS, navedeno na nadzorni plošči, če kršite določbe te pogodbe (kar vključuje tudi neplačilo storitve ali nerazpoložljivost veljavnega načina plačila, vendar ni omejeno nanju) in kršitve ne odpravite v obdobju sedmih (7) dni po prejemu pisnega obvestila s podrobnostmi.

   Če preklic izvede HP v skladu z zgoraj navedenim, ste upravičeni do povračila vnaprejšnjih plačil.

 3. Posledice preklica. Strinjate se, da HP zaradi preklica storitve ali zavrnitve dostopa do storitve ali spletnega mesta do vas nima nobene odgovornosti. Po preklicu storitve zaradi kakršnega koli razloga, navedenega v tej pogodbi, vse pravice, ki so vam podeljene na podlagi te pogodbe, prenehajo veljati, vi pa morate nemudoma prenehati uporabljati storitev in vrniti naročniške kartuše HP-ju, kot je natančno opisano v poglavju 5.e (»Naročniške kartuše morate vrniti HP-ju«). Poleg tega ob preklicu storitve nemudoma potečejo tudi vse promocijske spodbude, ki ste si jih prislužili v skladu s promocijo napotitve prijateljev.

 4. Pravica do obveznega odstopa. Če ste potrošnik, zgornje pravice do preklica ne omejujejo vaših zakonskih pravic do odstopa od pogodb, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, in pogodb na daljavo. Pripada vam pravica do odstopa od te pogodbe brez kakršnega koli razloga v štirinajstih (14) dneh od sklenitve te pogodbe. O tem nas lahko obvestite z upoštevanjem postopka, navedenega v zgornjem poglavju 9.a, ali z uporabo spodnjega vzorčnega obrazca za preklic. Če ste s spletnim nakupom kartice za pakete Instant Ink v HP-jevi trgovini ali pri HP-jevem prodajalcu vnaprej plačali prvi mesec storitve, lahko uveljavite zgornjo pravico do odstopa in prejeli boste ustrezno vračilo vnaprej plačnih zneskov. Če ste opravili spletni nakup v HP-jevi trgovini, morate upoštevati navodila, navedena na spletnem mestu HP-jeve trgovine; če ste opravili spletni nakup pri HP-jevem prodajalcu, so v veljavi določbe o odstopu HP-jevega prodajalca.

 5. Vzorčni obrazec za preklic

  (Ta obrazec izpolnite in pošljite samo, če želite odstopiti od pogodbe)

  Za HP Krijgsman 75, 1186 DR Amstelveen,Nizozemska

  S tem vas obveščam(-o)(*), da odstopam(-o) od pogodbe o prodaji naslednje storitve,

  naročene(*)/prejete dne (*),

  Ime potrošnika(-ov),

  Naslov potrošnika(-ov),

  Številka računa Instant Ink

  [*] Po potrebi izbrišite

 1. PROMOCIJE HP INSTANT INK.

  HP lahko naročnikom storitve občasno ponudi promocije za storitev HP INSTANT INK (»promocije«), ki so dodatek k storitvi, opisani v tej pogodbi. Za vsako promocijo lahko veljajo dodatne določbe in pogoji, ki jih prejmete, preden potrdite sodelovanje v promociji. Razen če ni v določbah in pogojih, ki veljajo za promocijo, navedeno drugače, za vsako takšno promocijo veljajo določbe in pogoji iz te pogodbe. Dodatne določbe in pogoji za promocije bodo posodobljeni v priloženem načrtu promocij.

 1. SPLOŠNE DOLOČBE IN POGOJI.
 1. GARANCIJA ZA STORITEV. HP BO IZVAJAL STORITEV Z UPOŠTEVANJEM SPLOŠNO PRIZNANIH KOMERCIALNIH PRAKS IN STANDARDOV. STRINJATE SE, DA BOSTE HP NEMUDOMA OBVESTILI O KAKRŠNIH KOLI TEŽAVAH S STORITVIJO, HP PA BO ZNOVA IZVEDEL KATERO KOLI STORITEV, KI NE IZPOLNJUJE TEGA STANDARDA. ČE STE STRANKA, KI PREJEMA STORITEV V DRŽAVI ČLANICI EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA, ŠVICI ALI ZDRUŽENEM KRALJESTVU: BO HP SPOŠTOVAL VSE ZAKONSKE GARANCIJE, KI JIH ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA.

  ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI: DO MERE, KI JO DOVOLJUJE ZAKONODAJA, HP NE ZAGOTAVLJA NOBENIH DRUGIH GARANCIJ GLEDE STORITVE, NAROČNIŠKIH KARTUŠ, PROMOCIJ, NADZORNE PLOŠČE IN SPLETNEGA MESTA, TER IZRECNO ZAVRAČA VSE DRUGE GARANCIJE KAKRŠNE KOLI VRSTE (IZRECNE, IMPLICITNE, ZAKONSKE ALI DRUGAČNE), KAR VKLJUČUJE TUDI IMPLICITNE GARANCIJE TRŽNOSTI, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, PRAVICE DO LASTNIŠTVA IN NEKRŠENJA, VENDAR NI OMEJENO NANJE. BREZ OMEJITVE ZGORAJ NAVEDENEGA HP V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA, NE JAMČI, DA BODO STORITEV, NAROČNIŠKE KARTUŠE, PROMOCIJE, NADZORNA PLOŠČA ALI SPLETNO MESTO DELOVALI BREZ PREKINITEV, DA NE BO PRIHAJALO DA NAPAK IN DA NE BODO VSEBOVALI VIRUSOV.

 2. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE. Na podlagi te pogodbe vam ne pripadajo nobene pravice do lastništva avtorskih pravic, patentov, poslovnih skrivnosti, blagovnih znamk ali katere koli druge pravice intelektualne lastnine, ki so v lasti HP-ja. HP ohrani izključno lastninsko pravice do storitve, naročniških kartuš, promocij, nadzorne plošče in spletnega mesta, ter ima v lasti vse pravice intelektualne lastnine, lastniške pravice in lastniške deleže v katerih koli zamislih, konceptih, znanju, dokumentaciji in tehnikah, povezanih s storitvijo, naročniškimi kartušami, promocijami, nadzorno ploščo in spletnim mestom. Instant Ink Plans, HP in imena katerih koli drugih izdelkov ali storitev, slogani ali logotipi, vsebovani storitvi, na naročniških kartušah, v promocijah, na nadzorni plošči ali na spletnem mestu, so blagovne znamke HP-ja ali njegovih imetnikov licence in jih ni dovoljeno kopirati, posnemati ali uporabljati, pa naj bo v celoti ali deloma, brez predhodnega pisnega dovoljenja HP-ja ali ustreznega lastnika blagovne znamke. Brez predhodnega HP-jevega pisnega dovoljenja ne smete uporabiti nobenih metaoznak ali drugega skrita besedila, ki uporablja katero koli blagovno znamko HP.

 3. OMEJITVE ODGOVORNOSTI IN PRAVNA SREDSTVA. DO NAJVEČJEGA OBSEGA, KI GA DOPUŠČA ZAKONODAJA, HP, NJEGOVI NASLEDNIKI ALI PODRUŽNICE NE BODO ODGOVORNI ZA STROŠKE, NASTALE ZARADI NEDELOVANJA, IZGUBLJENE DOBIČKE, IZGUBLJENE PRIHODKE ALI IZGUBLJENE PODATKE ALI DRUGO VSEBINO ALI ZA KATERE KOLI DRUGE NEPOSREDNE, POSEBNE IN NAKLJUČNE STROŠKE ALI ŠKODO, NASTALO ZARADI UPORABE STORITVE, NAROČNIŠKIH KARTUŠ, PROMOCIJ, NADZORNE PLOŠČE ALI SPLETNEGA MESTA, PA NAJ TEMELJI NA POGODBENI OSNOVI, ŠKODNEM DEJANJU, ZAKONSKI ALI KATERI KOLI DRUGI PRAVNI TEORIJI, TUDI ČE SO BILI HP, NJEGOVI NASLEDNIKI ALI PODRUŽNICE OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE. BREZ OMEJITVE ZGORAJ NAVEDENEGA V PRIMERU, KO JE HP-JU, NJEGOVIM NASLEDNIKOM ALI PODRUŽNICAM PRIPISANA PRAVNA ODGOVORNOST, JE NAJVEČJA SKUPNA ODGOVORNOST HP-JA, NJEGOVIH NASLEDNIKOV IN PODRUŽNIC OMEJENA NA 10 € ALI NA ZNESEK MESEČNIH STROŠKOV (ODVISNO KATERI ZNESEK JE VEČJI), KI STE JIH PLAČALI HP-JU ZA STORITVENI PAKET ZA TRIMESEČNO OBDOBJE, KI JE NEPOSREDNO PRED DATUMOM, NA KATEREGA JE BIL IZDAN ZAHTEVEK, ALI TAKŠEN MINIMALNI ZNESEK, KI JE DOVOLJEN KOT TAKŠNA OMEJITEV ODGOVORNOSTI. V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOPUŠČA ZAKONODAJA, SO PRAVNA SREDSTVA, NAVEDENA V TEJ POGODBI, VAŠA EDINA IN IZKLJUČNA PRAVNA SREDSTVA. TA DOLOČBA NE OMEJUJE ODGOVORNOSTI NOBENE STRANI ZA: SMRT ALI TELESNE POŠKODBE, POVZROČENE ZARADI MALOMARNOSTI; GOLJUFIJO; NITI ZA NOBENO ODGOVORNOST, KI JE NI MOGOČE IZVZETI ALI OMEJITI NA PODLAGI VELJAVNE ZAKONODAJE.

 4. ČE STE STRANKA, KI PREJEMA STORITEV V DRŽAVI ČLANICI EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA, ŠVICI ALI ZDRUŽENEM KRALJSTVU, NE GLEDE NA ZGORNJE DOLOČBE veljajo naslednje določbe:

  1. HP je odgovoren za predvidljivo izgubo ali škodo, ki jo povzroči HP. Če HP ne izpolnjuje te pogodbe, je odgovoren za izgubo ali škodo, ki jo utrpite, in je predvidljivo nastala, ker je HP prekršil to pogodbo ali ker ni uporabljal primerne skrbi in veščin, ni pa odgovoren za nobeno izgubo ali škodo, ki je ni mogoče predvideti. Izguba ali škoda je predvidljiva, če je očitno, da bo nastala, ali če ste vi in HP v času sklenitve pogodbe vedeli, da bo lahko nastala, na primer če ste se o njej pogovarjali s HP-jem med prodajo.

  2. HP na noben način ne izključuje ali omejuje svoje odgovornosti do vas v primeru, kjer bi bilo to nezakonito. To vključuje tudi odgovornost za smrt ali osebne poškodbe, nastale zaradi naše malomarnosti ali malomarnosti naših uslužbencev, zastopnikov ali podpogodbenikov; za prevare ali lažne predstavitve; za kršitev zakonskih pravic v povezavi s storitvijo.

  3. HP ni odgovoren za poslovne izgube. Če uporabljate storitev za kakršen koli komercialni ali poslovni namen ali namen vnovične prodaje, HP ni odgovoren za nobeno izgubo dobičkov, izgubo poslovnih dejavnosti, poslovno prekinitev ali izgubo poslovne priložnosti.

 5. SKLADNOST Z ZAKONODAJO, VKLJUČNO Z IZVOZNO. Strinjate se, da boste spoštovali vso ustrezno zakonodajo in uredbe. Brez omejitve zgoraj navedenega ste odgovorni za skladnost z zakonodajo in predpisi za nadzor izvoza v ZDA in drugih državah (»izvozna zakonodaja«). Spoštovali boste vso izvozno zakonodajo, s čimer boste poskrbeli, da storitev, naročniške kartuše in nobeno povezano gradivo, kar vključuje tudi tehnične podatke, vendar ni omejeno nanje, ne bodo (1) izvoženi in znova izvoženi, pa naj bo neposredno ali posredno, v nasprotju z izvozno zakonodajo, ali (2) uporabljeni v kakršen koli namen, ki ga prepoveduje izvozna zakonodaja, kar brez omejitve vključuje tudi razpečevanje jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja. Brez omejitve zgoraj navedenega se strinjate, da storitve, naročniških kartuš in povezanega gradiva ni dovoljeno izvažati ali znova izvažata v nasprotju z izvozno in drugo ustrezno zakonodajo ali predpisi (i) v katero koli državo, za katero velja ameriški embargo ali (ii) nobeni osebi s seznama posebej določenih državljanov ameriškega ministrstva za finance ali iz razpredelnice zavrnjenih naročil ameriškega ministrstva za trgovino. Izjavljate in jamčite, da se ne nahajate, niste pod nadzorom ali niste državljan ali prebivalec nobene takšne države, navedene na katerem koli takšnem seznamu.

 6. BREZ ODGOVORNOSTI ZA GRADIVO IN SPLETNA MESTA DRUGIH PONUDNIKOV. Določeno vsebino, ponudbe, izdelke, storitve in drugo gradivo, ki so na voljo prek storitve, ponujajo tretje osebe (»gradivo drugih ponudnikov«); strinjate se, da HP ni odgovoren za gradivo drugih ponudnikov. Gradivo drugih ponudnikov uporabljate na lastno odgovornost in zanj lahko veljajo dodatne določbe. Poleg tega so lahko v storitvi ali na spletnem mestu zagotovljene tudi povezave do spletnih mest drugih ponudnikov (»spletna mesta drugih ponudnikov«) in HP ni odgovoren za spletna mesta drugih ponudnikov ali za gradivo drugih ponudnikov, ki je na voljo prek njih. HP-jeva izjava o zasebnosti ne velja na spletnih mestih drugih ponudnikov in HP ni odgovoren za nobeno uporabo informacij na njih.

 7. VELJAVNO PRAVO IN SPLETNO RAZREŠEVANJE SPOROV. Za vse spore, nastale glede te pogodbe ali v povezavi z njo, pa naj temeljijo na zakonski osnovi, škodnem dejanju, prevari ali kateri koli drugi pravni teoriji, velja zakonodaja iz sodne pristojnosti vašega trenutnega prebivališča ne glede na kolizijsko pravno načelo (»veljavno pravo«). Ta pogodba na noben način ne omejuje vaših zakonskih potrošniških pravic ali ne vpliva nanje. Če imate težavo, ki je nismo razrešili, upoštevajte, da lahko na spletnem mestu http://ec.europa.eu/odr dostopite do platforme za spletno razreševanje sporov (ODR). Platforma ODR je spletna platforma, posebej oblikovana za pomoč potrošnikom, ki so kupili blago ali storitve prek spleta in imajo težavo s tem spletnim nakupom. Potrošnikom omogoča, da pošljejo svoj pogodbeni spor in v spletu izvedejo alternativno razrešitev spora (ADR). Platforma ODR prenaša spore samo organom ADR, vključenim na nacionalne sezname organov ADR, ki izpolnjuje obvezujoče zahteve glede kakovosti, ki jih določa direktiva ADR. Poleg tega vas želimo opomniti, da se lahko obrnete na HP na e-poštnem naslovu, prikazanem v zgornjem poglavju »HP-jeva entiteta in podatki za stik«.

 8. CELOTNA POGODBA; PREDNOSTNI VRSTNI RED. Določbe te pogodbe skupaj z določbami opisa storitve in drugimi HP-jevimi določbami, izrecno navedenimi v tej pogodbi, ali določbami, ki veljajo za pogodbeno storitev ali storitveni paket, sestavljajo celoten sporazum med vami in HP-jem glede storitve in nadomeščajo vse predhodne komunikacije, izjave ali pogodbe v ustni ali pisni obliki. V primeru navzkrižja med to pogodbo in (i) katerimi koli določbami opisa storitve, (ii) določbami uporabe za HP Smart (www.hpsmart.com/tou); ali (iii) določbami, pogoji in pravilniki tretje osebe, ki izvaja obračunavanje, ali obdelovalca plačil, veljajo določbe te pogodbe. V primeru navzkrižja med to pogodbo in katerimi koli drugimi ločenimi določbami, ki veljajo za storitev (npr. določbami promocijske ponudbe), veljajo nasprotujoče ločene določbe.

 9. RAZNO. Če HP ne uveljavlja katere koli pravice iz pogodbe, to ne pomeni opustitve takšne pravice. Če sodišče pristojne sodne oblasti ugotovi, da katera koli določba te pogodbe ni veljavna, si bo prizadevalo uveljaviti namene, izražene v določbi, in poskrbelo za celotno veljavnost in učinkovitost drugih določb pogodbe. Te pogodbe ne morete dodeliti, pa naj bo po samem zakonu ali kako drugače; pogodbo lahko dodeli samo HP. Naslovi razdelkov v tej pogodbi so na voljo zgolj zaradi priročnosti in niso pravnomočni. Ta pogodba bo interpretirana brez kakršne koli stroge razlage v korist vas ali proti HP-ju. Brez omejitve katere koli druge določbe te pogodbe HP ne prevzema odgovornosti za nobeno odpoved storitve, naročniških kartuš ali spletnega mesta, ki je posledica dejanj ali dogodkov zunaj njegovega razumnega nadzora. Vse določbe te pogodbe, ki zaradi svoje narave ostanejo v veljavi tudi po odpovedi te pogodbe zaradi vašega preklica storitve (kar vključuje tudi določbe, povezane z omejitvami HP-ja in njegove skupne odgovornosti, vaše odgovornosti, ustrezne zakonodaje, plačilnih obveznosti za storitev in vaše obveznosti vračila naročniških kartuš na določen način, vendar ni omejeno nanje), ostanejo v veljavi tudi po odpovedi.

Načrt promocij

Dodatne določbe in pogoji

 1. PROMOCIJA NAPOTITVE PRIJATELJEV. Vi in vaše napotene osebe (»morebitni naročniki«) ste lahko prek promocije napotitve prijateljev upravičeni do prejema enega meseca brezplačne uporabe storitve (»spodbuda za napotitev«). Vi in morebitni naročniki, ki želite sodelovati v promociji napotitve prijateljev, morate soglašati s temi dodatnimi promocijskimi določbami in pogoji (»promocijske določbe«). HP ni odgovoren za napake, izpuste, okvare, prekinitve, izbrise, zamude ali okvare delovanja, povezane s promocijo napotitve prijateljev.
 1. Napotitev na storitev Instant Ink. Če želite izvesti napotitev in zahtevati spodbudo za napotitev, morate morebitnim naročnikom poslati HP-jevo napotitveno povezavo ali vašo osebno kodo (»napotitvena povezava/koda«). Morebitni naročniki morajo odpreti to povezavo ali med postopkom vpisa vnesti napotitveno kodo ter se naročiti na storitev tako, da vpišejo zahtevane osebne podatke in podatke za plačilo ter soglašajo z določbami te pogodbe. Napotitvena povezava/koda je osebna; napotitvenih povezav/kod ne morete prenesti ali prodati. HP si pridržuje pravico kadar koli in zaradi kakršnega koli razloga nemudoma onemogočiti vašo napotitveno povezavo/kodo. Za sodelovanje v promociji napotitve prijateljev morajo biti vaši računi storitve veljavni in izpolnjevati morate določbe te pogodbe.

 2. Ustrezne napotitve. Med sprejete spodbude za napotitev v promociji napotitve prijateljev bodo vštete samo ustrezne napotitve morebitnih naročnikov. Ustrezne napotitve pomenijo morebitne naročnike, ki (i) uporabijo napotitveno povezavo/kodo, (ii) trenutno niso naročniki storitve, (iii) izpolnjujejo zahteve za upravičenost do uporabe storitve, navedene v tem dokumentu, in (iv) dokončajo postopek vpisa v storitev s točnimi osebnimi podatki in podatki za plačilo. Morebitne naročnike, ki izpolnjujejo te zahteve, v tem dokumentu imenujemo »napoteni naročniki«.

 3. Spodbuda za napotitev za napotene naročnike. Vsak napoteni naročnik (to je tisti, ki je dokončal postopek vpisa v storitev) prejme en mesec brezplačne uporabe storitve (»promocijska spodbuda«), enakovredne izbranemu storitvenemu paketu napotenega naročnika. Ko mesec brezplačne uporabe storitve poteče, napoteni naročniki ostanejo vpisani v storitveni paket, izbran med vpisom, njihova navedena plačilna kartica pa se bremeni za ustrezen mesečni znesek, dokler v skladu s to pogodbo ne izvedejo preklica. V mesecu brezplačne uporabe storitve se zaračunavajo ustrezni davki in stroški za presežene strani, če v brezplačnem obdobju presežete število dodeljenih strani. Pakete lahko spremenite ali prekličete v skladu z določbami te pogodbe.

 4. Spodbuda za napotitev za naročnike, ki izvedejo napotitev. Upravičeni ste do prejema spodbude za napotitev, ki je enakovredna takrat veljavni ravni storitvenega paketa. Vsak mesec brezplačne uporabe storitve se uporabi, ko izkoristite katere koli obstoječe promocijske dobropise in/ali se konča trenutni obračunski ciklus. Če v brezplačnem obdobju presežete dodeljeno število strani, se zaračunajo stroški za presežene strani in ustrezni davki. Za promocijo napotitve prijateljev niso v veljavi nobene omejitve glede števila spodbud za napotitev, ki si jih lahko prislužite. Napotitve lahko kadar koli pregledamo; če ugotovimo, da je napotitev nezakonita, lažna, sumljiva ali krši zakonodajo ali to pogodbo, ali če HP ugotovi, da lahko predstavlja morebitno tveganje zanj ali zaradi katerega koli drugega razloga, za katerega HP meni, da je ustrezen, lahko za to napotitev zavrne dobropis v povezavi s spodbudo za napotitev.

 5. Druge pomembne določbe. Napoteni naročniki lahko uporabijo samo eno napotitveno povezavo/kodo na naročnino. Spodbude za napotitev (to so meseci brezplačne uporabe storitve na podlagi promocije napotitve prijateljev) lahko združite z drugimi ponudbami, ki jih zagotavlja HP; za ustrezne določbe in pogoje preglejte določbe druge ponudbe. Spodbude za napotitev se unovčijo, ko so uporabljene vse druge promocijske ponudbe za brezplačno uporabo storitve. Vse neuporabljene spodbude za napotitev potečejo takoj, ko je storitev zaradi kakršnega koli razloga preklicana. Ob preklicu storitve se vaše napotitvene povezave/kode samodejno deaktivirajo. Če ste začasno ukinili račun storitve, lahko nadaljujete z napotitvami morebitnih naročnikov, toda spodbude za napotitev, če obstajajo, bodo uporabljene za vaš račun storitve samo, če in ko znova aktivirate začasno ukinjen račun. Spodbude za napotitev niso vračljive in jih ni mogoče prenesti v nove tiskalnike ali druge račune storitve. Če HP-jeva podpora za stranke zagotovi nadomestni tiskalnik, se vse prislužene spodbude za napotitev obnovijo v nadomestnem tiskalniku.

 1. Način »začasne prekinitve« med počitnicami: funkcija »začasne prekinitve« je na voljo v omejenem obsegu v določenih državah, vključno z Združenim kraljestvom, Nemčijo in Severno Ameriko, na podlagi določenih kriterijev za stranke, ki vključujejo trenutni paket, raven tiskanja, omejitev strani, tiskalnik, starost tiskalnika in število pošiljk na leto. Možnost »začasne prekinitve« je na voljo samo strankam, ki nimajo preostalih mesecev brezplačne uporabe in trenutno ne uporabljajo brezplačnega paketa, in ki kot razlog za preklic izberejo »začasno prekinitev«. Takšnim strankam je lahko ponujena začasna prekinitev od enega do treh mesecev. Možnost »začasne prekinitve« začne veljati v naslednjem obračunskem ciklusu potem, ko jo izberete. Stranke lahko uporabijo možnost »začasne prekinitve« največ dvakrat letno.
 1. Podpora za pomembne stranke: HP določenim strankam, ki uporabljajo pakete s 500 ali več stranmi, ponuja podporo za pomembne stranke. HP bo uporabil razumna tržna sredstva, da bo stranke, ki zaprosijo za podporo za pomembne stranke, hitreje usmeril na izkušenega zastopnika. Da bi lahko stranke prejele podporo za pomembne stranke, morajo uporabiti ločeno telefonsko številko ali za svojo telefonsko številko omogočiti prepoznavanja ID-ja klicatelja.
 1. Rezervna kartuša za pomembne stranke: Stranke v ZDA, GB, IE, CA, FR in DE, ki uporabljajo pakete s 500 in več stranmi, lahko v času življenjske dobe tiskalnika prek navideznega posrednika zaprosijo za rezervno kartušo. HP lahko ponudi to funkcijo glede na razpoložljivost navideznega posrednika v eni od navedenih držav in trenutni vpis v paket s 500 stranmi.
 1. Paket s 500/1500 stranmi: paketi s 500/1500 stranmi morda ne bodo na voljo za vse stranke. Da bi lahko uporabljali paket s 500 ali 1500 stranmi, morate biti obstoječa stranka.